Yıl: 2011 Cilt: 21 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 83 - 88 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, kadınların doğum biçimiyle ilgili duygu, tutum, inanç ve değerlerini tanımlamaktır. Yöntem: Bu çalışmada niteliksel yöntem kullanılmıştır. Bu çalışma Kasım 2010- Ağustos 2011 tarihleri arasında Isparta’da bir doğum hastanesinde yapılmıştır. Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Normal ya da sezaryen yöntemiyle doğum yapan 38 kadın örneklemi oluşturmuştur. Veri toplamada yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler, kadınlara ait bilgilerin olduğu bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Kadınlarla yapılan bütün görüşmeler derinlemesine görüşme tekniği ile yapılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Görüşmeden sonra kayıtlar yazılı doküman haline getirilmiştir. Açık sonlandırılmış soruların analizi içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır. İçerik analizi niteliksel araştırma tasarımının analiz yöntemlerinden biridir. Bulgular: Kadınların bazılarının normal doğuma yönelik olumlu tutumlarının olduğu belirtilmiştir. Türk kadının diğer kadınlardan farklı olarak normal doğumla birlikte annelik duygusunun daha iyi hissedileceği ve bazı jinekolojik rahatsızlıkların vücuttan uzaklaşacağı düşüncesi mevcuttur. Bazı kadınların ise normal doğumla ilgili bazı endişelerinin olduğu ve bundan dolayı sezaryen ile doğumu tercih ettikleri belirtilmiştir. Sonuç: Bu çalışmada doğum biçimine yönelik tutum ve inançlarda farklılıkların olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları

Qualitative analysis of perspectives of woman about cessation section/vaginal delivery

Öz:
Objective: The aim of this study was to describe women’s feelings, attitudes, beliefs and values about mode of birth. Methods: In this research, a qualitative design was used. This research was conducted at obstetrics clinics of Obstetrics Hospital in Isparta between November 2010-August 2011. In this study, purposeful sampling was used. The sample consisted of 38 women who have given birth by normal or cesarean delivery methods. It was used for data collection in face-to-face interviews with the women after birth. In the study, all data were collected from “Information Forms” that have introductory information belongs to women and semi-configured Interview Forms. All interviews with women were done face to face by using deeply interviewing technique. Interviews were recorded by a voice recorder. After interviews, recorded voices were converted into written document. For analysis of open-ended questions, a content analysis method, which is one of analysis methods of qualitative research design, was used. Results: It was stated that positive attitudes of some of the women towards the normal delivery. It was stated that unlike other women in the Turkish woman's more well understood sense of motherhood with a normal birth, normal birth was moved gynecological disorders from body. Some of the women have some concerns about normal birth and therefore preferred by cesarean birth. Conclusion: In this study, existence of diversity of attitudes and belief about birth was observed.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Reeder SJ, Mastroionni L, Martin LL. Culture, society and maternal care, maternity nursing. Eighteenth Press Edition, Philedelphia: J.B. Lippincott Company; 1997.p. 47-55.
 • 2. Taşpınar A. 15–49 yaş evli kadınların gebeliğe ve aile planlamasına ilişkin geleneksel uygulamalarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi: İzmir; 1998.
 • 3. Kasai KE. Women’s opinions about mode of birth in Brazil: A qualitative study in a public teaching hospital. Midwifery 2010;26: 319-26.
 • 4. Paul RH, Miller DA. Cesarean birth: How to reduce the rate. Am J Obstet Gynecol 1995;172:1903-7.
 • 5. Avşar AF. Elektif sezaryen, Türkiye Klin 2001;11:401-2.
 • 6. Fenwıck J, Gamble J. Hauck Y. Reframing birth: A consequence of cesarean section. J Adv Nurs 2006; 56:121–2.
 • 7. Chaillet N, Dumont A. Evidence-based strategies for reducing cesarean section rates: A meta-analysis. Birth 2007;34:53-4.
 • 8. Miesnik SR, Reale B. Review of issues surrounding medically elective cesarean delivery. JOGNN 2007;36: 605-15.
 • 9. Fisher C, Hauck Y, Fenwick J. How social context impacts on women’s fears of childbirth: A Western Australian example. Soc Sci Med 2006;63:64–5.
 • 10. Duman Z, Köken NG, Şahin FG, Coşar E, Arıöz DT, Aral İ. Sağlık çalışanlarının normal doğum ve sezaryen ile ilgili düşünceleri. Perinatol Derg 2007;15:1-7.
 • 11. Serçekuş P, Okumuş H. Fears associated with childbirth among nulliparous women in Turkey. Midwifery 2009;25:155-22.
 • 12. Fenwick J, Midhons LS, Creedy DK, Bayes S. Why do women request caesarean section in a normal, healthy first pregnancy? Midwifery 2010;26:394-400.
 • 13. Dölen İ, Özdeğirmenci Ö. Optimal sezaryen hızı ne olmalı? Türkiye’de ve Dünyada güncel ne? TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim Derg 2004;7:113-7.
 • 14. Sezaryenle Doğum Tartışmaları, http://www.tjod.org/tr/ haberler/ 54-haberler/452-sezaryenle-dogum-tartismalari 8.3.2010.
 • 15. Normal Doğumu Özendirin, http://www.tjod.org/images/ haberler/ 1130_1_104_1300783149_58945981.jpg 19.12.2011
 • 16. Büyükbayrak EE, Kaymaz O, Kars B, Karşıdağ AYK, Bektas E, Unal O, et al. Caesarean delivery or vaginal birth: preference of Turkish pregnant women and influencing factors. J Obstet Gynaecol 2010;30:155–8.
 • 17. Gözükara F, Eroğlu K. İlk doğumunu yapmış kadınların (primipar) doğum şekline yönelik tercihlerini etkileyen faktörler. Hacettepe Üni. Sağlık Bil. Fak. Hemşirelik Derg. 2008;32–6.
 • 18. Koken G, Cosar K, Sahin FK, Arioz DT, Duman Z, Aral İ. Attitudes towards mode of delivery and cesarean on demand in Turkey. Int J Gynaecol Obstet 2007;99:233–5.
 • 19. Yaşar Ö, Kır Şahin F, Coşar E, Nadirgil-Köken G, Cevrioğlu AS. Primipar kadınların doğum tercihleri ve bunu etkileyen faktörler. Türkiye Klin 2007;17:414-20.
 • 20. Leininger, M. Qualitative research methods in nursing, Greyden Pres, USA. 1998. pp.33-8.
 • 21. Angeja ACE, Washington AE, Vargas JE, Gomez R, Rojas I, Caugheya AB. Chilean women’s preferences regarding mode of delivery: Which do they prefer and why? BJOG 2006;113:1253–8.
 • 22. Gamble JA, Creedy DK. Women’s preference for a cesarean section: Incidence and associated factors. Birth 2001;28:101- 20.
 • 23. Danso KA, Schwandt HM, Turpın CA, Seffah JD, Samba A, Hındın MJ. Preference of Ghanaian women for vaginal or caesarean delivery postpartum. Ghana Med J. 2009;43:29-30.
 • 24. Brathwaite CA, Williams CC. Childbirth experiences of profesonal chinese canadian women. JOGNN 2004; 33:745–8.
 • 25. Essén B, Johnsdotter S, Hovelius B, Gudmundsson S, Sjöberg NO, Friedman J, et al. Qualitative study of pregnancy and childbirth experiences in Somalian women resident in Sweden. BJOG 2000;107:1502-7.
 • 26. Lee SI, Khang YH, Lee MS. Women’s attitudes toward mode of delivery in South Korea- a society with high cesarean section rates. Birth Issues Perinatal Care 2004;31:106-8.
 • 27. Gölbaşı Z, Eğri G. Doğum sonu dönemde annenin bakımına yönelik yapılan geleneksel uygulamalar. Cumhuriyet Tıp Derg. 2010;32:272-6.
 • 28. Bektaş E. Hastanemiz gebe polikliniğine başvuran gebelerde normal doğum ve sezaryen tercihi ve nedenleri ile ilgili anket çalışması. Uzmanlık Tezi: İstanbul; 2008.
 • 29. Mancuso A, De Vıvo A, Fanara G, Settınerı S, Triolo O, Giacobbe A. Women’s preference on mode of delivery in Southern Italy. Acta Obstetricia et Gynecol. 2006; 85: 694-9.
 • 30. Taşçı-Duran E, Sevil Ü. Prenatal dönemdeki kadınların sağlık davranışlarının kültürel yaklaşımla irdelenmesi. Tez tanıtımı. Sosyoloji Derg. 2011;23-24:164-9.
APA DURAN TAŞÇI E, ATAN Ş (2011). Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. , 83 - 88.
Chicago DURAN TAŞÇI Emel,ATAN Şenay Ünsal Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. (2011): 83 - 88.
MLA DURAN TAŞÇI Emel,ATAN Şenay Ünsal Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. , 2011, ss.83 - 88.
AMA DURAN TAŞÇI E,ATAN Ş Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. . 2011; 83 - 88.
Vancouver DURAN TAŞÇI E,ATAN Ş Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. . 2011; 83 - 88.
IEEE DURAN TAŞÇI E,ATAN Ş "Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi." , ss.83 - 88, 2011.
ISNAD DURAN TAŞÇI, Emel - ATAN, Şenay Ünsal. "Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi". (2011), 83-88.
APA DURAN TAŞÇI E, ATAN Ş (2011). Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. Genel Tıp Dergisi, 21(3), 83 - 88.
Chicago DURAN TAŞÇI Emel,ATAN Şenay Ünsal Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. Genel Tıp Dergisi 21, no.3 (2011): 83 - 88.
MLA DURAN TAŞÇI Emel,ATAN Şenay Ünsal Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. Genel Tıp Dergisi, vol.21, no.3, 2011, ss.83 - 88.
AMA DURAN TAŞÇI E,ATAN Ş Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. Genel Tıp Dergisi. 2011; 21(3): 83 - 88.
Vancouver DURAN TAŞÇI E,ATAN Ş Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. Genel Tıp Dergisi. 2011; 21(3): 83 - 88.
IEEE DURAN TAŞÇI E,ATAN Ş "Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi." Genel Tıp Dergisi, 21, ss.83 - 88, 2011.
ISNAD DURAN TAŞÇI, Emel - ATAN, Şenay Ünsal. "Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi". Genel Tıp Dergisi 21/3 (2011), 83-88.