Topsıs yöntemi ile Avrupa birliğine üye ve aday ülkelerin ekonomik göstergelere göre sıralanması

Yıl: 2011 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 215 - 236 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Topsıs yöntemi ile Avrupa birliğine üye ve aday ülkelerin ekonomik göstergelere göre sıralanması

Öz:
Çalışmada, AB’ye üye ve aday ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ekonomik göstergeler kullanılarak çok kriterli karar verme tekniklerinden birisi olan TOPSIS yöntemi ile sıralanması amaçlanmıştır. TOPSIS yöntemi, ELECTRE yöntemine alternatif olarak geliştirilmiş ve çok kriterli karar verme problemlerinin çözümünde en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntem ile alternatiflerin en iyi çözüme (pozitif ideal çözüme) görece yakınlıklarını dikkate alarak sıralanmasını sağlamakta ve karar vericilere bir çözüm önerisi sunulmaktadır. Çalışmada AB’ye üye ve aday ülkelerin ekonomik gelişmişliklerine (performanslarına) göre sıralanması için Maastricht Kriterleri de dikkate alınarak (Kamu Borçları/GSYİH), (İşsizlik Oranı%), (Bütçe Açığı/GSYİH), (İhracat/İthalat), GSYİH/Nüfus) ve (Enflasyon) gibi ekonomik göstergelerin (kriterler) 2009 yılı verileri kullanılmıştır. Çalışmada Maastricht Kriterleri kullanıldığı için ekonomik göstergelerin (kriterlerin) görece önemleri (ağırlıkları)eşit olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak analizde AB’ye üye ve aday ülkeler ilgili kriterler doğrultusunda sıralanmış ve Türkiye’nin bu sıralama içerisindeki yeri belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Topsis method with the european union member states of the candidate and mapping of economic indicators

Öz:
In the study, levels of development of the EU member and candidate countries by using economic indicators, which is one of multi-criteria decisionmaking techniques with TOPSIS method is to ranking.TOPSIS method, Electre developed as an alternative method to solve problems, and multi-criteria decisionmaking is one of the most widely used methods. With this method, the best solution alternatives (positive ideal solution), taking into account the relative order of proximity to decision makers and provides a proposed solution is presented.EU member and candidate countries to study the economic development (performance) to be sorted according to the Maastricht criteria by taking into account (Public Debt / GDP), (Unemployment Rate%), (Budget Deficit / GDP), (Export / Import), GDP / Population) and (inflation), such as economic indicators (criteria) used 2009 data. Maastricht criteria for the economic indicators used in this study (criteria), the relative importance (weights) has been set equal. As a result, the analysis and ranked according to the criteria of the EU member and candidate countries,in this ranking Turkey's place were determined.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Chen, C. T., ‘’Extensions of the TOPSIS for Group Decision Making Under Fuzzy Environment’’, Fuzzy Sets and Systems, Vol: 114, 2000, s.1-9.
 • Chen, S. C. and C. L. Hwang, M. J. Beckmann ve W. Krelle, Fuzzy Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, New York: Springer- Verlag, 1992.
 • Cheng, S., Chan, C. W. ve G. H. Huang, ‘’Using Multiple Criteria Decision Analysis for Supporting Decisions of Solid Waste Management’’, Journal of Environment Science Health, Vol: 37, No: 6, 2002, s.975-990.
 • Chu, M. T., Shyu, J., Tzeng, G. H. ve R. Khosla, ‘’Comparison Among Three Analytical Methods for Knowledge Communities Group- Decision Analysis’’, Expert Systems with Applications, Vol: 33, 2007, s.1011–1024.
 • Coombs, C. H. A, Theory of Data, UK: John Wiley and Sons, 1964.
 • Daft, R.L., Management, 2nd Edition, USA: The Dryden Press, 1991, s.179.
 • Deng, H., Yeh, C. H. ve R. J. Willis, ‘’Intercompany Compation Using Modified TOPSIS with Objective Weights’’, Computers&Operations Research, Vol: 27, 2000, s. 963-973.
 • Eleren, A. ve M. Karagül, ‘’1986–2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi’’, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, 2008, s.1–14.
 • Harker, P. ve L. Vargas, ‘’The Theory of Ratio Scale Estimation: Saaty's Analytic Hierarchy Process’’, Management Science, Vol: 33, No: 11, 1987, s.1383–1403.
 • Hsieh, T. Y., Lu, S. T. ve G. H. Tzeng, ‘’Fuzzy MCDM Approach for Planning and Design Tenders Selection in Public Office Buildings’’, International Journal of Project Management, Vol: 22, 2004, s.573-584.
 • Janko, W. ve E. Bernroider, Multi Criteria Decision Making: An Application Study of ELECTRE and TOPSIS, Çevrimiçi, Erişim: http://wwwai.wuwien.ac.at/~bernroid/lehre/seminare/ws04/A7TOPSIS01075 03.pdf, (12.12.2005), 2005, s.1-36.
 • Kaya, Y. ve C. Kahraman, Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemlerinden TOPSIS ve ELECTRE Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, İstanbul, Çevrimiçi, Erişim: http://www.hho.edu.tr/ huten/20032004%20SEMINER%20INTERNET/YILMAZ%20KAYA/YIL MAZ%20KAYA%20%5BPW%20POINT%5D.pdf, (05.09.2008), 2006.
 • Koçak, A., Yazılım Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yöntemi Yaklaşımı ve Bir Uygulama, Cilt: 3, Sayı: 1-2, 2003, s.70.
 • Lai, Y. J., Liu, T. Y. ve C. L. Hwang, ‘’TOPSIS for MODM’’, European Journal of Operational Research, Vol: 76, No: 3, (1994), s.486– 500.
 • Opricovic, S. ve G. H. Tzeng, ‘’Defuzzification with in a Multicriteria Decision Model’’, International Journal of Uncertainty, Vol: 11, No: 5, 2003, s.635–652.
 • Opricovic, S. ve G. H. Tzeng, ‘’Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS’’, European Journal of Operational Research, Vol: 156, 2004, s.445–455.
 • Özden, Ü. H., Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Performansları: Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Analiz, Detay Yayıncılık, Ankara 2009.
 • Saaty, T., The Analytic Hierarchy and Analytic Network Processes, Ankara: MCDM XV-th International Conference, 2000, s.1-5.
 • SANNA for Windows, Çevrimiçi, Erişim: http://nb.vse.cz/~jablon /sanna.htm, 12.10.2008.
 • Sayıştay, Sayıştay'ın Performansının Ölçümüne İlişkin Önaraştırma Raporu, Ankara: Sayıştay Yayını, 2002, s.9.
 • Spee, B., Multi-Criteria Decision Making An Application Study of ELECTRE & TOPSIS, Çevrimiçi, Erişim: http://www .ai.wuwien.ac.at/~ber nroid/lehre/seminare/ws04/A7-TOPSIS0107503.pdf, (05.10.20011), 2005.
 • Tiryaki, F. ve M. Ahlatçıoğlu, Fuzzy Stock Selection Using a New Fuzzy Ranking and Weighting Algorithm, Applied Mathematics and Computation, 2005, s.1–14.
 • Tong, L. I., Wang, C. H., Chen, C. C. ve C. T. Chen, ‘’Dynamic Multiple Responses by Ideal Solution Analysis’’, Europan Journal of Operational Research, Vol: 156, 2004, s.433-444.
 • Triantaphyllou, E., Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study (Applied Optimization, Volume 44), Kluwer Academic Publishers, 2000, s.18.
 • Tzeng, G. H., Lin, C. W., Opricovic, S., ‘’Multi-Criteria Analysis of Alternative-Fuel Buses for Public Transportation’’, Energy Policy, Vol: 33, 2005, s.1373-1383.
 • Wang, Y. M. ve T. M. S. Elhag, Fuzzy TOPSIS Method Based on Alpha Level Sets with An Application to Bridge Risk Assessment, Expert Systems with Applications, 2005, s.1-11.
 • Yeh, C. H., ‘’The Selection of Multi-attribute Decision Making Methods For Scholarship Student Selection’’, International Journal of Selection and Assessment, Vol: 11, No: 4, 2003, s.289-296.
 • Yoon, K., ‘’A Reconciliation Among Discrete Compromise Solutions’’, Journal of Operational Research Society, Vol: 38, No: 3, 1987, s.272–286.
 • Yurdakul, M. ve Y. T. İç, ‘’Türk Otomotiv Firmalarının Performans Ölçümü ve Analizine Yönelik TOPSIS Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çalışma’’, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, No: 1, 2003, s.1–18.
 • Zanakis, S. H., Solomon, A., Wishart, N. ve S. Dublish, ‘’Multiattribute Decision Making: A Simulation Comparison of Select Methods’’, European Journal of Operational Research, Vol: 107, 1998, s.507-529.
 • Zeleny, M., Multiple Criteria Decision Making, New York: McGraw- Hill, 1982.
APA Özden Ü (2011). Topsıs yöntemi ile Avrupa birliğine üye ve aday ülkelerin ekonomik göstergelere göre sıralanması. , 215 - 236.
Chicago Özden Ünal Halit Topsıs yöntemi ile Avrupa birliğine üye ve aday ülkelerin ekonomik göstergelere göre sıralanması. (2011): 215 - 236.
MLA Özden Ünal Halit Topsıs yöntemi ile Avrupa birliğine üye ve aday ülkelerin ekonomik göstergelere göre sıralanması. , 2011, ss.215 - 236.
AMA Özden Ü Topsıs yöntemi ile Avrupa birliğine üye ve aday ülkelerin ekonomik göstergelere göre sıralanması. . 2011; 215 - 236.
Vancouver Özden Ü Topsıs yöntemi ile Avrupa birliğine üye ve aday ülkelerin ekonomik göstergelere göre sıralanması. . 2011; 215 - 236.
IEEE Özden Ü "Topsıs yöntemi ile Avrupa birliğine üye ve aday ülkelerin ekonomik göstergelere göre sıralanması." , ss.215 - 236, 2011.
ISNAD Özden, Ünal Halit. "Topsıs yöntemi ile Avrupa birliğine üye ve aday ülkelerin ekonomik göstergelere göre sıralanması". (2011), 215-236.
APA Özden Ü (2011). Topsıs yöntemi ile Avrupa birliğine üye ve aday ülkelerin ekonomik göstergelere göre sıralanması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 215 - 236.
Chicago Özden Ünal Halit Topsıs yöntemi ile Avrupa birliğine üye ve aday ülkelerin ekonomik göstergelere göre sıralanması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13, no.2 (2011): 215 - 236.
MLA Özden Ünal Halit Topsıs yöntemi ile Avrupa birliğine üye ve aday ülkelerin ekonomik göstergelere göre sıralanması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.2, 2011, ss.215 - 236.
AMA Özden Ü Topsıs yöntemi ile Avrupa birliğine üye ve aday ülkelerin ekonomik göstergelere göre sıralanması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 13(2): 215 - 236.
Vancouver Özden Ü Topsıs yöntemi ile Avrupa birliğine üye ve aday ülkelerin ekonomik göstergelere göre sıralanması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 13(2): 215 - 236.
IEEE Özden Ü "Topsıs yöntemi ile Avrupa birliğine üye ve aday ülkelerin ekonomik göstergelere göre sıralanması." Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, ss.215 - 236, 2011.
ISNAD Özden, Ünal Halit. "Topsıs yöntemi ile Avrupa birliğine üye ve aday ülkelerin ekonomik göstergelere göre sıralanması". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13/2 (2011), 215-236.