Yıl: 2011 Cilt: 2011 Sayı: 41 Sayfa Aralığı: 509 - 518 Metin Dili: Türkçe

İletişim becerileri istasyonu örneğinde genellenebilirlik kuramıyla farklı desenlerin karşılaştırılması

Öz:
Araştırmanın amacı; genellenebilirlik kuramına göre performans puanlamada öğrencilerin birden fazla puanlayıcı tarafından birlikte ve dönüşümlü olarak puanlanmasıyla oluşturulan desenlerden elde edilen G ve K çalışmaları sonuçlarını karşılaştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2007- 2008 öğretim yılı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi üçüncü smıf öğrencilerinden tesadüfi olarak seçilen 48 öğrenci ve üç puanlayıcı oluşturmaktadır. Araştırmada puanlayıcılarm öğrencileri aynı iletişim becerileri değerlendirme formuyla birlikte ve dönüşümlü puanlamasıyla oluşturulan ö x g x p ve (ö:p)xg desenleri (ö: öğrenci, g: görev, p: puanlayıcı) kullanılmıştır. Analizler sonucunda her iki desenle kestirilen varyans değerlerinin birbirleriyle paralellik gösterdiği, yapılan karar çalışmaları sonucunda her iki desendeki G ve Phi katsayıları arasında çok fark olmamakla birlikte (ö:p)xg deseninde katsayıların daha büyük çıkma eğiliminde olduğu görülmektedir. Böylece puanlayıcılarm belli sayıdaki öğrencileri dönüşümlü olarak puanlamasının zaman, iş gücü ve ekonomiklik açısından daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Comparison of different designs in accordance with the generalizability theory in communication skills example

Öz:
The aim of this study is to compare the results of G and D studies that were obtained by design that formed jointly and alternatively scoring of students by more than one rater in performance assessment in terms of generalizability theory. 48 students that were chosen randomly from the third-class degree students of the Medical Faculty of Hacettepe University at 2007-2008 academic years and 3 raters constitute the study group. In this study, G and D studies that done for s x t x r and (s: r) x t designs (s:student, t.task, r:rater) are compared. As a result of study, it is observed that variances that were estimated for variables in both designs are parallel to each others. Decision studies are no such a big difference. In this way scoring certain number of students alternately is much more convenient in time, labor and economy.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arias, R. M. (2010). Performance Assessment. Papeles del Psicologo, 31(1), 85-96.
 • Atılgan, H. (2004). Genellenebilirlik Kuramı Ve Çok Değişkenlik Kaynaklı Rasch Modelinin Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Araştırma. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Bekiroğlu, F. (2008). Performansa Dayalı Ölçümler: Teori ve Uygulama. Türk Fen Eğitim Dergisi, 5(1), 113-131.
 • Brennan, R. L. (2000). Performance Assessments From The Perspective of Generalizability Theory. Applied Psychological Measurement, 24(4), 339-353.
 • Brennan, R. L. (2001). Generalizability Theory. New York: Springer- Verlog.
 • Brennan, R. L., Yin, P., & Kane, M. T. (2003). Methodology for Examining The Reliability of Group Mean Difference Scores. Journal of Educational Measurement, 40(3), 207-230.
 • Brualdi, A. (1998). Implementing Performance Assessment in The Classroom. Practical Assessment, Research & Evaluation, 6(2). Erişim: 29 Ocak 2009, http://PAREon1ine.net/getvn.asn?v==6&n=2.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Performansa Dayalı Durum Belirleme nedir? İlköğretmen Dergisi, 8, 28-32.
 • Chang, L., & Hocevar, D. (2000). Models of Generalizability Theory in Analyzing Existting Faculty Evaluation Data. Applied Measurement In Education, 13(3), 255-275.
 • Cronbach, L. J., Gleser, G. C., Nanda, H., & Rajaratnam, N. (1972). The Dependability of Behavioral Measurements: Theory of Generalizability for Scores and Profiles. New York: Wiley.
 • Elçin, M., Odabaşı, O. ve Sayek, İ. (2005). Yapılandırılmış Objektif Klinik Sınavlar. Hacettepe Tıp Dergisi, 36,1-2.
 • Güler, N. (2008). Klasik Test Kuramı, Genellenebilirlik Kuramı ve Rasch Modeli Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kane, M. T. (2003). Generalizability Theory. International Journal of Testing, 3(1), 95-100.
 • Lei, P., Smith, M., & Suen, H. K. (2007). The Use of Generalizability Theory To Estimate Data Reliability in Single Subject Observational Research. Psychology in the Schools, 44(5), 433-439.
 • Miller, G. E. (1990). The Assessment of Clinical Skills, Competence, Performance. Academic Medicine, 65, 68-67.
 • Moskal, B. M. (2003). Recommendations for Developing Classroom Performance Assessments and Scoring Rubrics. Practical Assessment, Research & Evaluation, 8(14). Erişim: 29 Ocak 2009, http://PAREonline.net/getvn. asp?v=8&n= 14.
 • Norcini, J. (2003). Work Based Assessment. ABC of Learning and Teaching in Medicine, 326(7392), 753-755.
 • Önal, İ. (2005). İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde Performans Dayanıklı Durum Belirleme Uygulaması Üzerine Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Özvanş, Ş. B. ve Sayek, İ. (2005). Tıp Eğitiminde Değişim. Hacettepe Tıp Dergisi, 36, 65-74.
 • Palm, T. (2008). Performance Assessment and Authentic Assessment: A Conceptual Analysis of the Literature. Practical Assessment, Research & Evaluation, 13(4), 1-11.
 • Shavelson, J. R., & Webb N. M. (1991). Generalizability Theory :A Primer. Newbury Park. CA: Sage Publications.
 • Vleuten, C. (2000). Validity of Final Examinations in Undergraduate Medical Training. Education and Debate, 312, 1217-1219.
 • Yelboğa, A. (2007). Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre Güvenirliğin Bir İş Performansı Ölçeği Üzerinde İncelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
APA NALBANTOĞLU YILMAZ F, GELBAL S (2011). İletişim becerileri istasyonu örneğinde genellenebilirlik kuramıyla farklı desenlerin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011(41), 509 - 518.
Chicago NALBANTOĞLU YILMAZ FUNDA,GELBAL SELAHATTİN İletişim becerileri istasyonu örneğinde genellenebilirlik kuramıyla farklı desenlerin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2011, no.41 (2011): 509 - 518.
MLA NALBANTOĞLU YILMAZ FUNDA,GELBAL SELAHATTİN İletişim becerileri istasyonu örneğinde genellenebilirlik kuramıyla farklı desenlerin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2011, no.41, 2011, ss.509 - 518.
AMA NALBANTOĞLU YILMAZ F,GELBAL S İletişim becerileri istasyonu örneğinde genellenebilirlik kuramıyla farklı desenlerin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 2011(41): 509 - 518.
Vancouver NALBANTOĞLU YILMAZ F,GELBAL S İletişim becerileri istasyonu örneğinde genellenebilirlik kuramıyla farklı desenlerin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 2011(41): 509 - 518.
IEEE NALBANTOĞLU YILMAZ F,GELBAL S "İletişim becerileri istasyonu örneğinde genellenebilirlik kuramıyla farklı desenlerin karşılaştırılması." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011, ss.509 - 518, 2011.
ISNAD NALBANTOĞLU YILMAZ, FUNDA - GELBAL, SELAHATTİN. "İletişim becerileri istasyonu örneğinde genellenebilirlik kuramıyla farklı desenlerin karşılaştırılması". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2011/41 (2011), 509-518.