Yıl: 2012 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 31 - 39 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Denizli KOBİ’lerinde TKY uygulamalarının firma performansına etkilerinin analizi

Öz:
Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamaları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde (KOBİ) her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada, Denizli’de tekstil sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerde TKY uygulamalarının müşteri memnuniyetine ve firma performansına olan etkileri incelendi. Çalışma kapsamında literatürdeki çalışmalardan yola çıkılarak TKY uygulamaları, müşteri memnuniyeti ve işletme performans arasındaki ilişki bir Yapısal Eşitlik Modeli ile tanımlandı. Bu modele uygun geliştirilen bir anket kullanılarak toplam 80 işletmeden veriler toplandı. Yapısal eşitlik modelinin doğrulanması ve ilişki katsayılarının hesaplanması için Kısmi En Küçük Kareler Yöntemini kullanıldı. Çalışma işletmelerdeki kritik TKY uygulamaları ve bunların işletme performansına etkileri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.
Anahtar Kelime:

Analysis of TQM effects on business performance of SME’s in Denizli

Öz:
In recent years, there is an increasing interest in application of Total Quality Management practices in SME’s. In this study the effect of TQM practices on business performance of SME’s in Denizli is analysed. A structural equation model is built to analyse the relationship between TQM and business performance. The data, gathered from 80 textile manufacturer companies, are analysed using Partial Least Squares method.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bollen, K.A. (1989) Structural Equations with Latent Variables, New York, Wiley.
 • Bruhna M., Grunda, M.A. (2000) “Theory, Development and Implementation of National Customer Satisfaction Indices: The Swiss Index of Customer Satisfaction (SWICS)” Total Quality Management, 11(7):1017-1028.
 • Chin, WW. (1998) “The Partial Least Squares Approach For Structural Equation Modeling, Marcoulides” G.A. Marcoulides (eds.) Modern Methods for Business Research, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates.
 • Deming, WE. (1986) Out of the Crisis, Cambridge, MIT Pres.
 • Fornell, C. ve Cha, J. (1994) “Partial Least Squares, Bagozzi” RP (eds.) Advanced Methods of Marketing Research, Cambridge, Basil Blackwell.
 • Gençyılmaz, G. ve Zaim, S. (1999) “Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi” İstanbul Universitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, 28(2):9-35.
 • Hulland, J.S. (1999) “Use of Partial Least Squares (PLS) in Strategic Management Research: A Review of Four Recent Studies” Strategic Management Journal, 20(2):195-204.
 • Kaplan, RS. ve Norton, DP. (1996) The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Boston, Harvard Business Scholl Pres.
 • Kanji, GK. ve Wallace, W. (2000) “Business Excellence Through Customer Satisfaction” Total Quality Management, 11:979-998.
 • Kunst, P. ve Lemmink, J. (2000) “Quality Management and Business Performance in Hospitals: A Search for Success Parameters” Total Quality Management, 11:1123-1133.
 • Özkan, C., Zaim, S., Türkyılmaz A. (2005) “Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Toplam Kalite Uygulamalarının, Kurum Performansına Etkileri” İstanbul Ticaret Üniversitesi 5. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Kasım 25-27, İstanbul.
 • Saraph, J.V., Benson, G.P. ve Schroder, R.G. (1989) “An Instrument for Measuring the Critical Factors of Quality Management” Decision Sciences, 20: 810-829.
 • Tenenhaus, M., Vinzi, VE., Chatelin, YM. ve Lauro, C. (2005) “PLS Path Modeling” Computational Statistics & Data Analysis, 48:159–205.
 • Turkyilmaz, A., Tatoglu, E., Zaim, S. ve Ozkan, C. (2010) “Use of Partial Least Squares (PLS) in TQM Research: TQM Practices and Business Performance in SMEs” Esposito, V.V., Chin, W.W., Henseler, J. And
 • Wang, H. (eds.) Handbook of Partial Least Squares, London, Springer.
 • Wold, H. (1985) “Partial Least Squares” Kotz S, Johnson NL (eds.) Encyclopedia of Statistical Sciences, New York, Wiley.
APA TÜRKYILMAZ A, OKAY Ş, TEMİZER L, BULAK M (2012). Denizli KOBİ’lerinde TKY uygulamalarının firma performansına etkilerinin analizi. , 31 - 39.
Chicago TÜRKYILMAZ Ali,OKAY Şenol,TEMİZER Leyla,BULAK Muhammet Enis Denizli KOBİ’lerinde TKY uygulamalarının firma performansına etkilerinin analizi. (2012): 31 - 39.
MLA TÜRKYILMAZ Ali,OKAY Şenol,TEMİZER Leyla,BULAK Muhammet Enis Denizli KOBİ’lerinde TKY uygulamalarının firma performansına etkilerinin analizi. , 2012, ss.31 - 39.
AMA TÜRKYILMAZ A,OKAY Ş,TEMİZER L,BULAK M Denizli KOBİ’lerinde TKY uygulamalarının firma performansına etkilerinin analizi. . 2012; 31 - 39.
Vancouver TÜRKYILMAZ A,OKAY Ş,TEMİZER L,BULAK M Denizli KOBİ’lerinde TKY uygulamalarının firma performansına etkilerinin analizi. . 2012; 31 - 39.
IEEE TÜRKYILMAZ A,OKAY Ş,TEMİZER L,BULAK M "Denizli KOBİ’lerinde TKY uygulamalarının firma performansına etkilerinin analizi." , ss.31 - 39, 2012.
ISNAD TÜRKYILMAZ, Ali vd. "Denizli KOBİ’lerinde TKY uygulamalarının firma performansına etkilerinin analizi". (2012), 31-39.
APA TÜRKYILMAZ A, OKAY Ş, TEMİZER L, BULAK M (2012). Denizli KOBİ’lerinde TKY uygulamalarının firma performansına etkilerinin analizi. Ege Akademik Bakış, 12(1), 31 - 39.
Chicago TÜRKYILMAZ Ali,OKAY Şenol,TEMİZER Leyla,BULAK Muhammet Enis Denizli KOBİ’lerinde TKY uygulamalarının firma performansına etkilerinin analizi. Ege Akademik Bakış 12, no.1 (2012): 31 - 39.
MLA TÜRKYILMAZ Ali,OKAY Şenol,TEMİZER Leyla,BULAK Muhammet Enis Denizli KOBİ’lerinde TKY uygulamalarının firma performansına etkilerinin analizi. Ege Akademik Bakış, vol.12, no.1, 2012, ss.31 - 39.
AMA TÜRKYILMAZ A,OKAY Ş,TEMİZER L,BULAK M Denizli KOBİ’lerinde TKY uygulamalarının firma performansına etkilerinin analizi. Ege Akademik Bakış. 2012; 12(1): 31 - 39.
Vancouver TÜRKYILMAZ A,OKAY Ş,TEMİZER L,BULAK M Denizli KOBİ’lerinde TKY uygulamalarının firma performansına etkilerinin analizi. Ege Akademik Bakış. 2012; 12(1): 31 - 39.
IEEE TÜRKYILMAZ A,OKAY Ş,TEMİZER L,BULAK M "Denizli KOBİ’lerinde TKY uygulamalarının firma performansına etkilerinin analizi." Ege Akademik Bakış, 12, ss.31 - 39, 2012.
ISNAD TÜRKYILMAZ, Ali vd. "Denizli KOBİ’lerinde TKY uygulamalarının firma performansına etkilerinin analizi". Ege Akademik Bakış 12/1 (2012), 31-39.