Görme engeli olan bireyler için hazırlanan otobüse binme becerisi öğretim materyalinin etkililiği

Yıl: 2011 Cilt: 2011 Sayı: 41 Sayfa Aralığı: 94 - 111 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Görme engeli olan bireyler için hazırlanan otobüse binme becerisi öğretim materyalinin etkililiği

Öz:
Yapılan bu araştırma, total görme engeli olan bireylere yönelik olarak hazırlanan otobüse binme becerisi öğretim materyalinin etkililiği incelenmiştir. Çalışma, 2007-2008 öğretim yılında Ankara İli Mitat Enç Görme Engelliler İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencilerinden total görme engeli olan ve okula, okul servisi kullanarak gelip giden 3 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmanın bağımlı değişkeni, görme yetersizliği olan öğrencilerin belediye otobüsüne binme düzeyleridir. Bağımsız değişken ise "eş zamanlı ipucu öğretim yöntemi ile sunulan otobüse binme becerisi öğretim materyali"dir. Her öğretim oturumunda, öğrenciye yapamadığı beceri basamakları ile ilgili araştırmacı tarafından fiziksel yardım uygulanmıştır. Birinci öğretim oturumu dışında her bir öğretim oturumu öncesinde değerlendirme uygulamalarına yer verilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular; eş zamanlı öğretim yöntemine göre hazırlanmış olan otobüse binme becerisi öğretim materyalinin, araştırmaya katılan ve total görme engeli olan üç öğrencinin de, bağımsız olarak otobüse binerek evlerine gitme becerisini kazandıkları ve sosyal açıdan da geçerli bir program olduğu izlenimini vermektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

Efficiency of teaching material for the skill of getting on bus developed for visually disabled people

Öz:
This study focuses on, the efficiency of the teaching material for the skill of getting on the bus developed for visually disabled people. Three 8th grade students from the Ankara province Mitat Enç Elementary School for Visually Disabled, who are visually disabled and go to school by the school bus, participated in the study in the 2007-2008 school year. The dependent variable is the level of students getting on the municipality bus and the independent variable is "the teaching materials for the skill of getting on the bus presented with the simultaneous hint teaching method". In this study, the multiple probe design across subject used. Each teaching session was organized in a way that the researcher applie a skill step to the student by providing physical prompt (by performing together with the student).In conclusion, the teaching material for the skill of getting on the bus was effective in enabling the subjects to get on the bus and go home independently, and gave the impression that it was a socially valid program.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Altunay, B.(2000). Görme engelli öğrencilere, belirlenen rotalar boyunca bağımsız hareket etmenin kazandırılmasında "fiziksel yardım ve sözel ipucuyla sunulan bireyselleştirilmiş öğretim materyalinin etkililiği. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
 • Ataman, A. (Edt.). (2003). "Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş ". Deri: Tuncer, T. Ankara. S. 293-311
 • Barraga, N. C., & Erin, J. N. (1992). Visual handicaps and learning. Austin, TX: PROED
 • Bentzen, B.L. & Barlow, J.M. (1995). Impact of curb ramps on safety of persons who are blind. Journal of Visual Impairment and Blindness. 89:319-328.
 • Blasch, B.B., & Stuckey, K. (1995). Accessibility and mobility of persons who are visually impaired: A historical analysis. Journal of Visual Impairment and Blindness, 89, 417-422.
 • Corn, A.L., & Sacks, S.Z. (1994). The impact of nondriving on adults with visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness, 88, 53-68.
 • Enç, M. (2005). Görme özürlüler, gelişim, uyum ve eğilimleri. Ankara. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Golledge, R.G. (1993). Geography and the disabled- asurvey with special reference to vision impaired and blind populatons. Transactions of the Institute of Brtish Geographers. 18.63-85.
 • Golledge, R.G., Costanzo, C.M., & Marston, J.R. (1996). Public transit use by nondriving disabled persons: The case of the blind and vison impared (Working paper UCB_ITS-PWP-96-l). Richmond, CA: Partners for Advanced Transit and Highways.
 • Golledge, R.G., Marston, J.R., & Costanzo, C.M. (1997). Attitutes of visual impairment persons toward the use of public transportation. Journal of Visual Impairment & Blindness, 91, 446-459.
 • Golledge, R.G. and Marston, J.R., (1999). Towards an accessible city: Removing functional barriers to independent travel for blind and vision impaired residents and visitors (Research report UCB-ITS-PPR-99-33). Richmond, CA: Partners for Advanced Transit and Highways.
 • Golledge, R.G., Costanzo, C.M., & Marston, J.R. (1995). The mass transit needs of a nondriving disabled population (Final report MOU167). Richmond, CA: Partners for Advanced Transit and Highways.
 • Goodman and William.(1989). Mobility training for people with disabilities. Charles C. Thomas Pub.
 • Griffin-Shirley, N., Trusty, S., Rickard, R. (2000). In A. Koenig, M. Holbrook (Eds.). Foundations of education Volume II. (pp. 529-568). New York: AFB Press.
 • Henzi, D.L. (2003). Travel efficiency among route travelers with multiple disabilities. Unpublished doctoral dissertation, Texas Tech University, Teksas.
 • Hill,E.W. & Ponder, P.T. (1976). Orientation and mobility: A guide for the practitioner. New York: American Foundation for the Blind.
 • Lewis, S. & Iselin, S. (2002). A comparison of the independent living skills of primary students with visual impairments and their sighted peers: a pilot study. Journal of Visual Impairment & Blindness, May 2002, 335-44.
 • Long, R.G. (1990). Orientation and mobility research: What is known and what needs to be known. Peabody Journal of Education. 67 (2), 89-109
 • Marston, J.R., (2002). Towards an accessible city: Emprical measurement and modeling of access to urban opportunities for those with vision impairments, using remote infrared audible signage. Unpublished doctoral dissertation, University of California, Santa Barbara (Online) Available: http://www.geog.ucsb.edu/marstonj/DIS/OVERVIEW.html.
 • Marston, J.R,and Golledge, R.G., (2000). Tovards an accesible city: Removing functional barriers for the blind and vision impaired: A case for auditory signs (Final report UCTC 65V430). Berkely: University of California Transportation Center.
 • Marston, J.R.and Golledge, R.G., (1998a).Improving transit access for the blind vision impaired. Intellimotion, 7(2),4,5,11.
 • Marston, J.R., and Golledge, R.G., (1998b). Removing functional barriers: Public transit and the blind and vision impaired, Proceedings of the 1997 Society for Disability Studies 10th Annual Meeting. Minneapolis. Minneapolis: Society for Disability Studies.
 • Martinsen H, Tellevik JM, Elmerskog B, Storlilokken M. (2007). Mental effort in mobility route learning. Journal of Visual Impairment and Blindness 101(6):327-338.
 • Shon, K.H. (1998). An ecological analysis of travel by college students with severe visual impairment. Doctoral dissertation. The Florida State University College of Education. Summer semester.
 • Stone, J. (1995). Mobility for special needs. London. England: Cassell Wellington House.
 • Wiener WR, Lawson G, Maghshineh K, etc (1997). The use of traffic sounds to make street crossings by persons who are visually impaired. Journal of Visual Impairment Blind.-, 91:435-445.
APA ÇAKMAK S (2011). Görme engeli olan bireyler için hazırlanan otobüse binme becerisi öğretim materyalinin etkililiği. , 94 - 111.
Chicago ÇAKMAK Salih Görme engeli olan bireyler için hazırlanan otobüse binme becerisi öğretim materyalinin etkililiği. (2011): 94 - 111.
MLA ÇAKMAK Salih Görme engeli olan bireyler için hazırlanan otobüse binme becerisi öğretim materyalinin etkililiği. , 2011, ss.94 - 111.
AMA ÇAKMAK S Görme engeli olan bireyler için hazırlanan otobüse binme becerisi öğretim materyalinin etkililiği. . 2011; 94 - 111.
Vancouver ÇAKMAK S Görme engeli olan bireyler için hazırlanan otobüse binme becerisi öğretim materyalinin etkililiği. . 2011; 94 - 111.
IEEE ÇAKMAK S "Görme engeli olan bireyler için hazırlanan otobüse binme becerisi öğretim materyalinin etkililiği." , ss.94 - 111, 2011.
ISNAD ÇAKMAK, Salih. "Görme engeli olan bireyler için hazırlanan otobüse binme becerisi öğretim materyalinin etkililiği". (2011), 94-111.
APA ÇAKMAK S (2011). Görme engeli olan bireyler için hazırlanan otobüse binme becerisi öğretim materyalinin etkililiği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011(41), 94 - 111.
Chicago ÇAKMAK Salih Görme engeli olan bireyler için hazırlanan otobüse binme becerisi öğretim materyalinin etkililiği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2011, no.41 (2011): 94 - 111.
MLA ÇAKMAK Salih Görme engeli olan bireyler için hazırlanan otobüse binme becerisi öğretim materyalinin etkililiği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2011, no.41, 2011, ss.94 - 111.
AMA ÇAKMAK S Görme engeli olan bireyler için hazırlanan otobüse binme becerisi öğretim materyalinin etkililiği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 2011(41): 94 - 111.
Vancouver ÇAKMAK S Görme engeli olan bireyler için hazırlanan otobüse binme becerisi öğretim materyalinin etkililiği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 2011(41): 94 - 111.
IEEE ÇAKMAK S "Görme engeli olan bireyler için hazırlanan otobüse binme becerisi öğretim materyalinin etkililiği." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011, ss.94 - 111, 2011.
ISNAD ÇAKMAK, Salih. "Görme engeli olan bireyler için hazırlanan otobüse binme becerisi öğretim materyalinin etkililiği". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2011/41 (2011), 94-111.