Yıl: 2011 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 39 - 58 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yalın düşünce ve muhasebe

Öz:
Makalenin amacı Yalın Düşünce ve Muhasebe arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Yalın Düşünce muhasebeye uygulandığında ne tür raporlar üretildiği ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Şirket yalınlaşmalarında yaşanan başarısızlıklarda yalın dönüşüme ayak uyduramayan ve geleneksel kalan muhasebenin de payı bulunduğu belirlenmiştir. Makale, yalın dönüşümü gerçekleştirmek isteyen işletmelerin, yalın dönüşüme uygun raporları üretmeleri gerektiğini vurgulanmaktadır. Bu raporların neler olduğu açıklanmaktadır. Konuyla ilgili yazın taraması yapılmış olup, yalınlaşmaya çalışan ve bu çabada başarılı olmak isteyen Türk işletmeleri için rapor örnekleri sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Lean thinking and accounting

Öz:
The aim of this article is to introduce the relationship between Lean Thinking and Accounting. It is explained in detail the kinds of reports generated when Lean Thinking implemented in accounting. It is identified that accounting, which could not keep pace with Lean Transformation and remain traditional, shares the failures of companies, who went Lean. This article emphasize that the companies that want to transform themselves into Lean, have to generate proper reports that suit Lean transformation. The types of reports are explained. Literature was scanned and some sample reports are submitted to the Turkish companies that want to go Lean and successful in their Lean efforts.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Baysan, S. (2009). Yalın maliyet muhasebesi sistemi tasarımı ve hücresel üretim ortamında bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Baysan, S. ve M. B. Durmuşoğlu (2008). Değişen Rekabet Koşullarında Değişmeyen Maliyet Muhasebesinde Yeni Bir Soluk: Yalın Maliyet Muhasebesi. Altın Sigma Yalın Konferansları:9-11 Mayıs 2008-İzmir: Bildiriler (s.1-5). İzmir.
 • Cunningham, Jean E., Orest J. Fiume ve Emily Adams (2003). Real Numbers: Management Accounting in a Lean Organization. Managing Time Press, USA.
 • Ertaş, F.C. ve M. C. Arslan (2010). Yalın Muhasebe. Mali Çözüm, Kasım- Aralık: 39-60.
 • Flinchbaugh, Jamie ve Andy Carlino (2006). The Hitchhiker’s Guide to Lean: Lessons from the Road. Society of Manufacturing Engineers, USA.
 • Gürdal, K., M. Koçsoy ve O.Ünal (2005). Yönetim Muhasebesinde Yeni Bir Yaklaşım: Yalın Muhasebe. MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 7, Aralık: 20-44.
 • Johnson, H. T. (2006). Lean Accounting: To become Lean, Shed Accounting. Cost Management, Ocak-Şubat: 6-17.
 • Kennedy, F. A. ve S. K. Widener (2008). A control framework: Insights from evidence on lean accounting. Management Accounting Research, 19 (4): 301- 323.
 • Kumar, Sameer ve David Meade (2007). Financial Models and Tools for Managing Lean Manufacturing. Auerbach Publications, USA.
 • Maskell, B., B. Baggaley, N. Katko ve D. Paino (2007). The Lean Business Management System: Lean Accounting: Principles&Practices Toolkit. BMA Inc., New Jersey, USA.
 • Maskell, B. H., “Lean Accounting Elevator Speech”, http://www.maskell. com/lean_accounting/subpages/lean_accounting/elevator_speech.html (20.10.2010a).
 • Maskell, B.H., “What is Lean Accounting?”, http://www.maskell.com/lean_accounting/subpages/lean_accounting/components/ What_is_Lean_Accounting.pdf (20.10.2010b).
 • Maskell, Brian ve Bruce Baggaley (2004). Practical Lean Accounting: A Proven System for Measuring and Managing the Lean Enterprise. Productivity Press, New York, USA.
 • Meyers, F.E. ve James R. Stewart (2002). Motion and Time Study for Lean Manufacturing. Prentice Hall.
 • Mol, Michael J. ve Julian Birkinshaw (2008). Giant Steps in Management. Prentice Hall, UK.
APA BALCI B (2011). Yalın düşünce ve muhasebe. , 39 - 58.
Chicago BALCI BAKİ RIZA Yalın düşünce ve muhasebe. (2011): 39 - 58.
MLA BALCI BAKİ RIZA Yalın düşünce ve muhasebe. , 2011, ss.39 - 58.
AMA BALCI B Yalın düşünce ve muhasebe. . 2011; 39 - 58.
Vancouver BALCI B Yalın düşünce ve muhasebe. . 2011; 39 - 58.
IEEE BALCI B "Yalın düşünce ve muhasebe." , ss.39 - 58, 2011.
ISNAD BALCI, BAKİ RIZA. "Yalın düşünce ve muhasebe". (2011), 39-58.
APA BALCI B (2011). Yalın düşünce ve muhasebe. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 39 - 58.
Chicago BALCI BAKİ RIZA Yalın düşünce ve muhasebe. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13, no.1 (2011): 39 - 58.
MLA BALCI BAKİ RIZA Yalın düşünce ve muhasebe. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.1, 2011, ss.39 - 58.
AMA BALCI B Yalın düşünce ve muhasebe. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 13(1): 39 - 58.
Vancouver BALCI B Yalın düşünce ve muhasebe. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 13(1): 39 - 58.
IEEE BALCI B "Yalın düşünce ve muhasebe." Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, ss.39 - 58, 2011.
ISNAD BALCI, BAKİ RIZA. "Yalın düşünce ve muhasebe". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13/1 (2011), 39-58.