Kamu hastaneleri çalışanlarında iş tatminini etkiliyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma

Yıl: 2012 Cilt: 41 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 129 - 141 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kamu hastaneleri çalışanlarında iş tatminini etkiliyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma

Öz:
Örgütlerde etkinlik ve başarının en önemli bileşenlerinden birinin örgütlerde görevliinsanların iş görme yetenek ve istekleri olduğu, yönetim biliminde yıllardır yapılanaraştırmalarla gösterilmiştir. Hastaneler, toplum tarafından talep edilen sağlıkhizmetlerini yerine getirmek için farklı meslek gruplarını bir araya getiren emek-yoğunteknolojiye sahip örgütlerdir. Özellikle bu yapıları dolayısıyla, belirlenen amaca ulaşmadahastanelerin başarısı veya başarısızlığı personeline bağlıdır. Pek çok farklı meslekgrubundan gelen hastane çalışanlarının hastane amaçları doğrultusunda motiveedilebilmeleri için, öncelikle bu meslek gruplarının beklentilerinin belirlenmesi gereklidir.Bu çalışmada hastanelerde çalışan farklı meslek gruplarının iş tatminlerini etkileyenunsurlar araştırılmıştır. Araştırma İstanbul’da hizmet vermekte olan iki adet kamuhastanesinin tüm çalışanları üzerinde yapılmıştır. Elde edilen 331 kullanılabilir anket verisiSPSS 16 istatistik programında analiz edilmiştir. Hastane çalışanlarının genel işdoyumuna etki eden değişkenler temel bileşenler faktör analizi ile incelenmiş vesınıflandırılmıştır. Çoklu regresyon analizlerinde hekim, hemşire ve destek görevlilerinin işdoyumuna etki eden faktörlerin birbirlerinden oldukça farklı olduğu bulunmuştur. Eldeedilen bir başka bulgu ise yönetici ve işgören pozisyonlarındaki çalışanların beklentilerininbirbirlerinden anlamlı derecede farklı olmasıdır. Araştırmada yukarıdakilerin yanı sıraçalışanların hizmet süresi, eğitim seviyesi ve cinsiyet gibi değişkenlerin de iş tatminiüzerinde anlamlı etkisi olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Investigating factors effecting job satisfaction of public hospital employees

Öz:
Research in management studies have shown that employees’ skill level and will to workare important elements in organizational performance. Hospitals are labor-intensiveorganizations employing individuals from a number of professions in order to supplyhealth services the society demands. Hospitals’ labor-intensive structure causes thesuccess of a hospital to depend on the performance of the individuals. It is necessary todetermine the expectations of the members of various professions to be able tosuccessfully motivate hospital employees. This study aims to determine the factorsaffecting the job satisfaction of various profession groups working in hospitals. A surveyto this end has been applied to all employees of two public hospitals in Istanbul the 331usable surveys obtained have been statistically analyzed using SPSS 16 statisticalsoftware package. Factors affecting the job satisfaction of hospital employees have beenclassified using principal components analysis. Multiple linear regression analyses showthat factors affecting job satisfaction of doctors, nurses and support staff are significantlydifferent. Another finding suggests that expectations of those working in managerial and in non-managerial positions are significantly different. The findings also indicate thatwork experience level, education level and gender also play a significant role on jobsatisfaction.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA KUZULUGİL Ş (2012). Kamu hastaneleri çalışanlarında iş tatminini etkiliyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma. , 129 - 141.
Chicago KUZULUGİL Şebnem Kamu hastaneleri çalışanlarında iş tatminini etkiliyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma. (2012): 129 - 141.
MLA KUZULUGİL Şebnem Kamu hastaneleri çalışanlarında iş tatminini etkiliyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma. , 2012, ss.129 - 141.
AMA KUZULUGİL Ş Kamu hastaneleri çalışanlarında iş tatminini etkiliyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma. . 2012; 129 - 141.
Vancouver KUZULUGİL Ş Kamu hastaneleri çalışanlarında iş tatminini etkiliyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma. . 2012; 129 - 141.
IEEE KUZULUGİL Ş "Kamu hastaneleri çalışanlarında iş tatminini etkiliyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma." , ss.129 - 141, 2012.
ISNAD KUZULUGİL, Şebnem. "Kamu hastaneleri çalışanlarında iş tatminini etkiliyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma". (2012), 129-141.
APA KUZULUGİL Ş (2012). Kamu hastaneleri çalışanlarında iş tatminini etkiliyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41(1), 129 - 141.
Chicago KUZULUGİL Şebnem Kamu hastaneleri çalışanlarında iş tatminini etkiliyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 41, no.1 (2012): 129 - 141.
MLA KUZULUGİL Şebnem Kamu hastaneleri çalışanlarında iş tatminini etkiliyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.41, no.1, 2012, ss.129 - 141.
AMA KUZULUGİL Ş Kamu hastaneleri çalışanlarında iş tatminini etkiliyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2012; 41(1): 129 - 141.
Vancouver KUZULUGİL Ş Kamu hastaneleri çalışanlarında iş tatminini etkiliyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2012; 41(1): 129 - 141.
IEEE KUZULUGİL Ş "Kamu hastaneleri çalışanlarında iş tatminini etkiliyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma." İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41, ss.129 - 141, 2012.
ISNAD KUZULUGİL, Şebnem. "Kamu hastaneleri çalışanlarında iş tatminini etkiliyen faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma". İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 41/1 (2012), 129-141.