Yıl: 2011 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 7 - 11 Metin Dili: Türkçe

Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileriyle iletişim yönetimi dersi akademik başarı

Öz:
Giriş: Etkili iletişim kurabilme, bireyi anlama ve yardım etme gibi beceriler hemşirenin eğitim süreci içerisinde kazanması gereken davranışlardır. Hemşireler bakım verirken etkili iletişim ve empati becerilerini kullanarak hastaların gereksinimlerini daha doğru saptamaktadır. Böylelikle hastanın hastalık ve tedavi sürecine uyumu artmakta, sağlığı olumlu yönde etkilenmekte ve daha kısa sürede hastaneden taburcu olmaktadır. Amaç: Bu çalışma hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin empatik eğilim, empati ve iletişim becerileri ile kendini tanıma ve iletişim yönetimi dersi (KTİY) akademik başarı puanı ortalaması arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Veriler, Kişisel Bilgi Formu, İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ), Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) ve Empatik Beceri Ölçeği-B Formu (EBÖ) aracılığıyla toplanmıştır. Bulguların değerlendirilmesinde yüzdelik, t-testi, pearson korelasyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma katılan öğrencilerinin yaş ortalaması 18.08 ± 1.59 yıldır. Öğrencilerin annelerinin %73.2’si, babalarının %58.9’u ilkokul mezunudur. Öğrencilerin %35.7’si daha önce iletişimle ilgili bilgi almıştır. Öğrencilerin EEÖ puan ortalaması 75.91 ± 8.35, EBÖ puan ortalaması 131.05 ± 14.82, İBDÖ puan ortalaması 81.10 ± 7.63, Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi dersi akademik başarı puanı ortalaması 66.16 ± 6.31 olarak bulunmuştur. Sonuç: Çalışmada, öğrencilerin empatik beceri puan ortalaması ile KTİY dersi akademik başarı puanı ortalaması arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Management course academic achievement averages of first class nursing students

Öz:
Background: Establishment of effective communication, understanding of individual and being able to help should be among the skills of the nurses acquired during education. Nurses while caring the patients with effective communication and empathy they can establish patients requirements more correctly. As a result of this, patient adaptation and treatment adjustment can improve and health of the patient is affected positively and the patient can be discharge in a shorter time. Objectives: This study was done to establish the relationship between the first years nursing students emphatic tendency, empathy and communication skills with self knowledge and communication management course academic achievement averages. Methods: Data were collected by Individual Information Form and Communication Skills Assessing Scale, Emphatic Tendency Scale and Emphatic Skill Scale-B Form. Percentage, t test and Pearson correlation analysis were used for analysis of the data. Results: Average age of the students who took part in the research is 18.08 ± 1.59. Students mother’s 73.2 %, father’s 58.9% primary school graduates respectively. Students 35.7 % took communication information before. Emphatic Tendency point averages of the students 75.91 ± 8.35, Emphatic Skill point averages of the students was 131.05 ± 14.82. Communication Skills average point was 81.10 ± 7.63, self knowledge and communication management course academic achievement average point was 66.16 ± 6.31. Conclusion: In this study there was statistical positively significant relationship between of self knowledge and communication management course academic achievement average point and emphatic skills average point.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ARİFOĞLU B, RAZA SALA G (2011). Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileriyle iletişim yönetimi dersi akademik başarı. , 7 - 11.
Chicago ARİFOĞLU Berna,RAZA SALA Gülcem Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileriyle iletişim yönetimi dersi akademik başarı. (2011): 7 - 11.
MLA ARİFOĞLU Berna,RAZA SALA Gülcem Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileriyle iletişim yönetimi dersi akademik başarı. , 2011, ss.7 - 11.
AMA ARİFOĞLU B,RAZA SALA G Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileriyle iletişim yönetimi dersi akademik başarı. . 2011; 7 - 11.
Vancouver ARİFOĞLU B,RAZA SALA G Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileriyle iletişim yönetimi dersi akademik başarı. . 2011; 7 - 11.
IEEE ARİFOĞLU B,RAZA SALA G "Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileriyle iletişim yönetimi dersi akademik başarı." , ss.7 - 11, 2011.
ISNAD ARİFOĞLU, Berna - RAZA SALA, Gülcem. "Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileriyle iletişim yönetimi dersi akademik başarı". (2011), 7-11.
APA ARİFOĞLU B, RAZA SALA G (2011). Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileriyle iletişim yönetimi dersi akademik başarı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 4(1), 7 - 11.
Chicago ARİFOĞLU Berna,RAZA SALA Gülcem Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileriyle iletişim yönetimi dersi akademik başarı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 4, no.1 (2011): 7 - 11.
MLA ARİFOĞLU Berna,RAZA SALA Gülcem Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileriyle iletişim yönetimi dersi akademik başarı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, vol.4, no.1, 2011, ss.7 - 11.
AMA ARİFOĞLU B,RAZA SALA G Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileriyle iletişim yönetimi dersi akademik başarı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2011; 4(1): 7 - 11.
Vancouver ARİFOĞLU B,RAZA SALA G Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileriyle iletişim yönetimi dersi akademik başarı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2011; 4(1): 7 - 11.
IEEE ARİFOĞLU B,RAZA SALA G "Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileriyle iletişim yönetimi dersi akademik başarı." Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 4, ss.7 - 11, 2011.
ISNAD ARİFOĞLU, Berna - RAZA SALA, Gülcem. "Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerileriyle iletişim yönetimi dersi akademik başarı". Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 4/1 (2011), 7-11.