Yıl: 2011 Cilt: 14 Sayı: 28 Sayfa Aralığı: 11 - 23 Metin Dili: Türkçe

Beliren yetişkinlik: Ergenlikten yetişkinliğe uzanan bir dönem

Öz:
Bu makalenin amacı, beliren yetişkinlik (BY) döneminin özelliklerini tanıtmak ve bu dönemin ortaya çıkmasında etkili olan etmenleri incelemektir. BY dönemi, ergenlik ile yetişkinlik arasındaki yılları (18-25 yaş) kapsayan belirgin bir gelişimsel dönem olarak tanımlanmaktadır (Arnett, 1994). Bu dönemde bireyler yaşamın bir çok alanında yeni deneyimler kazanmakta ve karşılarına çıkan yaşam seçeneklerini özgürce denemektedirler. BY döneminin ergenlik ve yetişkinlikten farklı bir dönem olarak ortaya çıkmasında ekonomik, demografik ve kültürel olmak üzere üç farklı etmenin rol oynadığı öne sürülmüştür (Arnett, 2000). Yetişkinliğin tanımlanışını değiştiren ilk etmen endüstri devrimiyle birlikte değişen ekonomik yapıda bilginin önemli hale gelmesi ve dolayısıyla eğitim süresinin uzamasıdır. Buna bağlı olarak yükselen evlenme ve ilk ebeveyn olma yaşı ise demografik etmen olarak ele alınmaktadır. Son etmen ise bireyi ön plana çıkaran kültürel yapıdır. Beliren yetişkinlerin temel özelliklerinin kimlik arayışı, istikrarsızlık, kendine odaklanma, arada kalmışlık hissi ve sonsuz olanaklara sahip olma inancı olduğu öne sürülmektedir. Bu dönemin ülkemizde de gözlenmekte olduğu ancak kültüre özgü bir biçimde yaşanacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelime:

Emerging adulthood: A period between adolescence and adulthood

Öz:
The goal of this article is to introduce the characteristics of Emerging Adulthood (EA) and to discuss the factors leading to this period. EA is defined as a distinct period of life between adolescence and adulthood, ages from 18 to 25 years (Arnett, 1994). During this period of life, individuals gain new experiences in different areas of their lives and freely experiment different alternatives. Economic, demographic, and cultural factors played an important role in the existence of EA as a distinct life period different than adolescence and adulthood (Arnett, 2000). The first condition that has changed the definition of adulthood is the importance of knowledge in the economical system after Industrial Revolution; thus, an increase in the higher education. The demographic change is known as the increase in the first marriage and parenthood age due to an increase in education duration. The final condition is the cultural context that emphasizes the self. Five main features of EA are defined as identity explorations, instability, becoming self-focused, feeling in-between, and endless possibilities. It was argued that the EA period may exist in Turkey; however, this period may be affected by Turkish culture.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arnett, J. J. (1994). Are college students adults? Their conceptions of the transition to adulthood. Journal of Adult Development, 1, 154-168.
 • Arnett, J. J. (1998). Learning to stand alone: The contemporary American transition to adulthood in cultural and historical context. Human Development, 6, 295-315.
 • Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55, 469-480.
 • Arnett, J.J. (2001). Conceptions of the transition to adulthood: Perspectives from adolescence through midlife. Journal of Adult Development, 8(2), 133-143.
 • Arnett, J. J. (2003). Conceptions of the transition to adulthood among emerging adults in American ethnic groups. New Directions for Child and Adolescent Development, 100, 63-75.
 • Arnett, J. J. (2004). Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the twenties. New York: Oxford University Press. Arnett, J. J. (2007a). Suffering, selfish, slackers? Myth and reality of emerging adults. Journal of Youth and Adolescence, 36, 23-29.
 • Arnett, J. J. (2007b). Afterword: Aging out of care: Toward realizing the possibilities of emerging adulthood. New Directions for Youth Development, 113, 151-161.
 • Arnett, J. J. (2007c). The long and leasurely route: Coming of age in Europe today. Current History, 106, 130-136.
 • Arnett, J. J. (2007d). Emerging Adulthood: What is it, and what is it good for? Child Development Perspectives, 1(2), 68-73.
 • Arnett, J. J. (2007e). Socialization in emerging adulthood: From the family to the wider world, from socialization to self-socialization. J. Grusec ve P. Hastings, (Ed.), Handbook of socialization içinde (208-231). New York: Guilford.
 • Arnett, J. J. (2010). Oh, Grow up! Generational grumbling and the new life stage of emerging adulthood-Commentary on Trzesniewski & Donnellan (2010). Perspectives on Psychological Science, 5(1), 89-92.
 • Arnett, J. J. ve Jensen, L. A. (2002). A Congregation of one: Individualized religious beliefs among emerging adults. Journal of Adolescent Research, 17(5), 451-467.
 • Arnett, J. J. ve Taber, S. (1994). Adolescence terminable and interminable: When does adolescence end? Journal of Youth and Adolescence, 23(5), 517-537.
 • Arnett, J. J. ve Tanner, J. (2005). Emerging adults in America: Coming of age in the 21st century. Washington, DC:American Psychological Association.
 • Arslan, G., Ayrancı, U., Ünsaİ, A. ve Arslantaş, D. (2009). Prevalence of depression, its correlates among students, and its effect on health-related quality of life in a Turkish university. Upsala Journal of Medical Sciences, 114(3), 170-177.
 • Atak, H. (2005). Beliren yetişkinlik: Yeni bir yaşam döneminin Türkiye 'de incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Atak, H. ve Çok, F. (2010). İnsan yaşamında yeni bir dönem: Beliren yetişkinlik. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 17(1), 39-50.
 • Birleşmiş Milletler (2011). Definitions. 17.06.2011 tarihinde http: //www.un.org/ayr201 l/Annexes%20and%20Bibliogra-phy.pdf adresinden alınmıştır.
 • Cebioğlu, S. ve Erdoğan, E. (2007). Türkiye'de beliren yetişkinlik: Yetişkinliğe geçiş/geçemeyiş. Sözel bildiri, 1. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Haziran, İzmir.
 • Cheah, C. S. L. ve Nelson, L. J. (2004). The role of acculturation in the emerging adulthood of aborignial college students. International Journal of Behavioral Development, 28(6), 495-507.
 • Corijn, M. (2001). Transition to adulthood: Sociodemographic factors. M. Corijn ve E. Klijzing, (Ed.), Transitions to adulthood in Europe içinde (1-26). Boston: Kluwer Academic Publishers.
 • Cote, J. E. (2005). Emerging adulthood as an institutionalized moratorium: Risks and benefits to identity formation. J. J. Arnett ve J. Tanner, (Ed.), Emerging adults in America: Coming of age in the 21st century içinde (85-116). Washington, DC: American Psychological Association.
 • Doğan, A. (2011). Turkish emerging adults' perceptions of adulthood. Sözel bildiri, European Congress of Psychology, Temmuz, İstanbul.
 • Doğan, A. ve Cebioğlu, S. (2011). Beliren yetişkinlik dönemi kriterlerinin Türkiye 'deki üniversite öğrencileri arasında incelenmesi. Yayınlanmamış çalışma.
 • Doğan, A., Cebioğlu, S. ve Erdoğan, E. (2008). Pathways to adulthood among Turkish emerging adults. Sözel bildiri, European Association for Research on Adolescence Conference, Mayıs, İtalya.
 • Douglass, C. B. (2007). From duty to desire: Emerging adulthood in Europe and its consequences. Child Development Perspectives, 1(2), 101-108.
 • Dünya Bankası (2011). World bank youth voices group. 17.06.2011 tarihinde http://siteresources.worldbank.org/ ESfTTURKEY/Resources/ReportGovernance.pdf adresinden alınmıştır.
 • Erikson, E. H. (1950). Childhood and society. New York: Norton.
 • Erikson, E. H. (1968). Identity, Youth, and Crisis. New York: Norton.
 • Facio, A. ve Micocci, E. (2003). Emerging adulthood in Argentina. New Directions in Child and Adolescent Development, 100, 21-31.
 • Furstenberg, F., Kennedy, S., McCloyd, Y. C., Rumbaut, R. ve Settersten, R. (2003). Between adolescence and adulthood: Expectations about the timing of adulthood. Network on Transitions to Adulthood and Public Policy, Research Network Working Paper No. 1.
 • Galambos, N. L. ve Martinez, M. L. (2007). Poised for emerging adulthood in Latin America: A pleasure for the privileged. Child Development Perspectives, 1, 109-114.
 • Goossens, L. (2001). Transitions to adulthood: Developmental factors. M. Corijn ve E. Klijzing, (Ed.), Transitions to adulthood in Europe içinde (27-42), Boston: Kluwer Academic Publishers.
 • Güleri, M. (1998). Üniversiteli ve işçi gençliğin gelecek beklentileri ve kötümserlik-iyimserlik düzeyleri. Kriz Dergisi, 6( 1), 55-65.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). Family and human development across cultures: A view from the other side. NJ: Lawrence Erl-baum Associates, Inc.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. ve Ataca, B. (2005). Value of children and family change: A three-decade portrait from Turkey. Applied Psychology-an International Review-Psychologie Applique-Revue Internationale, 54(3), 317-337.
 • Kapcı, E. G. ve Küçüker, S. (2006). Ana babaya bağlanma ölçeği: Türk üniversite öğrencilerinde psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(4), 286-295.
 • Keniston, K. (1971). Youth and dissent: The rise of a new opposition. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
 • Kins, E., Beyers, W., Soenens, B. ve Vansteenkiste, M. (2009). Patterns of home-leaving and subjective well-being: The role of motivational processes and parental autonomy support. Developmental Psychology, 45, 1416-1429.
 • Macek, P., Bejcek, J. ve Vanickova, J. (2007). Contemporary Czech emerging adults: Generation growing up in the period of social changes. Journal of Adolescent Research, 22, 444-475.
 • Mayseless, O. ve Scharf, M. (2003). What does it mean to be an adult? The Israeli experience. New Directions for Child and Adolescent Development, 100, 5-20.
 • Nelson, L. J. (2003). Rites of passage in emerging adulthood: Perspectives of young Mormons. New Directions in Child and Adolescent Development, 100, 33-50.
 • Nelson, L. J. (2009). An examination of emerging adulthood in Romanian college students. International Journal of Behavioral Development, 55(5), 402-411.
 • Nelson, L. J., Badger, S. ve Wu, B. (2004). The influence of culture in emerging adulthood: Perspectives of Chinese collage students. International Journal of Behavioral Development, 28, 26-36.
 • Nelson, L. J. ve Bany, C.M. (2005). Distinguishing features of emerging adulthood: The role of self-classification as an adult. Journal of Adolescent Research, 20, 242-262.
 • Parmaksız, R. (2008). Beliren yetişkinlikte kültürel etkinliklere katılım. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Schlegel, A. ve Barry, H. (1991). Adolescence: An anthropological inquiry. New York: Free Press.
 • Schwartz, S. J., Cote, J. E. ve Arnett, J. J. (2005). Identity and agency in emerging adulthood: Two developmental routes in the individualization process. Youth and Society, 37, 201-229.
 • Sirsch, U., Dreher, E., Mayr, E. ve Willinger, U. (2009). What does it take to be an adult in Austria? Views of adulthood in Austrian adolescents, emerging adults, and adults. Journal of Adolescent Research, 24(3), 275 - 292.
 • Türkiye Doğurganlık Araştırması (1978). Volume I, Hacettepe Institute of Population Studies. Ankara: HÜNEE.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2007). 17.06.2011 tarihinde http:// www.tüik.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2010). 17.06.2011 tarihinde http:// www.ttiik.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2011). Hanehalkı işgücü araştırması 2011 Mart-Nisan-Mayıs dönemi sonuçları. 17.06.2011 tarihinde http://www.ttiik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do7id =8553 adresinden alınmıştır.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (2008). Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara: HÜNEE.
 • Yağmurlu, B., Çıtlak, B., Dost, A. ve Leyendecker, B. (2009). Türk annelerin çocuk sosyalleştirme hedeflerinde eğitime bağlı olarak gözlenen farklılıklar. Türk Psikoloji Dergisi, 24(63), 1-19.
 • YÖK (2011). 17.06.2011 tarihinde http://www.yok.gov.tr/con-tent/view/527/222/ adresinden alınmıştır.
 • Webster Dictionary (2011). 17.06.2011 tarihinde http://www. websters-online-dictionary.org/synonyms/emerging adresinden alınmıştır.
APA DOĞAN A, CEBİOĞLU S (2011). Beliren yetişkinlik: Ergenlikten yetişkinliğe uzanan bir dönem. Türk Psikoloji Yazıları, 14(28), 11 - 23.
Chicago DOĞAN AYSUN,CEBİOĞLU Senay Beliren yetişkinlik: Ergenlikten yetişkinliğe uzanan bir dönem. Türk Psikoloji Yazıları 14, no.28 (2011): 11 - 23.
MLA DOĞAN AYSUN,CEBİOĞLU Senay Beliren yetişkinlik: Ergenlikten yetişkinliğe uzanan bir dönem. Türk Psikoloji Yazıları, vol.14, no.28, 2011, ss.11 - 23.
AMA DOĞAN A,CEBİOĞLU S Beliren yetişkinlik: Ergenlikten yetişkinliğe uzanan bir dönem. Türk Psikoloji Yazıları. 2011; 14(28): 11 - 23.
Vancouver DOĞAN A,CEBİOĞLU S Beliren yetişkinlik: Ergenlikten yetişkinliğe uzanan bir dönem. Türk Psikoloji Yazıları. 2011; 14(28): 11 - 23.
IEEE DOĞAN A,CEBİOĞLU S "Beliren yetişkinlik: Ergenlikten yetişkinliğe uzanan bir dönem." Türk Psikoloji Yazıları, 14, ss.11 - 23, 2011.
ISNAD DOĞAN, AYSUN - CEBİOĞLU, Senay. "Beliren yetişkinlik: Ergenlikten yetişkinliğe uzanan bir dönem". Türk Psikoloji Yazıları 14/28 (2011), 11-23.