Yıl: 2012 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 251 - 267 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: ARDL modeli uygulaması

Öz:
Tasarruf ve yatırım arasındaki ilişkinin varlığı iktisat politikalarının belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Feldstein-Horioka (1980), tasarruflar ve yatırımlar arasındaki ilişkinin varlığını uluslararası sermaye hareketlerinin serbestlik derecesine bağlamaktadır. Eğer sermaye hareketleri üzerinde kısıtlamalar varsa, tasarruflar ve yatırımlar arasındaki ilişkinin güçlü olduğunu, aksi takdirde ise ilişkinin koptuğunu veya zayıfladığını öne sürmektedirler. Yani uluslararası sermaye hareketlerinin kısıtlanması durumunda tasarrufların yatırımlara dönüşme oranı yükselmektedir. Bu çalışmada Feldstein-Horioka hipotezi, Türkiye Ekonomisi açısından ARDL modeli ile sınanmıştır. Elde edilen bulgular Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye Ekonomisi için geçerli olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler

Testing Feldstein-Horioka hypothesis for Turkish economy: Application of ARDL model

Öz:
The presence of a relation between saving and investment is paramount to the determination of economic policies. Feldstein-Horioka (1980) stated that the relationship between saving and investment depends on the degree of interna-tional capital mobility. If the capital mobility is high then the relation between saving and investment is strong. However, in the case of restricted capital mobility the relation falters or ceases to exist altogether. In this study the Feldstein- Horioka hypothesis is tested for Turkey using ARDL model. The empirical findings sup-port the hypothesis for the Turkey.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abbott, A. ve De Vita, V. (2003), “Another Piece in The Feldstein-Horioka Puzzle”, Scottish Journal of Political Economy, 25, 69-89.
 • Altintaş, H. ve Taban, S. (2011), “Twin Deficit Problem and Feldstein-Horioka Hypothesis in Turkey: ARDL Bound Testing Approach and Investigation of Causality”, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 74, 30-45.
 • Amirkhalkhali, S., Dar, A. ve Amirkhalkhali, S. (2003), “Saving-investment correlations, capital mobility and crowding out: Some further evidence”, Economic Modeling, 20, 1137-1149.
 • Ang, J.B. (2007), “Are Saving and Investment Cointegrated? The Case of Malaysia (1965-2003)”, Applied Economics, 39-17, 2167-2174.
 • Apergis N. ve Tsoumas, C. (2009), “A survey of the Feldstein–Horioka puzzle: What has been done and where we stand”, Research in Economics, 63, 64-76.
 • Bahmani-Oskooee, M. ve Chi Wing Ng, R. (2002), “Long-Run Demand for Money in Hong Kong: An Application of The ARDL Model”, International Journal of Business and Economics, Vol.1, No.2, 147-155.
 • Banerjee, A., Dolado, J. J. ve Mestre, R. (1998), “Error Correction Mechanism Tests for Cointegration in Single Equation Framework”, Journal of Time-Series Analysis, 19:3, 267-283.
 • Baxter, M. ve Crucini, M.J.(1993), “Explaining Saving-Investment Correlations”, The American Economic Review, Vol. 83, No.3, 416-436.
 • Blanchard, O. ve Giavazzi, F. (2002), “Current account deficits in the Euro area: The end of the Feldstein_Horioka puzzle?”, Brookings Papers on Economic Activity, 2, 147-209.
 • Bolatoğlu, N. (2005), “Türkiye’de Yurtiçi Yatırım ve Yurtiçi Tasarruf Oranları Arasındaki İlişki”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt:16, Sayı:56, 19-32.
 • Brezis, E. S.(1995), “ Foreign Capital Flows in the Century of Britian’s Industrial Revolution: New Estimates, Controlled Conjectures”, The Economic History Review, New Series, Vol. 48, No.1, 46-67.
 • Caprio, G.A. ve Howard, D.H. (1984), “Domestic saving, current accounts, and international capital mobility”, International Finance Discussion Paper, No. 244.
 • Çağlayan, E. (2006), “ Enflasyon, Faiz Oranı ve Büyümenin Yurtiçi Tasarruflar Üzerindeki Etkileri”, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XXI, Sayı 1.
 • Çimenoğlu, A. (2002), ” International Capital Flows and Their Impact on The Turkish Economy” , Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • De Vita, G. ve Abbott, A.(2002), “Are Saving and Investment Cointegrated? An ARDL Bounds Testing Approach”, Economics Letters, 77, 293-299.
 • DPT, Göstergeler ve İstatistikler, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, http://www.dpt.gov.tr/Kalkinma.portal, (Erişim: 25/08/2011).
 • Erden, L.(2005), “Structural Adjustment and Domestic Private Saving and Investment Interaction in Turkey: A Cointegration Analysis”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt:12, Sayı:1.
 • Feldstein, M. ve Horioka, C.(1980), “Domestic Saving and International Capital Flows”, Economic Journal, 90, 314-329.
 • Feldstein, M.(1983), “ Domestic Saving and International Capital Movements in the Long Run and the Short Run”, European Economic Review 21, North Holland, 331-353.
 • Helliwell, J. (2004), “Demographic change and international factor mobility. İçinde: Global Demographic Change: Economic Impacts and Policy Changes”, Federal Reserve Bank of Kansas City, Kansas City, MO, 369-420.
 • Hussein, K.A. (1998), “International Capital Mobility in OECD Countries: The Feldstein-Horioka ‘Puzzle’ Revisited”, Economics Letters, 59, 237-242.
 • Kamaruddin, R. ve Jusoff, K. (2009), “An ARDL Approach in Food and Beverages Industry Growth Process in Malaysia”, International Business Research, Vol.2, No.3.
 • Kim, S. (2001). The saving_investment correlation puzzle is still a puzzle. Journal of International Money and Finance 20, 1017-1034.
 • Kremers, J .J. M.; Ericsson, N. R. ve Dolado, J. J. (1992), “The Pwer of Cointegration Tests”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54:3, 325-348.
 • Miller, S.M.(1988), “Are Saving and Investment Co-Integrated?”, Economics Letters 27, 31-34.
 • Narayan, P. K. (2005), “The Saving and Investment Nexus for China: Evidence From Cointegration Tests”, Applied Economics, 37:17, 1979-1990.
 • Özmen, E. ve Parmaksız, K. (2003), “Policy regime change and the Feldstein–Horioka puzzle: the UK evidence”, Journal of Policy Modeling, 25, 137–149.
 • Paudel, R. C. ve Jayanthakumaran, K.(2009), “Financial Liberalizaton and Performance in Sri Lanka: The ARDL Approach”, South Asia Economic Journal, 10:1, 127-156.
 • Penati, A. ve Dooley, M.P. (1984), “Current account imbalances and capital formation in industrial countries: 1948-1981”, IMF Staff Papers, 31, 1-24.
 • Pesaran, M. H., Shin Y., ve Smith R., (1996), “Testing for the Existence of a Long-Run Relationship,” University of Cambridge, DAE Working Paper No. 9622.
 • Pesaran, M. H., ve Pesaran, B. (1997), “Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis”, Oxford, Oxford University Press.
 • Pesaran, M. H. ve Smith, R. (1998), “Structural Analysis of Cointegrating VARs” Journal of Economic Survey, 12(5), 471-505.
 • Pesaran, M. H. ve Shin, Y. (1999), “An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis”, http://www.econ.cam.ac.uk/faculty/pesaran/ardl.pdf, (Erişim: 29.09.2011).
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. (2001), “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationship”, Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 • Sharifi-Renani, H. (2008), “Demand for Money in Iran: An ARDL Approach”, MPRA, Paper No. 8224.
 • Sinha, D. ve Sinha, T. (1998), “An Exploration of the Long-Run Relationship Between Saving and Investment in the Developing Economies: A Tale of Latin American Countries”, Journal of Post-Keynesian Economics, Spring 1998, Vol.20, No.3, 435-443.
 • Şimşek, M. ve Kadılar, C. (2004), “Türkiye’nin İthalat Talebi Fonksiyonunun Sınır Testi Yaklaşımı ile Eşbütünleşme Analizi: 1970-2002”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5(1), 27-34.
 • Tesar, L. L. (1991), “Saving, investment and international capital flows”, Journal of International Economics, 31, 55-78.
 • Yıldırım, J. (2001), “Saving-investment correlation: Evidence from Turkey”, Yapi Kredi Economic Review, 12, 35–42.
APA ESEN E, YILDIRIM S, KOSTAKOĞLU S (2012). Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: ARDL modeli uygulaması. , 251 - 267.
Chicago ESEN ETHEM,YILDIRIM Selim,KOSTAKOĞLU SULTAN FATİH Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: ARDL modeli uygulaması. (2012): 251 - 267.
MLA ESEN ETHEM,YILDIRIM Selim,KOSTAKOĞLU SULTAN FATİH Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: ARDL modeli uygulaması. , 2012, ss.251 - 267.
AMA ESEN E,YILDIRIM S,KOSTAKOĞLU S Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: ARDL modeli uygulaması. . 2012; 251 - 267.
Vancouver ESEN E,YILDIRIM S,KOSTAKOĞLU S Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: ARDL modeli uygulaması. . 2012; 251 - 267.
IEEE ESEN E,YILDIRIM S,KOSTAKOĞLU S "Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: ARDL modeli uygulaması." , ss.251 - 267, 2012.
ISNAD ESEN, ETHEM vd. "Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: ARDL modeli uygulaması". (2012), 251-267.
APA ESEN E, YILDIRIM S, KOSTAKOĞLU S (2012). Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: ARDL modeli uygulaması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(1), 251 - 267.
Chicago ESEN ETHEM,YILDIRIM Selim,KOSTAKOĞLU SULTAN FATİH Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: ARDL modeli uygulaması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7, no.1 (2012): 251 - 267.
MLA ESEN ETHEM,YILDIRIM Selim,KOSTAKOĞLU SULTAN FATİH Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: ARDL modeli uygulaması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, 2012, ss.251 - 267.
AMA ESEN E,YILDIRIM S,KOSTAKOĞLU S Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: ARDL modeli uygulaması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2012; 7(1): 251 - 267.
Vancouver ESEN E,YILDIRIM S,KOSTAKOĞLU S Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: ARDL modeli uygulaması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2012; 7(1): 251 - 267.
IEEE ESEN E,YILDIRIM S,KOSTAKOĞLU S "Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: ARDL modeli uygulaması." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7, ss.251 - 267, 2012.
ISNAD ESEN, ETHEM vd. "Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: ARDL modeli uygulaması". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7/1 (2012), 251-267.