Seçim kampanyalarında yüz-yüze iletişim tekniği olarak canvassing: 2011 seçim kampanyaları bağlamında Gümüşhane araştırması

Yıl: 2012 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 82 - 96 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Seçim kampanyalarında yüz-yüze iletişim tekniği olarak canvassing: 2011 seçim kampanyaları bağlamında Gümüşhane araştırması

Öz:
Seçim kampanyalarında canvassing uygulamalarının etkileri konusunda çok sayıda araştırma yapılmış ve bu çalışmalarda canvassing tekniğinin seçimlere katılım ve seçmen iknası gibi etkilerinin olduğu üzerinde durulmuştur. Genel olarak bakıldığında seçimlere katılım oranlarının düşük olduğu seçim bölgelerinde canvassing uygulamaları seçimlere katılım açısından bir etkiye sahip olabilir. Bununla birlikte seçimlere katılım oranlarının yüksek olduğu Türkiye gibi bölgelerde canvassing tekniğinin seçmen iknası açısından önemli bir etkiye sahip olabileceği düşünülebilir. Bu çalışmada canvassing tekniğinin seçmen tercihleri açısından etkili olup olmadığı; uygulama biçimi ve bu tekniği kullanan adayların imajları hakkında seçmenlerin nasıl bir algıya sahip oldukları üzerinde durulmuştur. Araştırmada canvassing tekniği ile ilgili olarak etki, uygulama ve imaj olmak üzere üç faktör belirlenmiştir. Yapılan analize göre her bir faktörde yer alan değişkenlerin ortalama ağırlıklarına bakıldığında: canvassing tekniğinin seçmen tercihleri açısından seçim kampanyaları sürecinde etkili bir unsur olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime: seçimler seçmen davranışı siyasal iletişim anket canvassing seçmen katılımı seçmen tercihleri ikna stratejileri yüz yüze iletişim sosyodemografik özellikler siyasi kampanyalar

Konular: İletişim

Canvassing as a way of face to face communication in election campaigns: the case of Gumushane in the election campaigns of 2011

Öz:
A great deal of research has been done relevant to the effects of canvassing implementations on election campaigns. The ways of canvassing such as turnout and persuasion have been emphasized on these campaigns. In general, canvassing is possibly thought to play an important role on the turnout of elections in the low-turnout districts. Likewise, canvassing method might be effective for persuading the voters in the high-turnout districts in the countries like Turkey.This present paper deals with the implementation criteria of canvassing method, whether the methods of canvassing are influential on the voters’ preferences or not, and how the voters perceive the images of candidates that make use of the canvassing in their election campaigns. In this study, three factors (impact, implementation and image) come out regarding the method of canvassing. Finally, canvassing method is a crucial element in terms of voters’ preferences in the election campaigns in the light of the variables in these mentioned factors according to the data analysis.
Anahtar Kelime: persuasion strategies face to face communication socio-demographic characteristics political campaigns elections voter behavior political communication questionnaire canvassing voter participation voter preferences

Konular: İletişim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adams V C ve Smith D J (1980) Effect of Telephone Canvssing on Turnout and Preferences : A Field Experiment, Public Opinion Quarterly, 44, 389-395.
 • Arceneaux K ve Nickerson D (2009) Who is mobilized to Vote? A Re-Analiysis of 11 Field Experiment, American Journal Of Political Science, 53, 1-16.
 • Aziz A (2003) Siyasal İletişim, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Bennion E A (2005) Cought in The Ground Wars: Mobilizing Woters During a Competitive Congressional Campaign, Annals of th American Academy of Political Social Science, 601, 123-141.
 • Bergan D E, Gerber A S , Green D P ve Panagopoulos C (2005) Grassroot Mobilization and Voter Turnout in 2004, Public Opinion Quarterly , 69, 760-777.
 • Black J H (1984) Revisiting the Effects of Canvassing on Voting Behaviour, Canadian Journal of Political Science, 17, 351-374.
 • Blydenburg J C (1976) An Application of Game Theory to Political Campaign Decisionmaking, American Journal of Politial Science, 20, 51-65.
 • Cross V (2004) Political Parties, UBC Press, Canada.
 • Devran Y (2004) Siyasal Kampanya Yönetimi, Odak İletişim, İstanbul.
 • Devran Y ve Seçkin G (2011) 29 Mart Mahalli Seçimlerinin Siyasal Kampanya Tekniği Açısından Değerlendirilmesi, Yusuf DEVRAN (,ed), Seçim Kampanyalarında Geleneksel Medya, İnternet ve Sosyal Medyanın Kullanımı, Başlık Yayın Grubu, İstanbul, 167-213
 • Faucheux R A (2002) Running For Office, M. Evans and Campany, New York.
 • Fidan M (2000) Siyasette Güvenilirlik İmajı, Damla Ofset, Konya.
 • Fisher D R (2006) Activisim Inc: How The Outsourcing of Grassroots Campaigns is Strangling Progressive Politics in America, Stanford University Press, Plo Alto, CA, USA.
 • Gerber A S ve Green D P (2000) The Effect of Canvassing, Telephone Calls, and Direct Mail on Voter Turnout: A Field Experiment, American Political Science Review, 94, 653- 663.
 • Green D P, Gerber A S ve Nickerson D W (2003) Gettin Out the Vote in Local Elections: Resolts from Six Dor-to-Door Canvassing Experiments, The Journal Of Politics, 65, 1083-1096.
 • Green D P ve Gerber A S (2004) Getting Out The Vote: A Guide for Candidates and Campaigns, Brookings Institution Press, Washington DC USA.
 • Grey J L (1999) How to Win a Local Election, M. Evans and Company, New York.
 • Güllüpunar H (2010) Siyasal İletişim ve Aday İmajı, Eğitim Akademi Kitabevi, Konya.
 • http://www.secim.tk/mansetler/1263_12-hazi ran-2011-secimlerine-rekor-katilim.htm,Erişim tarihi: 12.12.2011.
 • Kağıtçıbaşı Ç (2010) Günümüzde İnsan ve İnsanlar, Evrim Yayınevi, İstanbul.
 • Kalaycı Ş (2006) Faktör Analizi, Şeref Kalaycı (ed), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara, Asil Yayın Dağıtım, 321-334.
 • Kalender A (2005) Siyasal İletişim ve İkna Stratejileri, Çizgi Kitabevi, Konya.
 • Kalender A (2007) Siyasal İletişim Tekniği Olarak Canvassing ve Seçmen Davranışı Üzerindeki Etkileri, Selçuk İletişim Dergisi, 5 (1), 144-155.
 • Karasar N (1995) Bilimsel Araştırma Yöntemi, 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd, Ankara.
 • Kramer G H (1970) The Effects of Precinct- Level Canvassing on Voter Behavior, The Public Opinion Quarterly, 34, 560- 572.
 • Lofy B (2005) Politics The Welstone Way, Universty Minnesota Pross, London.
 • McAllister I (1985) Campaign Activities and Electoral Outcomes in Britain 1979 and 1983, The Public Opinion Quarterly, 49, 489-503.
 • Michelson M R (2003) Getting Out the Latino Vote: How Dor-to-Dor Canvassing Influences Voter Turnout in Rural Central California, Political Behavior, 25, 247-263.
 • Pattie C J ve Johnston R J (2003) Hanging on the telephone? Doorstep and Telephone Canvassing at The Biritish General Election of 1997, Biritish Journal of Political Science, 33/2, 303-322.
 • Shaw C (2009) Campaign Manager: Running and Winning Local Election, Westview Press, Boulder Co, USA.
 • Uztuğ F (1999) Siyasal Marka: Seçim Kampanyaları ve Aday İmajı, Mediacat Yayınları, Ankara.
 • Wielhouwer P W (2000) Releasing the Fetters: Parties and Mobilization of the African- American Electorate, The Journal of Politics, 62, 206-222.
APA GÜLLÜPUNAR H (2012). Seçim kampanyalarında yüz-yüze iletişim tekniği olarak canvassing: 2011 seçim kampanyaları bağlamında Gümüşhane araştırması. , 82 - 96.
Chicago GÜLLÜPUNAR HASAN Seçim kampanyalarında yüz-yüze iletişim tekniği olarak canvassing: 2011 seçim kampanyaları bağlamında Gümüşhane araştırması. (2012): 82 - 96.
MLA GÜLLÜPUNAR HASAN Seçim kampanyalarında yüz-yüze iletişim tekniği olarak canvassing: 2011 seçim kampanyaları bağlamında Gümüşhane araştırması. , 2012, ss.82 - 96.
AMA GÜLLÜPUNAR H Seçim kampanyalarında yüz-yüze iletişim tekniği olarak canvassing: 2011 seçim kampanyaları bağlamında Gümüşhane araştırması. . 2012; 82 - 96.
Vancouver GÜLLÜPUNAR H Seçim kampanyalarında yüz-yüze iletişim tekniği olarak canvassing: 2011 seçim kampanyaları bağlamında Gümüşhane araştırması. . 2012; 82 - 96.
IEEE GÜLLÜPUNAR H "Seçim kampanyalarında yüz-yüze iletişim tekniği olarak canvassing: 2011 seçim kampanyaları bağlamında Gümüşhane araştırması." , ss.82 - 96, 2012.
ISNAD GÜLLÜPUNAR, HASAN. "Seçim kampanyalarında yüz-yüze iletişim tekniği olarak canvassing: 2011 seçim kampanyaları bağlamında Gümüşhane araştırması". (2012), 82-96.
APA GÜLLÜPUNAR H (2012). Seçim kampanyalarında yüz-yüze iletişim tekniği olarak canvassing: 2011 seçim kampanyaları bağlamında Gümüşhane araştırması. Selçuk İletişim, 7(2), 82 - 96.
Chicago GÜLLÜPUNAR HASAN Seçim kampanyalarında yüz-yüze iletişim tekniği olarak canvassing: 2011 seçim kampanyaları bağlamında Gümüşhane araştırması. Selçuk İletişim 7, no.2 (2012): 82 - 96.
MLA GÜLLÜPUNAR HASAN Seçim kampanyalarında yüz-yüze iletişim tekniği olarak canvassing: 2011 seçim kampanyaları bağlamında Gümüşhane araştırması. Selçuk İletişim, vol.7, no.2, 2012, ss.82 - 96.
AMA GÜLLÜPUNAR H Seçim kampanyalarında yüz-yüze iletişim tekniği olarak canvassing: 2011 seçim kampanyaları bağlamında Gümüşhane araştırması. Selçuk İletişim. 2012; 7(2): 82 - 96.
Vancouver GÜLLÜPUNAR H Seçim kampanyalarında yüz-yüze iletişim tekniği olarak canvassing: 2011 seçim kampanyaları bağlamında Gümüşhane araştırması. Selçuk İletişim. 2012; 7(2): 82 - 96.
IEEE GÜLLÜPUNAR H "Seçim kampanyalarında yüz-yüze iletişim tekniği olarak canvassing: 2011 seçim kampanyaları bağlamında Gümüşhane araştırması." Selçuk İletişim, 7, ss.82 - 96, 2012.
ISNAD GÜLLÜPUNAR, HASAN. "Seçim kampanyalarında yüz-yüze iletişim tekniği olarak canvassing: 2011 seçim kampanyaları bağlamında Gümüşhane araştırması". Selçuk İletişim 7/2 (2012), 82-96.