Yıl: 2011 Cilt: 19 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 969 - 990 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal bilgiler programında yer alan becerilerin kazandırılma düzeyi: öğretmen görüşleri

Öz:
Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler dersinin programda belirtilen becerileri kazandırma düzeyine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu model çerçevesinde, ilköğretim okullarında görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin konu ile ilgili görüşleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma, Kırşehir il merkezinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarında görevli 50 Sosyal Bilgiler öğretmeni üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 2 bölümden ve 68 sorudan oluşan “Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Becerilerin Kazandırılma Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri Anket Formu” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesi aşamasında, öğretmenlerin görüşleri frekans, yüzde ve aritmetik ortalamalar ile ortaya konulmuştur. Verilerin tamamının frekans ve yüzde oranlarını ifade etmek makalenin sınırları açısından mümkün olmadığından sadece çok puan aralığına giren becerilerin frekans ve yüzdeleri ifade edilmiş olup yorumlar aritmetik ortalama üzerinden yapılmıştır. Araştırmayla ortaya konan sonuçlara göre; Sosyal Bilgiler dersi, programda belirtilen becerileri genel olarak kısmen düzeyde kazandırmakta olup, bazı becerilerin ifadelerini ise çok düzeyde kazandırmaktadır. Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, girişimcilik ile değişim ve sürekliliği algılama becerilerinde hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin görüşleri arasında p< .05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Aritmetik ortalamalara bakıldığında bu farklılığın hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin lehine olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÇELİKKAYA T (2011). Sosyal bilgiler programında yer alan becerilerin kazandırılma düzeyi: öğretmen görüşleri. , 969 - 990.
Chicago ÇELİKKAYA Tekin Sosyal bilgiler programında yer alan becerilerin kazandırılma düzeyi: öğretmen görüşleri. (2011): 969 - 990.
MLA ÇELİKKAYA Tekin Sosyal bilgiler programında yer alan becerilerin kazandırılma düzeyi: öğretmen görüşleri. , 2011, ss.969 - 990.
AMA ÇELİKKAYA T Sosyal bilgiler programında yer alan becerilerin kazandırılma düzeyi: öğretmen görüşleri. . 2011; 969 - 990.
Vancouver ÇELİKKAYA T Sosyal bilgiler programında yer alan becerilerin kazandırılma düzeyi: öğretmen görüşleri. . 2011; 969 - 990.
IEEE ÇELİKKAYA T "Sosyal bilgiler programında yer alan becerilerin kazandırılma düzeyi: öğretmen görüşleri." , ss.969 - 990, 2011.
ISNAD ÇELİKKAYA, Tekin. "Sosyal bilgiler programında yer alan becerilerin kazandırılma düzeyi: öğretmen görüşleri". (2011), 969-990.
APA ÇELİKKAYA T (2011). Sosyal bilgiler programında yer alan becerilerin kazandırılma düzeyi: öğretmen görüşleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 969 - 990.
Chicago ÇELİKKAYA Tekin Sosyal bilgiler programında yer alan becerilerin kazandırılma düzeyi: öğretmen görüşleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 19, no.3 (2011): 969 - 990.
MLA ÇELİKKAYA Tekin Sosyal bilgiler programında yer alan becerilerin kazandırılma düzeyi: öğretmen görüşleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.19, no.3, 2011, ss.969 - 990.
AMA ÇELİKKAYA T Sosyal bilgiler programında yer alan becerilerin kazandırılma düzeyi: öğretmen görüşleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2011; 19(3): 969 - 990.
Vancouver ÇELİKKAYA T Sosyal bilgiler programında yer alan becerilerin kazandırılma düzeyi: öğretmen görüşleri. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2011; 19(3): 969 - 990.
IEEE ÇELİKKAYA T "Sosyal bilgiler programında yer alan becerilerin kazandırılma düzeyi: öğretmen görüşleri." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 19, ss.969 - 990, 2011.
ISNAD ÇELİKKAYA, Tekin. "Sosyal bilgiler programında yer alan becerilerin kazandırılma düzeyi: öğretmen görüşleri". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 19/3 (2011), 969-990.