Yıl: 2011 Cilt: 12 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 101 - 112 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'de kadına yönelik ekonomik şiddet

Öz:
Bu çalışmada, insanlıkla birlikte başlayan ve her zaman kendini farklı biçimlerde vareden şiddet olgusuna değinilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda şiddet kavramı dar ve geniş çerçevede tanımlanmış, şiddet türlerine özellikle de ekonomik şiddete (aile içinde ve dışında) yer verilerek, şiddetin nedenlerine, sonuçlarına, şiddeti uygulayan ve maruz kalanların toplumdaki konumlarına açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Çok eski bir olgu olduğuna dikkat çektiğimiz şiddetin en çok kadınlara uygulandığını ortaya koyan araştırmalar, bu durumun ise toplumsal yapının özelliklerinden (sosyo-kültürel ve ekonomik vb) kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir. Toplumsal yapıdaki egemen eril ideolojilerin, bu durumu içselleştirip, varlığını sürdürdüğünü belirten çalışmalar, kadının bu durumunu kadının yoksunlaşması ya da yoksullaştırılması olarak da ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Sosyal Çalışma Sosyoloji Kadın Araştırmaları Aile Çalışmaları

Economic violence against woman in Turkey

Öz:
This article focuses on the fact of violence that emerged with the history of humankind and has always regenerated itself in various forms. In this context, this paper defines the concept of violence in both narrow and wider respects; mentions the kinds of violence, emphasizes especially the economical violence and tries to explain the reasons and results of this phenomenon and clarify the positions of both who engages in violence and who are exposed to it. Researches indicating that the ones exposed to violence at most are women claim that this situation had its sources in characteristics of social structures (such as socio-cultural, economic etc.). Studies that define dominant masculine ideologies as an agent which both internalize and sustain this situation describe this condition as women‟s deprivation or the process in which they are rendered as poor.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Sosyal Çalışma Sosyoloji Kadın Araştırmaları Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ATAAY, Aylin N. (1998), “Kadın Yöneticilerin Kariyer Boyutları ve Etmenleri”, 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek (iç), Edit: Oya Çitci, TODAİE Yayınları, Ankara.
 • AKIN, Ayşe, PAKSOY, Nüket (2007), “Kadına Yönelik Şiddete Sağlık Boyutundan Bakmak”, Aile İçi Şiddet, Kadın Çalışmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:4; 107-110.
 • BALCI, Şebnem (2005), “Kadın Yoksulluğu ve Hukuk”, Çer-Çöp, Odak: Feminizm ve Hukuk, Cogito Dergisi, Sayı:43, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • DEMİRER, Temel (2007), “Jan, Jin, Jiyan/Acı, Kadın, Yaşam”, Küreselleşme Kadın ve „Yeni‟ Ataerki (iç), Ütopya Yayınları, Ankara.
 • DEMİRER, Temel (2007), “Kadın Sorunundan Kareler”, Küreselleşme Kadın ve „Yeni‟ Ataerki (iç), Ütopya Yayınları, Ankara.
 • DÖKMEN, Zehra Y. (2006), Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açılımlar, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • GÜNİNDİ, Aysel Ersöz (1998), “Kamu Yönetiminde Yönetici Olarak Çalışan Kadınların Geleneksel ve Çalışan Kadın Rollerine İlişkin Beklentileri”, 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek (iç), Edit: Oya Çitci, TODAİE Yayınları, Ankara.
 • IŞIK, Nazik S. (2007), “Türkiye‟de Kadın Hareketi ve Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet”, Aile İçi Şiddet, Kadın Çalışmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:4; 112-117.
 • İÇLİ, Tülin Günşen (1994), “Aile İçi Şiddet: Ankara-İstanbul-İzmir Örneği”, Hacettepe Üniv. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:11, Sayı:1-2; 7 -20.
 • KLOBY, Jerry (2005), Küreselleşmenin Sefalet, Eşitsizlik Güç ve Kalkınma, Çev.: Orhan Düz, Güncel Yayınları, İstanbul.
 • KOCACIK, Faruk (2004), Aile İçi İlişkilerde Kadına Yönelik Şiddet Türkiye‟den Örnekler, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas.
 • KOLHLHAGEN, Norgard (2004), Dünyayı Değiştiren Kadınlar, Çev.:Osman Deniztekin, Varlık Yayınları, İstanbul.
 • KSGM, “Türkiye‟de Kadının Durumu” İnternet Erişim Adresi: www.ksgm.gov.tr/pdf/türkiyedekadınındurumu, Erişim Tarihi:11.12.2009.
 • ORAL, Zeynep (2008), Kadın Olmak, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
 • ÖZÇELİK, Burcu (2009), “Kadın İstihdamı Artsa Ne Kriz Kalırdı Ne De Yoksulluk” 6 Kasım 2009, Hürriyet Gazetesi.
 • SCHNAPPER, Dominique (2005), Sosyolojik Düşüncenin Özünde Öteki ile İlişki, Çev.: Ayşegül Sönmezay, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • SÜMER, Neslihan (1998), “Kültür, Yasa ve Aile İçi İlişkiler”, 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, Edt. Oya Çitçi, TODAİE Yayınları, Ankara.
 • ŞİMŞEK, Mevlüdiye (2008), Küreselleşen Dünyada Kadının Ekonomik Durumu, Ekin Yayınları, Bursa.
 • TÜİK (2009), İnternet Erişim Adresi: www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 04.12.2009.
 • YETİM, Dilek ve ŞAHİN, Erkan Melih, “Aile Hekimliğinde Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşım”, İnternet Erişim Adresi: www.ailehekimligidergisi.org/Journal/upload/1/188/17_kadina_yonelik%20siddete_%20yaklasım.pdf. Erişim Tarihi:19.10.2009.
APA BİLİCAN GÖKKAYA V (2011). Türkiye'de kadına yönelik ekonomik şiddet. , 101 - 112.
Chicago BİLİCAN GÖKKAYA VEDA Türkiye'de kadına yönelik ekonomik şiddet. (2011): 101 - 112.
MLA BİLİCAN GÖKKAYA VEDA Türkiye'de kadına yönelik ekonomik şiddet. , 2011, ss.101 - 112.
AMA BİLİCAN GÖKKAYA V Türkiye'de kadına yönelik ekonomik şiddet. . 2011; 101 - 112.
Vancouver BİLİCAN GÖKKAYA V Türkiye'de kadına yönelik ekonomik şiddet. . 2011; 101 - 112.
IEEE BİLİCAN GÖKKAYA V "Türkiye'de kadına yönelik ekonomik şiddet." , ss.101 - 112, 2011.
ISNAD BİLİCAN GÖKKAYA, VEDA. "Türkiye'de kadına yönelik ekonomik şiddet". (2011), 101-112.
APA BİLİCAN GÖKKAYA V (2011). Türkiye'de kadına yönelik ekonomik şiddet. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(2), 101 - 112.
Chicago BİLİCAN GÖKKAYA VEDA Türkiye'de kadına yönelik ekonomik şiddet. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 12, no.2 (2011): 101 - 112.
MLA BİLİCAN GÖKKAYA VEDA Türkiye'de kadına yönelik ekonomik şiddet. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.12, no.2, 2011, ss.101 - 112.
AMA BİLİCAN GÖKKAYA V Türkiye'de kadına yönelik ekonomik şiddet. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2011; 12(2): 101 - 112.
Vancouver BİLİCAN GÖKKAYA V Türkiye'de kadına yönelik ekonomik şiddet. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2011; 12(2): 101 - 112.
IEEE BİLİCAN GÖKKAYA V "Türkiye'de kadına yönelik ekonomik şiddet." Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12, ss.101 - 112, 2011.
ISNAD BİLİCAN GÖKKAYA, VEDA. "Türkiye'de kadına yönelik ekonomik şiddet". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 12/2 (2011), 101-112.