Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 230 - 238 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Introducing careers to primary school students

Öz:
Bu çalışmanın temel amacı ilköğretim I. kademe (büyüme döneminin fantezi ve ilgi basamağındaki) öğrencilerine meslekleri tanıtma sürecinde okul psikolojik danışmanları ve öğretmenlerin uymaları gereken temel kriterleri belirlemek ve bu kriterlere uygun olarak bazı meslekleri tanıtmaktır. Bu temel kriterleri belirlerken, Super’ın çocuklukta kariyer gelişimi modeli, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı ve Erikson’un psikososyal gelişim kuramı doğrultusunda çalışmanın hedef grubu olan 6-11 yaş arasındaki ilköğretim I. kademe öğrencilerinin gelişim özellikleri belirlenmiş ve bu bilgiler dikkate alınarak beş meslek (veterinerlik, mimarlık, hemşirelik, gazetecilik, avukatlık) tanıtılmıştır. Ayrıca meslekleri tanıtma uygulamalarını yaparken öğretmenlerin ve okul psikolojik danışmanlarının dikkate almaları gereken teorik bilgiler ve ilkeler açıklanmıştır. İlköğretim I. kademede 1-5. sınıflar için her sınıf düzeyine göre geliştirilen bu meslek tanıtım etkinlikleri örnek olarak sunulmuş olup okul psikolojik danışmanları tarafından çeşitli mesleklere göre çalışmada açıklanan teorik bilgiler ve ilkeler dikkate alınarak etkinliklerin çoğaltılması ya da aynı etkinliklerin farklı meslek tanıtımları için uyarlanması önerilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

İlköğretim öğrencileri için bazı mesleklerin tanıtımı

Öz:
The main purpose of this study is to determine the main criteria which should be considered by school counselors and teachers while introducing careers. These basic criteria have been defined based on Super's career development of child theory, Piaget's cognitive development theory and Erikson's psychosocial development theory. Careers such as Nurse, veterinarian, lawyer and journalist have been introduced according to the defined criteria. Also some theoretical information and principles which school counselors and teachers need to follow while they are introducing careers have been explained. These career description activities which were developed according to each grade level of 1st- 5th grade students have been presented as an example in this study. Increasing career description activities and adopting these same activities to different career descriptions by taking into account the theoretical information and principles explained by school counselors and teachers is suggested.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aydın, D. (2002). Grup rehberliğinin lise 1. sınıf öğrencilerinin alan tercihlerinde gerçekçi davranmalarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bacanlı, F., Sürücü, M. ve Özer, A. (2007). Çocuklar için kariyer gelişimi ölçeği’nin faktör yapısı ve güvenirliği. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sunulan bildiri. Çeşme, İzmir, Altın Yunus Otel (17-19 Ekim).
 • Bacanlı F., Sürücü, M. (2005). Lise öğrencilerinin mesleki olgunluk ve algıladıkları sosyal destek düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bacanlı, F. (2005). Lise öğrencileri için mesleki grup rehberliği programı ve uygulama klavuzu: 4. İkinci baskı. (Ed: Y. Kuzgun ve F. Bacanlı) Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Ölçme Araçları ve Programlar Dizisi. Ankara: Nobel.
 • Bozgeyikli, H., Bacanlı, F. ve Doğan, H. (2009) İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinlik algılarının yordayıcılarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 126-136.
 • Evren, M. (1999). Mesleki grup rehberliğinin cinsiyetleri farklı ilköğretim okulu sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluklarına, mesleki benlik algılarına ve mesleki tercihlerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Friedman, W. J. (2002). Children’s knowledge of the future distances of daily activities and annual events. Journal of Cognition and Development, 3, 333-356.
 • Ginzberg, E., Ginsburg, S., Axelrad, S. ve Herma, J. L. (1951). Occupational choice: An approach to a general theory. Columbia University Press, New York
 • Gottfredson, L. S. (2002). Gottfredson’s theory of circumscription, compromise, and self-creation. In D. Brown & Associates (Eds). Career Choice and Development. (4th ed.) San Francisco, CA: Jossey-Bass, 85-148.
 • Liben, L. S., Bigler, R. S., ve Krogh, H. R. (2001). Pink and blue collar jobs: Children's judgments of job status and job aspirations in relation to sex of worker. Journal of Experimental Child Psychology, 79, 346-363.
 • Magnuson, C. S. , ve Starr, M. F. (2000). How early is too early to begin life career planning? The importance of the elementary school years. Journal of Career Development, 27, 89-101.
 • Onur, B. (1998). Çocuk ve Ergen Gelişimi. (3. Baskı). İmge Kitabevi: Ankara.
 • Schultheiss, D. E. P., Palma, T. V., ve Manzi, A. J. (2005). Career development in middle childhood: A qualitative inquiry. Career Development Quarterly. March.
 • Schultheiss, D. E. P. (2005). Elemantary career intervention programs: Social action initiatives. Journal of Career Development, 31, 185-193.
 • Sharf, S. R. (2006). Applying career development theory to counseling. (4th ed.) Thomson: Brooks/Cole.
 • Super, D. E. (1953). A theory of vocational development. American Psychologist, 8, 185-190.
 • Super, D. E. (1990). Career choice and development. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Super, D. E. ; Savickas, M. L. ve Super, C. M. (1996). The life-span, life-space approach to careers. In D. Brown, L.
 • Brooks & Associates (Eds.), Career Choice and Development (3rd ed.).(pp 121-178) San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Stead, G. ve Schultheiss, D. (2003). Construction and psychometric properties of the childhood career development scale. South African Journal of Psychology, 33(4), 227-235.
 • Tracey, T. J. G. (2002). Development of interests and competency beliefs: A 1-year longitudinal study of fifth-to eight-grade students using the ICA-R and structural equation modeling. Journal of Counseling Psychology, 49, 148-163.
 • Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Dosyaları. http://www.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx ‘den 12 Aralık 2011’de alındı.
 • Walls, R. T. (2000). Vocational cognition: Accuracy of 3rd-, 6th-, 9th-, and 12th-grade students. Journal of Vocational Behavior, 56, 137-144.
APA Bacanlı F, TORUN S (2012). Introducing careers to primary school students. , 230 - 238.
Chicago Bacanlı Feride,TORUN Seren Introducing careers to primary school students. (2012): 230 - 238.
MLA Bacanlı Feride,TORUN Seren Introducing careers to primary school students. , 2012, ss.230 - 238.
AMA Bacanlı F,TORUN S Introducing careers to primary school students. . 2012; 230 - 238.
Vancouver Bacanlı F,TORUN S Introducing careers to primary school students. . 2012; 230 - 238.
IEEE Bacanlı F,TORUN S "Introducing careers to primary school students." , ss.230 - 238, 2012.
ISNAD Bacanlı, Feride - TORUN, Seren. "Introducing careers to primary school students". (2012), 230-238.
APA Bacanlı F, TORUN S (2012). Introducing careers to primary school students. İlköğretim Online (elektronik), 11(1), 230 - 238.
Chicago Bacanlı Feride,TORUN Seren Introducing careers to primary school students. İlköğretim Online (elektronik) 11, no.1 (2012): 230 - 238.
MLA Bacanlı Feride,TORUN Seren Introducing careers to primary school students. İlköğretim Online (elektronik), vol.11, no.1, 2012, ss.230 - 238.
AMA Bacanlı F,TORUN S Introducing careers to primary school students. İlköğretim Online (elektronik). 2012; 11(1): 230 - 238.
Vancouver Bacanlı F,TORUN S Introducing careers to primary school students. İlköğretim Online (elektronik). 2012; 11(1): 230 - 238.
IEEE Bacanlı F,TORUN S "Introducing careers to primary school students." İlköğretim Online (elektronik), 11, ss.230 - 238, 2012.
ISNAD Bacanlı, Feride - TORUN, Seren. "Introducing careers to primary school students". İlköğretim Online (elektronik) 11/1 (2012), 230-238.