Yıl: 2011 Cilt: 21 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 325 - 338 Metin Dili: Türkçe

Gözden geçirilmiş schutte duygusal zekâ ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Öz:
Amaç: Duygusal Zekâ, ifade ettiği yapı eski olsa da kavram olarak oldukça yenidir ve bu kavram çerçevesinde ölçme araçları oldukça azdır. Bu durumun Türkçe literatürdeki yansıması da farklı değildir. Bu nedenle Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden ve Dornheim (1998) tarafından geliştirilen ve Austin, Saklofske, Huang ve McKenney (2004) tarafından 41 madde olarak yeniden düzenlenen Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması amaçlanmıştır. Yöntem: Ölçeğin Türkçe’ye dilsel eşdeğerliliği sağlandıktan sonra 17-78 yaşları arasında 1022 kadın (%58,6) ve 721 erkek (%41,4) toplam 1743 kişiye uygulama yapılmıştır. Bulgular: Verilerden elde edilen sonuçlar, ölçeğin üç faktörlü yapısı incelendiğinde hem açıklayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizi sonuçları Austin ve arkadaşlarının (2004) sunduğu sonuçlar ile tutarlıdır. Ölçeğin Cronbach-Alpha iç tutarlık katsayısı bütünü için 0,82, alt boyutları için ise 0,75, 0,39 ve 0,76 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin bütünü için test-tekrar test güvenirlik katsayısı bir hafta arayla (n=88) r=0,49, iki hafta arayla (n=85) r=0,56 bulunmuştur. Ölçeğin ayırt edici geçerliliğini incelemek için ölçekle birlikte 100 kişiye Beş Faktör Kişilik Envanteri uygulanmıştır. Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği ile kişilik özellikleri arasında -0,28 ile 0,34 arasında değişen anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. Ayrıca ölçek genel toplam puanı cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi açısından da karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre kadınların duygusal zekâ puanı daha yüksektir ve eğitim düzeyi yükseldikçe duygusal zekâ puanı da yükselmektedir. Sonuç: Sonuç olarak, bulgular Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği’nin Türkçe konuşan popülasyon için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olabileceğine işaret etmektedir. Ancak, ölçeğin faktör yapısının incelenmesi için başka çalışmalara gerek duyulmaktadır.
Anahtar Kelime:

Adaptation of the revised schutte emotional intelligence scale into Turkish and examination of its psychometric properties

Öz:
Objective: Although emotional intelligence is not a new term, as a conceptual framework it is relatively new and the tools to measure it are rather few, a situation that is also reflected in Turkish literature. Therefore, in this study we aimed to adapt the Schutte Emotional Intelligence Scale, developed by Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden, Dornheim, (1998) (33 item) and revised by Austin, Saklofske, Huang, McKenney, (2004) (41 item), into Turkish. Method: After the translation of the scale into Turkish, 1022 females (58.6%) and 721 males (41.4%), a total of 1743 subjects, ranging in age from 17 to 78 years , completed the Schutte Emotional Intelligence Scale. Results: The examination of the three-factor structure of the scale by explanatory and confirmatory factor analyses showed that the results were consistent with those reported by Austin et al. (2004). The Cronbach-Alfa internal consistency coefficient for the entire scale was 0.82 and for the subscales was 0.75, 0.39 and 0.76. Test- retest reliability for the entire scale within one week was found to be r=0.49 (n=88), and within two weeks it was r=0.56 (n=85). To examine the scale’s discriminant validity, the Five Factor Personality Inventory was administered to 100 subjects in addition to the Emotional Intelligence Scale. The results indicated that there were significant correlations between the Schutte Emotional Intelligence Scale and the personality traits ranging from -0.29 to 0.34. Emotional intelligence scores for the entire scale were compared in terms of gender, age, and educational levels. The results showed that females had significantly higher emotional intelligence scores than males and as the level of education increased so too did the scores of emotional intelligence. Conclusion: The results indicate that the Schutte Emotional Intelligence scale can be a reliable and valid instrument to be used for the Turkish population. However, further studies are needed to examine the factor structure of the scale.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Brackett MA, Mayer JD. Convergent, discriminant, and incremental validity of competing measures of emotional intelligence. Pers Soc Psychol Bull 2003; 29(9): 1147-58.
 • 2. Bar-On R, Parker JDA (Eds). The Handbook of Emotional Intelligence: Theory, Development, Assessment, and Application at Home, School and in the Workplace. San Francisco, CA: John Wiley&Sons Inc; 2002. p. 209-19.
 • 3. Mayer JD, Salovey P, Caruso DR. Models of Emotional Intelligence. In R Sternberg (Eds.), Handbook of Intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 2000. p. 396-420.
 • 4. Mayer JD, Caruso DR, Salovey P. Emotional intellingence meets traditional standarts for an itelligence. Intelligence, 2000; 27(4): 267-98.
 • 5. Mayer JD, Salovey P. What is emotional intelligence? In P Salovey, DJ Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence. New York: Basic Books;1997. p. 3-31.
 • 6. Mayer JD, Salovey P, Caruso DR. Emotional Intelligence: Theory, Findings And Implications. Psychol Inq 2004; 15(3): 197-215.
 • 7. Derksen J, Kramer I, Katzko M. Does a self report measure for emotional intelligence assess something different than general intelligence. Pers Indiv Differ 2002; 32(1): 37-48.
 • 8. Newsome S, Day AL, Catano VM. Assessing the predictive validity of emotional intelligence. Pers Indiv Differ 2000; 29(6): 1005-16.
 • 9. Bar-On R, Tranel D, Denburg NL, Bechara A. Exploring the neurological substrate of emotional and social intelligence. Brain 2003; 126(8), 1790-800.
 • 10. Köknel Ö. Gülerek Bilgilenmek. İstanbul: Altın Kitaplar; 2010. p. 131-7.
 • 11. Tett RP, Fox KE, Wang A. Development and Validation of a Self- Report Measure of Emotional Intelligence as a Multidimensional Trait Domain. Pers Soc Psychol Bull 2005; 31(7): 859-88.
 • 12. Petrides KV, Furnham A. On the dimensional structure of emotional intelligence. Pers Indiv Differ 2000; 29(2): 313-20.
 • 13. Petrides KV, Frederickson N, Furnham A. The role of trait emotional intelligence in academic performance and deviant behavior at school. Pers Indiv Differ 2004; 36(2): 277-93.
 • 14. Petrides KV Pérez-González JC, Furnham A. On the criterion and incremental validity of trait emotional intelligence. Cognition Emotion 2007; 21(1): 26-55.
 • 16. LeDoux JE. Emotion circuits in the brain. Annu Rev Neurosci 2000; 23: 155-184.
 • 17. Bar-On R, Brown JM, Kirkcaldy BD, Thome EP. Emotional expression and implications for occupational stress; an application of the Emotional Quotient Inventory (EQ-i). Pers Indiv Differ 2000; 28(6): 1107-18.
 • 18. Hemmati T, Mills JF, Kroner DG. The validity of the Bar-On emotional intelligence quotient in an offender population. Pers Indiv Differ 2004; 37(4): 695-706.
 • 19. Austin EJ, Saklofske DH, Huang SHS, McKenney D. Measurement of trait emotional intelligence: testing and cross-validating a modified version of Schutte et al.’s (1998) measure. Pers Indiv Differ 2004; 36(3): 555-62.
 • 20. Lopes PN, Côté S, Salovey P. An ability model of emotional intelligence: Implications for assessment and training. In VU Druskat, F Sala, G Mount (Eds.). Emotional intelligence and workplace performance. Mahway NJ: Lawrence Erlbaum; 2006.
 • 21. Salovey P, Grewal D. The science of emotional intelligence. Curr Dir Psychol Sci 2005; 14(6): 281-5.
 • 22. Ciarrochi JV, Chan AYC, Caputi P. A critical evaluation of the emotional intelligence construct. Pers Indiv Differ 2000; 28(3): 539- 61.
 • 23. Roberts RD, Zeidner M, Matthews G. Does emotional intelligence meet traditional standards for an intelligence? Some new data and conclusions. Emotion 2001; 1(3): 196-231.
 • 24. Day AL, Carroll SA. Using an ability-based measure of emotional intelligence to predict individual performance, group performance, and group citizenship behaviours. Pers Indiv Differ 2004; 36(6): 1443-58.
 • 25. Jordan PJ, Ashkanasy NM, Hartel CEJ, Hooper GS. Workgroup emotional intelligence Scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus. Hum Resour Manage Rev 2002; 12(2): 195-214.
 • 26. Warwick J, Nettelbeck T. Emotional intelligence is…? Pers Indiv Differ 2004; 37(5): 1091-100.
 • 27. Dawda D, Hart SD. Assessing emotional intelligence: reliability and validity of the Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i) in university students. Pers Indiv Differ 2000; 28(4): 797-812.
 • 28. Meyer BB, Fletcher TB. Emotional intelligence: a theoretical overview and implications for research and professional practice in sport psychology. J Appl Sport Psychol 2007; 19(1):1-15.
 • 29. Matthews G, Zeidner M, Roberts RD. Emotional intelligence: Science and myth. Intelligence 2004; 32: 109-111.
 • 30. Woitaszewski SA, Aalsma MC. The contribution of emotional intelligence to the social and academic success of gifted adolescents as measured by the multifactor emotional intelligence scale - adolescent version. Roeper Review 2004; 27(1): 25-30.
 • 31. Gohm CL, Corser GC, Dalsky DJ. Emotional intelligence under stress: Useful, unnecessary, or irrelevant? Pers Indiv Differ 2005; 39(6):1017-28.
 • 32. Mayer JD, Salovey P, Caruso DR, Sitarenios G. Measuring emotional intelligence with the MSCEIT V2.0. Emotion, 2003; 3(1): 97-105.
 • 33. Palmer BR, Gignac G, Manocha R, Stough C. A psychometric evaluation of the Mayer-Salovey-Caruso emotional intelligence test version 2.0. Intelligence 2005; 33(3): 285-305.
 • 34. Rossen E, Kranzler JH. Incremental Validity of the Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test Version 2.0 (MSCEIT) after controlling for personality and intelligence. J Res Pers 2009; 43(1): 60-65.
 • 35. Rossen E, Kranzler JH, Algina J. Confirmatory factor analysis of the Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test V2.0 (MSCEIT). Pers Indiv Differ 2008; 44(5): 1258-69.
 • 36. Palmer BR, Manocha R, Gignac G, Stough C. Examining the factor structure of the Bar-On Emotional Quotient Inventory with an Australian general population sample. Pers Indiv Differ 2003; 35(5): 1191-210.
 • 37. Petrides KV, Furnham A. Trait emotional intelligence: Behavioural validation in two studies of emotion recognition and reactivity to mood induction. Eur J Personality 2003; 17(1): 39-57.
 • 38. Petrides KV, Furnham A. Trait emotional intelligence: Psychometric investigation with reference to established trait taxonomies. Eur J Personality 2001; 15(6): 425-48.
 • 39. Cooper A, Petrides KV. A psychometric analysis of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form (TEIQue-SF) using Item Response Theory. J Pers Assess 2010; 92(5): 449-57.
 • 40. Gannon N, Ranzijn R. Does emotional intelligence predict unique variance in life satisfaction beyond IQ and personality? Pers Indiv Differ 2005; 38(6): 1353-64.
 • 41. Luebbers S, Downey LA, Stough C. The development of an adolescent measure of EI. Pers Indiv Differ 2007; 42(6): 999-1009.
 • 42. Wong CS, Law KS. The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. Leadership Quart 2002; 13: 243-274.
 • 43. Shi J, Wang L. Validation of emotional intelligence scale in Chinese university students. Pers Indiv Differ 2007; 43(2): 377-87.
 • 44. Bastian VA, Burns NR, Nettelbeck T. Emotional intelligence predicts life skills, but not as well as personality and cognitive abilities. Pers Indiv Differ 2005; 39(6): 1135-45.
 • 45. Palmer BR, Donaldson C, Stough C. Emotional intelligence and life satisfaction. Pers Indiv Differ 2002; 33(7): 1091-100.
 • 46. Palmer BR, Gignac G, Bates T, Stough C. Examining the structure of the trait meta-mood scale. Aust J Psychol 2003; 55(3): 154-8.
 • 47. Ciarrochi J, Chan AYC, Bajgar J. Measuring emotional intelligence in adolescents. Pers Indiv Differ 2001; 31(7): 1105-1119.
 • 48. Gardner JK, Qualter P. Concurrent and incremental validity of three trait emotional intelligence measures. Aust J Psychol 2010; 62(1): 5-13.
 • 49. Gignac GE, Palmer BR. Manocha, R, Stough, C. An examination of the factor structure of the Schutte Self-Report Emotional Intelligence (SSREI) scale via confirmatory factor analysis. Pers Indiv Differ 2005; 39(6):1029-42.
 • 50. Schutte NS, Malouff JM, Hall LE, Haggerty DJ, Cooper JT, Golden CJ, et al. Development and validation of a measure of emotional intelligence. Pers Indiv Differ 1998; 25(2): 167-77.
 • 51. Charbonneau D, Nicol AMA. Emotional Intelligence and Leadership in adolescents. Pers Indiv Differ 2002; 33(7): 1101-13.
 • 52. Chan DW. Perceived emotional intelligence and self-efficacy among Chinese secondary school teachers in Hong Kong. Pers Indiv Differ 2004; 36(8): 1781-95.
 • 53. Bauld R, Brown R. Stress, psychological distress, psychosocial factors, menopause symptoms and physical health in women. Maturitas 2009; 62(2): 160-5.
 • 54. Brown RF, Schutte NS. Direct and indirect relationships between emotional intelligence and subjective fatigue in university students. J Psychosom Res 2006; 60(6): 585-93.
 • 55. Grisham J, Steketee G, Frost R. Interpersonal problems and emotional intelligence in compulsive hoarding. Depress Anxiety 2008; 25(9):63-71.
 • 56. Ekermans G, Saklofske DH, Austin E, Stough C. Measurement invariance and differential item functioning of the Bar-On EQ-i: S measure over Canadian, Scottish, South African and Australian samples. Pers Indiv Differ 2011; 50(2): 286-90.
 • 57. Austin EJ. An investigation of the relationship between trait emotional intelligence and emotional task performance. Pers Indiv Differ 2004; 36(8): 1855-64.
 • 58. Austin EJ. Emotional intelligence and emotional information processing. Pers Indiv Differ 2005; 39(2): 403-14.
 • 59. Schutte NS, Malouff JM, Bobik C, Coston TD, Greeson C, Jedlicka C, et al. Emotional intelligence and interpersonal relations. J Soc Psychol 2001; 141(4): 523-36.
 • 60. Schutte NS, Malouff JM, Simunek M, McKenley J, Hollander S. Characteristic emotional intelligence and emotional well-being. Cognition Emotion 2002;16(6): 769-85.
 • 61. Schutte NS, Malouff JM, Thorsteinsson EB, Bhullar N, Rooke SE. A meta-analytic investigation of the relationship between emotional intelligence and health. Pers Indiv Differ 2007; 42(6): 921-33.
 • 62. Van Rooy DL, Alonso A, Viswesvaran C. Group differences in emotional intelligence scores: theoretical and practical implications. Pers Indiv Differ 2005; 38(3): 689-700.
 • 63. Ciarrochi J, Deane FP, Anderson S. Emotional intelligence moderates the relationship between stres and mental health. Pers Indiv Differ 2002; 32(2): 197-209.
 • 64. Bar-On R. The BarOn Emotional Quotient Inventory (EQ-i): A measure of emotional intelligence. Technical manual. Toronto, Canada: Multi-Health Systems; 1997.
 • 65. Somer O, Korkmaz M, Tatar A. Beş Faktör Kişilik Envanterinin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerin Oluşturulması. Turk Psikol Derg 2002; 17(49): 21-37.
 • 66. Somer O, Korkmaz M, Tatar A. Kuramdan Uygulamaya Beş Faktör Kişilik Modeli ve Beş Faktör Kişilik Envanteri (5FKE). Bornova, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi; 2004.
 • 67. Arbuckle JL, Wothke W. Amos 4.0 User’s Guide. Chicago IL: Smallwaters Corporation;1999.
 • 68. Schumacker RE, Lomax RG. A beginner’s guide to Structural Equation Modeling. New Jersey: Lawrencw Erlbaum Associates Inc; 1996.
 • 69. Austin EJ, Saklofske DH, Egan V. Personality, well-being and health correlates of trait emotional intelligence. Pers Indiv Differ 2005; 38(3): 547-58.
 • 70. Schulte MJ, Ree MJ, Carretta TR. Emotional intelligence: not much more than g and personality. Pers Indiv Differ 2004; 37(5): 1059-68.
APA TATAR A, TOK S, SALTUKOĞLU G (2011). Gözden geçirilmiş schutte duygusal zekâ ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. , 325 - 338.
Chicago TATAR Arkun,TOK Serdar,SALTUKOĞLU GAYE Gözden geçirilmiş schutte duygusal zekâ ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. (2011): 325 - 338.
MLA TATAR Arkun,TOK Serdar,SALTUKOĞLU GAYE Gözden geçirilmiş schutte duygusal zekâ ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. , 2011, ss.325 - 338.
AMA TATAR A,TOK S,SALTUKOĞLU G Gözden geçirilmiş schutte duygusal zekâ ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. . 2011; 325 - 338.
Vancouver TATAR A,TOK S,SALTUKOĞLU G Gözden geçirilmiş schutte duygusal zekâ ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. . 2011; 325 - 338.
IEEE TATAR A,TOK S,SALTUKOĞLU G "Gözden geçirilmiş schutte duygusal zekâ ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi." , ss.325 - 338, 2011.
ISNAD TATAR, Arkun vd. "Gözden geçirilmiş schutte duygusal zekâ ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi". (2011), 325-338.
APA TATAR A, TOK S, SALTUKOĞLU G (2011). Gözden geçirilmiş schutte duygusal zekâ ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 21(4), 325 - 338.
Chicago TATAR Arkun,TOK Serdar,SALTUKOĞLU GAYE Gözden geçirilmiş schutte duygusal zekâ ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 21, no.4 (2011): 325 - 338.
MLA TATAR Arkun,TOK Serdar,SALTUKOĞLU GAYE Gözden geçirilmiş schutte duygusal zekâ ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, vol.21, no.4, 2011, ss.325 - 338.
AMA TATAR A,TOK S,SALTUKOĞLU G Gözden geçirilmiş schutte duygusal zekâ ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2011; 21(4): 325 - 338.
Vancouver TATAR A,TOK S,SALTUKOĞLU G Gözden geçirilmiş schutte duygusal zekâ ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2011; 21(4): 325 - 338.
IEEE TATAR A,TOK S,SALTUKOĞLU G "Gözden geçirilmiş schutte duygusal zekâ ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi." Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 21, ss.325 - 338, 2011.
ISNAD TATAR, Arkun vd. "Gözden geçirilmiş schutte duygusal zekâ ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi". Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 21/4 (2011), 325-338.