Yıl: 2011 Cilt: 39 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 126 - 133 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Obez gebelerde entübasyon güçlügünün belirlenmesinde prediktif testlerin önemi

Öz:
Amaç: Obez gebelerde genel anestezi uygulamalarında hava yolunun sağlanması ve sürdürülmesi zor olup, başarısız entübasyon anestezi ile ilgili maternal morbidite ve mortalitenin en önemli nedenini oluşturmaktadır. Entübasyon güçlüğünü belirlemede birçok prediktif test kullanılmaktadır. Bu çalışmada amacımız obez gebelerde zor entübasyonun belirlenmesinde prediktif testlerin önemini değerlendirmektirGereç ve Yöntem: Genel anestezi altında sezaryan operasyonu yapılan 252 gebenin dosyaları ve anestezi kayıtları geriye yönelik tarandı. Olguların Vücut Kitle İndeksi (VKİ), Sternomental Mesafe (SMM) ve Tiromental Mesafe (TMM) ölçümleri, Wilson toplam risk skoru, Modifiye Mallampati sınıflandırması, baş boyun hareketi, geride mandibula, Üst Dudak Isırma Testi (ÜDIT), Entübasyon Zorluk Skalası (EZS), boyun çevresi ölçümü ve ağız açıklığı değerlendirildi ve tüm bu prediktif testler için sensitivite, spesifisite ve pozitif öngörü değerleri hesaplandı.Bulgular: Toplam 252 hastanın 103’ünün VKİ >30 kg/m2 üzerinde ve 149’unun VKİ<30 kg/m2 idi. Zor entübasyon insidansı % 4 ve zor laringoskopi insidansı % 7 olarak saptandı. Yüksek Mallampati skoru, Cormack Lehane grade 3 ve 4, ÜDIT Grade 3, Wilson toplam risk skoru ≥2, boyun çevresinin >40 cm, EZS >5, VKİ >30 kg/m2 ile zor entübasyon arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.05). Testlerin duyarlılık, seçicilik ve pozitif öngörü değerleri; VKİ (% 100, % 61, % 10), boyun çevresi (% 90, % 93, % 38), TMM (% 54, % 7, % 2), Cormack-Lehane grade 3-4 (% 76, % 96, % 55), ÜDIT grade 3 (% 63, % 99, % 77) olarak saptandı.Sonuç: Obez gebelerde zor entübasyon sıklığı daha fazla görülmekte olup, bu zorluğun tespitinde preoperatif uygulanabilen ÜDIT ve boyun çevresi ölçümleri öngörüsü en yüksek testlerdir.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum

The importance of predictive tests on determination of intubation difficulties in obese pregnants

Öz:
Objective: In obese prtegnants it is very difficult to achieve, and maintain patency of airway during general anesthesia, and failed intubation constitutes the most important reason for maternal morbidity, and mortality. Many predictive tests are used in the determination of diffucult intubation In this study our aim is to evaluate the importance of these tests for determining the difficult intubation. Materials and Methods: In our study, the files and the anaesthesic records of 252 pregnant women who had caesarean section under general anaesthesia were retrospectively screened. The body mass index (BMI), thyromental distance (TMD), sternomental distance (SMD), Wilson total risk score, Modified Mallampaty clasification, head and neck movement, retrognathia, upper lip bite test (ULBT), neck circumfarence, intubation difficulty scale (IDS) of the patients were evaluated. The sensitivity, specificity and positive predictive values of these test were calculated. Results: Of these 252 patients, BMIs were >30 kg/m2 for 103 patients and <30 kg/m2 for 149 patients. The incidence of difficult intubation and difficult laryngoscopy was 4 % and 7 %. A significantcorrelation was found between difficult intubation and high Mallampati scores, Cormac-Lehane grade 3 and 4, ULBT grade 3, Wilson total risk scores of &#8805;2, neck circumfarences >40 cm, IDS >5, and BMIs >30 kg/m2 (p<0.05). The sensitivity, specificity and positive predictive values of the tests were, 100 %, 61 %, 10 % for BMI, 90 %, 93 %, 38 % for neck circumference, 54 %, 7 %, 2 % for TMD, 76 %, 96 %, 55 % for Cormac-Lehane grade 3-4 and 63 %, 99 %, 77 % for ULBT grade 3. Conclusion: The prevalence of difficult intubation in obese pregnants are higher than the population and ULBT and neck circumference are the most valuable predictive tests for the determination of this difficulty.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Berg CJ, Atrash HK, Koonin LM et al. Pregnancy-related mortality in the United States, 1987-1990. Obstet Gynecol 1996;88:161-7. http://dx.doi.org/10.1016/0029-7844(96)00135-4
 • 2. Hawthorne L, Wılson R, Lyons G, Dresner M. Failed intubation revisited: a 17-yr experience in a teaching maternity unit. Br J Anaesth 1996;76:680-4. PMid:8688269
 • 3. Merah NA, Foulkes-Crabbe DJ, Kushimo OT, Ajayi PA. Prediction of diffucult laringoscopy in a population of Nigerian obstetric patients. West Afr J Med 2004;23:38-41. PMid:15171524
 • 4. Juvın PH, Lavaut E, Dupont H et al. Difficult tracheal intubation is more common in obese than in lean patients. Anesth Analg 2003;97:595-600. http://dx.doi.org/10.1213/01.ANE.0000072547. 75928.B0
 • 5. Rocke DA, Murray WB, Rout CC, Gouws E. Relative risk analysis of factors associated with diffucult intubation in obstetric anesthesia. Anesthesiology 1992;77:67-73. http://dx.doi.org/10.1097/00000542-199207000-00010 PMid:1610011
 • 6. Mallampati SR, Gatt SP, Gugino LD, et al. A clinical sign to predict difficult tracheal intubation a prospective study. Can Anaesth Soc J 1985;32:429-34. http://dx.doi.org/10.1007/BF03011357 PMid:4027773
 • 7. Samsoon GL, Young JR. Difficult tracheal intubation: a retrospective study. Anaesthesia 1987;42:487-90. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2044.1987.tb04039.x PMid:3592174
 • 8. Patil VU, Stehling LC, Zauder HL. Fiberoptic endoscopy in anesthesia. Chicago: Year Book Medical Publishers, 1983.
 • 9. Mathew M, Hana LS, Aldrete JA. Preoperative indices to anticipate difficult tracheal intubation. Anesth Analg 1989;68:S187.
 • 10. Savva D. Prediction of difficult tracheal intubation. Br J Anaesth 1994;73:149-53.
 • 11. Cormack RS, Lehane J. Difficult tracheal intubation in obstetrics. Anaesthesia 1984;39:1105-1111. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2044.1984.tb08932.x PMid:6507827
 • 12. Brodsky JB, Lemmens HJ, Brock-Utne JG, Vierra M, Saidman LJ. Morbid obesity and tracheal intubation. Anesth Analg 2002;94:732-6. http://dx.doi.org/10.1097/00000539-200203000-00047
 • 13. Wilson M.E, Spiegelhalter D, Robertson J.A, Lesser P: Predicting difficult intubation, Br J Anaesth 1988;61:211-216. http://dx.doi.org/10.1093/bja/61.2.211 PMid:3415893
 • 14. Adnet F, Borron SW, Racine SX et al. The intubation diffuculty scale (IDS): Proposal and evaluation of a new score characterizing the compllexity of endotracheal intubation. Anesthesiology 1997;87:1290-7. http://dx.doi.org/10.1097/00000542-199712000-00005 PMid:9416711
 • 15. Khan ZH, Kashfi A, Ebrahimkhani E. A comprasion of the upper lip bite test (a simple new technique) with modified Mallampati classification in predicting diffuculty in endotracheal intubation: a prospective blinded study. Anesth Analg 2003;96:595-99. PMid:12538218
 • 16. Pilkiagton S, Carli F, Dakin MJ et al. Increase in mallampati score during pregnancy. Br J Anaesth 1995;74:638-42. http://dx.doi.org/10.1093/bja/74.6.638 PMid:7640115
 • 17. Rocke DA, Murray WB, Rout CC, Gouws E. Relative risk analysis of factors associated with diffucult intubation in obstetric anesthesia. Anesthesiology 1992;77:67-73. http://dx.doi.org/10.1097/00000542-199207000-00010 PMid:1610011
 • 18. Brodsky JB, Lemmens HJ, Brock-Utne JG, Vierra M, Saidman LJ. Morbid obesity and tracheal intubation. Anesth Analg 2002;94:732-6. http://dx.doi.org/10.1097/00000539-200203000-00047
 • 19. Lewis M, Keramati S, Benumof JL, Berry C: What is the best way to determine oropharyngeal classification and mandibular space lenght to predict difficult laryngoscopy, Anesthesiology 1994;81:69-75. http://dx.doi.org/10.1097/00000542-199407000-00011 PMid:8042812
 • 20. Tse JC, Rimm EB, Hussein A. Predicting difficult intubation in surgical patients for general anesthesia: A prospective blind study. Anesth Analg 1995;81:254-8. PMid:7618711
 • 21. Arne P, Descoins J, Fusciardi J, Ingrand P, Ferrier B, Boudigues D, Aries J. Preoperative assessment for difficult intubation in general and ENT surgery: predictive value of a clinical multivariate risk index. Br J Anaesth 1998;80:140-6. PMid:9602574
 • 22. Shiga T, Wajima Z, Inoue T, Sakamoto A. Predicting difficult intubation in apparently normal patients. A Meta-analysis of bedside screening test performance. Anesthesiology 2005;103:429-37. http://dx.doi.org/10.1097/00000542-200508000-00027 PMid:16052126
 • 23. Oates JDL, Macleod AD, Oates PD, et al. Comparison of two methods for predicting difficult intubation. BJA 1991;66:305-309. http://dx.doi.org/10.1093/bja/66.3.305 PMid:2015145
 • 24. Gonzalez H, M İnville H, Delanoue K. The importance of increased neck circumference to intubation diffuculties in obese patients. Anesth Analg 2008;106:1132-6. http://dx.doi.org/10.1213/ane.0b013e3181679659
 • 25. Horner RL, Mohiaddin RH, Lowell DG, Shea SA, Burman ED. Sites and sizes of fat deposits around the pharynx in obese patients with obstructive sleep apnoea and weight matched controls. EJA 1998;15:330-4.
 • 26. Ezri T, Gewürtz G, Sesler DI et al. Prediction of diffucult laringoscopy in obese patients by ultrasound quantification of antreior neck soft tissue. Anaesthesia 2003;58:1111-4. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2044.2003.03412.x PMid:14616599 PMCid:1283106
 • 27. Schmitt H, Buchfelder M, Radespiel-Troger M, Fahlbusch R. Difficult intubation in acromegalic patients incidence and predictability. Anesthesiology 2000;93:110-4. http://dx.doi.org/10.1097/00000542-200007000-00020 PMid:10861153
 • 28. Frerk CM. Predicting difficult intubation. Anaesthesia 1991;46:1005-1008. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2044.1991.tb09909.x PMid:1781521
 • 29. Sabancı Ü, Topçu İ, Tekin S ve ark. Zor endotrakeal entübasyonun tahmininde preoperatif testlerin etkinliğinin karşılaştırılması. TARD Dergisi 2006;34(5):312-19.
 • 30. Hester CE, Dietrich SA, White SW et al. A comparison of preoperative airway assessment technique: The modified Mallampati and the upper lip bite test. AANA J 2007;75:177-2. PMid:17591297
 • 31. Eberhart LHJ, Arndt C, Cierpka T et al. The reliability and validity of upper lip bite test compared with the Mallampati classification to predict difficult laryngoscopy: an external prospective evaluation. Anesth Analg 2005;101:284-9. http://dx.doi.org/10.1213/01.ANE.0000154535. 33429.36
APA ALIÇ M, Birbicer H, KURKU Ö (2011). Obez gebelerde entübasyon güçlügünün belirlenmesinde prediktif testlerin önemi. , 126 - 133.
Chicago ALIÇ Münevver,Birbicer Handan,KURKU Önder Obez gebelerde entübasyon güçlügünün belirlenmesinde prediktif testlerin önemi. (2011): 126 - 133.
MLA ALIÇ Münevver,Birbicer Handan,KURKU Önder Obez gebelerde entübasyon güçlügünün belirlenmesinde prediktif testlerin önemi. , 2011, ss.126 - 133.
AMA ALIÇ M,Birbicer H,KURKU Ö Obez gebelerde entübasyon güçlügünün belirlenmesinde prediktif testlerin önemi. . 2011; 126 - 133.
Vancouver ALIÇ M,Birbicer H,KURKU Ö Obez gebelerde entübasyon güçlügünün belirlenmesinde prediktif testlerin önemi. . 2011; 126 - 133.
IEEE ALIÇ M,Birbicer H,KURKU Ö "Obez gebelerde entübasyon güçlügünün belirlenmesinde prediktif testlerin önemi." , ss.126 - 133, 2011.
ISNAD ALIÇ, Münevver vd. "Obez gebelerde entübasyon güçlügünün belirlenmesinde prediktif testlerin önemi". (2011), 126-133.
APA ALIÇ M, Birbicer H, KURKU Ö (2011). Obez gebelerde entübasyon güçlügünün belirlenmesinde prediktif testlerin önemi. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, 39(3), 126 - 133.
Chicago ALIÇ Münevver,Birbicer Handan,KURKU Önder Obez gebelerde entübasyon güçlügünün belirlenmesinde prediktif testlerin önemi. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi 39, no.3 (2011): 126 - 133.
MLA ALIÇ Münevver,Birbicer Handan,KURKU Önder Obez gebelerde entübasyon güçlügünün belirlenmesinde prediktif testlerin önemi. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, vol.39, no.3, 2011, ss.126 - 133.
AMA ALIÇ M,Birbicer H,KURKU Ö Obez gebelerde entübasyon güçlügünün belirlenmesinde prediktif testlerin önemi. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi. 2011; 39(3): 126 - 133.
Vancouver ALIÇ M,Birbicer H,KURKU Ö Obez gebelerde entübasyon güçlügünün belirlenmesinde prediktif testlerin önemi. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi. 2011; 39(3): 126 - 133.
IEEE ALIÇ M,Birbicer H,KURKU Ö "Obez gebelerde entübasyon güçlügünün belirlenmesinde prediktif testlerin önemi." Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, 39, ss.126 - 133, 2011.
ISNAD ALIÇ, Münevver vd. "Obez gebelerde entübasyon güçlügünün belirlenmesinde prediktif testlerin önemi". Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi 39/3 (2011), 126-133.