Yıl: 2011 Cilt: 7 Sayı: 26 Sayfa Aralığı: 117 - 130 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'de ailelerin refah düzeyi

Öz:
Türkiye’de ailelerin refah kavramlaştırmalarını öğrenmek ve de ailelerin refah düzeylerini saptamak amacıyla gerçekleştirilen bu calışma, nicel ve nitel veri derleme tekniklerinin birlikte kullanıldığı kapsamlı bir alan araştırması olarak tasarlanmış ve 2010 yılında gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelime: sosyoekonomik yapı aile yapabilirlik yaklaşımı refah nitel araştırma sosyoekonomik düzey Türkiye demografik yapı nicel araştırma sosyal refah

Konular: Aile Çalışmaları

Welfare of family in Türkiye

Öz:
This study carried out to determine the conceptualization of welfare by families in Turkey and the welfare levels of families, has been designed as a comprehensive field study where qualitative and quantitative data collection methods have been used collectively and has been implemented in year 2010.
Anahtar Kelime: Turkey demographic structure quantitative research social welfare socio-economic structure family capability approach welfare qualitative research socio-economic level

Konular: Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akder, H. ve Güvenç, M. (Ed.). (2000). Devlet Reformu: Yoksulluk. İstanbul: TESEV.
 • Akşit, Bahattin ve Akşit, E. E. (1999). Social Conditions. Turkey, Revised Edition, The World Bibliographical Series vol. 27 içinde, Ç. Balim-Harding (ed.). Oxford: Clio Press, 112-119.
 • Akşit, Bahattin, Akadlı, B., Atauz, A., Biliker, M.A., Eraydın, A. ve Kasnakoğlu, H. (2003) Türkiye’nin Nüfus ve Kalkınma Yazını: Eleştirel Bir Değerlendirme. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.
 • Akşit, Bahattin ve Şen, M. (1999). Cumhuriyet Türkiye’si Kent ve Köylerinde İnsan ve Hanehalkı Profilleri. Bilanço 1923-1998 Cilt 2: Ekonomi, Toplum ve Çevre içinde, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 231-245.
 • Akşit, Belma ve Akşit, E. E. (1999). Social services, health and welfare. World Bibliographical Series: Volume on Turkey içinde, Ç. Balım (Ed.). Oxford: Clio Press.
 • Ayata, S. (1991). Sermaye Bikrimi ve Toplumsal Değişim. Ankara: Gündoğdu Yayınları.
 • Aysan, M.F. ve Beaujot, R. (2009). Welfare Regimes for Aging Populations: No Single Path for Reform. Population and Development Review, 35(4).
 • Bauman, Z. (1998). The Rise and Fall of the Welfare State. In Work, Consumerism and the New Poor, Buckingham, Phil: Open University Press.
 • Boratav, K. (1991). 1980’lı Yıllarda Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Boylu, A. A. ve Terzioglu, G.R. (2008). Ailelerin Yaşam Kalitelerini Etkileyen Bazı Subjektif Göstergelerin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2), 1-27.
 • Buğra, A. (2008). Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika. İstanbul: İletişim.
 • Buğra, A. (2007). AKP Döneminde Sosyal Politika ve Vatandaşlık. Toplum ve Bilim, 108, 143-166.
 • Buğra A. ve Keyder, Ç. (2007). Bir Temel Hak Olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru. İstanbul: İletişim.
 • Buğra, A. ve G. Irzık. (1999). Human Needs, Consumption and Social Policy. Economics and Philosophy, 15, 187-208.
 • Dumanlı, R. (1996). Yoksulluk ve Türkiye’deki Boyutları. Ankara: DPT Uzmanlık Tezi Yayınları.
 • Esping-Andersen, G. (2000). The Sustainability of Welfare States into the Twenty-First Century. International Journal of Health Services, 30(1), 1-12.
 • Farmer, P. (2003). Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
 • Ferge, Z. (1997). The Perils of the Welfare State’s Withdrawal. Social Research, 64(4), 1381-1402.
 • Ferrera, M. (1996). The ‘Southern Model’ of Welfare in Social Europe. Journal of European Social Policy, 6(1), 17-37.
 • Güvenç, M. (2004). Turkey's Demography and Economic Geography: An Overview. Südosteuropa Mitteilungen, 44, 30-43.
 • Haberkern K. ve Szydlik, M. (2010). State care provision, societal opinion and children's care of older parents in II European countries, Ageing & Society, 30, 299-323.
 • Howthorn, G. (Ed.). (1987). The Standard of Living. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Irwin, S. (2009). Locating Where the Action Is: Quantitative and Qualitative Lenses on Families, Schooling and Structures of Social Inequality. The Journal of British Sociological Association, 43(6), 1123-1140.
 • Kıray, M. (1984). Büyük kent ve değişen aile. Türkiye'de Ailenin Değişimi içinde, T. Erder (Ed.). Ankara: Türk Sosyal Bilimler Demeği Yayını.
 • Mingione, Enzo. (2001). The Southern European Welfare Model and The Fight Against Poverty and Social Exclusion. Our Fragile World: Challenges and Opportunities for Sustainable Development içinde, M. Tolba (Ed.). Oxford, UK: Eolss Publishers.
 • Navarro, Vicente. (1999). The Political Economy of the Welfare State in Developed Capitalist Countries. International Journal of Health Services, 29(1), 1-50.
 • Nussbaum, M. C. ve Sen, A. (Ed). (1993). The Quality of Life. Oxford: Oxford University Press.
 • Okin, S. M. (2003). Poverty, Well-Being, and Gender: What Counts, Who’s Heard?. Philosophy and Public Affairs, 31 (3), 280-316.
 • Özcan, Y. Z., Ayata, S., Akçay, A., Arun, Ö. ve Erciyes, C. (2003). Toplumsal Yapı, Refah Göstergeleri ve Toplumsal Raporlama. Ankara: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Ortak Komitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu.
 • Özcan Y. Z. ve Özcan, K. M. (2003). Measuring Poverty and Inequality in Turkey. Topics in Middle Eastern and North African Economies, Electronic Journal, 5.
 • Pierson, Paul. (2001). Introduction: Investigating the Welfare State at Century’s End. The New Politics of the Welfare State içinde, P. Pierson (Ed.). USA: Oxford University Press.
 • Plant, R. (1998). Citizenship, Rights, Welfare. Social Policy and Social Justice içinde, Jane Franklin (Ed.). Cambridge: Polity Press.
 • Ravanera, Z.R. ve Rajulton, F. (2010). Measuring Social Capital and Its Differentials by Family Structures. Social Indicators Research, 95(1), 63-89.
 • Tüzün, S. (2000). Kentsel Türkiye Hane ve Bireyleri İçin Bir Tabakalaşma Modeli Olarak Veri Sosyo-ekonomik Statü İndeksi (VERİ S.E.S.İ.). Mübeccel Kıray İçin Yazılar, F. Atacan, F. Ercan ve M. Türkay (Ed.). İstanbul: Bağlan Yayınevi, 371-385.
 • Twine, Fred. 1994. Citizenship and Social Rights: The Interdependence of Self and Society. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
 • Wright, E. O. (1994). Interrogating Inequality. London: Verso.
APA PAYZUN A, DİNER Ç (2011). Türkiye'de ailelerin refah düzeyi. , 117 - 130.
Chicago PAYZUN Ahmet,DİNER Çağla Türkiye'de ailelerin refah düzeyi. (2011): 117 - 130.
MLA PAYZUN Ahmet,DİNER Çağla Türkiye'de ailelerin refah düzeyi. , 2011, ss.117 - 130.
AMA PAYZUN A,DİNER Ç Türkiye'de ailelerin refah düzeyi. . 2011; 117 - 130.
Vancouver PAYZUN A,DİNER Ç Türkiye'de ailelerin refah düzeyi. . 2011; 117 - 130.
IEEE PAYZUN A,DİNER Ç "Türkiye'de ailelerin refah düzeyi." , ss.117 - 130, 2011.
ISNAD PAYZUN, Ahmet - DİNER, Çağla. "Türkiye'de ailelerin refah düzeyi". (2011), 117-130.
APA PAYZUN A, DİNER Ç (2011). Türkiye'de ailelerin refah düzeyi. Aile ve Toplum, 7(26), 117 - 130.
Chicago PAYZUN Ahmet,DİNER Çağla Türkiye'de ailelerin refah düzeyi. Aile ve Toplum 7, no.26 (2011): 117 - 130.
MLA PAYZUN Ahmet,DİNER Çağla Türkiye'de ailelerin refah düzeyi. Aile ve Toplum, vol.7, no.26, 2011, ss.117 - 130.
AMA PAYZUN A,DİNER Ç Türkiye'de ailelerin refah düzeyi. Aile ve Toplum. 2011; 7(26): 117 - 130.
Vancouver PAYZUN A,DİNER Ç Türkiye'de ailelerin refah düzeyi. Aile ve Toplum. 2011; 7(26): 117 - 130.
IEEE PAYZUN A,DİNER Ç "Türkiye'de ailelerin refah düzeyi." Aile ve Toplum, 7, ss.117 - 130, 2011.
ISNAD PAYZUN, Ahmet - DİNER, Çağla. "Türkiye'de ailelerin refah düzeyi". Aile ve Toplum 7/26 (2011), 117-130.