Otoimmün hastalıklarda antinötrofil sitoplazmik antikorların araştırılması

Yıl: 2012 Cilt: 22 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 5 Metin Dili: Türkçe
hred

Otoimmün hastalıklarda antinötrofil sitoplazmik antikorların araştırılması

Öz:
Amaç: Antinötrofil sitoplazmik antikorlar, monositlerin lizozomları ve nötrofillerin sitoplazmik granüllerinde bulunan antijenlere karşı oluşan otoantikorlardır. Özellikle Wegener granulomatozis olmak üzere pek çok sistemik vaskülitte tanı değeri olan değerli bir prognostik belirteçtir. Çalışmada 2009 yılında otoimmün hastalık ön tanısı alan hastaların ANCA test sonuçlarının retrospektif olarak irdelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada hastanemizde 2009 yılında otoimmün hastalık ön tanısıyla Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen 1040 hastanın serum örneklerinde antinötrofil sitoplazmik antikorlar indirekt immunfloresans yöntemi ile incelenmiş, hedef antijenleri ve nötrofillerde oluşturdukları paternlere göre sitoplazmik (cANCA) veya perinükleer (pANCA) varlığı kalitatif olarak belirlenmiştir. Bulgular: Toplam 1040 hastanın 44’ünde (% 4,2) antinötrofil sitoplazmik antikorlar pozitif olarak bulunmuştur. Bunlar içinde 34’ü (% 3,2) pANCA, 10’u (% 1,0) cANCA’dır. Bu 44 hastanın 10’u (% 22,7) kronik akciğer hastalığı, 5’i (% 11,3) bağ dokusu hastalığı, 5’i (% 11,3) artrit, 5’i (% 11,3) sistemik hastalıklar, 4’ü (% 9,09) romatoid artrit, 4’ü (% 9,09) vaskülit, 4’ü (% 9,09) iridosiklit, 2’si (% 4,5) sistemik lupus eritematosus (SLE), 2’si (% 4,5) mikroskopik polianjitis, 2’si (% 4,5) ülseratif kolit, 1’i (% 2,2) lokalize skleroderma tanısı almıştır. Sonuç: ANCA pozitifliğinin özellikle vaskülitler başta olmak üzere otoimmün hastalıklarda tanı açısından önemli bir yeri vardır. ANCA tayini klinik tanıya yardımcı olarak araştırılması gereken önemli bir otoantikordur. Elde ettiğimiz veriler, hastanemizde ANCA testlerinin maliyet etkin kullanım politikalarının gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp

The investigation of anti neutrophil cytoplasmic antibodies in autoimmune disease

Öz:
Objective: Anti neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) are autoantibodies directed against lisosomes of monocytes and antigens present in the cytoplasmic granules of neutrophils. ANCA is a prognostic marker which is typically found in many forms of systemic vasculitis especially Wegener’s granulomatosis. This study was aimed to evaluate retrospective analysis of test results for ANCA in patients presumptive diagnosed with autoimmune disease during the year of 2009. Methods: In this study, 1040 blood sera were collected from patients presumptive diagnosed as autoimmune disease. Sera were tested for anti neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) with indirect immunofluorescence assay method. ANCA was determined according to their target antigens and indirect immunofluorescence (IIF) patterns that produce on normal neutrophils and assessed qualitatively. Results: 44 (4.2%) of 1040 patients were ANCA positive. Out of 44 patients, 34 (3.2%) of ANCA patients were pANCA positive and 10 (1.0%) were cANCA positive. 10 ( 22.7%) patients have chronic lung disease, 5 (11.3%) have connective tissue disease, 5 (11.3%) have arthritis, 5 (11,3%) have systemic diseases, 4 (9.09%) have vasculitis, 4 (9.09%) have rheumatoid arthritis, 4 (9.09%) have iridocyclitis. 2 (4.5%) patients were diagnosed systemic lupus erythematosus (SLE), 2 (4.5%) have microscopic poliangitis, 2 (4.5%) have ulcerative colitis and 1 (2.2%) patient has localized scleroderma. Conclusion: As the results indicate, the positivity of ANCA in autoimmune disease has important clinical significance. ANCA assays are important in the diagnosis and prognosis of many autoimmune disease especially vasculitis. Our results suggest that cost-effective use of ANCA tests should be reviewed in our hospital.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Bosch X, Guilabert A, Font J. Antineutrophil cytoplasmic antibodies. Lancet 2006;368:404-18.
 • 2. Davies DJ, Moran JE, Niall JF, Ryan GB. Segmental necrotizing glomerulonephritis with anti neutrophil antibody: possible arbovirus aetiology. Br Med J 1982;285:606.
 • 3. Hall JB, Wadham BM, Wood CJ, Ashton V, Adam WR. Vasculitis and glomerulonephritis: A subgroup with an antineutrophil cytoplasmic antibody. Aust N Z J Med 1984;14:277-8.
 • 4. Van der Woude FJ, Rasmussen N, Lobatto S, Wiik A, Permin H, van Es LA et al. Autoantibodies against neutrophils and monocytes: tool for diagnosis and marker of disease activity in Wegener's granulomatosis. Lancet. 1985;1:425-9.
 • 5. Falk RJ, Jennette JC. Anti-neutrophil cytoplasmic autoantibodies with specificity for myelopreoxidase in patients with systemic vasculitis and idiopathic necrotizing and crescentic glomerulonephritis. N Engl J Med 1988;318:1651– 57.
 • 6. Niles JL, McCluskey RT, Ahmad MF, Arnaout MA. Wegener's granulomatosis autoantigen is a novel neutrophil serine proteinase. Blood 1989;74:1888-93
 • 7. Jennette JC, Hoidal JR, Falk RJ. Specificity of anti-neutrophil cytoplasmic autoantibodies for proteinase 3. Blood 1990;75:2263-4.
 • 8. Jennette JC, Wilkman AS, Falk RJ. Diagnostic predictive value of ANCA serology. Kidney Int 1998;53:796–8.
 • 9. Kallenberg CG. Pathogenesis of PR3-ANCA associated vasculitis. J Autoimmun 2008;30:29-36.
 • 10. Güllülü M, Dalkılıç E, Ersoy A, Aslanhan İ, Yavuz M, Güçer P, et al. Renal vaskülitli olgularımızın değerlendirilmesi. Turk Neph Dial Transp 2001;10:158-61.
 • 11. Roozendaal C, Jong MA, Van den Berg AP, Van Wijk RT, Limburg PC. Clinical significance of anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) in autoimmune liver diseases. J Hepatol 2000;32:734-41.
 • 12. Kılıç ZMY, Tunç B, Ayaz S, Filik S, Aktaş S. Antineutrophil cytoplasmic autoantibodies and anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies in inflammatory bowel diseases. Turk J Gastroenterol 2004;15: 238-42.
 • 13. Merkel PA, Polisson RP, Chang Y, Skates SJ, Niles JL. Prevalence of antineutrophil cytoplasmic antibodies in a large ınception cohort of patients with connective tissue disease. Ann Intern Med 1997;126:866-73.
 • 14. Özoran K, Tulek N, Düzgün N. Romatoid artrit (ra) ve sitokinler: İnterlökin-1 (IL-1), interlökin-6 (IL-6), tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α) ve interferon gama (IFN-). Ankara Tıp Mecmuası 1994;47:495-504.
 • 15. Mulder AHL, Horst G, Van Leeuwen MA, Limburg, PC, Kallenberg, CGM. Antineutrophil cytoplasmic antibodies in rheumatoid arthritis characterization and clinical correlations. Arthritis Rheum 1993;36:1054-60.
 • 16. De Bandt M, Meyer O, Haim T, Kahn MF. Antineutrophil cytoplasmic antibodies in rheumatoid arthritis patients. Br J Rheumatol. 1996;35:38-43.
 • 17. Polat MU, Vahaboğlu G, Ekşioğlu M, Önde U. Behçet hastalarında serum anti-nötrofil sitoplazmik antikor varlığının araştırılması. Düzce Tıp Fakültesi Derg 2005;1:15-8.
 • 18. Ersoy R, Gül K, Dirikoç A, Topaloğlu O, Aydın C, Kuru M, et al. Tirotoksikoz ve perinükleer antinötrofil sitoplazmik antikorla (p-ANCA) ilişkili vaskülit: Olgu sunumu. Türk Tıp Derg 2007;1: 159-162.
 • 19. Chewoolkar V, Bichile LS, Jain N, Raj P. Psoriatic arthritis with ANCA-positive vasculitis: A rare association. Int J Rheum Dis 2008;11:192–4.
 • 20. Quarenghi MI, Del Vecchio L, Casartelli D, Manunta P, Rossi R. MPO antibody-positive vasculitis in a patient with psoriatic arthritis and gold induced membranous. Nephrol Dial Transplant 1998;13:2104-6.
 • 21. İlhan F, Coşkun BK. Behçet hastalarında otoantikorların araştırılması. Fırat Tıp Derg 2006;11: 30-2.
 • 22. Röther E, Metzger D, Lang B, Melchers H, Peter H. Antineutrophil cytoplasm antibodies (ANCA) in rheumatoid arthritis: relationship to HLA-DR phenotypes, rheumatoid factor, anti-nuclear antibodies and disease severity. Rheumatol Int 1994;14:155-61.
APA BAYKAN M, ÖZDEMİR M, FEYZİOĞLU B, GÜNDEM N, BAYSAL B (2012). Otoimmün hastalıklarda antinötrofil sitoplazmik antikorların araştırılması. Genel Tıp Dergisi, 22(1), 1 - 5.
Chicago BAYKAN MAHMUT,ÖZDEMİR MEHMET,FEYZİOĞLU BAHADIR,GÜNDEM Nadire Seval,BAYSAL Bülent Otoimmün hastalıklarda antinötrofil sitoplazmik antikorların araştırılması. Genel Tıp Dergisi 22, no.1 (2012): 1 - 5.
MLA BAYKAN MAHMUT,ÖZDEMİR MEHMET,FEYZİOĞLU BAHADIR,GÜNDEM Nadire Seval,BAYSAL Bülent Otoimmün hastalıklarda antinötrofil sitoplazmik antikorların araştırılması. Genel Tıp Dergisi, vol.22, no.1, 2012, ss.1 - 5.
AMA BAYKAN M,ÖZDEMİR M,FEYZİOĞLU B,GÜNDEM N,BAYSAL B Otoimmün hastalıklarda antinötrofil sitoplazmik antikorların araştırılması. Genel Tıp Dergisi. 2012; 22(1): 1 - 5.
Vancouver BAYKAN M,ÖZDEMİR M,FEYZİOĞLU B,GÜNDEM N,BAYSAL B Otoimmün hastalıklarda antinötrofil sitoplazmik antikorların araştırılması. Genel Tıp Dergisi. 2012; 22(1): 1 - 5.
IEEE BAYKAN M,ÖZDEMİR M,FEYZİOĞLU B,GÜNDEM N,BAYSAL B "Otoimmün hastalıklarda antinötrofil sitoplazmik antikorların araştırılması." Genel Tıp Dergisi, 22, ss.1 - 5, 2012.