Yıl: 2011 Cilt: 0 Sayı: 31 Sayfa Aralığı: 51 - 68 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Spor kulüplerinin yönetim modellerinin değerlendirilmesi

Öz:
Toplumsal yaşantıda insanların sportif etkinlik ve hizmet beklentileri önemli ölçüde spordakitemel örgütlenme birimleri olan spor kulüplerinden karşılanmaktadır. Spor kulüpleri, toplumsalçevreden bir takım girdileri alıp işleyerek enerjiye dönüştüren ve sonuçta yine çevreye veren açıksistemlerdir. İnsanların bir amaç ve hedef etrafında toplandığı, toplumun sosyal kültürel ve ekonomikihtiyaçlarına cevap verecek nitelikler taşıyan, insanların toplumsallaşmasında ve sosyalleşmesinde çokönemli bir yere sahip olan özellikler taşımaktadır. Sporun toplumsal hayatta sosyal rolünün ön planaçıkmasında, toplumla bütünleşmesinde ve esnek bir yapıya sahip olmasında spor kulüplerinin işlevi siviltoplum örgütleri kadar önemlidir. Bu çalışmada, Avrupa’da ve Türkiye’de farklı yapılara sahip sporkulüplerinin yönetim modelleri, yasal mevzuatlar çerçevesinde betimsel olarak değerlendirilerek,Türkiye’deki spor kulüpleri için öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Assessment of the management models of sports clubs

Öz:
In social life, sporting events and services that people expect significantly are met by sportsclubs which are the basic units of organization in the sports. Sports clubs are open systems which getsome input from the social environment and convert it to the energy and as a result give it to theenvironment again. Forefront emergence of a social role of sport in social life, in the integration withsociety and having a flexible structure, the function of sports clubs as important as the civil societyorganizations.In this study, the management models of sports clubs which have different structure inEurope and Turkey, are considered to be descriptive within the framework of legal regulations, tried todevelop recommendations for sports clubs in Turkey.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKŞAR, T. (2005). Endüstriyel Futbol, İstanbul: Literatür Yayınları.
 • BAŞARAN, İ. E. (1984). Yönetim, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 44-48.
 • CAN, H. (2001). Yönetim Bilimi ve Tarihçesi, Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • CANKALP, M. (2002). Sporda Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 48.
 • DEVECİOĞLU, S., ÇOBAN, B. ve YILDIRIM, E. (2003). Amatör Spor Kulüplerinin Yönetim Problemleri ve Çözüm Önerileri, Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Ankara, 2.
 • DEVECİOĞLU, S. (2008). Spor Kulüplerinde İnovasyon Yönetimi, Erişim: www.fesam.org. Erişim Tarihi: 01.03.2010, 2-6.
 • DEVECİOĞLU, S. ve ÇOBAN, B. (2005). Sivil Toplum Örgütü Olarak Spor Kulüpleri ve Toplumsal İşlevi, Siyaset ve Toplum Dergisi. Sayı: 3, 94.
 • DELOİTTE. (2007). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Futbolu, Spor Serisi, Erişim: www.deloitte.com.tr, Erişim Tarihi: 05.07.2010, 8.
 • DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. (1985). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 73.
 • DURMUŞ, A. G. (1999). Futbol Kulüplerinin Stratejik Yönetimi, Ankara: Bağırgan Yayınevi, 27, 35.
 • DOĞAR, Y. (1997). Türkiye’de Spor Yönetimi, Adana: Öz Akdeniz Ofset.
 • EKENCİ, G. (1997). İnsan ve Çevre İlişkilerinin Spor Kulübü Yönetimine Etkileri, Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Ankara, Cilt: 2 (4), 39.
 • ERDEM, K. (2005). Futbolda Kenar Yönetimi, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, 9-29.
 • EUROPEAN COMMISSION. (1998). The European Model Of Sport: Consultation Document Of Dg Xeuropean Commission, Directorate-General X, Information, Communication, Culture, Audiovisual Media Audiovisual Policy, Culture and Sport, Sport,Erişim: http://www.sport-in- europe.de/SIU/HTML/PDFFiles/EuropeanModelofSport.pdf, pp. 3.
 • FİŞEK, K. (1985). 100 Soruda Türkiye Spor Tarihi, İstanbul: Gerçek Yayınevi, 31.
 • Final Draft on Sport in the Member States, 1991.
 • GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. (2008). Spor Şurası 2008, Alt Komisyon Toplantı Raporları, 18-19 Haziran 2008. Ankara, 46.
 • GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. (2008). Spor Şurası 2008, 26-28 Kasım 2010. Ankara.
 • GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. (2010). Gençlik ve Spor Kulüpleri Kanun Tasarısı, Erişim: http://www.gsgm.gov.tr/sayfalar/sporkuluplerikanuntaslagi.doc. Erişim Tarihi: 20.07.2010.
 • İMAMOĞLU, F., KARAOĞLU, E. ve ERTURAN, E. E. (2007). Türkiye’de Spor Kulüplerinin Yapısal Nitelikleri ve Temel Problemleri, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Dergisi, Cilt 12 (3), 35-61.
 • KARAMAN, T. (2000). Yönetim Stratejilerindeki Gelişmeler, Türk İdare Dergisi, Sayı: 426, Ankara, 37, 38.
 • ÖĞÜT, E. E. (2010). Almanya ve Türkiye’deki Spor Kulüplerinin Karşılaştırmalı Analizi (Türkiye’de Spor Kulüpleirnin Yapı ve İşleyişine Yeni Bir Yaklaşım), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2.
 • PAMUK, G., ERKUT, H., ÜLENGİN, F., ÜLENGİN, B., AKGÜÇ, Ö., ALPAY, Y. ve KOŞMA, H. (1997). Stratejik Yönetim ve Senaryo Tekniği, İstanbul: İrfan Yayıncılık.
 • SPORT INFORMATION BULLETION. (1997). Sport For All; Clearing House, 19.
 • SULTANOĞLU, B. (2008). Hisseleri Halka Arz Edilen Türk Futbol Kulüplerinin Mali Tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde İncelenmesi, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Muhasebe Finansman Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 59-63.
 • TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. (2010). Kulüp Lisans Sistemi Kriterleri, Erişim: http://www.tff.org/default.aspx?pageid=217). Erişim Tarihi: 01.06.2010.
 • UEFA, (2010). Erişim: http://www.uefa.org. Erişim tarihi: 01.08.2010
 • ULSETH, A. B. (2004). Social Integration in Modern Sport: Commercial Fitness Centres and Voluntary Sport Clubs, European Sport Management Quarterly, 4: 95-115.
 • YETİM, A. (1992). Başarılı Bir Spor Yöneticisinin Özellikleri, Gazi Üniversitesi, Ankara: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, 14.
 • YENER, S. (2001). Dernek ve Vakıflar Kanunu, Ankara: Seçkin Yayınevi, 27.
 • YETİM, A. (2000). Sosyoloji ve Spor, Trabzon: Topkar Matbaası, 115.
APA Devecioglu S, ÇOBAN B, KARAKAYA Y (2011). Spor kulüplerinin yönetim modellerinin değerlendirilmesi. , 51 - 68.
Chicago Devecioglu Sebahattin,ÇOBAN Bilal,KARAKAYA YUNUS EMRE Spor kulüplerinin yönetim modellerinin değerlendirilmesi. (2011): 51 - 68.
MLA Devecioglu Sebahattin,ÇOBAN Bilal,KARAKAYA YUNUS EMRE Spor kulüplerinin yönetim modellerinin değerlendirilmesi. , 2011, ss.51 - 68.
AMA Devecioglu S,ÇOBAN B,KARAKAYA Y Spor kulüplerinin yönetim modellerinin değerlendirilmesi. . 2011; 51 - 68.
Vancouver Devecioglu S,ÇOBAN B,KARAKAYA Y Spor kulüplerinin yönetim modellerinin değerlendirilmesi. . 2011; 51 - 68.
IEEE Devecioglu S,ÇOBAN B,KARAKAYA Y "Spor kulüplerinin yönetim modellerinin değerlendirilmesi." , ss.51 - 68, 2011.
ISNAD Devecioglu, Sebahattin vd. "Spor kulüplerinin yönetim modellerinin değerlendirilmesi". (2011), 51-68.
APA Devecioglu S, ÇOBAN B, KARAKAYA Y (2011). Spor kulüplerinin yönetim modellerinin değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(31), 51 - 68.
Chicago Devecioglu Sebahattin,ÇOBAN Bilal,KARAKAYA YUNUS EMRE Spor kulüplerinin yönetim modellerinin değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0, no.31 (2011): 51 - 68.
MLA Devecioglu Sebahattin,ÇOBAN Bilal,KARAKAYA YUNUS EMRE Spor kulüplerinin yönetim modellerinin değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.31, 2011, ss.51 - 68.
AMA Devecioglu S,ÇOBAN B,KARAKAYA Y Spor kulüplerinin yönetim modellerinin değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 0(31): 51 - 68.
Vancouver Devecioglu S,ÇOBAN B,KARAKAYA Y Spor kulüplerinin yönetim modellerinin değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 0(31): 51 - 68.
IEEE Devecioglu S,ÇOBAN B,KARAKAYA Y "Spor kulüplerinin yönetim modellerinin değerlendirilmesi." Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0, ss.51 - 68, 2011.
ISNAD Devecioglu, Sebahattin vd. "Spor kulüplerinin yönetim modellerinin değerlendirilmesi". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 31 (2011), 51-68.