Türkiye’nin Afrika politikası ve sağlık sektöründe çalışan Türk STK’ların TİKA’nın desteğinde Afrika’da yürüttüğü faaliyetlerin bu politikaya etkisi

Yıl: 2011 Cilt: 2 Sayı: 40 Sayfa Aralığı: 201 - 222 Metin Dili: Türkçe

Türkiye’nin Afrika politikası ve sağlık sektöründe çalışan Türk STK’ların TİKA’nın desteğinde Afrika’da yürüttüğü faaliyetlerin bu politikaya etkisi

Öz:
Afrika ülkeleri uzun bir dönem Türk dış politikasının gündemine girememiş, uzak ve geri kalmış bir kıta olarak algılanmış iken, 2000’li yılların başından itibaren durum değişmiştir. Bu tarihten itibaren Afrika ülkelerine yönelik diplomatik ve ticari açılımlar gerçekleştirilmiştir. Türkiye’den Afrika ülkelerine üst ziyaretler gerçekleştirilmiş ve bu ziyaretlere pek çok Türk işadamı da katılmıştır. Afrika ülkelerinde önce büyükelçilikler bünyesinde ticaret müşavirliklerinin sayısının arttırılmasına, daha sonra ise elçilik olmayan ülkelerde büyükelçilik açılmasına başlanmıştır. Buna bağlı olarak, Türkiye’nin bölge ülkelerine ticaret hacmi arttığı gibi, bölge ülkelerindeki imajı da güçlenmiştir. Türkiye’nin Afrika’ya olan ilgisi sadece devlet ve iş dünyası ile sınırlı kalmamış, Türk sivil toplum kuruluşları da Afrika ülkelerine yönelmiştir. 2000’li yıllarla birlikte Türk STK’ları çeşitli Afrika ülkelerinde insani yardım projeleri yürütmeye başlamıştır. Bunlardan en önemlilerinden biri de gönüllü Türk doktorları tarafından Afrika ülkelerinde gerçekleştirilen sağlık yardımlarıdır. Türk doktorları gönüllü olarak Afrika ülkelerinin ücra köşelerine kadar gidip, ücretsiz sağlık taraması ve ameliyatlar gerçekleştirmektedirler. 2006 yılından itibaren Türk doktorlarının bu çabaları TİKA tarafından desteklenmekte ve koordine edilmektedir. Makalede Türkiye’nin son 10 yılda Afrika ülkelerine artan diplomatik ve ticari ilgisi incelenmekte; ayrıca Türk STK’ları tarafından yürütülen ve TİKA tarafından desteklenen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler verilmektedir.
Anahtar Kelime:

Turkey’s foreign policy to Africa and the effect of projects which were implemented by Turkish NGOs working on health sector in support of TIKA, to this policy

Öz:
African continent has been regarded as a far a way and underdeveloped continent and remained out of range of Turkish foreign policy. But after years 2000’s, this situation has changed. Since than, diplomatic and commercial initiatives have been developed towards African countries. Many high level diplomatic visits made to African countries and many businessmen participated to these visits. First, number of Turkish commercial representatives increased in the Turkish embassies in African countries. Than new embassies opened in some African countries. As a result, Turkey’s image strengthened and trade increased with the African countries. Turkish interest to African countries did not remain limited to diplomacy and commerce. Turkish NGO’s also increased their activities in Africa. Since 2000s, Turkish NGOs began to implement humanitarian aid projects in the different corners of the continent. One of the most important among them is free medical help projects by Turkish volunteer doctors. Volunteer Turkish doctors have been performing free medical consultancy and medical operations in the very remotest corners of the African countries. Since 2006, efforts of Turkish doctors began to be supported and coordinated by TİKA. In the article, increasing Turkish foreign policy and trade relations with African countries are examined. In addition, detailed information will be given about the projects which were implemented by Turkish volunteer doctors and supported by TİKA, in the African countries.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • “60. Hükümet Eylem Planı Açıklandı”, Yeni Şafak, 10 Ocak 2008.
 • “Afrika Açılım Eylem Planı”, Star, 14 Mart 2010
 • “Afrika İle Dış Ticaret Hacmimizi Daha da Artırmak İş Dünyasının Görevidir’’, http://www.tobb.org.tr/haber_arsiv2.php?haberid=2089 Erişim tarihi: 25-27.09.2010.
 • “Türkiye- Afrika İlişkileri”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-afrika-iliskileri. tr.mfa. Erişim tarihi: 25.09.2010.
 • “Türkiye- Afrika”, http://africa.mfa.gov.tr/turkiye-afrika.tr.mfa. Erişim tarihi: 25.09.2010.
 • “Zirvenin İlk Adımı Türkiye-Afrika Odası”, Taraf, 21.08.2008.
 • “Afrika Birliği Yükselen Güç (Mü?)”, http://www.diplomatikgozlem.com/ haber_oku.asp?id=3991. Erişim tarihi: 27.09.2010.
 • Aras, Bülent. “Afrika ve Türkiye”, Sabah, 03.03.2010.
 • Chan, Stephen. Grasping Africa: a Tale of Tragedy and Achievement, I. B. Tauris Pub. London, 2007.
 • http://web.s.gm.gov.tr/kurumsal.php?page=bolgeselIsbirligi. Erişim tarihi: 27.09.2010.
 • Issa G. S. Ivji. Silences in NGO Discourse: the Role and Future of NGOs in Africa, Fahamu Puıb. Nairobi, 2007, pp. 3–6.
 • Kavas, Ahmet. “Tarihi Süreçte Sahra Altı Afrika: Osmanlı-Afrika İlişkileri ve Sömürgecilik,” Sahra Altı Afrika, Ed. Doç. Dr. Ahmet Kavas ve Ufuk Tepebaş, Tasam Yayınları, İstanbul, 2007.
 • Kavas, Ahmet. “Türkiye’nin Afrika’da İşi Ne?”, Star, 29 Mart 2010.
 • Nuru, Zahra. “Sahra altı Afrika’da Sağlık Sorunları, Kalkınma Yardımlarının Rolü, Zorluklar ve Fırsatlar”, Sahra Altı Afrika, Ed. Doç. Dr. Ahmet Kavas ve Ufuk Tepebaş, Tasam Yayınları, İstanbul, 2007.
 • Özkan, Mehmet. Turkey Discovers Africa, Implications and Prospects, Policy Brief, SETA, Eylül 2008, No. 22.
 • Rodney, W. How Europe Underdeveloped Africa, Tanzania Pub. House, Daar as-Salam, 1972.
 • Türkiye-Afrika STK Forumu İstanbul Deklerasyonu, http://www. tasamafrika.org/tr/arsiv/makaleler/251-tuerkiyenin-afrika-aclm-vetuerkiye- afrika-birlii-zirvesi.html. Erişim tarihi: 27.09.2010.
 • Uçar, Ahmet. Güney Afrika’da Osmanlılar: 140 yıllık Miras, Tez Yayınları, 2000.
 • Yazıcıoğlu, M. Sait. “Afrika Birliği ve Gelişen İlişkiler”, Türkiye-Afrika Birliği, Ed. Fatma Günce Kanlı, Tasam Yayınları, İstanbul, 2008.
APA ÇOMAK İ (2011). Türkiye’nin Afrika politikası ve sağlık sektöründe çalışan Türk STK’ların TİKA’nın desteğinde Afrika’da yürüttüğü faaliyetlerin bu politikaya etkisi. Avrasya Etüdleri, 2(40), 201 - 222.
Chicago ÇOMAK İhsan Türkiye’nin Afrika politikası ve sağlık sektöründe çalışan Türk STK’ların TİKA’nın desteğinde Afrika’da yürüttüğü faaliyetlerin bu politikaya etkisi. Avrasya Etüdleri 2, no.40 (2011): 201 - 222.
MLA ÇOMAK İhsan Türkiye’nin Afrika politikası ve sağlık sektöründe çalışan Türk STK’ların TİKA’nın desteğinde Afrika’da yürüttüğü faaliyetlerin bu politikaya etkisi. Avrasya Etüdleri, vol.2, no.40, 2011, ss.201 - 222.
AMA ÇOMAK İ Türkiye’nin Afrika politikası ve sağlık sektöründe çalışan Türk STK’ların TİKA’nın desteğinde Afrika’da yürüttüğü faaliyetlerin bu politikaya etkisi. Avrasya Etüdleri. 2011; 2(40): 201 - 222.
Vancouver ÇOMAK İ Türkiye’nin Afrika politikası ve sağlık sektöründe çalışan Türk STK’ların TİKA’nın desteğinde Afrika’da yürüttüğü faaliyetlerin bu politikaya etkisi. Avrasya Etüdleri. 2011; 2(40): 201 - 222.
IEEE ÇOMAK İ "Türkiye’nin Afrika politikası ve sağlık sektöründe çalışan Türk STK’ların TİKA’nın desteğinde Afrika’da yürüttüğü faaliyetlerin bu politikaya etkisi." Avrasya Etüdleri, 2, ss.201 - 222, 2011.
ISNAD ÇOMAK, İhsan. "Türkiye’nin Afrika politikası ve sağlık sektöründe çalışan Türk STK’ların TİKA’nın desteğinde Afrika’da yürüttüğü faaliyetlerin bu politikaya etkisi". Avrasya Etüdleri 2/40 (2011), 201-222.