Yıl: 2000 Cilt: 20 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 123 - 131 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Acil servise başvuran multitravmalı olgularda, travma skorları ile AT-III, trombosit sayısı, APTT, PT ve fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesi

Öz:
Bu prospektif çalışmada multitravmalı olgularda AT-III, trombosit sayısı, aPTT, PT ve fibrinojen gibi parametrelerin travmanın şiddeti ve travmadan sonra geçen süre içindeki etkilerinin araştırılması amaçlandı. Ocak 1998-Mart 1999 tarihleri arasında, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Servisine başvuran 30 multitravmalı olgu değerlendirildi. Değerlendirmeye esas olacak testler için, kanlar, multitravmalı olguların acil birime başvuruları sırasında ve 3. günde venöz yoldan alındı. Olgular başvuru esnasında Injury Severity Score (ISS) ve Glasgow Coma Score (GCS) ile skorlanarak, 3 gruba ayrıldı: Grup I (n=8)-ISS >25 ve GCS <8 ağır multi travmalı ve ileri derecede kafa travmalı olgular, Grup II (n=8)- ISS >25 ve GCS>12 olan ağır multi travmalı ve hafif kafa travmalı olgular, Grup III (n=14)- ISS <25 ve GCS>12 olan hafif multi travmalı ve hafif kafa travmalı olgular. İstatistiksel analizler SPSS 6.0 bilgisayar programında yapıldı. Gruplara göre olguların hematolojik parametreleri karşılaştırılınca: ISS'nin yüksek olduğu grup II'de, AT-III düzeyi diğer gruplara göre daha düşüktü (p=0.007). Grup II'de AT-III düzeyinin 3.gün nisbeten yükseldiğini izledik. Ancak, AT-III düzeyi, diğer iki gruba göre yine de düşük değerlerde kalmıştır. Grupların AT-III değerleri; Grup I'de 0. gün 32.3±11.5 mg/dl, 3. gün 35±27.9 mg/dl; Grup II'de 0. gün 26.7±8.1 mg/dl, 3. gün 30.8±11.8 mg/dl; Grup III'de 0. gün 39.7±8.9 mg/dl, 3. gün 39.3±14.6 mg/dl şeklinde bulundu. Tüm gruplarda aPTT ve trombosit değişimleri anlamlı bulunmamıştır (P>0.05). Fakat PT, bütün olgularda 0. güne göre 3. gün düşmüştür (P=0.0006). Her üç grubun fibrinojen düzeyleri de normal sınırlarda olmasına rağmen; Grup II'de fibrinojen düzeyi, diğer iki gruba göre 0. günde daha yüksekti (p=0.02), 3. günde ise fark yoktu (p>0.05). Sonuç olarak, Acil Servise başvuran multitravmalı olgularda tromboemboli riskinin arttığı ve tedavinin de, bu durum göz önüne alınarak planlanması gerektiği kanısına varıldı.
Anahtar Kelime: Travma şiddeti indeksleri Kan trombositleri Acil tıp servisleri Antitrombin III Fibrinojen Glasgow koma skalası İleriye dönük çalışma Yaralar ve yaralanmalar Tromboembolizim

Konular: Anestezi Acil Tıp Yoğun Bakım, Tıp

Evaluation of trauma scores, and AT-III, blood thrombocyte count, APTT and PT in patients with multiple trauma admitted to emergency service

Öz:
In this prospective study, we aimed to show how trauma severity and posttraumatic time effect some blood parameters such as anti-thrombin III (AT-III), blood trombocyte count, active partial thromboplastin time (aPTT), prothrombin time (PT), and fibrinogen level. Thirty patients with multiple trauma admitted to Dicle University Hospital, Department of Emergency between January 1998-March 1999 were evaluated. Bloods for tests would be based to evaluation were taken intravenously from all patients at admission and third posttraumatic days for evaluating parameters. Patients were divided into three groups according to Injury Severity Score (ISS) and Glasgow Coma Score (GCS): Group I- patients (n=8) with severe multiple trauma and severe head trauma (ISS>25, GCS<8); Group II- patients (n=8) with severe trauma and mild head trauma (ISS >25, GCS>12); Group III- patients (n=14) with mild multiple trauma and mild head trauma (ISS <25, GCS>12). Statistical analysis was done with SPSS 6.0 software. Anti-thrombin III level was lower in Group II (high ISS) when compared to Group I and III (p=0.007). Although AT-III level in Group II was little but increased at 3rd day, it was still lower than Group I and III. Anti-thrombin levels of groups at admission and 3rd days were as follows: 32.3±11.5 mg/dl and 35±27.9 in Group I; 26.7± 8.1 mg/dl, 30.8± 11.8 mg/dl in Group II; 39.7± 8.9 mg/dl, 39.3±14.6 mg/dl in Group III. No statistical significance was found in aPTT, thrombocyte counts of groups (p>0.05). Prothrombin time was decreased at 3rd day when all patients were examined (p=0.0006). Although fibrinogen were in the normal levels in all groups, in Group II it was higher at admission when compared to other groups (p=0.02), however, no significance was found at 3rd day (p>0.05).As a conclusion, the risk of thromboembolism phenomena increases in patients with multi-trauma who admitted to Emergency Service, and it was considered that therapy would be planned according to this condition.
Anahtar Kelime: Thromboembolism Trauma Severity Indices Blood Platelets Emergency Medical Services Antithrombin III Fibrinogen Glasgow Coma Scale Prospective Studies Wounds and Injuries

Konular: Anestezi Acil Tıp Yoğun Bakım, Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Bibliyografik
 • Çakmakçı M. Travmaya genel yaklaşım. Sayek İ. Temel Cerrahi. 2 baskı. 1991: 1:219-26.
 • Smith JP, Boda Di, Hill AS, Frey CF. Prehospital stabiliza­tion critically injured patients: a failed concept. J Trauma 1985; 25:65-70.
 • Kihir T. Epidemiyoloji ve skor sistemleri. Travma Cerrahisi 1995; 1: 1-4.
 • Gerritsen SM, Loenhout T, Gimbrere JSF. Prognostic signs and mortality in multiply injured patients. Injury 1982; 14:89.
 • Lauwers LF, Rosseel P, Roelants A, Beeckman C, Baute L. A retrospective study of 130 consecutive multiple trauma patients in an intensive care unit. Intensive Care Med 1986; 12:296.
 • 1Oestern HJ, Tscherne H, Sturm J, Nerlich M. Klassifizierung der Verletzungsschwere. Unfallchirurg 1985; 88: 465.
 • Mackenzie EJ, Shapiro S, Eastham JN. The abbreviated in­ jury scale and injury severity score. Med Care 1985; 23: 832.
 • Nast-Kolp D, Jochum M, Waydhas C, Schweiberer J. Die klinische Wertigkeit biochemischer Faktoren beim Polytrauma. Hefte Unfallheil 1991; 215: 1-162.
 • Risberg B, Medegard A, Heideman M, et al. Early activation of humoral proteolitic systems in patients with multiple trauma. Crit Care Med 1986; 14: 917.
 • Smith-Erichsen N, Aasen AO, Amunzen E. Treatment of sep­sis in the surgical patient evaluated by means of chromogenic peptide supstrate assays. Acta Chir Scand 1982; 509.
 • Nast-Kolb D, Waydhas C, Jochum M, et al. Biochemische Faktoren als objektive Parameter zur Prognoseabschatzung beim Polytrauma. Unfallchirurg 1992; 95: 59-66.
 • Sorensen JV, Jensen HP, Rahr HB, et al. Haemostatic acti­vation in patients with head injury with and without simul­taneous multiple trauma. Scand J Clin Lab Invest 1993; 53: 659-65.
 • Bick RL. Disseminated intravascular coagulation and relat­ed syndroms. Semin Thromb Hemost 1988; 14: 299-338.
 • Sorensen JV, Rahr HB, Jensen HP, Borris LC, Lassen MR, Ejstrud P. Markers of coagulation and fibrinolysis after fractures of the lower extremeties. Thromb Res 1992; 65: 479-86.
 • Sorensen JV, Lassen MR, Borris LC. Reduction of plasma levels of prothrombin fragment 1 and 2 during thrombo-prophylaxis with a low molecular weight heparin. Blood Coagul & Fibrinol 1992; 3: 55-9.
 • Sorensen JV, Borris LC, Lassen MR, Christiansen HM, Schott P, Olsen AD. Levels of thrombin-antithrombin III complex and factor VIII activity in relation to post-opera­tive deep vein thrombosis and influence of prophylaxis with a low molecular weight heparin. Blood Coagul & Fibrinol 1990; 1:389-92.
 • Border JR, Bone LB, Steinberg SM, Rodriguez JL, Hassett JM, Leutenegger AF. Metabolic response to trauma and sepsis. Blunt Multiple Trauma. Marcel Dekker Inc. New York. 1990: 191-260.
 • 18.Nygaard OP, Unneberg K, Reikeras O, Osterud B. Thromboplastin activity of blood monocytes after total hip replacement. Scand J Clin Lab Invest 1990; 50: 183-6.
 • Bauer KA, Ten Gate H, Barzegar S, Spriggs DR, Sherman ML, Rosenberg RD: Tumor necrosis factor infusions have a procoagulant effect on the hemostatic mechanism of hu­mans. Blood 1989; 74: 165-72.
 • Kaufman HH, Hui KS, Mattson JC. Clinicopathological correlation in patients with head injury. Neurosurgery 1984; 15:34-42.
 • Ordog GJ, Wasserberger J, Balasubramanium S. Coagula­tion abnormalities in traumatic shock. Ann Emerg Med 1985; 14: 650-5.
 • Pondaag W. Disseminated intravascular coagulation related outcome in head injury. Acta Neurochirurgica. 1979; 28: 98-102.
 • Stacca R, Pignatti R, Iseppi D, Bozzola M, Campsi M. Disseminated intravascular coagulation and trauma. Resuscitation 1989; 18: 151-2.
APA yağmur y, UĞUR M, KARA İ, GÜLOĞLU C, Aldemir M, KİRAZ M (2000). Acil servise başvuran multitravmalı olgularda, travma skorları ile AT-III, trombosit sayısı, APTT, PT ve fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesi. , 123 - 131.
Chicago yağmur yusuf,UĞUR Mustafa,KARA İsmail Hamdi,GÜLOĞLU Cafer,Aldemir Mustafa,KİRAZ Mehmet Acil servise başvuran multitravmalı olgularda, travma skorları ile AT-III, trombosit sayısı, APTT, PT ve fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesi. (2000): 123 - 131.
MLA yağmur yusuf,UĞUR Mustafa,KARA İsmail Hamdi,GÜLOĞLU Cafer,Aldemir Mustafa,KİRAZ Mehmet Acil servise başvuran multitravmalı olgularda, travma skorları ile AT-III, trombosit sayısı, APTT, PT ve fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesi. , 2000, ss.123 - 131.
AMA yağmur y,UĞUR M,KARA İ,GÜLOĞLU C,Aldemir M,KİRAZ M Acil servise başvuran multitravmalı olgularda, travma skorları ile AT-III, trombosit sayısı, APTT, PT ve fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesi. . 2000; 123 - 131.
Vancouver yağmur y,UĞUR M,KARA İ,GÜLOĞLU C,Aldemir M,KİRAZ M Acil servise başvuran multitravmalı olgularda, travma skorları ile AT-III, trombosit sayısı, APTT, PT ve fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesi. . 2000; 123 - 131.
IEEE yağmur y,UĞUR M,KARA İ,GÜLOĞLU C,Aldemir M,KİRAZ M "Acil servise başvuran multitravmalı olgularda, travma skorları ile AT-III, trombosit sayısı, APTT, PT ve fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesi." , ss.123 - 131, 2000.
ISNAD yağmur, yusuf vd. "Acil servise başvuran multitravmalı olgularda, travma skorları ile AT-III, trombosit sayısı, APTT, PT ve fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesi". (2000), 123-131.
APA yağmur y, UĞUR M, KARA İ, GÜLOĞLU C, Aldemir M, KİRAZ M (2000). Acil servise başvuran multitravmalı olgularda, travma skorları ile AT-III, trombosit sayısı, APTT, PT ve fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 20(3), 123 - 131.
Chicago yağmur yusuf,UĞUR Mustafa,KARA İsmail Hamdi,GÜLOĞLU Cafer,Aldemir Mustafa,KİRAZ Mehmet Acil servise başvuran multitravmalı olgularda, travma skorları ile AT-III, trombosit sayısı, APTT, PT ve fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 20, no.3 (2000): 123 - 131.
MLA yağmur yusuf,UĞUR Mustafa,KARA İsmail Hamdi,GÜLOĞLU Cafer,Aldemir Mustafa,KİRAZ Mehmet Acil servise başvuran multitravmalı olgularda, travma skorları ile AT-III, trombosit sayısı, APTT, PT ve fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.20, no.3, 2000, ss.123 - 131.
AMA yağmur y,UĞUR M,KARA İ,GÜLOĞLU C,Aldemir M,KİRAZ M Acil servise başvuran multitravmalı olgularda, travma skorları ile AT-III, trombosit sayısı, APTT, PT ve fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2000; 20(3): 123 - 131.
Vancouver yağmur y,UĞUR M,KARA İ,GÜLOĞLU C,Aldemir M,KİRAZ M Acil servise başvuran multitravmalı olgularda, travma skorları ile AT-III, trombosit sayısı, APTT, PT ve fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2000; 20(3): 123 - 131.
IEEE yağmur y,UĞUR M,KARA İ,GÜLOĞLU C,Aldemir M,KİRAZ M "Acil servise başvuran multitravmalı olgularda, travma skorları ile AT-III, trombosit sayısı, APTT, PT ve fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesi." Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 20, ss.123 - 131, 2000.
ISNAD yağmur, yusuf vd. "Acil servise başvuran multitravmalı olgularda, travma skorları ile AT-III, trombosit sayısı, APTT, PT ve fibrinojen düzeylerinin değerlendirilmesi". Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 20/3 (2000), 123-131.