Yıl: 2011 Cilt: 28 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 41 - 53 Metin Dili: Türkçe

Yirminci yüzyılın başında Lüleburgaz tren istasyonu

Öz:
Anahtar Kelime: tarihi belgeler geç osmanlı dönemi Rumeli Demiryolu Şark Demiryolu mimarlık tarihi mimari miras osmanlı mimarlığı Lüleburgaz demiryolu istasyon binaları

Lüleburgaz traın station at the turn of the twentieth century

Öz:
Lüleburgaz is a station on the Sirkeci-Kuleliburgaz line built in 1873 by the Société Impériale des Chemins de Fer de la Turquie d’Europe. In this paper certain buildings at the Lüleburgaz railway station are explored through historic documents at the turn of the 20th century. Significance of original drawings presented here is stressed out as they compound a rich part of the railway heritage. The literature on the architecture of the Ottoman railway buildings is highly limited. In terms of architectural history, the data presented here gathered through original documents at archives and personal collections is especially significant. In this paper, five original drawings are introduced. Based on these documents, information on the construction techniques, plans and materials of the railway buildings are revealed. It is also understood that in this particular period of time, several revisions were made in the original plan(ning) of the station, such as the lodgments, which were added for new officers. In that sense, this paper illuminates the stratified history of the railway construction in the Ottoman Empire through one particular example. The original documents presented here vary in scale (from 1/25000 to 1/100), which makes it possible to deduce information from the level of urban scale to the level and scale of materials in concern. Other than the drawings, hand written notes on these plans provide momentous data concerning the railway history.
Anahtar Kelime: Oriental Railway architectural history architectural heritage late ottoman period ottoman architecture Luleburgaz Roumelia Railway railway station buildings historical documents

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ANON. (1924) Şark Demiryolları : 1 Haziran 1924 tarihinden itibaren İstanbul- Edirne-Sivilingrad-Kuleli Burgaz-Edirne Şehir ve Alpullu-Kırk Kilise arasında katarların seyir ve seferi, Kağıtçılık ve Matbaacılık Osmanlı Anonim Şirketi, İstanbul.
 • ARAZ, M. (1995) Impacts of political decisions in the formation of railroads and railroad architecture in Turkey between 1856 and 1950 [Demiryolu ve demiryolu mimarisinin oluşumunda politik kararların etkisi (1856-1950)], yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.
 • ARICI, G. (2002) Railroad development in the Republican Era (1923- 1940) [Cumhuriyet Döneminde demiryolu gelişimi (1923-1940)], yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • DURAK, S. (2003) Bir modernleşme projesi olarak Anadolu’da demiryolları ve Bursa-Mudanya Demiryolu hattı, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • EFE, A. (1998) Eskişehir demiryolu, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • ENGİN, V. (1993) Rumeli Demiryolları, Eren Yayınları, İstanbul.
 • ERKAN, Y. K. (2007) Anadolu Demiryolu Çevresinde Gelişen Mimari ve Korunması, yayınlanmamış Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • EROL, A. (2003) Mersin-Tarsus-Adana Demiryolu, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul
 • KOÇER,Ş. (1995) Haydarpaşa-Gebze demiryolu hattında 19. yüzyılda yapılmış demiryolu istasyon binaları, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Istanbul Teknik Üniversitesi, Istanbul.
 • KÖSEBAY ERKAN, Y. (2004) Oryantalist bir Mimari Hazine: Haydarpasa Limanı Hizmet Yapıları, İstanbul, Istanbul, Ekim 2004, s: 51; 28-34.
 • KÖSEBAY ERKAN, Y. (2006) Haydarpaşa Garı Otel Olursa Bu Yapılara Ne Olacak?, Mimarist, Mart 2006, s: 19; 59-65.
 • KÖSEBAY ERKAN, Y. ve Z. AHUNBAY (2008) Anadolu Demiryolu Mirası ve Korunması, itüdergisi/a, c:7, s: 2, Eylül 2008; 14-25.
 • KÖSEBAY ERKAN, Y. (2009) Military Barracks and Haydarpaşa Port: Deconstruction of the Orientalist Image, 3-8 Eylül 2007, Budapeşte, 13th ICTA (International Conference of Turkish Art), 13th International Congress of Turkish Art, Budapest;.409-23.
 • KÖSEBAY ERKAN, Y. (2010) Haydarpaşa Nasıl Kurtulur, Radikal Gazetesi Yaşam Eki, 29 Kasım 2010; 12-3.
 • KÖŞGEROĞLU, F.E. (2005) An approach for conservation of railway heritage; Assessing and experiencing the İzmir-Aydın railway line [Demiryolu mirası için bir yaklaşım; İzmir-Aydın demiryolu hattının incelenmesi ve deneyimlenmesi], yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.
 • KUBAN, N. (2002) Yeşilköy Tren İstasyonu yapılar grubu restorasyon projesi, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, Istanbul.
 • ONUR, A. (1953) Türkiye Demiryolları Tarihi (1860-1953), KKK İstanbul Askeri Basımevi, İstanbul.
 • SEZEN, T. (2006) Osmanlı Yer Adları (Alfabetik Sırayla), TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
 • SUAT, O. (1978) Her yönüyle Lüleburgaz, Kırklareli.
 • TEMİZGÜNEŞ, F. (2008) Erzurum’a demiryolunun gelişi, yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • UZUNTEPE, G. (2000) Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk demiryolu: İzmir-Aydın-Kasaba (Turgutlu) (1856-1897), yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
APA ERKAN KÖSEBAY Y (2011). Yirminci yüzyılın başında Lüleburgaz tren istasyonu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), 41 - 53.
Chicago ERKAN KÖSEBAY Yonca Yirminci yüzyılın başında Lüleburgaz tren istasyonu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi 28, no.1 (2011): 41 - 53.
MLA ERKAN KÖSEBAY Yonca Yirminci yüzyılın başında Lüleburgaz tren istasyonu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.28, no.1, 2011, ss.41 - 53.
AMA ERKAN KÖSEBAY Y Yirminci yüzyılın başında Lüleburgaz tren istasyonu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2011; 28(1): 41 - 53.
Vancouver ERKAN KÖSEBAY Y Yirminci yüzyılın başında Lüleburgaz tren istasyonu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2011; 28(1): 41 - 53.
IEEE ERKAN KÖSEBAY Y "Yirminci yüzyılın başında Lüleburgaz tren istasyonu." Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28, ss.41 - 53, 2011.
ISNAD ERKAN KÖSEBAY, Yonca. "Yirminci yüzyılın başında Lüleburgaz tren istasyonu". Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi 28/1 (2011), 41-53.