Yıl: 2012 Cilt: 8 Sayı: 32 Sayfa Aralığı: 49 - 65 Metin Dili: Türkçe

The only thing we have to Fear: Post 9/11 institutionalization of in-security

Öz:
Amerika Birleşik Devletleri’nde son on sene içinde güvenlik önlemlerini arttırmak için milyar dolarlar harcanmıştır. Yurtiçi Güvenlik Departmanı da dahil olmak üzere yeni kurumlar oluşturulmuş, yeni güvenlik araçları geliştirilmiş ve Amerikalıların gözetlenmesi artmıştır. Çeşitli ‘Emniyet bölgeleri’nin oluşturulmasına karşın, ne Amerikalıların olası terör saldırılarına karşı daha güvenli hissetmeleri sağlanabilmiş, ne de muhtemel terör saldırılarını önleyebilme konusunda Amerikan hükümetlerine olan güven artmıştır. ‘Dünya Risk Toplumu’ ve ‘Refleksif Modernite’ kavramlarını geliştiren Beck’e göre, refleksif modernitenin bir ürünü olarak terörün geleneksel güvenlik tedbirleri ile engellenmesi mümkün değildir. Bu çerçevede, bu çalışma 11 Eylül saldırılarından itibaren Amerikalıların durumunu incelemektedir. Bu bağlamda çalışmanın temel argümanı, devlet merkezli güvenlik önlemleri ile devlet ve ülke merkezinden yoksun terörün hedeflenmesi sonucu oluşan boşluğun Amerikalılarda yüksek düzeyde güvensizliğin, korku ve endişenin devam etmesine neden olmasıdır. Bu çalışmada, Amerikalıların ülkelerindeki güvenlik ve terör riski konularında düşüncelerini analiz etmek için farklı şirketler tarafından 11 Eylül saldırıları sonrasındaki on yıllık dönem içinde Amerika’da yapılan çeşitli kamuoyu anketleri kullanılmıştır.
Anahtar Kelime:

Korkmamız gereken tek Şey: 11 Eylül sonrasında güvensizliğin kurumsallaşması

Öz:
During the last decade, billions of dollars have been spent to increase security measures in the United States. New institutions, including a department for homeland security, have been established, new security tools have been developed, and surveillance of Americans has been increased. However, despite the creation of ‘safety zones,’ neither the level of the Americans’ feeling of security from further terrorist attacks, nor their confidence in the ability of US governments to prevent attacks, has seen an increase. According to Beck, who introduced the concepts of ‘world risk society’ and ‘reflexive modernity’, terrorism is one of the products of reflexive modernity which cannot be addressed by traditional security measures. Within this framework, this paper analyzes the case of the Americans since 9/11 attacks. In this vein, it is argued that the gap which has arisen as a result of addressing non-territory and non-state-based terrorism through state-based security measures has caused a continuation of a high level of insecurity, fear, and anxiety among the Americans. Public opinion surveys conducted in the United States since the 9/11 attacks by various institutions are used to analyze Americans’ thoughts about security and the terror risk in the United States.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Beck, Ulrich Risk Society Towards a New Modernity, London, Sage Publications, 1992.
 • Beck, Ulrich. "Living in the World Risk Society", Economy and Society, Vol.35, No.3,2006, p.329-345.
 • Beck, Ulrich, Wolfgang Bonss and Christoph Lau. "The theory of Reflexive Modernization", Theory, Culture and Society, Vol.20, No.2,2003, p.1-33.
 • Beck, Ulrich. "Risk Society and the Provident State", S. Lash, B. Szerzynski and B. Wynne (Eds.), Risk Environment and Modernity: Towards a New Ecology, London, Sage, 1996, p.27-43.
 • Beck, Ulrich "The Terrorist Threat: World Risk Society Revisited", Theory, Culture & Society, Vol.19, No.4, p.39-55.
 • Beck, Ulrich. World Risk Society, Cambridge, Polity Press, 1998.
 • Beck, Ulrich. "Reinvention of Politics: Towards a Theory of Reflexive Modernization", U. Beck, A. Giddens and S. Lash (Eds.), Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order, Cambridge, Polity Press, 1994, p. 1-55.
 • "Bush's Address to a Joint Session of Congress and the American People" September 20, 2001. http://www. sodahead.com/united-states/simple-president-bush-speech-after-91101-and-obamas-speech-after-the-failed-christmas-terrorists/question-848057/, (Accessed on 5 September 2011).
 • Cottle, Simon. "Ulrich Beck, 'Risk Society' and the Media: A Catastrophic View?", European Journal of Communication, Vol.13, No.l, p.5-32.
 • Danes, Anita. "Homeland Security Spending since 9/11", http://costsofwar.org/sites/default/files/articles/23/ attachments/Dancs%20Homeland%20Security.pdf, 6/13/2011, (Accessed on 5 September 2011).
 • Ekberg, Merryn. "The Parameters of the Risk Society A Review and Exploration", Current Sociology, Vol.55, No.3,2007, p.343-366.
 • Griner, Shlomo. "Living in a World Risk Society; A Reply to Mİkkel V. Rasmussen", Millenium: Journal of International Studies, 2002, Vol.31, No.l, p.149- 160.
 • http://www.9-llcommission.gov (Accessed on 7 September 2011). f
 • Jarvis, Darry S. L. "Risk, Globalisation and the State: A Critical Appraisal of Ulrich Beck and the World Risk Society Thesis", Global Society, Vol.21, No.l, 2007, p.23- 46.
 • Marcuse, Peter. "Security or Safety in Cities? The Threat ofTerrorism after 9/11," InternationalJournal of Urban and Regional Research, Vol.30, No.4, December 2006, p.919-929.
 • National Security Strategy of the United States, http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/nation-al_security_strategy.pdf, (Accessed on 17 September 2002).
 • Spence, Keith. "World Risk Society and the War against Terror", Political Studies, Vol.53,2005, p.284-302.
 • US Department of Homeland Security, "Implementing the 9/11 Commission Recommendations Progress Report 2011"http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/implementing-9-ll-commission-report-progress-2011.pdf, (Accessed on 7 September 2011)
 • Wajahat, Ali. et.al.,Fear, Inc. The Roots ofIslamophobia Network in America, Center for American Progress, http:// www.americanprogress.org/issues/2011/08/pdf/islamophobia.pdf, (Accessed on 15 August 2011).
 • Williams, M.J. "(In)Security Studies, Reflexive Modernization and the Risk Society", Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic International Studies Association, Vol.43, No.l, p.57-79.
 • Wimmer, Jeffrey and Torsten Quandt. "Living in the Risk Society, An interview with Ulrich BeckJournalism Studies Vol;7, No.2,2006, p.336-47.
APA ÇELİKPALA M, ÖZTÜRK D (2012). The only thing we have to Fear: Post 9/11 institutionalization of in-security. Uluslararası İlişkiler, 8(32), 49 - 65.
Chicago ÇELİKPALA Mitat,ÖZTÜRK DUYGU The only thing we have to Fear: Post 9/11 institutionalization of in-security. Uluslararası İlişkiler 8, no.32 (2012): 49 - 65.
MLA ÇELİKPALA Mitat,ÖZTÜRK DUYGU The only thing we have to Fear: Post 9/11 institutionalization of in-security. Uluslararası İlişkiler, vol.8, no.32, 2012, ss.49 - 65.
AMA ÇELİKPALA M,ÖZTÜRK D The only thing we have to Fear: Post 9/11 institutionalization of in-security. Uluslararası İlişkiler. 2012; 8(32): 49 - 65.
Vancouver ÇELİKPALA M,ÖZTÜRK D The only thing we have to Fear: Post 9/11 institutionalization of in-security. Uluslararası İlişkiler. 2012; 8(32): 49 - 65.
IEEE ÇELİKPALA M,ÖZTÜRK D "The only thing we have to Fear: Post 9/11 institutionalization of in-security." Uluslararası İlişkiler, 8, ss.49 - 65, 2012.
ISNAD ÇELİKPALA, Mitat - ÖZTÜRK, DUYGU. "The only thing we have to Fear: Post 9/11 institutionalization of in-security". Uluslararası İlişkiler 8/32 (2012), 49-65.