Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi

Yıl: 2011 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 15 Metin Dili: Diğer İndeks Tarihi: 29-07-2022

Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarını belirlemeye olanak tanıyacak bir ölçme aracının Türkiye uyarlamasını yapmaktır. Araştırmada öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının, bu inançlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve epistemolojik inançların cinsiyet, öğrenim görülen bölüm, sınıf düzeyi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi de amaçlanmıştır. Çalışma grubu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün farklı bölümlerinde öğrenimini sürdürmekte olan 341 öğrenciden oluşmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği hem açımlayıcı hem doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Analizler uyarlanan ölçeğin faktör yapısına ilişkin uyumlu bir modeli ortaya çıkarmıştır. Araştırma verileri ayrıca betimsel istatistikler, korelasyon, güvenirlik, t-testi ve ANOVA ile analiz edilmiştir. Analizlerde öğretmen adayı öğrencilerin epistemolojik inançlarının cinsiyete, öğrenim gördükleri bölüme, sınıf düzeyine göre farklılaştığı ve epistemolojik inançların birbiri ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aypay, A. (2011). Öğretme ve öğrenme anlayışları ölçeği’nin Türkiye uyarlaması ve epistemolojik inançlar ile öğretme ve öğrenme anlayışları arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 7-29.
 • Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., ve Tarule, J.M. (1986). Women’s ways of knowing. New York: Basic Books.
 • Berg, B.L. (2001). Qualitative research methods for the social sciences (Fourth edition). Boston, MA: Allyn& Bacon.
 • Buehl, M.M., ve Alexander, P.A. (2005). Motivation and performance differences in students' domain- specific epistemological belief profiles. American Educational Research Journal, 42 (4), 697-726.
 • Cano, F. (2005). Epistemological beliefs and approach to learning: Their change through secondary school and their influence on academic performance. British Journal of Educational Psychology, 75, 203- 221.
 • Cavallo, A. M. L., Rozman, M., Blickenstaff, J., ve Walker, N. (2003). Learning, reasoning, motivation and epistemological beliefs: Differing approaches in college science courses. Journal of College Science Teaching, 33, 18–23.
 • Chai, C.S., Khine, M.S., ve Teo, T. (2006). Epistemological beliefs on teaching and learning: A survey among pre-service teachers in Singapore. Educational Media International, 43 (4), 285-298.
 • Chan, K.W. (2003). Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs and approaches to learning. Research in Education, 69, 36-50.
 • Chan, K.W., ve Elliott, R.G. (2000). Exploratory study of epistemological beliefs of Hong Kong teacher education students: Resolving conceptual and empirical issues. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 28 (3), 225-234.
 • Chan, K.W., ve Elliott, R.G. (2002). Exploratory study of Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs: Cultural perspectives and implications on beliefs research. Contemporary Educational Psychology, 27, 392–414.
 • Chan, K.W., ve Elliott, R.G. (2004).Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20, 817–831.
 • Cheng, M.M.H., Chan, K.W., Tang, S.Y.F., & Cheng, A. Y. N. (2009).Pre-service teacher education student’ epistemological beliefs and their conceptions of teaching. Teaching and Teacher Education, 25, 319-322.
 • Conole, G., Oliver, M., Isroff, K., & Ravenscroft, A. (2004).Addressing methodological issues in elearning research. Paper presented at Networked Learning Conference, Lancaster, U.K.
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2005). The re-examination of the epistemological beliefs questionnaire’s factor structure: Comparing epistemological beliefs in terms of gender and program type. Eurasian Journal of Educational Research, 18, 236-252.
 • Fournier, J., ve Wineburg, S.S. (1993). Framing assumptions and the learning of history. Paper presented at the Annual Conference of the American Educational Research Association, Atlanta.
 • Hofer, B.K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and teaching. Journal of Educational Psychology Review, 13, 353–383.
 • Jehng, J-C J., Johnson, S.D., ve Anderson, R.C. (1993). Schooling and students’ epistemological beliefs about learning. Contemporary Educational Psychology, 18, 23-35.
 • Jöreskog, K., ve Sörbom, D. (2001). LISREL 8.51.Mooresvile: Scientific Software.
 • Kienhues, D., Bromme, R., ve Stahl, E. (2008). Changing epistemological beliefs: The unexpected impact of a short-term intervention. British Journal of Educational Psychology, 78, 545–565.
 • Kizilgunes, B., Tekkaya, C., ve Sungur, S. (2009). Modeling the relations among students’ epistemological beliefs, motivation, learning approach, and achievement. The Journal of Educational Research, 102 (4), 243-255.
 • Kline, R.B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling: Methodology in the social sciences (2nd ed.). New York, NY: Guilford Press.
 • Oğuz, A. (2008). Investigation of Turkish trainee teachers’ epistemological beliefs. Social Behavior And Personality, 36(3), 709-720.
 • Ozkal, K., Tekkaya, C., Cakiroglu, J., ve Sungur, S. (2009). A conceptual model of relationships among constructivist learning environment perceptions, epistemological beliefs, and learning approaches. Learning and Individual Differences, 19, 71-79.
 • Paulsen, M.B. ve Feldman, K.A. (1999). Student motivation and epistemological beliefs. New Directions for Teaching and Learning, 78, 17–25.
 • Paulsen, M.B. ve Wells, C.T. (1998). Domain differences in the epistemological beliefs of college students, Research in Higher Education, 39(4), 365–384.
 • Phan, H.P. (2008). Predicting change in epistemological beliefs, reflective thinking and learning styles: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology, 78, 75-93.
 • Ravindran, B., Greene, B.A., ve DeBacker, T.K. (2005). The role of achievement goals and epistemological beliefs in the prediction of pre-service teachers’ cognitive engagement and learning. Journal of Educational Research, 98, 222-233.
 • Rodriguez, L. ve Cano, F. (2007). The learning approaches and epistemological beliefs of university students: A cross-sectional and longitudinal study. Studies in Higher Education, 32 (5), 647-667.
 • Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82, 498–504.
 • Schommer, M. (1994). Synthesizing epistemological belief research: Tentative understandings and provocative confusions. Educational Psychology Review, 6 (4), 293-319.
 • Schommer-Aikins, M. (2002). An evolving theoretical framework for an epistemological belief system In B. K. Hofer & P. R. Pintrich (Eds.), Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and knowing (105-120). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Sinatra, G.M., ve Kardash, C.M. (2004). Teacher candidates’ epistemological beliefs, dispositions, and views on teaching as persuasion. Contemporary Educational Psychology, 29, 483–498.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ.
 • Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks.
 • Thompson, B. (2000). Ten commandments of structural equation modeling. In L. G. Grimm & P. R.
 • Yarnold (Eds.), Reading and understanding more multivariate statistics (pp. 261-283). Washington, D.C.: American Psyhological Association.
 • Wade, S., & Thompson, A. (1993). Effect of beliefs on responses to historical information.Paper presented at The Annual Conference of the American Educational Research Association, Atlanta.
 • Yılmaz, V. ve Çelik, H.E. (2009).Yapısal eşitlik modellemesi I: Temel kavramlar, uygulamalar, programlama, Ankara: Pegem Akademi.
APA ALPAY A (2011). Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. , 1 - 15.
Chicago ALPAY Ayşe Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. (2011): 1 - 15.
MLA ALPAY Ayşe Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. , 2011, ss.1 - 15.
AMA ALPAY A Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. . 2011; 1 - 15.
Vancouver ALPAY A Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. . 2011; 1 - 15.
IEEE ALPAY A "Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi." , ss.1 - 15, 2011.
ISNAD ALPAY, Ayşe. "Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi". (2011), 1-15.
APA ALPAY A (2011). Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 1 - 15.
Chicago ALPAY Ayşe Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12, no.1 (2011): 1 - 15.
MLA ALPAY Ayşe Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.1, 2011, ss.1 - 15.
AMA ALPAY A Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 12(1): 1 - 15.
Vancouver ALPAY A Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 12(1): 1 - 15.
IEEE ALPAY A "Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, ss.1 - 15, 2011.
ISNAD ALPAY, Ayşe. "Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12/1 (2011), 1-15.