Yıl: 2011 Cilt: 15 Sayı: 1-2 Sayfa Aralığı: 231 - 254 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiye sebepleri

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Amonn, Kurt/Dominik, Gasser: Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Bern 1997.
 • Ansay, Sabri Şakir: Terekenin Tasfiyesi (AD, 1940/8, s. 747-771).
 • Antalya, Gökhan: Miras Hukuku, İstanbul 2009.
 • Atalay, Oğuz: Anonim Şirketlerin İflâsı, İzmir 1996.
 • Ayan, Mehmet: Miras Hukuku, Konya 2009.
 • Aybay, Aydın: Miras Hukuku Dersleri, İstanbul 2002.
 • Aysoy, Nejat Aydın: Tereke, Ankara 1957.
 • Balcı, Şakir: İflâsın Ertelenmesi Usul ve Esaslar, İzmir 2005.
 • Berkin, Necmeddin M.: Tatbikatçılara İflâs Hukuku Rehberi, İstanbul Ta rihsiz (Berkin-İflâs).
 • Berkin, Necmeddin: Tereke Alacaklılarının Cebri Takibi (İleri Hukuk Der gisi 1948/38, s. 611-612,621) (Berkin-Takip).
 • Deliduman, Seyithan: İflâsın Ertelenmesinin Etkileri, Kocaeli 2008.
 • Domaniç, Hayri: Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, TTK Şerhi-II, İstanbul 1988.
 • Eren, Fikret: Türk Medenî Hukukunda Tenkis Davası (Yayınlanmamış Do çentlik Tezi), Ankara 1967.
 • Gentinetta, Richard: Die Konkurseröffnung ohne vorrangige Betreibung, Freiburg 1932.
 • Giroud, Roge: Die Konkurseröffnung und ihr Aufschub bei der Aktiengesellschaft, Zürich 1986.
 • Hatemi, Hüseyin: Miras Hukuku, Ankara 2004.
 • Helvacı, İlhan: Eski Medenî Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak, Türk Medenî Kanununa Göre, Mirasın Reddi, İstanbul 2002.
 • Henze, Emil: Der Konkurs der Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht, Bern 1923.
 • İmre, Zahit/Erman, Hasan: Miras Hukuku, İstanbul 2004.
 • İnal, Nihat: Miras Davaları, Ankara 2005.
 • İnan, Ali Naim/Ertaş, Şeref/Albaş, Hakan: Türk Medenî Hukuku-Miras Hukuku, Ankara 2008.
 • Jaeger, Carl: Schuldbetreibung und Konkurs, B. II, Zürich 1911.
 • Kılıçoğlu, Ahmet: Miras Hukuku, Ankara 2007.
 • Kocayusufpaşaoğlu, Necip: Miras Hukuku, İstanbul 1987.
 • Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukuku, C. III, İstanbul 1993 (Kuru-İcra ve İflâs III).
 • Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, İstanbul 2006 (Kuru-El Kitabı).
 • Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder: İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2010.
 • Lanz, Rudolf: Kapitalverlust, Überschuldung, Sanierungs- vereinbarung (Diss.), Zürich 1985.
 • Leemann, Hans: Die Konkursgründe nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889 (Diss.), Bern 1904.
 • Muşul, Timuçin: İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2008.
 • Öztan, Bilge: Miras Hukuku, Ankara 2008.
 • Öztek, Selçuk: İcra ve İflâs Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Vesikası, İstanbul 1994.
 • Pekcanıtez, Hakan: Anonim Ortaklıkların İflâsı, Ankara 1991.
 • Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Sungurtekin Özkan, Meral/Özekes, Mu hammet: İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2011.
 • Postacıoğlu, İlhan E.: İcra Hukuku Esasları, İstanbul 1982.
 • Rüzgaresen, Cumhur: İflâs Sebepleri, Ankara 2011 (Rüzgaresen- Sebepler).
 • Rüzgaresen, Cumhur: Mirasbırakanın Borca Batıklığı, EÜHFD, 2010/1-2, s. 272-311) (Rüzgaresen-Borca Batıklık).
 • Serozan, Rona/Engin, Baki İlkay: Miras Hukuku, Ankara 2008.
 • Temme, Ulrich: Die Eröffnungsgründe der Insolvenzordnung, Münster 1997.
 • Töre, Hayrullah Futuhi: Terekenin Hesabında Göz Önünde Tutulacak Esas lar (ABD 1972/6 s. 944-949).
 • Tuor, Peter: Berner Kommentar, III. B., Das Erbrecht, Bern 1952.
 • Umar, Bilge: Acz Hâli-Borca Batıklık Kavramlarının Farkı ve Bu Yön den Yeni MK Metninin Düştüğü Yanlışlık (YTÜHFD, 2004/1, s. 317-324).
 • Vital, H.L.: Verfüngungsfreiheit des Erblassers nach dem schweizerischen Zivilgesetzbuch (Diss.), Bern 1915.
 • Yazıcı, Hilmi/Atasoy, Hasan: Şahıs, Aile ve Miras Tatbikatı ile İlgili İçtihat lar, Ankara 1970.
APA RÜZGARESEN C, erdem m (2011). Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiye sebepleri. , 231 - 254.
Chicago RÜZGARESEN Cumhur,erdem murat Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiye sebepleri. (2011): 231 - 254.
MLA RÜZGARESEN Cumhur,erdem murat Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiye sebepleri. , 2011, ss.231 - 254.
AMA RÜZGARESEN C,erdem m Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiye sebepleri. . 2011; 231 - 254.
Vancouver RÜZGARESEN C,erdem m Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiye sebepleri. . 2011; 231 - 254.
IEEE RÜZGARESEN C,erdem m "Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiye sebepleri." , ss.231 - 254, 2011.
ISNAD RÜZGARESEN, Cumhur - erdem, murat. "Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiye sebepleri". (2011), 231-254.
APA RÜZGARESEN C, erdem m (2011). Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiye sebepleri. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(1-2), 231 - 254.
Chicago RÜZGARESEN Cumhur,erdem murat Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiye sebepleri. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 15, no.1-2 (2011): 231 - 254.
MLA RÜZGARESEN Cumhur,erdem murat Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiye sebepleri. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1-2, 2011, ss.231 - 254.
AMA RÜZGARESEN C,erdem m Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiye sebepleri. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2011; 15(1-2): 231 - 254.
Vancouver RÜZGARESEN C,erdem m Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiye sebepleri. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2011; 15(1-2): 231 - 254.
IEEE RÜZGARESEN C,erdem m "Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiye sebepleri." Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15, ss.231 - 254, 2011.
ISNAD RÜZGARESEN, Cumhur - erdem, murat. "Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiye sebepleri". Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 15/1-2 (2011), 231-254.