Yıl: 2012 Cilt: 37 Sayı: 164 Sayfa Aralığı: 316 - 330 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının uygulandığı sınıflardaki öğrenci ve öğretmen sorularının incelenmesi ve genel soru sorma örüntüsü ile argüman oluşturma ilişkisinin belirlenmesidir. Çalışma, sınıflarında ATBÖ yaklaşımını uygulayan üç öğretmen ve toplam 146 öğrenci ile yürütülmüştür. Video kayıtlarının deşifre edilmesiyle elde edilen yazılı dokümanların analizinde söylem çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. Sonuçta, öğretmenin soru sorma stratejileri ile uygulama düzeyinin sınıf içerisindeki müzakere sürecinin oluşumunda ve devam etmesinde etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca, öğretmenin soru sorma stratejisi ile öğrencilerin soru üretmesi arasında bir ilişki de tespit edilmiştir. Bununla beraber, öğretmenin kullandığı pedagojik manevraların müzakerelerin devam etme sürecinde önemli rol aldığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aguiar, O. G., Mortimer, E. F., & Scott, P. (2010). Learning from and responding to students’ questions: The authoritative and dialogic tension. Journal of Research in Science Teaching, 47(2), 174-193.
 • Akkuş, R., Günel, M. & Hand, B. (2007). Comparing an inquiry-based approach known as the science writing heuristic to traditional science teaching practices: Are there differences? International Journal of Science Education, 14(5), 1745-1765.
 • Aslan, C. (2011). Soru sorma becerilerini geliştirmeye dönük öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının soru oluşturma becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(160), 236-249.
 • Benus, M. J., Yarker, M. B., & Hand, B. (2010). An analysis of whole-class discourse patterns after a group presents their scientific claim and evidence. Poster presented at the Science Education Research Symposium, Iowa City, IA.
 • Bloom, B., Englehart, M. Furst, E., Hill, W., & Krathwohl, D. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: David McKay Company, Inc.
 • Blosser, P. E. (1975). How to ask the right questions. National Science Teachers Association.
 • Cavagnetto, A. R. (2010). Argument to foster scientific literacy: A review of argument interventions in K-12 science contexts. Review of Educational Research, 80(3), 336-371.
 • Ceylan, Ç. (2010). Fen laboratuvar etkinliklerinde argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının kullanımı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Chin, C. (2007). Teacher questioning in science classrooms: Approaches that stimulate productive thinking. Journal of Research in Science Teaching, 44(6), 815-843.
 • Chin, C. (2004). Students’ questions: Fostering a culture of inquisitiveness in science classrooms. School Science Review, 86(314), 107-112.
 • Chin, C., & Osborne, J. (2008). Students’ questions: a potential resource for teaching and learning science. Studies in Science Education, 44(1), 1-39.
 • Çimer, A. (2007). Effective teaching in science: A Review of literature. Journal of Turkish Science Education, 4(1), 20-44.
 • Costa, J., Caldeira, H., Gallastegui, J. R., & Otero, J. (2000). An analysis of question asking on scientific texts explaining natural phenomena. Journal of Research in Science Teaching, 37(6), 602-614.
 • Deveci, A. (2009). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin maddenin yapısı konusunda sosyobilimsel argümantasyon bilgi seviyelerini ve bilişsel düşünme becerilerini geliştirmek. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Driver, R. & Bell, B. (1986).Students thinking and the learning of science: a constructivist view. School Science Review, 67(240), 443-456.
 • Erduran, S., Ardaç, D., & Yakmacı-Güzel, B. (2006). Learning to teach argumentation: Case studies of pre-service secondary science teachers. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2(2), 1-14.
 • Franke, M. L., Webb, N. M., Chan, A. G., Freund, D., & Battey, D. (2009). Teacher questioning to elicit students’ mathematical thinking in elementary school classrooms. Journal of Teacher Education, 60(4), 380-392.
 • Gall, M. D. (1970). The use of questions in teaching. Review of Educatioanal Research, 40, 707-721.
 • Gümrah, A. & Kabapınar, F. (2010). Designing and evaluating a specific teaching intervention on chemical changes based on the notion of argumentation in science. Proceedings of the 2nd World Conference on Educational Sciences (WCES) published by Elsevier, Istanbul, Turkey.
 • Günel, M., Akkuş, R., & Özer Keskin, M., (2010, Eylül). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının hizmetiçi eğitim programları yoluyla ilköğretim seviyesindeki öğretmen pedagojisi, öğrenci akademik başarısı, beceri ve tutumlarına olan etkisinin araştırılması. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir.
 • Günel, M., Kabatas-Memis, E., & Büyükkasap, E. (2010). Yaparak yazarak bilim öğrenimi-YYBÖ yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin fen akademik başarısına ve fen dersine yönelik tutumuna etkisi. Eğitim ve Bilim, 35 (155), 49-62.
 • Hand, B., Norton-Meier, L., Staker, J., & Bintz, J. (2009). Negotiating science: The critical role of argument in student inquiry, grades 5-10. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Harper, K. A., Etkina, E., & Lin, Y. (2003). Encouraging and analyzing student questions in a large physics course: Meaningful patterns for instructors. Journal of Research in Science Teaching, 40(8), 776-791.
 • Kaya, O. N., Doğan, A., & Kılıç, Z. (2005). University students’ attitudes towards chemistry laboratory: Effects of argumentative discourse accompanied by concept mapping. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 201-213.
 • Kaya, O. N., & Kılıç, Z. (2008). Etkin bir fen öğretimi için tartışmacı söylev. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 89-100.
 • Kaya, O. N., & Kılıç, Z. (2010). Fen sınıflarında meydana gelen diyaloglar ve öğrenme üzerine etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 115-130.
 • Keys, C.W., Hand, B., Prain, V., & Collins, S. (1999). Using the science writing heuristic as a tool for learning from laboratory investigations in secondary science. Journal of Research in Science Teaching, 36, 1065-1081.
 • Kıngır, S., Geban, Ö., & Günel, M. (2010, Eylül). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının 9. sınıf öğrencilerinin kimya kavramlarını öğrenmelerine etkisi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir.
 • Kıngır, S., Geban, Ö., & Günel, M. (2011). Öğrencilerin kimya derslerinde argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının kullanılmasına ilişkin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 15-28.
 • Koç, G. (2006). Yapılandırmacı sınıflarda öğretmen-öğrenen rolleri ve etkileşim sistemi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 56-64.
 • Krystyniak, R. A., & Heikkinen, H. W. (2007). Analysis of verbal interactions during an extended, open-inquiry general chemistry laboratory investigation. Journal of Research in Science Teaching, 44(8), 1160-1186.
 • Martin, A., & Hand, B. (2009). Factors affecting the implementation of argument in the elementary science classroom: A longitudinal case study. Research in Science Education, 39, 17-38.
 • Palmer, D. (2005). A motivational view of constructivist-informed teaching. International Journal of Science Education, 27(15), 1853–1881.
 • Potter, J. (2004). Discourse analysis as a way of analyzing naturally occurring talk. In D. Silverman (Ed.) Qualitative Analysis: Issues of theory and method, 2nd Edition (pp. 200-221). London: Sage.
 • Prawat, R. S. (1989). Teaching for understanding: Three key attributes. Teaching and Teacher Education, 5(4), 315-328.
 • Simon, S., Erduran, S. & Osborne, J. (2006). Learning to teach argumentation: Research and development in the science classroom, International Journal of Science Education, 28(2- 3), 235-260.
 • Van Zee, E, H., Iwasyk, M., Kurose, A., Simpson, D., & Wild (2001). Student and teacher questioning during conversations about science. Journal of Research in Science Teaching, 38(2), 159-190.
 • Wells, G. & Arauz, R. M. (2006). Dialogue in the classroom. The Journal of the Learning Sciences, 15(3), 379-428.
 • Yen, H. C., Tuan, H. L., & Liao, C. H. (2011). Investigating the influence of motivation on students’ conceptual learning outcomes in web-based vs. classroom-based science teaching contexts. Research in Science Education, 41, 211-224.
APA GÜNEL M, KINGIR S, Geban Ö (2012). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi. , 316 - 330.
Chicago GÜNEL Murat,KINGIR Sevgi,Geban Ömer Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi. (2012): 316 - 330.
MLA GÜNEL Murat,KINGIR Sevgi,Geban Ömer Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi. , 2012, ss.316 - 330.
AMA GÜNEL M,KINGIR S,Geban Ö Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi. . 2012; 316 - 330.
Vancouver GÜNEL M,KINGIR S,Geban Ö Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi. . 2012; 316 - 330.
IEEE GÜNEL M,KINGIR S,Geban Ö "Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi." , ss.316 - 330, 2012.
ISNAD GÜNEL, Murat vd. "Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi". (2012), 316-330.
APA GÜNEL M, KINGIR S, Geban Ö (2012). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(164), 316 - 330.
Chicago GÜNEL Murat,KINGIR Sevgi,Geban Ömer Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim 37, no.164 (2012): 316 - 330.
MLA GÜNEL Murat,KINGIR Sevgi,Geban Ömer Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, vol.37, no.164, 2012, ss.316 - 330.
AMA GÜNEL M,KINGIR S,Geban Ö Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim. 2012; 37(164): 316 - 330.
Vancouver GÜNEL M,KINGIR S,Geban Ö Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim. 2012; 37(164): 316 - 330.
IEEE GÜNEL M,KINGIR S,Geban Ö "Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi." Eğitim ve Bilim, 37, ss.316 - 330, 2012.
ISNAD GÜNEL, Murat vd. "Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi". Eğitim ve Bilim 37/164 (2012), 316-330.