Yıl: 2011 Cilt: 27 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 177 - 182 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Growth and some period yield characteristics of Denizli x Leghorn crosses $(F_2)$

Öz:
Amaç: Bu araştırmada, Denizli x Leghorn ve F2 populas-yonlarının çıkım ağırlığı, büyüme ve verim dönemine ait canlı ağırlıkları, yumurta ağırlığı ve özgül ağırlıklarının belirlenmesi amaçlamıştır.Gereç ve Yöntem: Temel populasyonda 10 Denizli horozu ve 30 Leghorn tavuk kullanılmıştır. İlk generasyonda (FJ, 15 erkek, 68 dişi elde edilmiştir. İkinci generasyonda (F2) ise 475 erkek ve 451 dişi üzerinde 32. haftaya kadar canlı ağırlık ve yumurta verimleri incelenmiştir.Bulgular: F2 populasyonunda dişiler yumurtaya girdikten sonra 180 günlük dönemde, yumurta sayıları ve yüzdeleri 99.61 adet ve %56.21 olarak bulundu. Çıkım ağırlıkları Ft ve F2 populasyonlarında sırası ile 40.94 ve 30.80 g olarak bulundu. Büyüme döneminde her iki generasyonda canlı ağırlıklar arasında önemli farklılıklar tespit edildi (p<0.001). Ayrıca ikinci generasyonda 32. hafta sonunda canlı ağırlıklar dişilerde 1814.60 g, erkeklerde ise 1900.00 g olarak ölçüldü (p<0.001). Aynı generasyonda yumurta ağırlığı ve özgül ağırlık değeri 47.81 g ve 1.08 olarak hesaplandı.Öneri: Yerli gen kaynağımız olan Denizli ırkının melezleme çalışmalarında kullanılabileceği, geliştirilmiş yumurtacı ve etçi ırklarla melezlemelerin ve bu verim yönleri bakımından Denizli ırkının daha detaylı çalışmalarla incelenmesine ihtiyaç olduğu sonucuna varıldı.
Anahtar Kelime: kümes hayvanları üreme programları genetik kaynaklar hayvan ıslahı yumurta üretimi yumurtadan çıkmak yumurta ağırlığı etlik piliç yumurta kalitesi büyüme oranı performans özellikleri yumurta tavuğu melez ırklar

Denizli x Leghorn melezi $(F_2)$ tavuklarda büyüme ve bazı dönem verim özellikleri

Öz:
Aim: This study was carried out to determine some production characteristics of Fx and F2 Denizli x Leghorn populations including hatching weight, growth performance, live weights of the growing period, egg gravity and egg weight.Material and Methods: Ten Denizli roosters and 30 Leghorn hens were used for generation of the base population. In the first generation (FJ, 15 males and 68 females were produced. A total of 475 males and 451 females were produced in the second generation (FJ, and whose production data were evaluated based on the 32 weeks of periods.Results: In F2 population, numbers and percentages of egg yield were found to be 99.61 and 56.21% in the first 180-day period. Hatching weights were determined as 40.94 and 30.80 g in Fx and F2 generations, respectively. Significant differences were observed in weights of Ft and F2 animals at the growing period (p<0.001). In addition, the second generation live weights were measured as 1814.60 g in females and in 1900.00 g in males at the end of 32nd week (pcO.OOl). Egg weight and specific gravity values were calculated as 47.81 g and 1.08 respectively in the F2 population.Conclusion: It was concluded that Denizli breed, a native genetic resource, seems to be suitable and candidate chicken breed for future hybridization studies. Furthermore, there is need for further detailed studies to evaluate Denizli crosses with layer or broiler breeds for this production characteristic.
Anahtar Kelime: animal breeding egg production genetic resources poultry breeding programmes egg quality egg weight hatching performance traits broilers hens growth rate crossbreds

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anonymous, 2001. ATAE Ankara Poultry Research Institute, http://www.tae.gov.tr/uploadimg /dergiler/cilt3sayil. pdf, 30.08.2010.
 • Anonymous, 2004a. TÜBİTAK Science and Technology Policy: Vision 2023, "National Science and Technology Policy, Strategy Paper 2003-2023", http://vizyon2023. tubitak.gov.tr.
 • Anonymous, 2004b. II. Agriculture Council (30 November-1 December) Working Paper, http://tarimsurasi.tarim. gov.tr, 26.07.2010.
 • Anonymous, ATAE, 2005. Ankara Poultry Research Institute Brown, Black and White features of commercial layers. Journal of Poultry Research, 6, 8-11.
 • Anonymous 2008. A Strategic Framework for Reducing Risks of Infectious Diseases at the Animal-Human-Ecosystems Interface, Contributing to One World, One Health. 14 October http://un-influenza.org/files/OWO-H140ct08.pdf.
 • Anonymous, 2010. Lohman LSL - Classic 1999. Layer Management Guide http://www.lskpoultry.fi/materiaalit/ lsl_managementguide.pdf, 30.08.2010.
 • Bozkurt M, Basmacıoğlu H, Alçiçek A, Çabuk M, 2001. Effect of natural zeolite on laying hen performance. Journal of Poultry Research, 3, 8-11.
 • Elibol O, Türkoğlu M, Erol H, 2000. Effects of egg weight and egg location in incubation on hatchabilty results of different aged broiler breeder flock. Journal of Poultry Research, 2,1,17-25.
 • Erensayın C, 1991. Poultry Scientific Technical Practice, Volume 1, 72, Press TDFO.
 • Erkuş T, Akbay R, 2004. Interior and exterior egg quality in some Brown layer hybrids and its parents. Journal of Poultry Research, 5, 7-15.
 • İnal F, Gülşen N,Coşkun B, Arslan C, 1999. The Effects of Bentonite on egg performance of laying hens. Journal of Poultry Research, 1,19-22.
 • İnal F, Arslan C, Çetingül İS, 2000. Yumurta tavuğu rasyonlarına katılan Protosyn2000'in Yumurta verimi üzerine etkisi (Effect on egg production involved in laying hens rations Protosyn2000), Çiftlik, Mart, 46-50.
 • İslam MS, Howlide MAR, Uddin IMS, Kabir F, Alam J, 2002. Study on reproductive parameters of barred Plymouth Rock, White Leghorn, RIR and White Rock Breed of Cock. Journal of Biological Science, 2, 605-609.
 • Mızrak C, Boğa AG, Erkuş T, 2007. Brown and white layers of different criteria in terms of performance comparison of some hybrids, 5th National Animal Science Congress, 5-8 Eylül, Van, Türkiye.
 • Narushin VG, Romanov MN Bogatyr VP, 2002. Relationship between pre-incubation egg parameters and chick weight after hatching in layer breeds. Biosystems Engineering 83, 373-381.
 • Özdoğan N, Gürcan İS, Bilgen A, 2007. Egg weight and egg weight repeatability of Denizli and Gerze local hen breeds. Journal of Lalahan Livestock Research Institute, 47,21-28.
 • SPSS 16.0.0 Inc 2007, Release 16.0.0 Copyright 1993-2007 Polar Engineering and Consulting.
 • Şekeroğlu A, Sarıca M, 2005. The Effect of free range system on egg production and egg quality of Brown and White layer genotypes. Journal of Poultry Research, 6,10-16.
APA GARİP M, NİZAMLIOĞLU M, KURAR E, YILMAZ A, ÇAĞLAYAN T, DERE S, BULUT Z, ÖZŞENSOY Y, KURTOĞLU V (2011). Growth and some period yield characteristics of Denizli x Leghorn crosses $(F_2)$. , 177 - 182.
Chicago GARİP Mustafa,NİZAMLIOĞLU MEHMET,KURAR Ercan,YILMAZ Alper,ÇAĞLAYAN Tamer,DERE Süleyman,BULUT Zafer,ÖZŞENSOY YUSUF,KURTOĞLU VAROL Growth and some period yield characteristics of Denizli x Leghorn crosses $(F_2)$. (2011): 177 - 182.
MLA GARİP Mustafa,NİZAMLIOĞLU MEHMET,KURAR Ercan,YILMAZ Alper,ÇAĞLAYAN Tamer,DERE Süleyman,BULUT Zafer,ÖZŞENSOY YUSUF,KURTOĞLU VAROL Growth and some period yield characteristics of Denizli x Leghorn crosses $(F_2)$. , 2011, ss.177 - 182.
AMA GARİP M,NİZAMLIOĞLU M,KURAR E,YILMAZ A,ÇAĞLAYAN T,DERE S,BULUT Z,ÖZŞENSOY Y,KURTOĞLU V Growth and some period yield characteristics of Denizli x Leghorn crosses $(F_2)$. . 2011; 177 - 182.
Vancouver GARİP M,NİZAMLIOĞLU M,KURAR E,YILMAZ A,ÇAĞLAYAN T,DERE S,BULUT Z,ÖZŞENSOY Y,KURTOĞLU V Growth and some period yield characteristics of Denizli x Leghorn crosses $(F_2)$. . 2011; 177 - 182.
IEEE GARİP M,NİZAMLIOĞLU M,KURAR E,YILMAZ A,ÇAĞLAYAN T,DERE S,BULUT Z,ÖZŞENSOY Y,KURTOĞLU V "Growth and some period yield characteristics of Denizli x Leghorn crosses $(F_2)$." , ss.177 - 182, 2011.
ISNAD GARİP, Mustafa vd. "Growth and some period yield characteristics of Denizli x Leghorn crosses $(F_2)$". (2011), 177-182.
APA GARİP M, NİZAMLIOĞLU M, KURAR E, YILMAZ A, ÇAĞLAYAN T, DERE S, BULUT Z, ÖZŞENSOY Y, KURTOĞLU V (2011). Growth and some period yield characteristics of Denizli x Leghorn crosses $(F_2)$. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 27(3), 177 - 182.
Chicago GARİP Mustafa,NİZAMLIOĞLU MEHMET,KURAR Ercan,YILMAZ Alper,ÇAĞLAYAN Tamer,DERE Süleyman,BULUT Zafer,ÖZŞENSOY YUSUF,KURTOĞLU VAROL Growth and some period yield characteristics of Denizli x Leghorn crosses $(F_2)$. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 27, no.3 (2011): 177 - 182.
MLA GARİP Mustafa,NİZAMLIOĞLU MEHMET,KURAR Ercan,YILMAZ Alper,ÇAĞLAYAN Tamer,DERE Süleyman,BULUT Zafer,ÖZŞENSOY YUSUF,KURTOĞLU VAROL Growth and some period yield characteristics of Denizli x Leghorn crosses $(F_2)$. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, vol.27, no.3, 2011, ss.177 - 182.
AMA GARİP M,NİZAMLIOĞLU M,KURAR E,YILMAZ A,ÇAĞLAYAN T,DERE S,BULUT Z,ÖZŞENSOY Y,KURTOĞLU V Growth and some period yield characteristics of Denizli x Leghorn crosses $(F_2)$. Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 2011; 27(3): 177 - 182.
Vancouver GARİP M,NİZAMLIOĞLU M,KURAR E,YILMAZ A,ÇAĞLAYAN T,DERE S,BULUT Z,ÖZŞENSOY Y,KURTOĞLU V Growth and some period yield characteristics of Denizli x Leghorn crosses $(F_2)$. Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 2011; 27(3): 177 - 182.
IEEE GARİP M,NİZAMLIOĞLU M,KURAR E,YILMAZ A,ÇAĞLAYAN T,DERE S,BULUT Z,ÖZŞENSOY Y,KURTOĞLU V "Growth and some period yield characteristics of Denizli x Leghorn crosses $(F_2)$." Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 27, ss.177 - 182, 2011.
ISNAD GARİP, Mustafa vd. "Growth and some period yield characteristics of Denizli x Leghorn crosses $(F_2)$". Eurasian Journal of Veterinary Sciences 27/3 (2011), 177-182.