Yıl: 2010 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 117 - 122 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

The evaluation of the cultural differences experienced by nursing and midwifery students in nursing

Öz:
Amaç: Bu araştırma, hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin bakımda deneyimledikleri kültürel farklılıklar, bu farklılıkların bakıma yansıma şekli ve bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı olan çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu'nda 2005-2006 Öğretim yılı bahar yarıyılında yapıldı. Araştırmaya gönüllü olan ve derslere devam eden 173 (%77) hemşirelik ve ebelik öğrencisi katıldı. Veriler anket formu ile toplandı. Araştırmaya başlamadan önce kurumdan izin, soru formlarını uygulamadan önce öğrencilerden sözlü onay alındı. Veriler Windows SPSS 10.0 paket programında tanımlayıcı istatistik ve ki kare testleri ile yapıldı. Bulgular: Bulgulara göre, öğrencilerin yarısından fazlası (%69.4) bakımda kültürel farklılık deneyimlemektedir. Bakımda deneyimlenen kültürel farklılıkların çoğu iletişim özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Kültürel farklılıklar bakıma hem olumlu (%45.1) hem de olumsuz (%38.7) yansımaktadır. Öğrenciler kültürel farklılıkları bakıma; farklı kültürleri tanıma şansı yakaladıklarını düşündükleri için olumlu, iyi iletişimi devam ettiremedikleri için olumsuz olarak yansıtmaktadırlar. Sonuçlar: Sonuç olarak öğrencilerin çoğunluğunun bakımda kültürel farklılık deneyimlediği ve bu kültürel farklılıkların bakıma olumsuz yansıdığı belirlendi. Hemşirelik bölümü ve Çanakkale'de yaşayan öğrencilerin diğer gruplara göre bakımda daha az kültürel farklılık deneyimledikleri saptandı.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik

Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin bakımda deneyimledikleri kültürel farklılıkların değerlendirilmesi

Öz:
Objectives: This study was conducted to determine the cultural differences that the midwifery and nursing students experienced during the nursing and the way these differences affect the care in relation to some variables. Methods: The study, which is descriptive, conducted at Health College, Canakkale Onsekiz Mart University in 2005 and 2006 spring academic term. The research was participated by 173 voluntary midwifery and nursing students (77%). The data were collected through a question form based on the permission obtained from the institution in charge and on the verbal approval from the students. The data were tested through descriptive statistics and Chi Square tests using SPSS 10.0. Results: According to the findings, more than half of the students (69.4%) experienced cultural difference in care. Most of the most experienced cultural difference in the nursing care result from communication features (57.5%). The cultural differences have both negative (45.1%) and positive (38.7%) effect on the care. The reason why students perceive cultural difference as positive is that they think they can get chances to know the differences and the reason for the justification of the negative influence is that differences prevent good communication. Conclusion: As a result, it was determined that most of the students (69.4%) experienced cultural differences in nursing care and these cultural differences had negative effect on the nursing care. The nursing students and the students living in Canakkale were found to experience fewer cultural differences in care compared to other groups.
Anahtar Kelime:

Konular: Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ayaz, S., & Bilgili, B. (2009). Kültüre duyarlı bakım: Hemşirelerin yaşadıkları güçlükler. Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu (Sempozyum Kitabı). Çanakkale. 9-11 Nisan, 89.
 • Bolsoy N., & Sevil, Ü. (2006). Sağlık-kültür ve kültür etkileşimi. Atatürk Universitesi HYO Dergisi. 9(3), 78-87.
 • Bond M. L., Kordong-Edgren, S., & Jones M. E. (2001). Assessment of professional nursing student’s knowledge and attitudes about patients of diverse cultures. Journal of Professional Nursing, 17, 305-312.
 • Çınar, H., Sarıtaş, S., & Özyazıcıoğlu, N. (2009). Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerinin transkültürel hemşireliğe ilişkin görüşleri. Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu (Sempozyum Kitabı). Çanakkale. 9-11 Nisan, 91.
 • Duffy, M. E. ( 2001). A critique of cultural education in nursing. Journal of Advanced Nursing, 36, 487-495.
 • Giger, N. J., & Davidhizar, R. (2002). Culturally competent care: emphasis on understanding the people of Afghanistan, Afghanistan Americans, and Islamic culture and religion. International Nursing Review, 49, 79-86. Dergiye geliş tarihi: 18.04.2009 Kabul tarihi: 01.07.2010
 • Hisama, K. K. (2000). Cultural influence on nursing scholarship and education. Nurse Outlook, 48 (3), 128-131.
 • Karadağ, M., & Pekin, Ö. (2009). Hemşirelik öğrencilerinin bakış açısıyla: transkültürel hemşirelik. Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu,9-11 Nisan, Anafartalar Yerleşkesi, Süleyman Demirel Konferans salonu. Sayfa: 151.
 • Leininger, M. (2002). Culture care theory: a major contribution to advance trans-cultural nursing in the 21st century. International Nursing Review, 44, 19-23.
 • Lim, J., Downie, J., & Nathan, P. (2004). Nursing students’ selfefficacy in providing transcultural care. Nurse Education Today, 24, 428-434.
 • Marcinkiw, K. C. (2003). A goal of nursing education. Nurse Education Today, 23(3), 174- 182.
 • Murphy, K., & Clark, J. M. (1993). Nurses’ experiences of caring for ethnic-minority clients. Journal of Nursing, 18, 442-450.
 • Napholz, N. (1999). A comparison of self-reported cultural competency skills among two groups of nursing students: implications for nursing education. Journal of Education Nursing, 38(2), 81-3.
 • Purnell, L. D. (2009). Transcultural diversity and health care. In L. D. Purnell, B. J. Paulanca (Eds.), Transcultural Health Care: A Culturally Competent Approach. (3rd., pp.1 -18). Philadelphia: A. Davis.
 • Roberts, J. H. (2006). Cultural competence in the clinical setting. The Clinical Teacher, 3 (2), 97–102.
 • Ruth-Sahd, L. A. (2003). Instution: A critical way of knowing in a multicultural nursing. Nursing Education Perspectives, 24(3), 129.
 • Sargent, S.E., Sedlak, C.A., & Martsolf, D.S. (2005). Cultural competence among nursing students. Nurse Education Today, 25, 214-221.
 • Spector, E. R. (2000). Cultural Diversity in Health& Illness. (5th., pp 85-85). United States: Prentice- Hall, Inc.
 • Tortumluoglu, G., Karaca Sivrikaya S., & Cetin, H. (2009). Transcultural nursing in Turkey bachelor’s science nursing curricula. International Journal of Human Sciences, ISNN: 1303-5134. 6,1.
 • Tortumluoglu, G., Okanlı, A., Ozyazicioglu, N., & Akyil, R. (2006). Defining cultural diversities experienced in patient care by nursing students in eastern Turkey. Nurse Education Today, 26,169-175
 • Watts, R. J., Cuellar, N. G., & O' Sullivan, A. L. (2008). Developing a blueprint for cultural competence education at Penn. Journal of Professional Nursing, 24, 136–142.
APA TANTIVERDİ G, OKANLI A, ŞIPKIN S, ÖZYAZICIOĞLU N, ÇEVİK AKYIL R (2010). The evaluation of the cultural differences experienced by nursing and midwifery students in nursing. , 117 - 122.
Chicago TANTIVERDİ Gülbu,OKANLI Ayşe,ŞIPKIN SEVİNÇ,ÖZYAZICIOĞLU Nurcan,ÇEVİK AKYIL RAHŞAN The evaluation of the cultural differences experienced by nursing and midwifery students in nursing. (2010): 117 - 122.
MLA TANTIVERDİ Gülbu,OKANLI Ayşe,ŞIPKIN SEVİNÇ,ÖZYAZICIOĞLU Nurcan,ÇEVİK AKYIL RAHŞAN The evaluation of the cultural differences experienced by nursing and midwifery students in nursing. , 2010, ss.117 - 122.
AMA TANTIVERDİ G,OKANLI A,ŞIPKIN S,ÖZYAZICIOĞLU N,ÇEVİK AKYIL R The evaluation of the cultural differences experienced by nursing and midwifery students in nursing. . 2010; 117 - 122.
Vancouver TANTIVERDİ G,OKANLI A,ŞIPKIN S,ÖZYAZICIOĞLU N,ÇEVİK AKYIL R The evaluation of the cultural differences experienced by nursing and midwifery students in nursing. . 2010; 117 - 122.
IEEE TANTIVERDİ G,OKANLI A,ŞIPKIN S,ÖZYAZICIOĞLU N,ÇEVİK AKYIL R "The evaluation of the cultural differences experienced by nursing and midwifery students in nursing." , ss.117 - 122, 2010.
ISNAD TANTIVERDİ, Gülbu vd. "The evaluation of the cultural differences experienced by nursing and midwifery students in nursing". (2010), 117-122.
APA TANTIVERDİ G, OKANLI A, ŞIPKIN S, ÖZYAZICIOĞLU N, ÇEVİK AKYIL R (2010). The evaluation of the cultural differences experienced by nursing and midwifery students in nursing. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 3(3), 117 - 122.
Chicago TANTIVERDİ Gülbu,OKANLI Ayşe,ŞIPKIN SEVİNÇ,ÖZYAZICIOĞLU Nurcan,ÇEVİK AKYIL RAHŞAN The evaluation of the cultural differences experienced by nursing and midwifery students in nursing. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 3, no.3 (2010): 117 - 122.
MLA TANTIVERDİ Gülbu,OKANLI Ayşe,ŞIPKIN SEVİNÇ,ÖZYAZICIOĞLU Nurcan,ÇEVİK AKYIL RAHŞAN The evaluation of the cultural differences experienced by nursing and midwifery students in nursing. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, vol.3, no.3, 2010, ss.117 - 122.
AMA TANTIVERDİ G,OKANLI A,ŞIPKIN S,ÖZYAZICIOĞLU N,ÇEVİK AKYIL R The evaluation of the cultural differences experienced by nursing and midwifery students in nursing. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2010; 3(3): 117 - 122.
Vancouver TANTIVERDİ G,OKANLI A,ŞIPKIN S,ÖZYAZICIOĞLU N,ÇEVİK AKYIL R The evaluation of the cultural differences experienced by nursing and midwifery students in nursing. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2010; 3(3): 117 - 122.
IEEE TANTIVERDİ G,OKANLI A,ŞIPKIN S,ÖZYAZICIOĞLU N,ÇEVİK AKYIL R "The evaluation of the cultural differences experienced by nursing and midwifery students in nursing." Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 3, ss.117 - 122, 2010.
ISNAD TANTIVERDİ, Gülbu vd. "The evaluation of the cultural differences experienced by nursing and midwifery students in nursing". Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 3/3 (2010), 117-122.