Yıl: 2012 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 18 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Performans esaslı bütçeleme sisteminin teorik ve pratik sorunları

Öz:
Çalışmamız son yıllarda dünya ülkelerinde yaygın bir şekilde uygulanan kamu mali yönetim reformlarının temelinde yer alan performans-esaslı bütçe sisteminin yapısı ve özelliklerini ele almaktadır. Teorik çalışmalar ve ülke reform uygulamaları incelendiğinde söz konusu bütçe sisteminin yapısında bir takım avantajlar kadar önemli güçlük, sorun ve zayıflıkları da barındırdığı gözlenmektedir. Çalışmamız bu teorik ve pratik sorunlar üzerine odaklanmakta ve bunlarınortaya koymaya çalışmaktadır.
Anahtar Kelime:

Theoratical and Practical Problems Of Performance-Based Budgeting System

Öz:
This study elucidates and elaborates the structure and characteristics of performance based budgeting system located in the very kernel of debates surrounding reforms of public financial management reforms more popularly implemend international in the recent times. Given the accounts of theoratical works and country reform implementions the budget structure in question is edowed with a number of strengths coupled however with weaknesses and draw backs yet. This very study concentrates on both the theoratical and practical problems and illuminates the discussion.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKTAN, Coşkun Can & TÜĞEN, Kamil. “ Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi”. Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme. Ed. Coşkun Can AKTAN, Ankara: seçkin Kitabevi. 2006.
 • BURNS, Robert C; D. LEE, JR, Robert. “The Ups and Downs of State Budget Process Reform: Experience of Three Decades”, Public Budgetting & Finance, Fall 2004, s.1-19.
 • CURRISSINE, Teresa. “OECD Countries’ Experiences of Performance Budgeting and Management”. Performance Management and Budgeting How Governments Can Learn from Experience. Ed. F. Stevens REDBURN& Robert J. SHEA & Terry F. BUSS.2008.
 • ÇELEBİ, A. Kemal. “Kamu Harcamaları Artışının Kurumsal Nedenleri”. Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Dergisi. Cilt:47. Sayı:3-4. Haziran-Aralık 1992.
 • ÇELEBİ, A. Kemal. Liberal Ekonomik Düşüncede Kamu Kesiminin Büyüklüğü Sorunu. Manisa: Emek Matbaası.2003.
 • DOOREN, Wouter van; THIJS, Nick. “Paradoxes of Improving Performance Management (Systems) in Public Administration”, EIPASCOPE, 2010/2.
 • EDİZDOĞAN, Nihat. Kamu Bütçesi. Bursa: Ekin Yayınevi 7.Baskı,2008.
 • FÖLSCHER, Alta. “Budgetting Methods and Practices”, ( Anwar SHAH (Ed), Budgeting and Budgetary Institutions, The World Bank Public Sector Governance and Accountability Series, 2007, s.109-135.
 • HAGEN, Jürgen Von. “Budgetting Institutions for Better Fiscal Performance”, ( Anwar SHAH (Ed), Budgeting and Budgetary Institutions, The World Bank Public Sector Governance and Accountability Series, 2007, s.27-51.
 • HERZOG, J. Richard. “Performance Budgetting: Descriptive, Allegorical, Mythical, And Idealistic”, International Journal of Organization Theory and Behavior, Spring 2006; 9 (1), s. 72-91.
 • KOVANCILAR,Birol &MİYNAT, Mustafa. Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Kamu Kesimi. Ankara: Gazi Yayınevi, 2008.
 • MUTLUER, M. Kamil &ÖNER Erdoğan &KESİK Ahmet. Bütçe Hukuku. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 99, İstanbul.2005.
 • OECD, Performance Budgeting in OECD Countries, OECD , 2007.
 • OECD, “Performance Budgetting: A Users’ Guide”, OECD Policy Brief, March 2008.
 • ROBINSON, Marc; BRUMBY, Jim. “Does Performance Budgetting Work? An Analytical Review Of The Empirical Literature”, IMF Working Paper, Nowember 2005.
 • SCHICK, Allen. “Getting Performance Budgetting To Perform”, May 2008.
 • SHAH, Anwar& SHEN, Chunli. “A Primer On Performance Budgetting”, (Anwar SHAH (Ed), Budgeting and Budgetary Institutions, The World Bank Public Sector Governance and Accountability Series, 2007, s.137-178.
 • SHAH, Anwar, Budgeting and Budgetary Institutions, The World Bank Public Sector Governance and Accountability Series, 2007.
 • TÜĞEN, Kamil. Devlet Bütçesi.İzmir: Bassaray Matbaası,2009.
 • WILLOUGHBY, Katherine G.; MELKERS, Julia E. “Implementing PBB: Conflicting Views of Success”, Public Budgetting & Finance, Spring 2000, s.105-120.
APA Çelebi A, KOVANCILAR B (2012). Performans esaslı bütçeleme sisteminin teorik ve pratik sorunları. , 1 - 18.
Chicago Çelebi Ahmet Kemal,KOVANCILAR Biral Performans esaslı bütçeleme sisteminin teorik ve pratik sorunları. (2012): 1 - 18.
MLA Çelebi Ahmet Kemal,KOVANCILAR Biral Performans esaslı bütçeleme sisteminin teorik ve pratik sorunları. , 2012, ss.1 - 18.
AMA Çelebi A,KOVANCILAR B Performans esaslı bütçeleme sisteminin teorik ve pratik sorunları. . 2012; 1 - 18.
Vancouver Çelebi A,KOVANCILAR B Performans esaslı bütçeleme sisteminin teorik ve pratik sorunları. . 2012; 1 - 18.
IEEE Çelebi A,KOVANCILAR B "Performans esaslı bütçeleme sisteminin teorik ve pratik sorunları." , ss.1 - 18, 2012.
ISNAD Çelebi, Ahmet Kemal - KOVANCILAR, Biral. "Performans esaslı bütçeleme sisteminin teorik ve pratik sorunları". (2012), 1-18.
APA Çelebi A, KOVANCILAR B (2012). Performans esaslı bütçeleme sisteminin teorik ve pratik sorunları. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 1 - 18.
Chicago Çelebi Ahmet Kemal,KOVANCILAR Biral Performans esaslı bütçeleme sisteminin teorik ve pratik sorunları. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19, no.1 (2012): 1 - 18.
MLA Çelebi Ahmet Kemal,KOVANCILAR Biral Performans esaslı bütçeleme sisteminin teorik ve pratik sorunları. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, 2012, ss.1 - 18.
AMA Çelebi A,KOVANCILAR B Performans esaslı bütçeleme sisteminin teorik ve pratik sorunları. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012; 19(1): 1 - 18.
Vancouver Çelebi A,KOVANCILAR B Performans esaslı bütçeleme sisteminin teorik ve pratik sorunları. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012; 19(1): 1 - 18.
IEEE Çelebi A,KOVANCILAR B "Performans esaslı bütçeleme sisteminin teorik ve pratik sorunları." Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19, ss.1 - 18, 2012.
ISNAD Çelebi, Ahmet Kemal - KOVANCILAR, Biral. "Performans esaslı bütçeleme sisteminin teorik ve pratik sorunları". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19/1 (2012), 1-18.