Yıl: 2012 Cilt: 0 Sayı: 23 Sayfa Aralığı: 389 - 407 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları

Öz:
Türkiye’de 60 yıla yaklaşan tarihi boyunca, psikolojik danışma ve rehberlik alanının öncüleri, özellikle okullarda psikolojik danışma ve rehberlik alanına bir yer açmayı amaçlamışlardır. Geride bırakılan yıllar içerisinde son derece önemli mesafeler kaydedilmiştir. Hatta alan, evlilik ve aile terapisi ve ruh sağlığında psikolojik danışma gibi alt branşların ortaya çıkması gerektiğini tartışacak kadar bir gelişim ve büyüme göstermiştir. Öte yandan, alan mensuplarının gündelik iş yaşamlarında karşılaştıkları güçlüklerin bir kısmı yarım asrı aşkın zaman içerisinde kaydedilen yolun hala önemli eksiklerinin olduğunu gösterir niteliktedir. Yeni bir yüzyılla beraber, yeni gelişimsel dönemlerin eşiğindeki psikolojik danışma ve rehberlik alanının mevcut durumunu, meslek elemanlarından alınan geribildirimler ışığında değerlendirmek, kaydedilen gelişim ve eldeki güçlüklere ilişkin önemli bilgiler sağlayacaktır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, psikolojik danışma ve rehberlik alan çalışanlarının yaşadıkları mesleki sorunları, kendilerini yeterli ve yetersiz hissettikleri alanları, lisans eğitimlerinin niteliğine ilişkin değerlendirmelerini ve mesleki doyumlarını etkileyen faktörleri kendi yazılı anlatımları aracılığıyla incelemektir. Araştırmaya farklı kurumlarda çalışan 108 alan çalışanı katılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen anketle elde edilmiştir. Veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Katılımcıların alan çalışanı olarak görev yapmanın zorluklarına ilişkin görüşleri incelendiğinde, bu güçlüklerin çoğunun Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitim sisteminin diğer çalışanlarıyla ilgili olduğu görülmektedir. Araştırmanın bu ve diğer sonuçları tartışılmış, önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Borders, L. D. (2002). School counseling in the 21st century: Personal and professional reflections. Professional School Counseling, 5 (3), 180-185.
 • Burnham, J. J. ve Jackson, C. M. (2000). School counselor roles: discrepancies between actual practice and existing models. Professional School Counseling, 4 (1), 41-49.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: PegemA Yayınları.
 • Doğan, S. (2000). Psikolojik danışman eğitiminde akreditasyonun gereği ve bir model önerisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (14), 31-38.
 • Erdur-Baker, Ö. ve Çetinkaya, E. (2007). Etik: Davranışta Kırılma Noktası. R. Özyürek, F. Korkut Owen ve D. Owen (Editörler), Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik, meslekleşme sürecinde ilerlemeler, Cilt 1 (s.163-182). Ankara: Nobel Yayın.
 • Ergene, T. (2010). Psikolojik danışman yeterlilikleri ve süpervizyon. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16-18 Ağustos 2010, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Glesne, C. (1999). Becoming qualitative researchers: An introduction. New York: NY: Longman.
 • House, R. M. ve Hayes, R. L. (2002). School counselors: Becoming key players in school reform. Professional School Counseling, 5 (4), 249-256.
 • Keklik, İ. (2010). Psikolojik danışma alanının hak savunuculuğu bağlamında birey ötesi sorumlulukları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 33, 89-99.
 • Keklik, İ. (2011). Türkiye koşullarına uygulanabilir bir lisans-düzeyi psikolojik danışma eğitimi model önerisi. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 3-5 Ekim, 2011, İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Korkut F. (2005). Attitudes Toward Teaching Prevention and Developmental Issues Among Turkish Counselor Educators. International Journal for the Advancement of Counseling. 27(1) 111- 123.
 • Korkut, F. (2007). Counselor education, program accreditation and counselor credentialing in Turkey. International Journal for the Advancement of Counseling, 22, 57-67.
 • Özyürek, R. (2007). Psikolojik danışman eğitiminin ve okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin niteliğini yükseltmeye yönelik öneriler. R. Özyürek, F. Korkut Owen ve D. Owen (Editörler), Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik, meslekleşme sürecinde ilerlemeler, Cilt 1 (s.123-137). Ankara: Nobel Yayın.
 • Paisley, P. ve Borders, L. D. (1995). School counseling: An evolving specialty. Journal of Counseling & Development, 74, 150-153.
 • Paisley, P. ve Hayes, R. L. (2003). School counseling in the academic domain: Transformations in preparation and practice. Professional School Counseling, 6 (3), 198-204.
 • Reardon, R. C., ve Bertoch, S. C. (2011). Revitalizing educational counseling: How career theory can inform a forgotten practice. The Professional Counselor, 1(2), 109-121.
 • Sherman, R ve Webb R B. (1997). Qualitative research in education: Focus and methods, New York, NY: The Falmer Press.
 • Stockton, R. & Güneri, O. Y. (2001). Counseling in Turkey: An evolving field. Journal of Counseling and Development, 89, 98-104.
 • Strong, S. R. (1991). Theory-driven science and naive empiricism in counseling psychology. Journal of Counseling Psychology, 38(2), 204-210.
 • Yerin Güneri, O., Büyükgöze Kavas, A. ve Koydemir, S. (2007). Okul psikolojik danışmanlarının profesyonel gelişimi: Acemilikten olgunlaşmaya giden zorlu yol. R. Özyürek, F. Korkut Owen ve D. Owen (Editörler), Gelişen psikolojik danışma ve rehberlik, meslekleşme sürecinde ilerlemeler, Cilt 1 (s.139-161). Ankara: Nobel Yayın.
 • Yeşilyaprak, B. (2009). The development of the field of psychological counseling and guidance in Turkey: Recent advances and future prospects. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 42 (1), 193-213.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
APA DOST TUZGÖL M, keklik İ (2012). Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. , 389 - 407.
Chicago DOST TUZGÖL Meliha,keklik İbrahim Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. (2012): 389 - 407.
MLA DOST TUZGÖL Meliha,keklik İbrahim Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. , 2012, ss.389 - 407.
AMA DOST TUZGÖL M,keklik İ Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. . 2012; 389 - 407.
Vancouver DOST TUZGÖL M,keklik İ Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. . 2012; 389 - 407.
IEEE DOST TUZGÖL M,keklik İ "Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları." , ss.389 - 407, 2012.
ISNAD DOST TUZGÖL, Meliha - keklik, İbrahim. "Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları". (2012), 389-407.
APA DOST TUZGÖL M, keklik İ (2012). Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(23), 389 - 407.
Chicago DOST TUZGÖL Meliha,keklik İbrahim Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.23 (2012): 389 - 407.
MLA DOST TUZGÖL Meliha,keklik İbrahim Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.23, 2012, ss.389 - 407.
AMA DOST TUZGÖL M,keklik İ Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 0(23): 389 - 407.
Vancouver DOST TUZGÖL M,keklik İ Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 0(23): 389 - 407.
IEEE DOST TUZGÖL M,keklik İ "Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.389 - 407, 2012.
ISNAD DOST TUZGÖL, Meliha - keklik, İbrahim. "Alanda çalışanların gözünden psikolojik danışma ve rehberlik alanının sorunları". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2012), 389-407.