Yıl: 2012 Cilt: 37 Sayı: 164 Sayfa Aralığı: 223 - 236 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: günlükler

Öz:
Bu araştırmada öğretmen adaylarının yazdıkları günlüklere göre Öğretmenlik Uygulaması dersinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2008-2009 öğretim yılı bahar döneminde Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programı 4. sınıfında öğrenim gören 19 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarından uygulama yaptıkları günün sonunda, o günkü uygulamalarıyla ilgili düşüncelerini yansıtan günlükler tutmaları istenmiştir. Öğrencilerden elde edilen toplam 115 adet günlük, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasında, planlama, öğretim süreci, sınıf yönetimi boyutlarında ve öğrenme-öğretme yaklaşımlarındaki uyuşmazlık ile öğretmenlik uygulamasının yapılandırılmamasından kaynaklanan sorunlar yaşadıkları, bununla birlikte bu boyutlarla ilgili önemli öğrenmeler gerçekleştirdikleri; öğretmen adaylarının uygulamada genellikle anlatım, soru-cevap ve tartışma yöntemlerini kullandıkları ve öğretim sürecinde öğrenmeyi kolaylaştırıcı materyallere çok az yer verdikleri; okul yönetiminin ve uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarına yeterince destek olmadıkları saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anılan, H. ve Anagün, Ş.S. (2007). Öğretmen Adaylarının Kendi Mesleki Gelişimlerini Değerlendirmeleri, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitabı, 261-268. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat.
 • Atay, D.Y. (2003). Öğretmen Eğitiminin Değişen Yüzü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bain, J. D., Mills, C., Ballantyne, R. & Packer, J. (2002). Developing reflection on practice through journal writing: Impacts of variations in the focus and level of feedback, Teachers and Teaching, 8 (2), 171-196.
 • Chitpin, S. (2006). The use of reflective journal keeping in a teacher education program: A popperian analysis, Reflective Practice, 7 (1). 73-86.
 • Dixon, B. J. (2009). “A Formative Experiment Investigating The Use Of Reflective Video Journals To Increase High School Students’ Metacognition”. A dissertation submitted to the faculty of San Diego State University and the university of San Diego in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of education. San Diego State University. San Diego.
 • Ekiz, D. (2006). Kendini ve Başkalarını İzleme: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Günlükleri. İlköğretim Online, 5 (1), 45-57, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 17 Mart 2010 tarihinde indirilmiştir.
 • Groce, E. C., Henson, R. K., Woods, B. S. (1999). “The Examination of Preservice Teachers’ Journals for Reflective Thought Patterns Concerning Professionalism”. Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Montreal.
 • Guteng, S. I., Tracy, T. & Chappell, B. (2000). Developmental practicum experiences of preservice teachers in deaf education: Implications for practicum placement and faculty-student collaborative research, American Annals of the Deaf, 145 (5). 411-418.
 • Güven, İ. (2004). Sosyal Bilgiler Alanı Öğretmen Adaylarının Okul Uygulamalarına Yönelik Görüşlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma, Kuramdan Uygulamaya Eğitim Bilimleri Dergisi, 4/2.
 • Hascher, T. & Wepf, L. (2007). Lerntagebücher im Praktikum von Lehramtstudierenden, Empirische Paedagogik, 21 (2), 101-118.
 • Işıkoğlu, N. (2007). The role of reflective journals in early childhood pre-service teachers’ professional development, Educational Sciences: Theory & Practice, 7 (2), 819-825.
 • Işıkoğlu, N., İvrendi, A. ve Şahin, A. (2007). Öğretmenlik Uygulaması Sürecine Öğretmen Adaylarının Gözüyle Derinlemesine Bir Bakış, Eğitim Araştırmaları, 26, 131-142.
 • Köksal, N. ve Demirel, Ö. (2008), Yansıtıcı Düşünmenin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarına Katkıları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 189-203.
 • Krol, C. A. (1996). “Preservice teacher education students’ dialogue journals: What charecterizes students’ reflective writing and a teacher’s comments”, Paper Presented for Presentation at the Teacher Educators 76 th Annual Meeting, St. Louis, Missouri.
 • Lally, C. G. ve Veleba, K. (2000). Language teacher observation and reflective diaries: An alternative perspective, Education, 121 (1), 106-113.
 • Larrivee, B. (2008). Meeting the challenge of preparing reflective practitioners, The New Educator, 4, 87-106.
 • Lee, I. (2008). Fostering preservice reflection through response journals, Teacher Education Quarterly, 35 (1), 117-139.
 • Maloney, C. & Campbell-Evans, G. (2002). Using ınteractive journal writing as a strategy for professional growth, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 30 (1), 39-50.
 • Merç, A. (2004). “Reflections of Preservice Efl Teachers Throughout Their Teaching Practicum:
 • WHAT Has Been Good? What Has Gone Wrong? What Has Changed?”. MA Thesis. Anadolu University, Institute of Educational Sciences, Eskişehir.
 • Paker, T. (2005). “Öğretmenlik Uygulamasında Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim Elemanının Yönlendirmesiyle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar”, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Bildiri Kitabı), 617-620, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Poulou, M. (2007). Student-teachers’ concerns about teaching practice, European Journal of Teacher Education, 30 (1), 91-110.
 • Raw, J., Brigden, D. & Gupta, R. (2005). Reflective diaries in medical practice, Reflective Practice, 6 (1), 165-169.
 • Shoffner, M. (2008). Informal reflection in pre-service teacher education, Reflective Practice, 9 ( 2), 123–134.
 • Şahin. Ç., Şenel, T. & İpek, H. (2007, Eylül). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Belirlenmesi”. XVI Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat.
 • Tok, Ş. (2008). Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirici Etkinliklerin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına, Performanslarına ve Yansıtmalarına Etkisi, Eğitim ve Bilim, 33 (149), 104-117.
 • Uline, C., Wilson, J. D., Cordry, S. (2004). Reflective Journals: A Valuable Tool For Teacher Preparation, Education, 124 (3), 456-460.
 • Ünver, G. (2003). Öğretmenlik Uygulamasında İşbirliği: Bir Durum Çalışması, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (1), 87-100.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK. (1997). Okullarda Uygulama Çalışmaları. Hazırlayan: Margaret Sands ve Durmuş Ali Özçelik. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. Ankara.
 • Zeichner, K. (1990). Changing directions in the practicum: Looking ahead to the 1990s, Journal of Education for Teaching, 16 (2), 105-132.
APA KOÇ C, YILDIZ H (2012). Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: günlükler. , 223 - 236.
Chicago KOÇ Canan,YILDIZ HATİCE Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: günlükler. (2012): 223 - 236.
MLA KOÇ Canan,YILDIZ HATİCE Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: günlükler. , 2012, ss.223 - 236.
AMA KOÇ C,YILDIZ H Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: günlükler. . 2012; 223 - 236.
Vancouver KOÇ C,YILDIZ H Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: günlükler. . 2012; 223 - 236.
IEEE KOÇ C,YILDIZ H "Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: günlükler." , ss.223 - 236, 2012.
ISNAD KOÇ, Canan - YILDIZ, HATİCE. "Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: günlükler". (2012), 223-236.
APA KOÇ C, YILDIZ H (2012). Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: günlükler. Eğitim ve Bilim, 37(164), 223 - 236.
Chicago KOÇ Canan,YILDIZ HATİCE Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: günlükler. Eğitim ve Bilim 37, no.164 (2012): 223 - 236.
MLA KOÇ Canan,YILDIZ HATİCE Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: günlükler. Eğitim ve Bilim, vol.37, no.164, 2012, ss.223 - 236.
AMA KOÇ C,YILDIZ H Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: günlükler. Eğitim ve Bilim. 2012; 37(164): 223 - 236.
Vancouver KOÇ C,YILDIZ H Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: günlükler. Eğitim ve Bilim. 2012; 37(164): 223 - 236.
IEEE KOÇ C,YILDIZ H "Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: günlükler." Eğitim ve Bilim, 37, ss.223 - 236, 2012.
ISNAD KOÇ, Canan - YILDIZ, HATİCE. "Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: günlükler". Eğitim ve Bilim 37/164 (2012), 223-236.