Yıl: 2011 Cilt: 11 Sayı: 21 Sayfa Aralığı: 46 - 66 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'deki kamu ve özel bankaların performanslarının gri ilişki analizi ile incelenmesi

Öz:
Bu çalışmada, Türk Bankacılık Sistemi'ndeki kamu ve özel mevduat bankalarının finansal oranlar yardımıyla Gri İlişki Analizi (GİA) kullanılarak finansal performanslarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 3 kamu bankası ve 10 özel banka, 14 finansal oran bakımından GİA'ne tabi tutularak, finansal performanslarına göre kendi grupları içinde sıralanmıştır. GİA sonucunda finansal performans bakımından ilk sırayı kamu bankalarında Ziraat Bankası, özel bankalarda ise Anadolu Bankası almıştır. Finansal başarıdaki en önemli finansal oranlar kamu bankalarında kârlılıkla ilgili oranlar, özel bankalarda ise aktif kalitesiyle ilgili oranlar olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: kamu bankaları özel bankalar Türkiye gri ilişkisel analiz yöntemi

Konular: İş İşletme Kamu Yönetimi Hukuk İktisat İşletme Finans

İnvestigating performances of public and private banks in Turkey by using grey relation analysis

Öz:
The purpose of this study is to investigate the financial performances of public and private banks in Turkish Banking System by using Grey Relation Analysis (GRA). In GRA, 3 public and 10 private banks have been analyzed based on 14 financial ratios, and banks have been sorted by their financial performances within their own group. The results show that Ziraat Bank is the first rank among public banks and Anadolu Bank is the first rank among private banks in terms of financial performance.' The most important financial indicators in financial achievement are profitability for public banks, and assets' quality for private banks, respectively.
Anahtar Kelime: Turkey grey relationship analysis method public banks private banks

Konular: İş İşletme Kamu Yönetimi Hukuk İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ALBAYRAK, Y. E., ERKUT H.(2005) Banka performansı değerlendirmede Analitik Hiyerarşi Süreci Yaklaşımı, itüdergisi/d mühendislik, 4(6), 47-58.
 • AKGÜÇ, Ö. (2007) Banka Yönetimi ve Performans Analizi, Arayış Basım ve Yayıncılık, İstanbul.
 • AYADI, O. Felix, Arinola O. ADEBAYO and Eddy OMOLOEINWA; (1998), "Bank performance measurement in a developing economy: an application of data envelopment analysis", Managerial Finance, 24(7), 5-16.
 • AYDOĞAN, K, and BOOTH, G. (1996), Performance characteristics of private and state-owned banks: the Turkish case, Journal of Managerial Finance, 22,18-39.
 • BEHDİOĞLU, S, ÖZCAN, G. (2009) Veri Zarflama Anaüzi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi I.I.B.F Dergisi, 14, 301-326.
 • BEN NACEUR, Samy and M. GOAIED; (2001) The determinants of the Tunisian deposit banks' performance, Applied of Financial Economics, 11, 317-319.
 • BUMIN, M. (2009) Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Anaüzi: 2002-2008, Maliye Finans Yakıları, 23(84), 39-60.
 • CANBAS, S., ÇABUK, A., KILIÇ, S.B. (2005) Prediction of commercial bank failure via multivariate statistical analysis of financial structures: The Turkish case, European Journal of Operational Research, 166(2), 528-546.
 • CASU, Barbara and Philiph, MOLYNEUX; (2003), A comparative study of efficiency in European banking , Applied Economics, 35(17), 1865-1876.
 • CHENG, C. P. (2006) Managing Business Attributes and Performance for Commercial Banks, The Journal of American Academy of Business, 9(1), 104-109.
 • CHENG, R. W., .CHIN, T. L and PEI, H. T. (2010) Evaluating Business Performance of Wealth Management Banks. European Journal of Operational Research, 207(2010), 971-979.
 • CİHANGİR, M. (2005) Bankacılıkta Optimum Büyüklük: Türk Bankacılık Sektörü Üzerinde Ampirik Bir Çalışma, D.E. Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 20(2),11-26.
 • CİNGİ, S. ve A. TARIM (2000) Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA-Malmquist TFP Endeksi Uygulaması, TBB Araştırma Tebliğleri Serisi 2000-01.
 • ÇOLAK, Ö. F. ve ALTAN, Ş. (2002) Toplam Etkinlik Ölçümü: Türkiye'deki Özel ve Kamu Bankaları İçin Bir Uygulama, iktisat, işletme ve Finans Dergisi, 17(196), 45-55.
 • DENG, J. L. (1982) Control problems of grey system. System and Control letters, 1, 288-294.
 • DENG, J. L. (1988) Properties of relational space for grey system. In Essential Topics on Grey System-Theory and Applications (J. L. Deng, ed.), Beijing: China Ocean, 1-13.
 • DEMİR, Y., ASTARCIOĞLU, M.,(2007) Finansal Tahmin Yoluyla Banka Performansının Belirlenmesi İMKB'de Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.Î.B.F Dergisi, 12(1), 273-292.
 • FENG, C.M. ve WANG, R.T. (2000) Performance Evaluation for Airlines Including the Consideration of Financial Ratios, Journal of Transport Management, 6, 133-142.
 • EKEN, M. H. (2005) Banka Performansı Ölçümüne Risk Ve Kârlılık Yaklaşımı: Türkiye'de Faal Ticari Bankalar Örneği, İMKB Dergisi, 8(29), 17-40.
 • EKREN, N. Ve EMİRAL, F. (2002) Türk bankacılık Sistemindeki Etkinlik Analizi (Veri Zarflama Analizi Uygulaması), Active Bankacılık ve Finans Dergisi, 4(24), 6- 27.
 • EMEL, A.B., ORAL, M., REISMAN, A., and Rıza YOLALAN (2003) A credit scoring approach for the commercial banking sector, Socio-Economic Planning Sciences, 37,103-123.
 • EMİRAL, F.(2002), Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi(Veri Zarflama Analizi Uygulaması, Activeline Mayıs-Haziran 2002.
 • GİRGİNER, N. (2010) Evaluating Efficiencies of Turkish Commercial Banks for Pre-Crisis and Post-crisis Period of 2007 Financial Crisis by Using DEA, Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, 550, 41-52.
 • HO, Chien, WU, Yun-Shan (2006) Benchmarking performance indicators for banks, Benchmarking, An International J ournal, 13 (1/2), 147 — 159.
 • HSIAO, Hsing-Chin, CHANG, H., CIANCI, A, HUANG, L. (2010) First financial restructuring and operating efficiency: Evidence from Taiwanese commercial banks, Journal of Banking_____&Finance, 34, 1461-1471.
 • HUANG, S. J., CHIU, N. H. and CHEN, L. W. (2008) Integration of the Grey Relational Analysis with Genetic Algorithm for Software Effort Estimation, European Journal of Operational Research, 188, 898-909.
 • JACKSON, P.M. and FETHİ, M.D. (2000), Evaluating the technical efficiency of Turkish commercial banks: An Application of DEA and Tobit Analysis, International DEA Symposium, University of Queensland, Brisbane, Australia.
 • IŞIK, İ. ve HASSAN; M.K. (2003) Financial deregulation and total factor productivitiy change: An emprical study of Turkish commercial banks, Journal of Banking&Finance, 27, 455-1485.
 • KAO, C. and LIU, S. T. (2009) Stochastic DEA in Measuring the efficiency of Taiwan Commercial Banks, European Journal of Operational Research, 196, 312-322.
 • KAYA, Y. T., (2001) Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi, BDDK Çalışma Raporu.
 • KEÇEK, G., CİNSER, V. (2008) Türkiye'de Faaliyette Bulunan Ticaret Bankalarının Performanslarına Gröre Sınıflandırılmasında Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi ve Bir Uygulama Denemesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22,189-206.
 • MERCAN, M. and YOLALAN, R. (2001) The effect of scale and mode of ownership on the Turkish banking sector financial performance, Istanbul Stock Exchange Review, 4(15), 1-25.
 • MERCAN, M., REISMAN, A., YOLALAN, R, EMEL, A.B. (2003), The effect of scale and mode ownership on the financial performance Turkish banking sector: results of a DEA-based analysis, Socio-Economic Planning Sciences, 37, 185-202.
 • NOULAS, Athanasios G. (1997) Productivity growth in the Greek banking industry: State versus private banks. Applied Financial Economics, 7, 223-228.
 • ORAL, M., and YOLALAN, R. (1990), An empirical study on measuring operating efficiency and profitability of bank branches, European Journal of Operational Research, 46. 282-294.
 • PARADİ, J. C. and SCHAFFNIT, C. (2004). Commercial Branch Performance Evaluation and Results Communication in a Canadian, European Journal of Operational Research, 156, 719-735.
 • SAHA, Asish and T.S. RAVISANKAR (2000) Rating of Indian commercial banks: A DEA approach, European Journal of Opeational Research, 124(1), 187-203.
 • SECME, N.Y. , BAYRAKDAROĞLU, A., and KAHRAMAN, C. (2009) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS, Expert System with Applications, 36,11699-11709.
 • TUNAY, KB, SİLPAR, A.M. (2006) Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığa Dayalı Performans Analizi, Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi, 2006/01.
 • WANG, R.T., HO, C.H., FENG, C.M., ve YANG, Y.K. (2004) A Comparative Analysis of the Operational Performance of Taiwan's Major Airports, Journal of Air Transport Management,10(5),353-360.
 • YUAN, X. (2007) Grey Relation Evaluation of Financial Situation of Listed Company, Journal of Modern Accounting and Auditing, 3 (2), 41-44.
 • WU, G., TANG, C., ZHANG, M.ve WU, W. (2005) Study on Grey Model GM (1,1) Forecasting for Airport Passenger Throughput, China-USA Business Review, 4(5), 70-75.
 • ZHAI, L.Y., KHOO, LP ve ZHONG, Z.W. (2009) Design Concept Evaluation in Product Development Using Rough Sets and Gray Relation Analysis, Expert System with Applications, 36, 7072-7079.
APA UÇKUN N, GIRGINER N (2011). Türkiye'deki kamu ve özel bankaların performanslarının gri ilişki analizi ile incelenmesi. , 46 - 66.
Chicago UÇKUN Nurullah,GIRGINER NURAY Türkiye'deki kamu ve özel bankaların performanslarının gri ilişki analizi ile incelenmesi. (2011): 46 - 66.
MLA UÇKUN Nurullah,GIRGINER NURAY Türkiye'deki kamu ve özel bankaların performanslarının gri ilişki analizi ile incelenmesi. , 2011, ss.46 - 66.
AMA UÇKUN N,GIRGINER N Türkiye'deki kamu ve özel bankaların performanslarının gri ilişki analizi ile incelenmesi. . 2011; 46 - 66.
Vancouver UÇKUN N,GIRGINER N Türkiye'deki kamu ve özel bankaların performanslarının gri ilişki analizi ile incelenmesi. . 2011; 46 - 66.
IEEE UÇKUN N,GIRGINER N "Türkiye'deki kamu ve özel bankaların performanslarının gri ilişki analizi ile incelenmesi." , ss.46 - 66, 2011.
ISNAD UÇKUN, Nurullah - GIRGINER, NURAY. "Türkiye'deki kamu ve özel bankaların performanslarının gri ilişki analizi ile incelenmesi". (2011), 46-66.
APA UÇKUN N, GIRGINER N (2011). Türkiye'deki kamu ve özel bankaların performanslarının gri ilişki analizi ile incelenmesi. Akdeniz İİBF Dergisi, 11(21), 46 - 66.
Chicago UÇKUN Nurullah,GIRGINER NURAY Türkiye'deki kamu ve özel bankaların performanslarının gri ilişki analizi ile incelenmesi. Akdeniz İİBF Dergisi 11, no.21 (2011): 46 - 66.
MLA UÇKUN Nurullah,GIRGINER NURAY Türkiye'deki kamu ve özel bankaların performanslarının gri ilişki analizi ile incelenmesi. Akdeniz İİBF Dergisi, vol.11, no.21, 2011, ss.46 - 66.
AMA UÇKUN N,GIRGINER N Türkiye'deki kamu ve özel bankaların performanslarının gri ilişki analizi ile incelenmesi. Akdeniz İİBF Dergisi. 2011; 11(21): 46 - 66.
Vancouver UÇKUN N,GIRGINER N Türkiye'deki kamu ve özel bankaların performanslarının gri ilişki analizi ile incelenmesi. Akdeniz İİBF Dergisi. 2011; 11(21): 46 - 66.
IEEE UÇKUN N,GIRGINER N "Türkiye'deki kamu ve özel bankaların performanslarının gri ilişki analizi ile incelenmesi." Akdeniz İİBF Dergisi, 11, ss.46 - 66, 2011.
ISNAD UÇKUN, Nurullah - GIRGINER, NURAY. "Türkiye'deki kamu ve özel bankaların performanslarının gri ilişki analizi ile incelenmesi". Akdeniz İİBF Dergisi 11/21 (2011), 46-66.