Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: facebook üzerine bir araştırma

Yıl: 2012 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 58 - 81 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: facebook üzerine bir araştırma

Öz:
Facebook sosyal ağı bugün yarım milyardan fazla insanı, özellikle genç kullanıcıları dünya genelinde kendine çekmiş durumdadır. Doğal olarak, sosyal bilimler de artan bir ilgiyle Facebook gibi sosyal ağ sitelerinin karakteristiğini anlamaya çalışmaktadır. Bu araştırmada, üniversite öğrencilerini Facebook kullanmaya iten güdüleri saptamak amacıyla kullanım ve doyumlar yaklaşımı esas alınmıştır. İki aşamalı bir yaklaşım benimsenmiştir. Birinci aşamada, 144 kullanıcı, Facebook’u nasıl kullandıklarını ve kullanırken nelerden hoşlandıklarını sözcük ve sözcük öbekleri üreterek tarif etmeye çalışmıştır. Elde edilen veriler kodlanarak 43 maddeye dönüştürülmüştür. İkinci aşamada, 408 kullanıcı söz konusu maddeleri değerlendirmiştir. Faktör analizi altı farklı kullanım ve doyum saptamıştır. Bunlar Fotoğraf/Video, Kullanım Kolaylığı, Topluluk Gündemini Yakalama, Magazin Konuları, Kullanım Tercihleri ve Sosyal Bağlantılar şeklinde sıralanabilir. Bazı kullanıcı demografileri ve Facebook kullanım kalıpları farklı kullanım ve doyumlar ile ilişkilendirilmiştir.
Anahtar Kelime: istatistiksel analiz anket facebook motivasyon kullanıcılar sosyal medya kullanım ve doyum yaklaşımı sosyal paylaşım siteleri sosyal sermaye kullanım kitle iletişimi

Konular: İletişim

Motivations of social networking site users: a study on facebook

Öz:
Facebook social network has today already attracted more than half a billion users and been widely adopted, particularly by young people, all over the world. Naturally, the Social Sciences are increasingly interested in understanding the characteristics of such Social Network Sites. In this study, the uses and gratifications approach was employed to determine the factors motivating university students to use Facebook. A two-stage approach was adopted; in the first study, 144 users generated words or phrases to describe how they used Facebook and what they enjoyed about their use. These phrases were then coded into 43 items. In study two, these items were evaluated by 408 Facebook users. Factor analysis identified six uses and gratifications; Photograph/Video, User Friendliness, Community Awareness, Personal Data Collection and Dissemination, Usage Preferences and Social Connections. Some user demographics and Facebook use patterns were associated with different uses and gratifications.
Anahtar Kelime: social media uses and gratifications approach social networking site social capital usage mass communication statistical analysis questionnaire facebook motivation users

Konular: İletişim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Acar A S ve Maxim P (2008) Online Social Networks and Insights into Marketing Communications, Journal of Internet Commerce, 6: 4, 55 -72.
 • Acquisti A ve Gross R (2006) Imagined Communities: Awareness, Information Sharing, and Privacy on the Facebook, PET,(__) 1-16.
 • Alexa.com, 2011, erişim tarihi: 17.05.2011. Atkinson J ve Dougherty D S (2006) Alternative Media and Social Justice Movements: The Development of a Resistance Performance Paradigm of Audience Analysis, Western Journal of Communication, 70 (1) 64- 88.
 • Ayhan B ve Balcı Ş (2009) Kırgızistan’da Üniversite Gençliği ve İnternet: Bir Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 48, 13-40.
 • Balcı Ş ve Gülnar B (2008) Instant Messaging Use Among University Students, Selçuk İletişim Derg, 5 (3), 81-96.
 • Baran S ve Dennis D (1995) Mass Communication Theory, Wadsworth Publishing, Belmont CA.
 • Berners-Lee Tim (2011) http://www.w3.org/ People/Berners-Lee/, erişim tarihi: 02.02.2011.
 • Blackshaw T ve Crawford G, Blackshaw & CrawfordCh-A, http://www.sagepub.com/upmdata/ 27258_01_Blackshaw_Ch_A.pdf, erişim tarihi: 03.02.2012.
 • Bourdieu P ve Wacquant L J D (1992) An Invitation to Reflexive Sociology, University of Chicago Press, Chicago.
 • Boyd D M ve Ellison N B (2008) Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, Journal of Computer-Mediated Communication (13), 210–230.
 • Bruns A ve Bahnisch M (2009) Social Media: Tools for User-Generated Content- Social Drivers behind Growing Consumer Participation in User-Led Content Generation, (1) – State of the Art March, 1-60.
 • Britannica.com, 2011, erişim tarihi:16.03.2011.
 • Cappo J (2005) Reklamcılığın Geleceği; Post-Televizyon Çağında Yeni Mecralar, Yeni Müşteriler, Yeni Tüketiciler, Fevzi Yalım (çev.), Kapital Medya Hizmetleri A.Ş, İstanbul.
 • Carlson N (2011) Facebook Has More Than 600 Million Users, Goldman Tells Clients, http://www.businessinsider.com, erişim tarihi: 05.05.2011.
 • Chamberlain M A (1994) New Technologies in Health Communication, American Behavioral Scientist (38) 271–284.
 • ComScore, Inc (2009) Russia Has World’s Most Engaged Social Networking Audience, http://www.comscore.com/Press_Events/, London, UK, erişim tarihi: 19.05.2011.
 • Comscore, Inc (2010) ‘The 2010 Europe Digital Year in Review’ http://www. comscore.com/Press_Events/ London, UK, erişim tarihi: 19.05.2011.
 • Com.Score, Inc. (2011, Nisan 7,) comScore Launches Online Video Measurement Service in Turkey: More Turkish Viewers Watch Online Video on Facebook Than YouTube, http://www.comscore.com/Press_Events/, erişim tarihi: 19.05.2011.
 • Constantinides E ve Fountain S J (2007) Special Issue Papers Web 2.0: Conceptual Foundations and Marketing Issues, Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 231-244.
 • Cormode G ve Krishnamurthy B (2008) Key Differences between Web1.0 and Web2.0, http://frodo.lib.uic.edu/newjournals/index.php/ FM/article/view/375, (1-30), erişim tarihi: 03.02.2011.
 • Dimbleby R ve Burton G (1998) More Than Words: An Introduction To Communication, 3th Edition, Routledge, Newyork.
 • Donath J ve Boyd D (2004) Public Displays of Connection, BT Technology Journal, (22) 4, 71-82.
 • Dutton W H, Rogers E M ve Jun S H (1987) Diffusion and social impacts of personal computers, Communication Research, (14) 219-250.
 • Ellison N B, Steinfield C ve Lampe C (2006) Spatially Bounded Online Social Networks and Social Capital: The Role of Facebook, Annual Conference of the International Communication Association (ICA), 19-23 Haziran, 1-36.
 • Ellison N B Steinfield C ve Lampe C (2007) The Benefits of Facebook ‘‘Friends:’’ Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network Sites Journal of Computer- Mediated Communication 12, 1143–1168.
 • Erdoğan İ ve Alemdar K (2002) Öteki Kuram: Kitle İletişimine Yaklaşımların Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi, Erk Yayınları, Ankara.
 • Qualman E (2009) Statistics Show Social Media Is Bigger Than You Think , http://www. socialnomics.net/2009/08/11/statistics-showsocial- media-is-bigger-than-you-think/, erişim tarihi: 11.04.2011.
 • Facebook Statistics, Facebook.com, erişim tarihi: 02.03.2011.
 • Fiske J (2002) Introduction to Communication Studies, 2th Edition, Routledge Taylor & Francis Group, Newyork .
 • Gladwell M (2002) The Tipping Point; How Little Things Can Make a Big Difference, 2th Edition, Little, Brown and Company: Pay Back Books, New York.
 • Gülnar B, Balcı Ş ve Çakır V (2010) Motivations of Facebook, You Tube and Similar Web Sites Users, Bilig Journal of Social Sciences of the Turkish World, 54, 161- 184.
 • Ha L ve James E L (1998) Interactivity Reexamined: Abaseline Analysis of Early Business Web Sites, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 42, 457–474.
 • Haythornthwaite C (2005) Social Networks and Internet Connectivity Effects, Information, Communication & Society, 8(2), 125-147.
 • Huysman M ve Wulf V (2004) Social Capital and Information Technology, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Ioffe J (2011) Rusya’da Facebook Sosyal Ağdan Fazla Bir Şey, Cristina Lindblad, Ceyhan Aksoy (Ed) Bloomberg Businessweek Türkiye, İnfomag Yayıncılık, 9-11 Ocak, 2011, İstanbul, 31-32.
 • Jensen K B ve Rosengren K E (2005) Five Traditions in Search of the Audience, McQuail D, Golding P, Bens E (eds) Communication Theory & Research: An EJC Anthology, SAGE Publications, London Thousand Oaks, New Delhi, 53-70.
 • Johnson T (2009) Uses and Gratifications in the Internet Age, http:// mediaconvergence. org/blog/? p=166, erişim tarihi: 09.04.2011.
 • Joinson A N (2008) ‘Looking at’, ‘Looking up’ or ‘Keeping up with’ People? Motives and Uses of Facebook, CHI, Nisan 5–10, Florence, Italy, 1027-1036.
 • Kaye B K ve Johnson T J (2002) Online and in the Know: Uses and Gratifications of the Web for Political Information; Journal of Broadcasting and Electronic Media, (46) 54- 71.
 • Kietzmann J H, Hermkens K, McCarthy I P ve Silvestre B S (2011) Social media? Get Serious! Understanding the Functional Building Blocks of Social Media, Business Horizons (2011) 54, 241—251.
 • Lampe C, Ellison N B ve Steinfield C (2006) A Face(book) in the Crowd: Social Searching vs. Social Browsing, CSCW'06, Kasım 4–8, 2006, Banff, Alberta, Canada, 167-170.
 • Lampe C, Ellison N B ve Steinfield C (2008) Changes in Use and Perception of Facebook, CSCW'08, Kasım 8-12, 2008, San Diego, California, USA, 721-730.
 • Lin A C (1996) Looking Back: The Contribution of Blumler and Katz’s Uses of Mass Communication to Communication Research, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 40(4), 574.
 • Liebowitz S J ve Margolis S E (__) Network Externalities (Effects) http://www.utdallas. edu/~liebowit/palgrave/network.html, erişim tarihi: 11.09.2010.
 • Littlejohn S W ve Foss K A (2009) Encyclopedia of Communication Theory, SAGE Publications Inc, USA.
 • Longhurst B, Bagnall G ve Savage M (2004) Audiences, Museums and the English Middle Class, Museum and Society, Jul 2004. 2 (2) 104-124
 • Media Industry Fact Sheet (2010) The Nielsen Company, www.nielsen.com, erişim tarihi: 15.03.2011.
 • Mcquail D ve Windahl S (2005) Kitle İletişim Çalışmalarında İletişim Modelleri, Konca Yumlu (çev.) İmge Kitabevi Yayıncılık, Ankara.
 • Naik U ve Shivalingaiah D (2008) Comparative Study of Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0, 6th International CALIBER, 28 Şubat- 1 Mart, 499-507.
 • Nayyar D (2007) Modern Mass Communication (Concepts And Processes) Oxford Book Company, Delhi.
 • Nyland R, Marvez R ve Beck J (2007) Myspace:Social Networking or Social Isolation? The AEJMC Midwinter Conference, Reno, Nevada 23-24 Şubat, (1-20).
 • Papacharissi Z (2009) Uses and Gratifications, Stacks D http://www.amazon.com/Integrated- Approach-Communication-Research-Routledge /dp/0805863826/ref=dp_ob_image_bk Salwen M B. (Ed.) An Integrated Approach to Communication Theory and Research (Routledge Communication Series), Routledge, Newyork, UK.
 • Perse E M ve Dunn D G (1998) The Utility of Home Computers And Media Use: Implications of Multimedia And Connectivity, Journal of Broadcasting& Electronic Media v. 42 no4 (Fall), 435-56.
 • Quan-Haase A ve Young A L (2010) Uses and Gratifications of Social Media: A Comparison of Facebook and Instant Messaging Bulletin of Science, Technology & Society, SAGE Publications, (30)5, 350–361.
 • Raacke J ve Bonds-Raacke J (2008) Myspace And Facebook: Applying The Uses And Gratifications Theory To Exploring Friend- Networking Sites, Cyberpsychology & Behavior, (11) 2, 169-174
 • Riva G ve Galimberti C (1998) Computer- Mediated Communication: Identity and Social Interaction in an Electronic Environment, Journal of Genetic, Social and General Psychology Monographs, 124, 434-464.
 • Royal C (2009) What Do People Do Online? Implications For the Future of Media, the UT International Symposium in Online Journalism,(__) 1-22
 • Scott D M (2010) The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Blogs, News Releases, Online Video, & Viral Marketing to Reach Buyers Directly, 2th Edition: John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.
 • Shih C ( 2009) The Facebook Era: Tapping Online Social Networks to Build Better Products, Reach New Audiences, and Sell More Stuff, Prencite Hall, Indiana.
 • Singer J B (1998) Online Journalists: Foundations For Research into Their Changing Roles, Journal of Computer-Mediated Communication, 4(1).
 • Sipahi B, Yurtkoru E S ve Çinko M (2008) Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi, 2. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Ruggiero T E (2000) Uses and Gratifications Theory in the 21st Century, Mass Communication Society, 3(1), 3-37.
 • Universal McCann (2009) Power to the People - Social Media Tracker Wave 4 http:// universalmccann.bitecp.com/wave4/Wave4.pdf , E.T: 18.05.2011.
 • Valenzuela S, Park N ve Kee K F (2009) Is There Social Capital in a Social Network Site?: Facebook Use and College Students’ Life Satisfaction, Trust, and Participation, Journal of Computer-Mediated Communication, 14, 875–901.
 • Vivian J (1991) The Media of Mass Communication, 4th Edition, Allyn&Bacon, USA.
 • Williams F, Rice R E ve Rogers E M (1988) Research Methods And The New Media, Free Press, New York.
 • Wikipedia.org, 2011, erişim tarihi: 15.01.2011.
APA KÖSEOĞLU Ö (2012). Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: facebook üzerine bir araştırma. , 58 - 81.
Chicago KÖSEOĞLU Özgür Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: facebook üzerine bir araştırma. (2012): 58 - 81.
MLA KÖSEOĞLU Özgür Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: facebook üzerine bir araştırma. , 2012, ss.58 - 81.
AMA KÖSEOĞLU Ö Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: facebook üzerine bir araştırma. . 2012; 58 - 81.
Vancouver KÖSEOĞLU Ö Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: facebook üzerine bir araştırma. . 2012; 58 - 81.
IEEE KÖSEOĞLU Ö "Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: facebook üzerine bir araştırma." , ss.58 - 81, 2012.
ISNAD KÖSEOĞLU, Özgür. "Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: facebook üzerine bir araştırma". (2012), 58-81.
APA KÖSEOĞLU Ö (2012). Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: facebook üzerine bir araştırma. Selçuk İletişim, 7(2), 58 - 81.
Chicago KÖSEOĞLU Özgür Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: facebook üzerine bir araştırma. Selçuk İletişim 7, no.2 (2012): 58 - 81.
MLA KÖSEOĞLU Özgür Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: facebook üzerine bir araştırma. Selçuk İletişim, vol.7, no.2, 2012, ss.58 - 81.
AMA KÖSEOĞLU Ö Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: facebook üzerine bir araştırma. Selçuk İletişim. 2012; 7(2): 58 - 81.
Vancouver KÖSEOĞLU Ö Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: facebook üzerine bir araştırma. Selçuk İletişim. 2012; 7(2): 58 - 81.
IEEE KÖSEOĞLU Ö "Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: facebook üzerine bir araştırma." Selçuk İletişim, 7, ss.58 - 81, 2012.
ISNAD KÖSEOĞLU, Özgür. "Sosyal ağ sitesi kullanıcılarının motivasyonları: facebook üzerine bir araştırma". Selçuk İletişim 7/2 (2012), 58-81.