Yıl: 2010 Cilt: 20 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 87 - 92 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çekirdekli eritrositlerin hastane ölümlerinde risk belirleyici rolü

Öz:
Amaç: Çekirdekli eritrositler (NRBC) sağlıklı erişkinlerde dolaşımda bulunmayan immatür eritrositler olup, ağır hastalık durumlarında saptanmaları, artmış mortalite ve kötü prognoz ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada retrospektif olarak NRBC varlığının mortalite ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Hastanede yatan hastalardan 1 yıl süresince laboratuvara gelen 93833 örnekte (39522 hasta) çekirdekli eritrosit varlığı sorgulandı. Ayrıca, yoğun bakımda yatan 757 hastanın sonuçları retrospektif olarak incelendi. Bu olgulardaki çekirdekli eritrosit düzeyleri ve organ işlev bozuklukları ile ilişkili diğer laboratuvar parametreleri lökosit, trombosit, hemoglobin, CRP, düzeyleri, mortalite durumuna göre karşılaştırıldı. Bulgular: 93833 örneğin 4209’unda (% 4.49), 39522 hastanın 2125’inde (% 5.38) tam kan sayımında dolaşımda NRBC varlığı saptandı. Yoğun bakımda yatan ve ölüm ile sonuçlanan olgularda, hayatta kalan olgulara kıyasla, NRBC, lökosit ve CRP istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek, trombosit ve hemoglobin ise anlamlı düşük bulundu. Sonuç: Yoğun bakım hastalarında saptanan çekirdekli eritrositlerin mortalite ile ilişkisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Ancak, çeşitli yayınlarda çekirdekli eritrosit varlığının şiddetli enfeksiyon, hipoksi, akut ve kronik anemi ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Bulgularımız, yoğun bakım hastalarında, çekirdekli eritrositler ile mortalite arasında bir ilişki olduğunu desteklemektedir. Ölümden önce prognostik gösterge olabilecek dolaşımdaki çekirdekli eritrositlerin yüksek riskli hastaları ayırt etmedeki rolü, daha kapsamlı çalışmalarla incelenmelidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hematoloji Gastroenteroloji ve Hepatoloji Yoğun Bakım, Tıp Pediatri

Indicative role of nucleated red blood cells on inhospital mortality risk

Öz:
Objective: Nucleated red blood cells (NRBCs) are not present in circulation of healthy adults and NRBCs in severe disease states are frequently correlated with poor prognosis and mortality. Here we aimed to investigate relationship between circulatory NRBCs and mortality retrospectively. Methods: NRBC counts were determined in 93833 samples from 39522 inpatients in a hospital along a year. Results of 757 inpatients of ICU of a hospital were analyzed retrospectively. NRBC, leukocyte, platelet counts and CRP levels of patients who died were compared with survivors’. Results: NRBC was determined in 4209 (4.49%) of 93833 samples, 2125 (5.38%) of 39522 inpatients. NRBC, leukocyte counts and CRP levels were found significantly higher and platelet count and hemoglobin levels were found significantly lower in the cases resulted with death compared with the survivors. Conclusion: Prognostic significance of NRBC detection of ICU patients is not understood yet. But its correlation with severe infections, hypoxia, acute and chronic anemia were reported. Our results support a relationship with NRBC detection and mortality. Further studies are needed to clarify the role of NRBC screening as an early mortality indicator determining the cases at high risk of dying.
Anahtar Kelime:

Konular: Hematoloji Gastroenteroloji ve Hepatoloji Yoğun Bakım, Tıp Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Dulay AT, Buhimschi IA, Zhao G ve ark. Nucleated red blood cells are direct response to mediators of inflammation in newborns with early-onset neonatal sepsis. Am J Obstet Gynecol 2008;198:4261-9
 • 2. Otsubo H, Kaito K, Asai O, Usui N, Kobayashi M, Hoshi Y. Persistent nucleated red blood cells in peripheral blood is a poor prognostic factor in patients undergoing stem cell transplantation. Clin Lab Haematol. 2005;27:242-6.
 • 3. Stachon A, Holland-Letz T, Krieg M. High in-hospital mortality of intensive care patients with nucleated red blood cell in blood. Clin Chem Lab Med 2004;42:933-8.
 • 4. Stachon A, Bolulu O, Holland-Letz T, Krieg M. Association between nucleated red blood cells in blood and the levels of erythropoietin, Interleukin 3, Interleukin 6, and Interleukin 12p70. Shock 2005;24:34-9.
 • 5. Ian Chin-Yee, Wendy Brown, Kathleen Johnson, Michael Keeney, Bernard Steele, Nancy Wolfe, Sandra Kaplan. Enumeration of Nucleated Red Blood Cells on the Coulter LH 750. Laboratory Hematology 2002;8: 210-7.
 • 6. Stachon A, Kempf R, Holland-Letz T, Friese J, Becker A, Krieg M. Daily monitoring of nucleated red blood cells in the blood of surgical intensive care patients.Clin Chim Acta. 2006;366:329-35.
 • 7. Stachon A, Holland-Letz T, Kempf R, Becker A, Friese J, Krieg M. Poor prognosis indicated by nucleated red blood cells in peripheral blood is not associated with organ failure of the liver or kidney. Clin Chem Lab Med 2006;44(8):955-61.
 • 8. Stachon A, Sondermann N, Imohl M, Krieg M. Nucleated reb blood cells indicate high risk of in-hospital mortality. J Lab Clin Med 2002;140:407-12.
 • 9. Frey B, Duke T, Horton SB. Nucleated red blood cells after cardiopulmonary bypass in infants and children: is there a relationship to the systemic inflammatory response syndrome? Perfusion. 1999;14:173-80.
 • 10. Stachon A, Segbers E, Holland-Letz T, Kempf R, Hering S, Krieg M. Nucleated red blood cells in the blood of medical intensive care patients indicate increased mortality risk: a prospective cohort study. Crit Care 2007;11:62.
 • 11. Stachon A, Becker A, Kempf R, Holland-Letz T, Friese J, Krieg M. Re-evaluation of established risk scores by measurement of nucleated red blood cells in blood of surgical intensive care patients. J Trauma 2008;65:666-73.
 • 12. Stachon A, Böning A, Krismann, Wiesser H, Lackovics A, Skipka G, Krieg M. Prognostic significance of the presence of erythroblasts in blood after cardiothoracic surgery. Clin Chem Lab Med 2001;39:239-43.
 • 13. Casey LC. Role of cytokines in the pathogenesis of cardiopulmonary-induced multisystem organ failure. Ann Thorac Surg. 1993;56:92-6.
 • 14. 1.Krafte-Jacobs B, Bock GH. Circulating erythropoietin and interleukin-6 concentrations increase in critically ill children with sepsis and septic shock. Crit Care Med. 1996;24:1455-9.
APA BOZDEMİR A, BARUTÇUOĞLU B, KABAROĞLU C, DEMİREL H, Habif S, Uyar M, BAYINDIR O, ÖZMEN D, Moral A (2010). Çekirdekli eritrositlerin hastane ölümlerinde risk belirleyici rolü. , 87 - 92.
Chicago BOZDEMİR A. Erkin,BARUTÇUOĞLU Burcu,KABAROĞLU Ceyda,DEMİREL H.Saygın,Habif Sara,Uyar Mehmet,BAYINDIR Oya,ÖZMEN Dilek,Moral Ali Resat Çekirdekli eritrositlerin hastane ölümlerinde risk belirleyici rolü. (2010): 87 - 92.
MLA BOZDEMİR A. Erkin,BARUTÇUOĞLU Burcu,KABAROĞLU Ceyda,DEMİREL H.Saygın,Habif Sara,Uyar Mehmet,BAYINDIR Oya,ÖZMEN Dilek,Moral Ali Resat Çekirdekli eritrositlerin hastane ölümlerinde risk belirleyici rolü. , 2010, ss.87 - 92.
AMA BOZDEMİR A,BARUTÇUOĞLU B,KABAROĞLU C,DEMİREL H,Habif S,Uyar M,BAYINDIR O,ÖZMEN D,Moral A Çekirdekli eritrositlerin hastane ölümlerinde risk belirleyici rolü. . 2010; 87 - 92.
Vancouver BOZDEMİR A,BARUTÇUOĞLU B,KABAROĞLU C,DEMİREL H,Habif S,Uyar M,BAYINDIR O,ÖZMEN D,Moral A Çekirdekli eritrositlerin hastane ölümlerinde risk belirleyici rolü. . 2010; 87 - 92.
IEEE BOZDEMİR A,BARUTÇUOĞLU B,KABAROĞLU C,DEMİREL H,Habif S,Uyar M,BAYINDIR O,ÖZMEN D,Moral A "Çekirdekli eritrositlerin hastane ölümlerinde risk belirleyici rolü." , ss.87 - 92, 2010.
ISNAD BOZDEMİR, A. Erkin vd. "Çekirdekli eritrositlerin hastane ölümlerinde risk belirleyici rolü". (2010), 87-92.
APA BOZDEMİR A, BARUTÇUOĞLU B, KABAROĞLU C, DEMİREL H, Habif S, Uyar M, BAYINDIR O, ÖZMEN D, Moral A (2010). Çekirdekli eritrositlerin hastane ölümlerinde risk belirleyici rolü. Genel Tıp Dergisi, 20(3), 87 - 92.
Chicago BOZDEMİR A. Erkin,BARUTÇUOĞLU Burcu,KABAROĞLU Ceyda,DEMİREL H.Saygın,Habif Sara,Uyar Mehmet,BAYINDIR Oya,ÖZMEN Dilek,Moral Ali Resat Çekirdekli eritrositlerin hastane ölümlerinde risk belirleyici rolü. Genel Tıp Dergisi 20, no.3 (2010): 87 - 92.
MLA BOZDEMİR A. Erkin,BARUTÇUOĞLU Burcu,KABAROĞLU Ceyda,DEMİREL H.Saygın,Habif Sara,Uyar Mehmet,BAYINDIR Oya,ÖZMEN Dilek,Moral Ali Resat Çekirdekli eritrositlerin hastane ölümlerinde risk belirleyici rolü. Genel Tıp Dergisi, vol.20, no.3, 2010, ss.87 - 92.
AMA BOZDEMİR A,BARUTÇUOĞLU B,KABAROĞLU C,DEMİREL H,Habif S,Uyar M,BAYINDIR O,ÖZMEN D,Moral A Çekirdekli eritrositlerin hastane ölümlerinde risk belirleyici rolü. Genel Tıp Dergisi. 2010; 20(3): 87 - 92.
Vancouver BOZDEMİR A,BARUTÇUOĞLU B,KABAROĞLU C,DEMİREL H,Habif S,Uyar M,BAYINDIR O,ÖZMEN D,Moral A Çekirdekli eritrositlerin hastane ölümlerinde risk belirleyici rolü. Genel Tıp Dergisi. 2010; 20(3): 87 - 92.
IEEE BOZDEMİR A,BARUTÇUOĞLU B,KABAROĞLU C,DEMİREL H,Habif S,Uyar M,BAYINDIR O,ÖZMEN D,Moral A "Çekirdekli eritrositlerin hastane ölümlerinde risk belirleyici rolü." Genel Tıp Dergisi, 20, ss.87 - 92, 2010.
ISNAD BOZDEMİR, A. Erkin vd. "Çekirdekli eritrositlerin hastane ölümlerinde risk belirleyici rolü". Genel Tıp Dergisi 20/3 (2010), 87-92.