Yıl: 2012 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1217 - 1229 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

XIX. yüzyılda Kırşehir’e yerleştirilen Nogay Muhacirleri (1861-1863)

Öz:
Bu makalede, Nogay adının anlamı, bu adın nereden geldiği açıklanarak Nogay Hanlığı hakkında kısa bilgiler verilmektedir. XIX. yüzyılda Rusya’nın Karadeniz’in kuzeyinde yayılmacı politikası sonucunda Osmanlı Devleti’ne göç eden Nogaylar Adana, Halep, Suriye ve Konya’ya yerleştirilmiştir. Gelen muhacirlerin bir kısmı da o dönemde idari yönden Konya Eyaletine bağlı olan Kırşehir’e iskân edilmiştir. Kırşehir’e gelen Nogayların karşılaştıkları problemler, devletin ve halkın gelen bu insanlara yapmış oldukları yardımlardan bahsedilmektedir. Sonuç kısmında ise günümüzde Kırşehir’de nerelerde yaşadıkları hakkında bilgiler verilmektedir.
Anahtar Kelime:

XIX. century emigrants Nogai placed Kırşehir (1861-1863)

Öz:
İn this article, the meaning of the name of Nogai, explaining the origin of this name is given a brief description of the Nogai Khanate. XIX. As a result of the expansionist policy of Russia’a Black Sea North of the century, who emigrated to the Otoman Empire Nogais Adana, Aleppo, Syria, and placed in Konya. Some of the refugees from the province of Konya that is connected to the administrative structure of that period have been settled Kırşehir. Kırşehir problems faced by the Nogai, the state and the people have done to these people from the benefits mentioned. Provides information on where they live at the conclusion of the present Kırşehir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • A.MKT.DV;200,46/1-2,21.s.1278.
 • A.MKT.DV;200,46/1-2. 21.S.1278
 • A.MKT.MHM;219,55. 08.Za.1277.
 • A.MKT.MHM;219,55.08.Za.1277.
 • A.MKT.MHM;232,70. 19.S.1278.
 • A.MKT.MHM;232-70,19,s.1278.
 • A.MKT.MHM;255,77, 21.ġ.1279;
 • A.MKT.MHM;255,77. 21.ġ.1279
 • A.MKT.MHM;257,100. 28.N.1279
 • A.MKT.MHM;270,42/1. 03.S.1280.
 • A.MKT.MHM;270,42/1-2. 03.S.1380.
 • A.MKT.MHM;270,42/1-2-3-4-5.
 • A.MKT.MHM;270,42/3. 03.S.1280.
 • A.MKT.MHM;270,42/4. 03.S.1280
 • A.MKT.NZD 356,42/4.16.Z.1277.
 • A.MKT.NZD 356,46/6.16.Z.1277.
 • A.MKT.NZD; 356,46/5.16.Z.1277.
 • A.MKT.NZD; 356,46/5.16.Z.1277.
 • A.MKT.NZD; 356.46/1.16.Z.1277.
 • A.MKT.NZD;353,21.09.Za.1277.
 • A.MKT.NZD;353-21,09.Za.1277.
 • A.MKT.NZD;356,42/4.16.Z.1277.
 • A.MKT.NZD;356,46/4-5-6. 16.Z.1277.
 • A.MKT.NZD;356,46/5, 16.Z.1277.
 • A.MKT.NZD;356,46/5.16.Z.1277.
 • A.MKT.NZD;356,46/7. 16.Z.1277
 • A.MKT.NZD;356-42-3,16.Z.1277.
 • A.MKT.NZD;356-46-2,16.Z.1277.
 • A.MKT.NZD;360,21/1-2. 27.S.1278.
 • A.MKT.NZD;402,84. 25.S. 1278.
 • A.MKT.NZD;402,84. 25.S.1278.
 • A.MKT.NZD;419,74/2. 20.Za.1278.
 • A.MKT.NZD;46/2. 16.Z.1277
 • A.MKT.NZD;469,59,14,1.1277
 • A.MKT.UM;467,69. 14.L.1277.
 • A.MKT.UM;469,59.
 • A.MKT.UM;533,97.18.B.1278
 • A.MKT.UM;536,29. 27.B.1278.
 • A.MKT.UM;547,25. 09.N.1278.
 • A.MKT.UM;547,25. 09.N.1278.
 • A.MKT.UM;554,72, 15.L.1278.
 • A.MKT;1560,118. 29.S.1306.
 • DH.MKT;1560,118. 29.S.1306.
 • 1893 Tarihli Ankara Vilayeti Salnamesi, s.295-296;
 • 1889-1890 Tarihli Ankara Vilayeti Salnamesi, s.295.
 • 1902 Tarihli Ankara Vilayeti Salnamesi, s.238.
 • ALPARGU, Mehmet;“Nogaylar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.XXXIII, İstanbul, 2007, s.202-203.
 • ALPARGU, Mehmet; “Dünden Bugüne Kafkasya’da Nogaylar”, Tarih Boyunca Balkanlardan Kafkaslara Türk Dünyası Semineri, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Merkezi, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul,1996.
 • BAVBEK, Osman; “Nogay Türkleri” , Türk Kültürü, Mart 1986, S.275, s.160.
 • BAYRAKTAR, Hilmi; “Kırım Savaşı Sonrası Adana Eyaleti’ne Yapılan Göç ve İskânlar” (1853- 1861)”, Bilig, S.45, Bahar, 2008,s.45-72.
 • BİCE, Hayati; Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler, TDV Yayınları, Ankara,1991.
 • EREN, Ahmet Cevat; Türkiye’de Göç ve Göçmen Meseleleri Tanzimat Devri, İlk Kurulan Göçmen Komisyonu, Çıkarılan Tüzükler, Nurgök Matbaası, İstanbul, 1996.
 • FİRUZOĞLU, Rafik Seferov; “Kırım ve Kafkasya’dan Osmanlı İmparatorluğu’na Göçler”, Osmanlı, C.IV,1999,s.687-697.;
 • GÖZAYDIN, Ethem Terzi; Kırım: Kırım Türklerinin Yerleşmeleri ve Göçmeleri, İstanbul,1948.
 • GÜLLÜDAĞ, Nesrin; “Nogay Türkleri”, Türkler Ansiklopedisi, C.XX, 1999, s.557-564.
 • GÜNDÜZ, Ahmet; Türkmen Yurdu Kırşehir (Tarihi, Boyları, Cemaatleri), Karam Yay. Çorum, 2006.
 • İNAN, Abdülkadir; “Nogay” , Türk Ansiklopedisi, C.XXIV, s. 309.
 • KARAL, Enver Ziya; Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı, Ankara,1997.
 • Mustafa Nuri Paşa; Netayicü’l-Vukuat, (Sadl. Neşet Çağatay), C. I-II, Ankara,1992.
 • TARIM, Cevat Hakkı; Kırşehir Tarihi Üzerine Araştırmalar I, Kırşehir Vilayet Matbaası, 1938.
 • TARIM, Cevat Hakkı; Tarihte Kırşehir-Gülşehri ve Babailer-Ahiler-Bektaşiler, 3.Baskı, İstanbul,1948.
 • TUĞLACI, Pars; Osmanlı Şehirleri, İstanbul, 1985.
 • Yazar Yok; “Kırşehir Madd.”,Yurt Ansiklopedisi, C.VII, 1983, s.4909.
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/ Cengiz_Han#.C3.87ocuklar.C4.B1 16 Şubat 2012.
 • http:///www.isimsizsevda.com/forum/tarihimiz/nogaylar-nedir-nogaylar-hakkında-bilginogay- tarihi 30.10.2011.
 • http://193.255.138.2/takvim.asp?takvim=2&gun=29&ay=2&yil=1306 08.12.2011
 • www.oyderkirsehirliler.org.tr 19.10.2011
 • http://www.gozlemci.net/2470-nogay-hanligi. html 30.10.2011
 • http://www.nogay.org.tr/nogaysiyasitarih.asp 16 Şubat 2012.
APA GÜNDÜZ A (2012). XIX. yüzyılda Kırşehir’e yerleştirilen Nogay Muhacirleri (1861-1863). , 1217 - 1229.
Chicago GÜNDÜZ Ahmet GÜNDÜZ XIX. yüzyılda Kırşehir’e yerleştirilen Nogay Muhacirleri (1861-1863). (2012): 1217 - 1229.
MLA GÜNDÜZ Ahmet GÜNDÜZ XIX. yüzyılda Kırşehir’e yerleştirilen Nogay Muhacirleri (1861-1863). , 2012, ss.1217 - 1229.
AMA GÜNDÜZ A XIX. yüzyılda Kırşehir’e yerleştirilen Nogay Muhacirleri (1861-1863). . 2012; 1217 - 1229.
Vancouver GÜNDÜZ A XIX. yüzyılda Kırşehir’e yerleştirilen Nogay Muhacirleri (1861-1863). . 2012; 1217 - 1229.
IEEE GÜNDÜZ A "XIX. yüzyılda Kırşehir’e yerleştirilen Nogay Muhacirleri (1861-1863)." , ss.1217 - 1229, 2012.
ISNAD GÜNDÜZ, Ahmet GÜNDÜZ. "XIX. yüzyılda Kırşehir’e yerleştirilen Nogay Muhacirleri (1861-1863)". (2012), 1217-1229.
APA GÜNDÜZ A (2012). XIX. yüzyılda Kırşehir’e yerleştirilen Nogay Muhacirleri (1861-1863). Turkish Studies (Elektronik), 7(1), 1217 - 1229.
Chicago GÜNDÜZ Ahmet GÜNDÜZ XIX. yüzyılda Kırşehir’e yerleştirilen Nogay Muhacirleri (1861-1863). Turkish Studies (Elektronik) 7, no.1 (2012): 1217 - 1229.
MLA GÜNDÜZ Ahmet GÜNDÜZ XIX. yüzyılda Kırşehir’e yerleştirilen Nogay Muhacirleri (1861-1863). Turkish Studies (Elektronik), vol.7, no.1, 2012, ss.1217 - 1229.
AMA GÜNDÜZ A XIX. yüzyılda Kırşehir’e yerleştirilen Nogay Muhacirleri (1861-1863). Turkish Studies (Elektronik). 2012; 7(1): 1217 - 1229.
Vancouver GÜNDÜZ A XIX. yüzyılda Kırşehir’e yerleştirilen Nogay Muhacirleri (1861-1863). Turkish Studies (Elektronik). 2012; 7(1): 1217 - 1229.
IEEE GÜNDÜZ A "XIX. yüzyılda Kırşehir’e yerleştirilen Nogay Muhacirleri (1861-1863)." Turkish Studies (Elektronik), 7, ss.1217 - 1229, 2012.
ISNAD GÜNDÜZ, Ahmet GÜNDÜZ. "XIX. yüzyılda Kırşehir’e yerleştirilen Nogay Muhacirleri (1861-1863)". Turkish Studies (Elektronik) 7/1 (2012), 1217-1229.