Yıl: 2011 Cilt: 6 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 321 - 339 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Primary school pupils’ perceptions of water in the context of STS study approach

Öz:
Bu çalışmada su konusunun çocuklar tarafından algılanışı üzerine yoğunlaşılmıştır. Finlandiya ilköğretim okullarındaki öğretimsel durumlar üzerinde durulmuş ve Bilim-Teknoloji-Toplum (BTT) yaklaşımının tanıtmak amaçlanmıştır. Çalışmanın asıl amacı, çocukların su konularıyla ilişkilendirebilecekler sorunları BTT bağlamında tanımlamaktır. Yaşları 10 ile 11 arasında değişen (n=52) kırsal alandaki bir ilköğretim okuluna devam eden 4 ve 5. sınıf öğrencileriyle çalışılmıştır. Öğretimden önce ve sonra su denildiğinde akıllarına gelen hususları yazmaları istenmiştir. Ayrıca, sürecinde başında öğrencilerden su ile ilgili çizimler yapmaları istenmiştir. Çocuklar, birinci grup yazım ve çizimlerden sonra, yüksek lisans düzeyindeki öğretmenlerin gözetiminde öğrenme ve öğretme sürecine katılmışlardır. Bu süreçten önce, yüzme ve balık tutma kadar içme ve yıkanma dikkate alındığında suyun insanlık açısında rolüyle ilişki kurmuşlardır. Çocukların algıyışları sınırlı olmasına rağmen bilimsel meselelerden çevre korumaya kadar çeşitli konular süreçte gündeme getirilmiştir. Öğretimden sonra, su döngüsü fikri de dahil olmak üzere, bilimden teknoloji ve sosyal meselelere kadar suyun ne anlama geldiğine yönelik çocuklar görüşlerini yazmışlardır. Bu çalışma, ottantik okul bağlamında su hakkında öğrencilerin fikir ve düşünceleri hakkındak öğretmen ve araştırmacıların görüşlerini arttırmış ve bakış açıları genişletmiştir. Teknoloji konuları çevre ve bilim eğitimini zenginleştirmiştir. Çalışma entegre öğretim konusunda karşılaşılan sorunları ortaya çıkarmıştır. Yöntemsel anlamda bu çalışma, araştırma sonuçlarını yorumlarken çizim ve yazıların rolünü tartışmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

BTT çalışma yaklaşımı bağlamında su kavramının ilköğretim öğrencileri tarafından algılanışları

Öz:
This paper focuses on pupils´ perceptions of water issues. The instructional situations take place in a Finnish primary school and aim at introducing the Science-Technology-Society (STS) study approach. The primary aim of this study is, in the context of STS instruction, to describe issues that pupils associate with water. This paper involves fourth and fifth graders from a rural primary school in eastern part of Finland aged between 10 and 11 (n= 52). Pu-pils were asked to write down the issues that came to mind when they thought of water, both before and after instruction. In addition, in the beginning of the process, pupils were asked to draw something about water. After the first set of writings and drawings, pupils participated in a teaching and learning process, which was supervised by master level teacher students. Prior to this process, pupils mostly associated the role of water for human beings, with drinking and washing as well as recreational pastimes such as swimming and fishing. The issues in this process varied from scientific to environmental protection, al-though the pupils’ perceptions were very limited. After instruction, pupils wrote about the meaning of water in more general terms, relating to science, technology and societal issues, including the idea of the water cycle. This study increases and broadens researchers’ and teachers’ knowledge of pupils’ ideas and thoughts about water in an authentic school con-text. The study focuses on water issues in science, society and technology and aims to sup-port pupils´ understanding towards becoming more systemic, multidimensional and critical. Environmental and science education are enriched with technological issues and this study reveals the challenges of integrated instruction. Methodologically, the study discusses the role of essays and drawings in interpreting the research results.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aikenhead, G. (1994). What is STS Science Teaching? In Solomon, J. and
 • Aikenhead, G.S. (Eds.) STS Education. New York: Teachers College Press, 47–59.
 • Aikenhead, G. (2005). Research into STS science education. Education Quimica, 16, 384-397.
 • Ben-Zvi-Assarf, O. and Orion, N. (2005). A study of junior high students´ perceptions of the water cycle. Journal of Geoscience Education, 53(4), 366–373.
 • Brooks, M. (2009). Drawing, visualisation and young children’s exploration of “big ideas”. In-ternational Journal of Science Education, 31(3), 319-341.
 • Covitt, B.A., Gunckel, K. L. and Anderson C.W. (2009). Students’ developing understanding of water in environmental systems. The Journal of Environmental Education, 40(3), 37-51.
 • Dillenbourg, P. (Ed.) (1999). Collaborative learning. cognitive and computational approaches. advances in learning and instruction series. Amsterdam: Earli:Pergamon.
 • Dove, J. E., Everett, L.A., & Preece, P.F.W. (1999). Exploring hydrological concept through children’s drawings. International Journal of Science Education, 21(5), 485-497.
 • Ehrlén, K. (2009). Drawings as representations of children’s conceptions. International Journal of Science Education, 31(1), 41–57.
 • Ellis, R.A., Taylor, C.E. and Drury, H. (2005). Evaluating writing instruction through an investi-gation of students’ experiences of learning through writing. Instructional Science, 33, 49 -71.
 • Gomm, R., Hammersley, M. and Foster, P. (2000). Case Study Method. London: Sage Publish-ers.
 • Havu-Nuutinen, S. (2005). Examining young children´s conceptual change process in floating and sinking from a social constructivist perspective. International Journal of Science Education, 27 (3), 259–279.
 • Havu-Nuutinen, S., & Ahtee, M. (2007). Teaching and learning science in primary school. In E. Pehkonen, M. Ahtee and J. Lavonen (Eds.) How Finns Learn Mathematics and Science. Rotterdam: Sense Publishers, 229-242.
 • Heinonen, J-P. (2005). Opetussuunnitelmat vai oppimateriaalit: peruskoulunopettajien käsityksiä opetussuunnitelmien ja oppimateriaalien merkityksestä opetuksessa. [Curricula or educa-tional materials] Researches 257. Faculty of Behavioural Sciences. University of Helsin-ki: Helsinki.
 • Kawasaki, K., & Herrenkohl, L.R. (2004). Theory building and modeling in a sinking and float-ing unit: a case study of third and fourth grade students´ developing epistemologies of science. International Journal of Science Education, 26 (11), 1299–1324.
 • Keinonen, T., Ismail, P. and Havu-Nuutinen, S. (2008). Water: Fourth and fifth graders thoughts on it. The International Journal of Learning, 15, 247–254.
 • Márquez, C., Izquierdo, M., & Espinet, M. (2006). Multimodal science teachers´ discourse in modeling the water cycle. Science Education, 90, 202–226.
 • National Board of Education (Eds.) (2004). National Core Curriculum for Basic Education. Hel- sinki: National Board of Education.
 • Patterson, L.A, & Harbor, J. (2005). Using assessment to evaluate and improve inquiry-based geoenvironmental science activities: Case study of a middle school watershed e. coli in-vestigation. Journal of Geoscience Education, 53(2), 204-214.
 • Perkkilä, P. and Lehtelä, P-L. (2007). Learning environments in mathematics and science. In E. Pehkonen, M. Ahtee and J. Lavonen (Eds.) How Finns Learn Mathematics and Science. Rotterdam: Sense Publishers, 69–85.
 • Robertson, I. (2004). Assessing the quality of undergraduate education students’ writing about learning and teaching science. International Journal of Science Education, 26 (9), 1131–1149.
 • Roth, W-M. (2005). Doing Qualitative research. Praxis of methods. Rotterdam: Sense Publishers.
 • Shepardson, D.P., Harbor, J. and Wee, B. (2005). Water towers, pump houses, and mountain streams: Students´ ideas about watersheds. Journal of Geoscience Education, 53 (4), 381-386.
 • Shepardson, D.P., Wee, B., Priddy, M., Schellenberger, L. and Harbor, J. (2007). What is a watershed? Implications of student conceptions for environmental science education and the national science education standards. Science Education, 91(4), 554-578.
 • Tytler, R. (2000). A Comparison of year 1 and year 6 students´ conceptions of evaporation and condensation: dimensions of conceptual progression. International Journal of Science Education, 22(5), 447-467.
 • Varelas, M., Pappas, C.C. and Rife, A. (2006). Exploring the role of intertextuality in concept construction: Urban second graders make sense of evaporation, boiling, and condensa-tion. Journal of Research in Science Teaching, 43(7), 637-666.
 • White, R. (1988). Learning science. Cambridge: Basil Blackwell.
 • Österlind, K. & Halldén,O. (2007). Linking theory to practice: A case study of pupils course work on freshwater pollution. International Research in Geographical and Environ-mental Education, 16(1), 75–89.
APA NUUTINEN S, KARKKAINEN S, KEİNONEN T (2011). Primary school pupils’ perceptions of water in the context of STS study approach. , 321 - 339.
Chicago NUUTINEN Sari Havu,KARKKAINEN Sirpa,KEİNONEN Tuula Primary school pupils’ perceptions of water in the context of STS study approach. (2011): 321 - 339.
MLA NUUTINEN Sari Havu,KARKKAINEN Sirpa,KEİNONEN Tuula Primary school pupils’ perceptions of water in the context of STS study approach. , 2011, ss.321 - 339.
AMA NUUTINEN S,KARKKAINEN S,KEİNONEN T Primary school pupils’ perceptions of water in the context of STS study approach. . 2011; 321 - 339.
Vancouver NUUTINEN S,KARKKAINEN S,KEİNONEN T Primary school pupils’ perceptions of water in the context of STS study approach. . 2011; 321 - 339.
IEEE NUUTINEN S,KARKKAINEN S,KEİNONEN T "Primary school pupils’ perceptions of water in the context of STS study approach." , ss.321 - 339, 2011.
ISNAD NUUTINEN, Sari Havu vd. "Primary school pupils’ perceptions of water in the context of STS study approach". (2011), 321-339.
APA NUUTINEN S, KARKKAINEN S, KEİNONEN T (2011). Primary school pupils’ perceptions of water in the context of STS study approach. International Journal of Environmental and Science Education (elektronik), 6(4), 321 - 339.
Chicago NUUTINEN Sari Havu,KARKKAINEN Sirpa,KEİNONEN Tuula Primary school pupils’ perceptions of water in the context of STS study approach. International Journal of Environmental and Science Education (elektronik) 6, no.4 (2011): 321 - 339.
MLA NUUTINEN Sari Havu,KARKKAINEN Sirpa,KEİNONEN Tuula Primary school pupils’ perceptions of water in the context of STS study approach. International Journal of Environmental and Science Education (elektronik), vol.6, no.4, 2011, ss.321 - 339.
AMA NUUTINEN S,KARKKAINEN S,KEİNONEN T Primary school pupils’ perceptions of water in the context of STS study approach. International Journal of Environmental and Science Education (elektronik). 2011; 6(4): 321 - 339.
Vancouver NUUTINEN S,KARKKAINEN S,KEİNONEN T Primary school pupils’ perceptions of water in the context of STS study approach. International Journal of Environmental and Science Education (elektronik). 2011; 6(4): 321 - 339.
IEEE NUUTINEN S,KARKKAINEN S,KEİNONEN T "Primary school pupils’ perceptions of water in the context of STS study approach." International Journal of Environmental and Science Education (elektronik), 6, ss.321 - 339, 2011.
ISNAD NUUTINEN, Sari Havu vd. "Primary school pupils’ perceptions of water in the context of STS study approach". International Journal of Environmental and Science Education (elektronik) 6/4 (2011), 321-339.