Yıl: 2012 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 111 - 120 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Grupla psikolojik danişmada terapötik bir güç olarak psikolojik danişman

Öz:
Grupla psikolojik danışmada etkili bir terapötik güç olan psikolojik danışman gruptaki diğer terapötik güçler olan ait olma, güven, gruba katılma, sorumluluk alma, açıklık, gruba hazır olma, terapötik gerilim, beklentiler, grup tarafından kabul, grubun çekiciliği, geri-bildirim grubun üyeleri gibi öğeler arasındaki dengeyi saylayan bir işleve sahiptir. Lider, grup sürecinde tüm bu öğelerden etkilenip aynı zamanda her birini etkileme durumundadır. Bu makalede grupla psikolojik danışmada etkili bir terapötik güç olan psikolojik danışmanın sahip olduğu terapötik beceriler, kişilik özellikleri, liderlik tarzı ve grup içerisindeki rolü ve işlevleri üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Psychological counselor as a therapeutic force in group counseling

Öz:
As an effective therapeutic force in group counseling, the psychological counselor has a function to provide equilibrium among other therapeutic forces such as belonging to the group, confidence, participation in the group, taking responsibility, openness, readiness, therapeutic tension, expectations, acceptance by the group, attractiveness of the group, group members and feedback. In the process of group counseling, the leader is not only affected by all of these forces, at the same time the leader influences the other forces. In this article, it is aimed to investigate the therapeutic skills, the personality, the leadership style, the role and the functions of the group counselor.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Carroll, M. R., & Wiggins, J. D. (2008). Grupla psikolojik danışmanın öğeleri kavramlar, ilkeler ve uygulamalar (1. Baskı). (S. Doğan, ed., Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • 2. Corey, G. (2000). Theory & practice of group counseling (5th ed.). USA: Wadsworth/ Thomson Learning.
 • 3. Corey, G (2006). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları. (7.Basım). (T.Ergene, Çev.). Ankara: Mentis Yayıncılık.
 • 4. Eisenberg, S & Delaney, D.J. (1993). Psikolojik danışma süreci (1.Baskı). (N. Ören, M. Takkaç, Çev). İstanbul.
 • 5. Fehr, S.S. (2004). Grup terapisine giriş (2.Basım). (F.Zengir, Çev.). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • 6. Malnati, R.J.& Trembley, E.L.(1974). Group procedures for counselors in educational and community settings. (1th ed.). New York: Mss Corporation.
 • 7. Meier, S.T & Davis, S.(2006). Psikolojik danışmada temel öğeler (1.Baskı). (S.Doğan vd. .Çev.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • 8. Naar, R. (1993). Grup psikoterapisine ilk adım (1. Baskı). (N. H. Şahin, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları (Orijinal çalışma basım tarihi 1982).
 • 9. Ohlsen, M. M. (1977). Group counseling (2nd ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • 10. Voltan-Acar, N. (2009). Grupla psikolojik danışma ilke ve teknikleri (Geliştirilmiş 7. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • 11. Voltan-Acar, N. (2009). Yeniden terapötik iletişim kişilerarası ilişkiler (Geliştirilmiş 6.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • 12. Yalom, I. D. (2002). Grup psikoterapisinin teori ve pratiği (1. Baskı). (A. Tangör ve Ö.Karaçam, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
APA ÜLKER TÜMLÜ G, ACAR V (2012). Grupla psikolojik danişmada terapötik bir güç olarak psikolojik danişman. , 111 - 120.
Chicago ÜLKER TÜMLÜ GAMZE,ACAR Voltan Nilüfer Grupla psikolojik danişmada terapötik bir güç olarak psikolojik danişman. (2012): 111 - 120.
MLA ÜLKER TÜMLÜ GAMZE,ACAR Voltan Nilüfer Grupla psikolojik danişmada terapötik bir güç olarak psikolojik danişman. , 2012, ss.111 - 120.
AMA ÜLKER TÜMLÜ G,ACAR V Grupla psikolojik danişmada terapötik bir güç olarak psikolojik danişman. . 2012; 111 - 120.
Vancouver ÜLKER TÜMLÜ G,ACAR V Grupla psikolojik danişmada terapötik bir güç olarak psikolojik danişman. . 2012; 111 - 120.
IEEE ÜLKER TÜMLÜ G,ACAR V "Grupla psikolojik danişmada terapötik bir güç olarak psikolojik danişman." , ss.111 - 120, 2012.
ISNAD ÜLKER TÜMLÜ, GAMZE - ACAR, Voltan Nilüfer. "Grupla psikolojik danişmada terapötik bir güç olarak psikolojik danişman". (2012), 111-120.
APA ÜLKER TÜMLÜ G, ACAR V (2012). Grupla psikolojik danişmada terapötik bir güç olarak psikolojik danişman. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 111 - 120.
Chicago ÜLKER TÜMLÜ GAMZE,ACAR Voltan Nilüfer Grupla psikolojik danişmada terapötik bir güç olarak psikolojik danişman. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 20, no.1 (2012): 111 - 120.
MLA ÜLKER TÜMLÜ GAMZE,ACAR Voltan Nilüfer Grupla psikolojik danişmada terapötik bir güç olarak psikolojik danişman. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.20, no.1, 2012, ss.111 - 120.
AMA ÜLKER TÜMLÜ G,ACAR V Grupla psikolojik danişmada terapötik bir güç olarak psikolojik danişman. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2012; 20(1): 111 - 120.
Vancouver ÜLKER TÜMLÜ G,ACAR V Grupla psikolojik danişmada terapötik bir güç olarak psikolojik danişman. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 2012; 20(1): 111 - 120.
IEEE ÜLKER TÜMLÜ G,ACAR V "Grupla psikolojik danişmada terapötik bir güç olarak psikolojik danişman." Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 20, ss.111 - 120, 2012.
ISNAD ÜLKER TÜMLÜ, GAMZE - ACAR, Voltan Nilüfer. "Grupla psikolojik danişmada terapötik bir güç olarak psikolojik danişman". Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 20/1 (2012), 111-120.