Yıl: 2010 Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 12 - 19 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyaklılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri

Öz:
Bakteriyel sepsis, özellikle yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatan hastaların en önemli mortalite ve morbidite nedenlerindendir. Etken mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıklarının tespiti empirik tedavide klinisyene yol gösterici olmaktadır. Bu çalışmada YBÜ’sinde yatan, hastane infeksiyonu (Hİ) tanısı alan ve almayan hastaların kan kültürlerinden izole edilen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları araştırılmıştır. 2008 yılında YBÜ’de yatmış olan hastalardan 251’inin kan kültüründe etken olarak saptanan üreme olmuştur. Bu hastaların 66’sına (% 26) nozokomiyal bakteriyemi tanısı konmuştur. Kan kültürlerinde en sık koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) izole edilmiş olup onu Staphylococcus aureus izlemiştir. Hİ etkeni olarak izole edilen stafilokok suşlarının tamamı metisiline dirençli saptanırken, Hİ etkeni olmayan suşlarda metisiline direnç oranı KNS’de % 67, S.aureus’da % 39 bulunmuştur (p<0.05-0.01). Hİ etkeni olan Escherichia coli ve Klebsiella spp. suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz oranları % 56 ve % 63 olarak saptanırken, Hİ etkeni olmayan suşlarda % 43 ve % 45 olarak bulunmuştur. YBÜ’deki hastaların kan kültürlerinden izole edilen pek çok bakteride Hİ etkeni suşlarda direnç daha yüksek bulunmuş, bu yükseklik KNS’de metisilin ve levofloksasin (p<0.05); S.aureus’da metisilin, eritromisin, klindamisin, levofloksasin ve fusidik asit (p<0.01), enterokok suşlarında vankomisin için (p<0.05) anlamlı derecede bulunmuştur. Bu nedenle akılcı antibiyotik kullanımı sağlanmalı ve infeksiyon kontrol önlemlerine uyulması konusunda eğitim verilmelidir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA YILMAZ n, köse ş, AĞUŞ N, ECE G, AKKOÇLU G, KIRAKLI C (2010). Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyaklılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri. , 12 - 19.
Chicago YILMAZ nisel,köse şükran,AĞUŞ Neval,ECE Gülfem,AKKOÇLU Gülgün,KIRAKLI Cenk Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyaklılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri. (2010): 12 - 19.
MLA YILMAZ nisel,köse şükran,AĞUŞ Neval,ECE Gülfem,AKKOÇLU Gülgün,KIRAKLI Cenk Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyaklılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri. , 2010, ss.12 - 19.
AMA YILMAZ n,köse ş,AĞUŞ N,ECE G,AKKOÇLU G,KIRAKLI C Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyaklılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri. . 2010; 12 - 19.
Vancouver YILMAZ n,köse ş,AĞUŞ N,ECE G,AKKOÇLU G,KIRAKLI C Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyaklılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri. . 2010; 12 - 19.
IEEE YILMAZ n,köse ş,AĞUŞ N,ECE G,AKKOÇLU G,KIRAKLI C "Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyaklılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri." , ss.12 - 19, 2010.
ISNAD YILMAZ, nisel vd. "Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyaklılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri". (2010), 12-19.
APA YILMAZ n, köse ş, AĞUŞ N, ECE G, AKKOÇLU G, KIRAKLI C (2010). Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyaklılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri. ANKEM Dergisi, 24(1), 12 - 19.
Chicago YILMAZ nisel,köse şükran,AĞUŞ Neval,ECE Gülfem,AKKOÇLU Gülgün,KIRAKLI Cenk Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyaklılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri. ANKEM Dergisi 24, no.1 (2010): 12 - 19.
MLA YILMAZ nisel,köse şükran,AĞUŞ Neval,ECE Gülfem,AKKOÇLU Gülgün,KIRAKLI Cenk Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyaklılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri. ANKEM Dergisi, vol.24, no.1, 2010, ss.12 - 19.
AMA YILMAZ n,köse ş,AĞUŞ N,ECE G,AKKOÇLU G,KIRAKLI C Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyaklılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri. ANKEM Dergisi. 2010; 24(1): 12 - 19.
Vancouver YILMAZ n,köse ş,AĞUŞ N,ECE G,AKKOÇLU G,KIRAKLI C Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyaklılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri. ANKEM Dergisi. 2010; 24(1): 12 - 19.
IEEE YILMAZ n,köse ş,AĞUŞ N,ECE G,AKKOÇLU G,KIRAKLI C "Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyaklılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri." ANKEM Dergisi, 24, ss.12 - 19, 2010.
ISNAD YILMAZ, nisel vd. "Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyaklılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri". ANKEM Dergisi 24/1 (2010), 12-19.