Yıl: 2012 Cilt: 32 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 19 - 31 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Heat transfer enhancement during downward laminar flow condensation of r134a in vertical smooth and microfin tubes

Öz:
Bu çalışmada, iç çapı 7 mm ve uzunluğu 500 mm olan iç yüzeyi pürüzsüz ve mikro kanatlı borular içinde akanR134a’nın laminar film yoğuşması ısı transferi katsayısının deneysel karşılaştırılması sunulmuştur. Yoğuşma deneyleri29 kg $m^{-2}s^{-1}$kütlesel akılarında yapılmıştır. Basınçlar 0.8-0.9 MPa değerleri arasındadır. Halka akışı şartlarında geçerliolan iç yüzeyi pürüzsüz boruya ait olan ısı transferi modeli, literatürde yaygın olarak kullanılan bir sürtünme katsayısıile boru iç yüzeyindeki mikro kanatların varlığından ötürü meydana gelen ısı transferi iyileşmesini hesaba katacakşekilde modifiye edilmiştir. Düşey olarak yoğuşan film esansındaki yerel ısı transferi katsayılarındaki değişim ve boruboyunca oluşan yoğuşma miktarı, doyma sıcaklığı ile boru iç yüzeyindeki sıcaklık farkı ve yoğuşma sıcaklığı dadikkate alınarak bulunmuştur.Sonuçlar arayüzey kayma gerilmesinin çalışmada belirtilen şartlarda R134a’nın lamineryoğuşma ısı transferi üzerinde öneme sahip olduğunu ve önerilen modelin arayüzey kayma gerilmesinin etkisininihmal edildiği geleneksel çözümden daha iyi sonuçlar vermesiyle göstermiştir. Ayrıca, yoğuşma basınçlarına göre ısıtransferi katsayıları da karşılaştırılmıştır. Pratik uygulamalar için test edilen borulara ait yeni amprik yoğuşma ısıtransferi eşitlikleri önerilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Termodinamik

İç yüzeyi pürüzsüz ve mikro kanatlı düşey borularda r134a’nın laminer akışındaki yoğuşması sırasında meydana gelen ısı transferi iyileşmesinin araştırılması

Öz:
This paper presents an experimental comparison of the laminar film condensation heat transfer coefficientsof R134a in vertical smooth and micro-fin tubes having inner diameters of 7 mm and lengths of 500 mm.Condensation experiments were performed at a mass flux of 29 kg $m^{-2}s^{-1}$ . The pressures were between 0.8 and 0.9MPa. The original smooth tube heat transfer model was modified by a well-known friction factor to account for theheat transfer enhancement effects due to the presence of micro-fins on the internal wall surface during annular flowregime conditions. Alterations of the local heat transfer coefficient, and condensation rate along the tube length duringdownward condensing film were determined, considering the effects of the temperature difference between thesaturation temperature and the inner wall temperature of the test tubes, and the condensing temperature on these items.The results show that the interfacial shear stress is found to have significance for the laminar condensation heattransfer of R134a under the given conditions due to its better predictive performance than the classical solutionneglecting the interfacial shear stress effect. A comparison of the condensation heat transfer coefficients was also doneaccording to the condensing pressures. New empirical correlations of the condensation heat transfer coefficientbelonging to the test tubes are proposed for practical applications.
Anahtar Kelime:

Konular: Termodinamik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Balcilar, M., Dalkilic, A.S., Wongwises, S., Artificial Neural Network (ANN) Techniques for the Determination of Condensation Heat Transfer Characteristics during Downward Annular Flow of R134a inside a Vertical Smooth Tube, Int. Communications in Heat and Mass Transfer, “Accepted for Publication-Article in Press”, 2010. (a)
 • Balcilar, M., Dalkilic, A.S., Wongwises, S., Determination of Condensation Heat Transfer Characteristics of R134a by means of Artificial Intelligence Method, ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, 12-18, 2010. (b)
 • Bellinghausen. R, Renz, U., Heat Transfer and Film Thickness During Condensation of Steam Flowing at High Velocity in a Vertical Pipe, Int. J. of Heat and Mass Transfer 35, 683-689, 1992.
 • Briggs, A., Kelemenis, C., Rose, J.W., Condensation of CFC-113 with Down Flow in Vertical, Internally Enhanced Tubes, Proceedings of 11th IHTC, 23-28, 1998.
 • Carey, V.P., Liquid-Vapor Phase Change Phenomena, Hemisphere Publishing, 1992.
 • Cavallini, A., Del Col, D., Doretti, L., Longo, G.A., Rossetto, L.A., A New Computational Procedure for Heat Transfer and Pressure Drop during Refrigerant Condensation inside Enhanced Tubes, Enhanced Heat Transfer 6, 441-456, 1999. (a)
 • Cavallini, A., Del Col, D., Doretti, L., Longo, G.A., Rossetto, L., Pressure Drop During Condensation and Vaporisation of Refrigerants Inside Enhanced Tubes, Heat and Technology 15, 3-10, 1997. (b)
 • Chamra, L.M., Webb, R.L., Randlett, M.R., Advanced Micro-fin Tubes for Condensation, Int. Journal of Heat and Mass Transfer 39, 1839-1846, 1996.
 • Dalkilic, A.S., Yildiz, S., Wongwises, S., Experimental Investigation of Convective Heat Transfer Coefficient During Downward Laminar Flow Condensation of R134a in a Vertical Smooth Tube, Int. Journal of Heat and Mass Transfer 52, 142-150, 2009. (a)
 • Dalkilic, A.S., Wongwises, S., Intensive Literature Review of Condensation Inside Smooth and Enhanced Tubes, Int. Heat and Mass Transfer 52, 3409-3426, 2009. (b)
 • Dalkilic, A.S., Laohalertdecha, S., Wongwises, S., Effect of Void Fraction Models on the Two-phase Friction Factor of R134a During Condensation in Vertical Downward Flow in a Smooth Tube, Int. Communications in Heat and Mass Transfer 35, 921- 927, 2008. (c)
 • Dalkilic, A.S., Laohalertdecha, S., Wongwises, S., Two- phase Friction Factor in Vertical Downward Flow in High Mass Flux Region of Refrigerant HFC-134a During Condensation, Int. Communications in Heat and Mass Transfer 35, 1147-1152, 2008. (d)
 • Dalkilic, A.S., Laohalertdecha, S., Wongwises, S., Effect of Void Fraction Models on the Film Thickness of R134a During Downward Condensation in a Vertical Smooth Tube, Int. Communications in Heat and Mass Transfer 36, 172-179, 2009. (e)
 • Dalkilic, A.S., Laohalertdecha, S., Wongwises, S., Experimental Investigation on Heat Transfer Coefficient of R134a During Condensation in Vertical Downward Flow at High Mass Flux in a Smooth Tube, Int. Communications in Heat and Mass Transfer 36, 1036- 1043, 2009. (f)
 • Dalkilic, A.S., Agra, O., Teke, I., Wongwises, S., Comparison of Frictional Pressure Drop Models During Annular Flow Condensation of R600a in a Horizontal Tube at Low Mass Flux and of R134a in a Vertical Tube at High Mass Flux, Int. Journal of Heat and Mass Transfer 53, 2052-2064, 2010. (g)
 • Dalkilic, A.S., Wongwises, S., An Investigation of a Model of the Flow Pattern Transition Mechanism in Relation to the Identification of Annular Flow of R134a in a Vertical Tube Using Various Void Fraction Models and Flow Regime Maps, Experimental Thermal and Fluid Science 34, 692-705, 2010. (h)
 • Dalkilic, A.S., Laohalertdecha, S., Wongwises, S., Validation of Void Fraction Models and Correlations Using a Flow Pattern Transition Mechanism Model in Relation to the Identification of Annular Vertical Downflow In-tube Condensation of R134a, Int. Communications in Heat and Mass Transfer 37, 827- 834, 2010. (i)
 • Dalkilic, A.S., Laohalertdecha, S., Wongwises, S., Experimental Study of the Condensation Heat Transfer Coefficients in High Mass Flux Region in Annular Flow Regime of HFC-134a Inside the Vertical Smooth tube, Heat Transfer Engineering 32, 1-12, 2011. (j)
 • Dalkilic, A.S., Laohalertdecha, S., Wongwises, S., New Experimental Approach on the Determination of Condensation Heat Transfer Coefficient Using Frictional Pressure Drop and Void Fraction Models in a Vertical Tube, Energy Conversion and Management 51, 2535- 2547, 2010. (k)
 • Dalkilic, A.S. Dalkilic, Wongwises, S., A Performance Comparison of Vapour Compression Refrigeration System Using Various Alternative Refrigerants, Int. Communications in Heat and Mass Transfer 37, 1340- 1349, 2010. (l)
 • Dalkilic, A.S., Teke, I., Wongwises, S., Experimental Analysis for the Determination of the Convective Heat Transfer Coefficient by Measuring Pressure Drop Directly During Annular Condensation Flow of R134a in a Vertical Smooth Tube, Int. J. of Heat and Mass Transfer, “Accepted for Publication-Article in Press”. (m)
 • Dalkilic, A.S., Laohalertdecha, S., Wongwises, S., A Comparison of the Void Fraction Correlations of R134a During Condensation in Vertical Downward Laminar Flow in a Smooth and Microfin Tube, ASME Proceedings of the Micro/Nanoscale Heat Transfer International Conference Parts A-B, 1029-1040, 2008. (n)
 • Dalkilic, A.S., Laohalertdecha, S., Wongwises, S., Two- phase Friction Factor Obtained From Various Void Fraction Models of R-134a During Condensation in Vertical Downward Flow at High Mass Flux, ASME Proceedings of the ASME Summer Heat Transfer Conference 2, 193-206, 2009. (o)
 • Dalkilic, A.S., Laohalertdecha, S., Wongwises, S., Experimental Investigation on the Condensation Heat Transfer and Pressure Drop Characteristics of R134a at High Mass Flux Conditions During Annular Flow Regime Inside a Vertical Smooth Tube, ASME Summer Heat Transfer Conference 19-23, 2009. (p)
 • Dalkilic, A.S., Agra, O., Experimental Apparatus for the Determination of Condensation Heat Transfer Coefficient for R134a and R600a Flowing Inside Vertical and Horizontal Tubes, ASME Summer Heat Transfer Conference 19-23, 2009. (r)
 • Dalkilic, A.S., Laohalertdecha, S., Wongwises, S., Experimental Research on the Similarity of Annular Flow Models and Correlations for the Condensation of R134a at High mass Flux Inside Vertical and Horizontal Tubes, ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition 13-19, 2009. (s)
 • Dalkilic, A.S., Wongwises, S., A Heat Transfer Model for Co-current Downward Laminar Film Condensation of R134a in a Vertical Micro-fin Tube During Annular Flow Regime, the Eleventh UK National Heat Transfer Conference 6-8, 2009. (t)
 • Dalkilic, A.S., Laohalertdecha, S., Wongwises, S., Comparison of Condensation Frictional Pressure Drop Models and Correlations During Annular Flow of R134a Inside a Vertical Tube, ASME-ATI-UTI Thermal and Environmental Issues in Energy Systems 16-19, 2010. (u)
 • Dalkilic, A.S., Wongwises, S., Experimental Study on the Flow Regime Identification in the Case of Co-current Condensation of R134a in a Vertical Smooth Tube, ASME International Heat Transfer Conference 8-13, 2010. (v)
 • Dalkilic, A.S., Wongwises, S., Comparison of Various Alternative Refrigerants for Vapour Compression Refrigeration Systems, ASME/JSME 8th Thermal Engineering Joint Conference 13-17, 2011. (y)
 • Dalkilic, A.S., Düşey borularda yoğuşmada ısı taşınım katsayısının araştırılması, Ph.D. Thesis, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey, 2007. (z)
 • Hewitt, G.F., Robertson, D.N., Studies of Two-phase Flow Patterns by Simultaneous X-ray and Flash Photography, Rept AERE-M2159, UKAEA, Harwell, 1969.
 • McAdams, W.H., Heat Transmission, 3rd ed., McGraw- Hill, New York Univ. Calif. (Berkeley) Pub. Eng., 443- 461, 1954.
 • Nusselt, W., Die Oberflachen Kondenastion des Wasserdamfes, Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure 60, 541-546, 569-575, 1916.
 • Oh, S., Revankar, A., Analysis of the Complete Condensation in a Vertical Tube Passive Condenser, Int. Communications in Heat and Mass Transfer 32, 716- 727, 2005.
 • Schlager, L.M., Pate, M.B., Bergles, A.E., Evaporation and Condensation Heat Transfer and Pressure Drop in Horizontal, 12.7-mm Microfin Tubes with Refrigerant 22, J. of Heat Transfer 12, 1041-1047, 1990.
 • Shah, M.M., A General Correlation for Heat Transfer During Film Condensation Inside Pipes, Int. J. of Heat and Mass Transfer 22, 547-556, 1979.
 • Wang, H.S., Honda, H., Condensation of Refrigerants in Horizontal Microfin Tubes: Comparison of Prediction Methods for Heat Transfer, Int. J. of Refrigeration 26, 452-460, 2003.
APA DALKILIÇ A, TEKE İ, Wongwises S (2012). Heat transfer enhancement during downward laminar flow condensation of r134a in vertical smooth and microfin tubes. , 19 - 31.
Chicago DALKILIÇ Ahmet Selim,TEKE İsmail,Wongwises Somchai Heat transfer enhancement during downward laminar flow condensation of r134a in vertical smooth and microfin tubes. (2012): 19 - 31.
MLA DALKILIÇ Ahmet Selim,TEKE İsmail,Wongwises Somchai Heat transfer enhancement during downward laminar flow condensation of r134a in vertical smooth and microfin tubes. , 2012, ss.19 - 31.
AMA DALKILIÇ A,TEKE İ,Wongwises S Heat transfer enhancement during downward laminar flow condensation of r134a in vertical smooth and microfin tubes. . 2012; 19 - 31.
Vancouver DALKILIÇ A,TEKE İ,Wongwises S Heat transfer enhancement during downward laminar flow condensation of r134a in vertical smooth and microfin tubes. . 2012; 19 - 31.
IEEE DALKILIÇ A,TEKE İ,Wongwises S "Heat transfer enhancement during downward laminar flow condensation of r134a in vertical smooth and microfin tubes." , ss.19 - 31, 2012.
ISNAD DALKILIÇ, Ahmet Selim vd. "Heat transfer enhancement during downward laminar flow condensation of r134a in vertical smooth and microfin tubes". (2012), 19-31.
APA DALKILIÇ A, TEKE İ, Wongwises S (2012). Heat transfer enhancement during downward laminar flow condensation of r134a in vertical smooth and microfin tubes. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 32(1), 19 - 31.
Chicago DALKILIÇ Ahmet Selim,TEKE İsmail,Wongwises Somchai Heat transfer enhancement during downward laminar flow condensation of r134a in vertical smooth and microfin tubes. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi 32, no.1 (2012): 19 - 31.
MLA DALKILIÇ Ahmet Selim,TEKE İsmail,Wongwises Somchai Heat transfer enhancement during downward laminar flow condensation of r134a in vertical smooth and microfin tubes. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, vol.32, no.1, 2012, ss.19 - 31.
AMA DALKILIÇ A,TEKE İ,Wongwises S Heat transfer enhancement during downward laminar flow condensation of r134a in vertical smooth and microfin tubes. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi. 2012; 32(1): 19 - 31.
Vancouver DALKILIÇ A,TEKE İ,Wongwises S Heat transfer enhancement during downward laminar flow condensation of r134a in vertical smooth and microfin tubes. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi. 2012; 32(1): 19 - 31.
IEEE DALKILIÇ A,TEKE İ,Wongwises S "Heat transfer enhancement during downward laminar flow condensation of r134a in vertical smooth and microfin tubes." Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 32, ss.19 - 31, 2012.
ISNAD DALKILIÇ, Ahmet Selim vd. "Heat transfer enhancement during downward laminar flow condensation of r134a in vertical smooth and microfin tubes". Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi 32/1 (2012), 19-31.