Yıl: 2011 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 81 - 88 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarına tamamlayıcı veya alternatif tıp uygulamaları: ankara hastanesi verileri

Öz:
Giriş: Ülkemizde düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarına uyguladıkları “Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp” (TAT) yöntemleri hakkında yapılmış çalışma yoktur. Bu çalışma, düşük gelir düzeyine sahip ailelerin TAT uygulamalarını araştırmak için planlandı. Materyal-metot: Çocuk Polikliniğine başvuran ebeveynlere anket formu uygulandı. Demografik özellikler ve TAT uygulamaları sorgulandı. Bulgular: Polikliniğe başvuran 0-15 yaş arası 500 çocuğun ebeveynine anket uygulandı. Ailelerin gelir düzeyi yoksulluk sınırının altındaydı. Ailelerin %87’si TAT yöntemleri kullandıklarını ifade ettiler. TAT başlama yaşı ortancası 0.0 yıl (0-5) olarak saptandı ve ailelerin %52’si yenidoğan döneminde uygulamaya başlamıştı. TAT uygulamalarının en sık nedeni kabızlıktı (n=282). En sık kullanılan TAT uygulamaları bitki çayı içirme (n=156), zeytin/badem yağı içirme (n=140) idi. Anne ve baba eğitim düzeyi ile TAT kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p=0.000). Tartışma: Bu çalışmada düşük gelir düzeyine sahip olan ve başkentte yaşayan hasta grubunda TAT uygulamalarının yenidoğan döneminden itibaren başladığı ve sağlıkçıların önerisi olmadan yaygın olarak kullanıldığı sonucuna varıldı.
Anahtar Kelime:

Konular: Aile Çalışmaları

The Complementary or Alternative Medicine practices in children of low-income families: data of Ankara hospital

Öz:
Introduction: In our country, there hasn’t been any study on the “Complementary and Alternative Medicine” (CAM) practices among the children of low-income families yet. In our study our aim was to investigate the CAM practices among low-income families. Material-Method: The questionnaire form was filled by the parents, who admitted to our Pediatric Outpatient Clinic. Demographic data of the families and the CAM used by them were questioned. Evidences: The parents of the children (age between 0-15years) who admitted to our outpatient clinic, filled up the questionnaire form. The income level of all the families was below the poverty line. 87 % (n=345 ) of the families stated that they used CAM methods. The median starting age for CAM using was determined as 0.0 year (0-5) and 52 % of families started in the newborn period. The most frequent reason for CAM practices was constipation (n=282). The most frequently used CAM practices on children were giving them herbal tea (n=156) and olive/almond oil (n=140). A statistically significant correlation between the educational level of mother and father and their CAM usage was observed (p=0.000). Discussion: Our aim was to remark the CAM practices which are being used beginning from the neonatal period and which are widely used without the ‘health providers’ advice, are applied by our group of parents who have low-income status and live in the capital.
Anahtar Kelime:

Konular: Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Defining and describing complementary and alternative medicine. Panel on Definition and Description, CAM Research Methodology Conference, April 1995. Altern Ther Health Med 1997;3(2):49-57.
 • 2. Moquin B, Blackman MR, Mitty E, Flores S. Complementary and alternative medicine (CAM). Geriatr Nurs 2009;30(3):196-203.
 • 3. Zollman C, Vickers A. ABC of complementary medicine. Users and practitioners of complementary medicine. BMJ 1999;319(7213):836-8.
 • 4. Kurt E, Bavbek S, Pasaoglu G, Abadoglu O, Misirligil Z. Use of alternative medicines by allergic patients in Turkey. Allergol Immunopathol (Madr) 2004;32(5):289-94
 • 5. Spigelblatt L, Laîné-Ammara G, Pless IB, Guyver A. The use of alternative medicine by children. Pediatrics 1994;94(6 Pt 1):811-4.
 • 6. Jean D, Cyr C. Use of complementary and alternative medicine in a general pediatric clinic. Pediatrics 2007;120(1):138-41.
 • 7. Orhan F, Sekerel BE, Kocabas CN, Sackesen C, Adalioglu G, Tuncer A. Complementary and alternative medicine in children with asthma. Ann Allergy Asthma Immunol 2003;90(6):611-5.
 • 8. Arikan D, Sivrikaya SK, Olgun N.Complementary alternative medicineuse in children with type 1 diabetes mellitus in Erzurum, Turkey. J Clin Nurs 2009;18(15):2136-44.
 • 9. Genc RE, Senol S, Turgay AS, Kantar M. Complementary and alternative medicine used by pediatric patients with cancer in western Turkey. Oncol Nurs Forum 2009;36(3):159-64.
 • 10. Ozturk C, Karayagiz GJ. Exploration of the use of complementary and alternative medicine among Turkish children. Clin Nurs 2008;17(19):2558-64.
 • 11. Hızel Bülbül S, Turgut M, Köylüoğlu S. Çocuklarda Tıp Dışı Alternatif Uygulamalar konusunda Ailelerin Görüşleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009:52(4):195-203.
 • 12. Gözüm S, Arikan D, Büyükavci M. Complementary and alternative medicine use in pediatric oncology patients in eastern Turkey. Cancer Nurs 2007;30(1):38-44.
 • 13. Muslu Karayağız G, Öztürk C. Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve çocuklarda kullanımı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008;51(1):62-7.
 • 14. Cohen NM, Kemper K. Complementary therapies in pediatrics: a legal perspective. Pediatrics 2005;115(3):774-80.
 • 15. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu.Erişim:http:/www. turkis. org.tr/index.snet. Erişim tarihi: Ağustos 2008
 • 16. National Institutes of Health. National Center for Complementary and Alternative Medicine. Erişim: http://nccam.nih.gov. Erişim tarihi: Ekim 2010.
 • 17. Davis MP, Darden PM. Use of complementary and alternative medicine by children in the United States. Arch Pediatr Adolesc Med 2003;157(4):393-6.
 • 18. Barnes PM, Bloom B, Nahin RL. Complementary and alternative medicine use among adults and children: United States, 2007. Natl Health Stat Report 2008;10(12):1-23.
 • 19. Birdee GS, Phillips RS, Davis RB, Gardiner P. Factors associated with pediatric use of complementary and alternative medicine. Pediatrics 2010;125(2):249-56.
 • 20. Low E, Murray DM, O’Mahony O, O’B Hourihane J. Complementary and alternative medicine use in Irish paediatric patients. Ir J Med Sci 2008;177(2):147-50.
 • 21. Zuzak TJ, Zuzak-Siegrist I, Simões-Wüst AP, Rist L, Staubli G. Use of complementary and alternative medicine by patients presenting to a Paediatric Emergency Department. Eur J Pediatr 2009;168(4):431-7.
 • 22. Vlieger AM, van de Putte EM, Hoeksma H. The use of complementary and alternative medicine in children at a general paediatric clinic and parental reasons for use. Ned Tijdschr Geneeskd 2006;150(11):625-30.
 • 23. Pitetti R, Singh S, Hornyak D, Garcia SE, Herr S. Complementary and alternative medicine use in children. Pediatr Emerg Care 2001;17(3):165-9.
 • 24. Wilson KM, Klein JD. Adolescents’ use of complementary and alternative medicine. Ambul Pediatr 2002;2(2):104-10.
 • 25. Jan MM, Basamh MS, Bahassan OM, Jamal-Allail AA. The use of complementary and alternative therapies in Western Saudi Arabia. Saudi Med J 2009;30(5):682-6.
 • 26. Singer L, Karakis I, Ivri L, Gross M, Bolotin A, Gazala E. The characteristics of complementary and alternative medicine use by parents of asthmatic children in Southern Israel. Acta Paediatr 2007;96(11):1693-7.
 • 27. Bishop FL, Prescott P, Chan YK, Saville J, von Elm E, Lewith GT. Prevalence of complementary medicine use in pediatric cancer: a systematic review. Pediatrics 2010 ;125(4):768-76.
 • 28. Oshikoya KA, Senbanjo IO, Njokanma OF, Soipe A. Use of complementary and alternative medicines for children with chronic health conditions in Lagos, Nigeria. BMC Complement Altern Med 2008;8:66.
 • 29. Levy SE, Hyman SL. Use of complementary and alternative treatments for children with autistic spectrum disorders is increasing. Pediatr Ann 2003;32(10):685-91.
 • 30. Sawni A. Attention-deficit/hyperactivity disorder and complementary/ alternative medicine. Adolesc Med State Art Rev 2008;19(2):313-26.
 • 31. Jacobsson I, Jönsson AK, Gerdén B, Hägg S. Spontaneously reported adverse reactions in association with complementary and alternative medicine substances in Sweden. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2009;18(11):1039-47.
 • 32. Ernst E. The role of complementary and alternative medicine. BMJ 2000;321(7269):1133-5.
APA TAŞAR M, POTUR E, KARA N, BOSTANCI İ, Dallar Y (2011). Düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarına tamamlayıcı veya alternatif tıp uygulamaları: ankara hastanesi verileri. , 81 - 88.
Chicago TAŞAR M. Ayşin,POTUR E. Derya,KARA Nursel,BOSTANCI İlknur,Dallar Yıldız Düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarına tamamlayıcı veya alternatif tıp uygulamaları: ankara hastanesi verileri. (2011): 81 - 88.
MLA TAŞAR M. Ayşin,POTUR E. Derya,KARA Nursel,BOSTANCI İlknur,Dallar Yıldız Düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarına tamamlayıcı veya alternatif tıp uygulamaları: ankara hastanesi verileri. , 2011, ss.81 - 88.
AMA TAŞAR M,POTUR E,KARA N,BOSTANCI İ,Dallar Y Düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarına tamamlayıcı veya alternatif tıp uygulamaları: ankara hastanesi verileri. . 2011; 81 - 88.
Vancouver TAŞAR M,POTUR E,KARA N,BOSTANCI İ,Dallar Y Düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarına tamamlayıcı veya alternatif tıp uygulamaları: ankara hastanesi verileri. . 2011; 81 - 88.
IEEE TAŞAR M,POTUR E,KARA N,BOSTANCI İ,Dallar Y "Düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarına tamamlayıcı veya alternatif tıp uygulamaları: ankara hastanesi verileri." , ss.81 - 88, 2011.
ISNAD TAŞAR, M. Ayşin vd. "Düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarına tamamlayıcı veya alternatif tıp uygulamaları: ankara hastanesi verileri". (2011), 81-88.
APA TAŞAR M, POTUR E, KARA N, BOSTANCI İ, Dallar Y (2011). Düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarına tamamlayıcı veya alternatif tıp uygulamaları: ankara hastanesi verileri. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 5(2), 81 - 88.
Chicago TAŞAR M. Ayşin,POTUR E. Derya,KARA Nursel,BOSTANCI İlknur,Dallar Yıldız Düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarına tamamlayıcı veya alternatif tıp uygulamaları: ankara hastanesi verileri. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 5, no.2 (2011): 81 - 88.
MLA TAŞAR M. Ayşin,POTUR E. Derya,KARA Nursel,BOSTANCI İlknur,Dallar Yıldız Düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarına tamamlayıcı veya alternatif tıp uygulamaları: ankara hastanesi verileri. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol.5, no.2, 2011, ss.81 - 88.
AMA TAŞAR M,POTUR E,KARA N,BOSTANCI İ,Dallar Y Düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarına tamamlayıcı veya alternatif tıp uygulamaları: ankara hastanesi verileri. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2011; 5(2): 81 - 88.
Vancouver TAŞAR M,POTUR E,KARA N,BOSTANCI İ,Dallar Y Düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarına tamamlayıcı veya alternatif tıp uygulamaları: ankara hastanesi verileri. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2011; 5(2): 81 - 88.
IEEE TAŞAR M,POTUR E,KARA N,BOSTANCI İ,Dallar Y "Düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarına tamamlayıcı veya alternatif tıp uygulamaları: ankara hastanesi verileri." Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 5, ss.81 - 88, 2011.
ISNAD TAŞAR, M. Ayşin vd. "Düşük gelir düzeyine sahip ailelerin çocuklarına tamamlayıcı veya alternatif tıp uygulamaları: ankara hastanesi verileri". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 5/2 (2011), 81-88.