Yıl: 2012 Cilt: 0 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 19 - 28 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Nesnelerin bölümlenmesi hakkında bir öneri

Öz:
Bu yazının başlıca amacı, özneye veriliş tarzları bakımından, olası tüm nesnelerin bir sınıflamasını yapmaktır. Ne tarzda olursa olsun bir nesne, ya benim aklımın, zihnimin, belleğimin, bilincimin, ruhumun veya hayal gücümün bir nesnesidir. Fiziksel bir şey karşımızda olduğu zaman, ondan elde ettiğimiz şeye "görü" diyoruz. Bize duyarlığın yalnızca bir biçimiyle (görme ile) verilen fiziksel bir şeyin bu nesne türüne "görü nesnesi" adını veriyoruz. Bizzat tanık olmadığım, gazette, TV gibi medya araçlarıyla bana verilen, fiziksel bir şeyin, herhangi bir olayın görüntüsü, iki boyutlu bir yüzeyde bana yine duyarlıkla verilir. Ben bu tür bir şeyin kendisini değil, görüntüsünü görüyorum. Tüm görüntü teknikleriyle verilen bu türü "görüntü nesnesi" olarak adlandırıyoruz. Gerek kendisinden görüsünü edindiğim fiziksel şey, gerekse görüntü, karşımda olmadığı zaman, onları zihnimde canlandırdığımda, elde ettiğim tasarıma "zihinsel nesne" diyoruz. Bedenimin herhangi bir yerinden aldığım, örneğin bir ağrı duyumunu veya ruhumdaki, örneğin bir sevinç duygusunu, hiçbir perspektif altında olmaksızın olduğu gibi duyarım. Bilincimle ve ruhumla algıladığım bu nesne türünü "psikolojik nesne" olarak adlandırıyoruz. Zihin y ada anlama yetisi, öznenin dışındaki şeylerin görülerinden tasarımlar ve kavramlar edinirken akıl, kendi kavramlarını, nesnelerini yaratır. Onlar, herhangi bir şeyin görüsü, duyumu değildir; özneye duyarlıkla verilmezler. Tüm matematiksel-mantıksal nesneler-kavramlar, bunlarla yapılan işlemler, tanımlar, ispatlar, kurgular, bu türe girer. Akıl nesnesi ile görü nesnesinin bir çeşit karışımı olan bir nesne türünden daha söz etmek istiyoruz. Bilimde ilkeler olarak bulunan bu tür nesneleri, aklın deneye, yani görü nesnesine yaptığı katkıyla elde ettiği, başka bir deyişle, duyarlığa aklın katılmasıyla, aklın görü nesnesinden çıkardığı nesne anlamında kısaca "çıkarım nesnesi" diye adlandırıyoruz. Sınıflamamızın son bir türü olarak "hayal gücü nesnesi"nden söz etmek istiyoruz. Bu nesneler, öznenin, doğrudan doğruya, ne kendinde (ruh ve bedeninde) bulduğu bir etkinin ne de kendi dışındaki bir şeyin görü ve tasarımının nesnesi olmayıp, onların yardımıyla hayal gücü sayesinde kurguladığı nesnelerdir. Hayal gücü nesnesi, her tarzıyla daima göz önüne getirlebilen bir nesnedir.
Anahtar Kelime: psikolojik nesne felsefi kavramlar algılama varlık bilimi görü nesnesi görüntü nesnesi akıl nesnesi biliş çıkarım nesnesi duyum zihinsel nesne sınıflama hayal gücü nesnesi özne nesne

A proposal for the classification of objects

Öz:
The main purpose of this paper is to make a classification of all probable objects from the standpoint of their appointment to a subject An object of any kind is an object of my reason, my mind, my memory, my consciousness, my soul or my imagination. When a physical thing is in front of us we call that thing we obtain from it "intuition". We call this object type of a physical thing that is provided by a single form of sensitiveness (by means of sight) an object of intuition. In the case of an event I do not witness personally but which is provided by means of media instruments such as newspapers or TV, it is also sensitiveness which provides me with the appearance of a physical thing on a two-dimensional surface. We call this type, provided by all visual techniques, an object of appearance. When neither the physical thing from which I obtain the intuition nor its appearance is in front of me and when, instead, I create them in my mind, the representation I obtain we call a mental object. I feel a sense of pain that I receive from any part of my body or a sensation of joy in my soul as they are, not from any perspective. We call this type of object, perceived by the consciousness and the soul, a psychological object. The intellect or mind acquires representations and concepts from things outside the subject; reason creates its own concepts and objects. All mathematical-logical objects-concepts, operations made by them, definitions, demonstrations and constructions are of objects of reason. Here, we shall talk about yet another kind of object that is a combination of object of reason and object of intuition. These objects, which exist in the sciences as principles, we call objects of inference, in the sense that they are objects which reason infers from objects of intuition or, in other words, objects created by reason through inference. We shall now speak of objects of imagination as a last kind in our classification. These objects are not objects of intuition or representations of something that the subject either found directly in itself (in its soul and/or body) or in something outside of itself. The object of imagination is an object that may always be visualized in all ways.
Anahtar Kelime: object of inference sensation classification mental object perception cognition subject object object of imagination psychological object object of intuition object of appearance object of reason philosophical concepts ontology

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aristotle. (1957) On the soul. With an english translation by W. S. Hett, M. A. The Loeb
 • Classical Library. Cambridge, Massachutts. Harvard University Press. London.
 • William Heinemann Ltd.
 • Husserl, E. (1928) Ideen zu einer reinen Phaenomenologie undphaenomenologischen
 • Philosophie I, Halle a.d.S. Verlag von Max Niemeyer.
 • Kant, I. (1966) Kritik der reinen Vernunft, Philipp Reclam Jun. Stuttgart.
 • Russell, B. (1912) The Problems of Philosophy. London: Oxford University Press.
 • Wittgenstein, L. (1997) Philosophische Untersuchungen/ Philosophical Investigations.
 • Translated by G. E. M. Anscombe, Blackwell Publishers Ltd.
 • Translated by G. E. M. Anscombe, (1982) Bemerkungen iiber die Philosophie der Psychologie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.
 • Translated by G. E. M. Anscombe, (1997) The Blue and Brown Book Basil Blackwell Oxford.UK & Cambridge USA.
APA SOYKAN Ö (2012). Nesnelerin bölümlenmesi hakkında bir öneri. , 19 - 28.
Chicago SOYKAN Ömer Naci Nesnelerin bölümlenmesi hakkında bir öneri. (2012): 19 - 28.
MLA SOYKAN Ömer Naci Nesnelerin bölümlenmesi hakkında bir öneri. , 2012, ss.19 - 28.
AMA SOYKAN Ö Nesnelerin bölümlenmesi hakkında bir öneri. . 2012; 19 - 28.
Vancouver SOYKAN Ö Nesnelerin bölümlenmesi hakkında bir öneri. . 2012; 19 - 28.
IEEE SOYKAN Ö "Nesnelerin bölümlenmesi hakkında bir öneri." , ss.19 - 28, 2012.
ISNAD SOYKAN, Ömer Naci. "Nesnelerin bölümlenmesi hakkında bir öneri". (2012), 19-28.
APA SOYKAN Ö (2012). Nesnelerin bölümlenmesi hakkında bir öneri. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 0(18), 19 - 28.
Chicago SOYKAN Ömer Naci Nesnelerin bölümlenmesi hakkında bir öneri. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 0, no.18 (2012): 19 - 28.
MLA SOYKAN Ömer Naci Nesnelerin bölümlenmesi hakkında bir öneri. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, vol.0, no.18, 2012, ss.19 - 28.
AMA SOYKAN Ö Nesnelerin bölümlenmesi hakkında bir öneri. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi. 2012; 0(18): 19 - 28.
Vancouver SOYKAN Ö Nesnelerin bölümlenmesi hakkında bir öneri. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi. 2012; 0(18): 19 - 28.
IEEE SOYKAN Ö "Nesnelerin bölümlenmesi hakkında bir öneri." Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 0, ss.19 - 28, 2012.
ISNAD SOYKAN, Ömer Naci. "Nesnelerin bölümlenmesi hakkında bir öneri". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 18 (2012), 19-28.