Yıl: 2011 Cilt: 49 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 30 - 33 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

550 Yataklı bir araştırma hastanesinin yoğun bakım ünitesinde 2009 yılı alet ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansı

Öz:
Amaç: Nozokomiyal enfeksiyonlar yüksek mortalite oranlarına neden olan ciddi enfeksiyonlardır. Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) nozokomiyal enfeksiyonların en sık görüldüğü birimlerdir. Bu çalışmada hastanemiz Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde 2009 yılında alet ilişkili hastane enfeksiyonları irdelenmiştir.Yöntemler: Beş yüz elli yataklı eğitim hastanesinde YBÜ 22 yatak kapasitesi ile üçüncü basamak hizmeti vermektedir. YBÜ'deki hastane enfeksiyonları, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları ve enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından laboratuvara ve hastaya dayalı aktif sürveyans yöntemi ile izlenmekte, hastaların tanımlanmasında 'Centers for Diseases Control and Prevention' kriterleri kullanılmaktadır. Bulgular: YBÜ'de bir yıllık sürede 109 hastane enfeksiyonu atağı saptanmıştır. Bu enfeksiyonların 28'i kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu, 26'sı ventilator ilişkili pnömoni, 55'i kan dolaşımı enfeksiyonudur. Santral venöz kateter kullanımına bağlı hastane enfeksiyonu hızı %0.45, üriner katetere bağlı %3.82 ve mekanik ventilatöre bağlı olarak %4.33 oranında görülmüştür. Sonuç: YBÜ'de enfeksiyona neden olan bakteriler daha dirençli olduğu gibi hastalar da daha sorunludur. Hastane enfeksiyonlarının kontrol altına alınmasında ve takibinde sürveyans çalışmaları büyük önem taşımaktadır. (Haseki Tıp Bülteni 2011; 49: 30-3)
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Çakar N, Tütüncü A. Yoğun bakım birimine yatış sebepleri, invaziv girişimler ve enfeksiyon sorunu. KLİMİK Derg 1996;9:3-5.
 • 2. Erol S, Özkurt Z, Altoparlak Ü ve ark. Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanelerinde 2001 yılında gözlenen hastane enfeksiyonları. Hast Infeks Derg 2003;7:153-6.
 • 3. Trilla A. Epidemiology of nosocomial infections in adult intensive care units. Intensive Care Med 1994;20:1-4.
 • 4. Akalın Ş, Erkaya N, Göncü F. Yoğun bakım ünitesinde hastane enfeksiyonlarının epidemiyolojisi. Hast Infeks Derg 2009;13:150-4.
 • 5. S Reinaldo, Rosenthal VD, Grimberg G et al. Device-associated infection rates in intensive care units of Brazilian hospitals: Findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium. Pan Am J Public Health 2008;24:195-202.
 • 6. Leblebicioglu H, Rosenthal VD, Arikan OA et al. Device-associa-ted hospital-acquired infection rates in Turkish intensive care units. Findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC). J Hosp Infect 2007;65:251-7.
 • 7. Doğru A, Sargin F, Çelik M et al. The rate of device-associa-ted nosocomial infections in a medical surgical intensive care unit of a training and research hospital in Turkey: one-ye-ar outcomes. Jpn J Infect Dis 2010;63:95-8.
 • 8. Singh S, Pandya Y, Patel R, Paliwal M, Wilson A, Trivedi S. Surveillance of device-associated infections at a teaching hospital in rural Gujarat - India. Indian J Med Microbiol 2010;28:342-7.
 • 9. Gopal Katherason S, Naing L, Jaalam K et al. Ventilator-associated nosocomial pneumonia in intensive care units in Malaysia. J Infect Dev Ctries 2009;3:704-10.
 • 10. Usluer G. El yıkama ve el dezenfeksiyonu. İçinde: Türkyılmaz R, Dokuzoğuz B, Çokça F, Akdeniz S, editors. Hastane infeksiyonla-rı kontrolü el kitabı. Ankara, Bilimsel Tıp Yayınevi: 2004 d 317-27.
 • 11. Çetinkaya Şardan Y. Sürveyans yöntemleri. Hast Infeks Derq 2003;7:69-75.
 • 12. Cardo D, Horan T, Andrus M. National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) System Report, data summary from January 1992 through June 2004, issued October 2004. Am J Infect Control 2004;32:470-85.
 • 13. Rosenthal VD, Maki DG, Salomao R et al. For The International Nosocomial Infection Control Consortium 2006. Device-associated nosocomial infections in 55 intensive care units of 8 developing countries. Ann Intern Med 2006; 145: 582-91.
APA PEHLİVANOĞLU F, KART Y, BİLİR Y, SENGOZ G, GÜNGÖR N, NAZLICAN Ö (2011). 550 Yataklı bir araştırma hastanesinin yoğun bakım ünitesinde 2009 yılı alet ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansı. , 30 - 33.
Chicago PEHLİVANOĞLU Filiz,KART YAŞAR Kadriye,BİLİR Yeşim Aybala,SENGOZ GONUL,GÜNGÖR Necla,NAZLICAN Özcan 550 Yataklı bir araştırma hastanesinin yoğun bakım ünitesinde 2009 yılı alet ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansı. (2011): 30 - 33.
MLA PEHLİVANOĞLU Filiz,KART YAŞAR Kadriye,BİLİR Yeşim Aybala,SENGOZ GONUL,GÜNGÖR Necla,NAZLICAN Özcan 550 Yataklı bir araştırma hastanesinin yoğun bakım ünitesinde 2009 yılı alet ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansı. , 2011, ss.30 - 33.
AMA PEHLİVANOĞLU F,KART Y,BİLİR Y,SENGOZ G,GÜNGÖR N,NAZLICAN Ö 550 Yataklı bir araştırma hastanesinin yoğun bakım ünitesinde 2009 yılı alet ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansı. . 2011; 30 - 33.
Vancouver PEHLİVANOĞLU F,KART Y,BİLİR Y,SENGOZ G,GÜNGÖR N,NAZLICAN Ö 550 Yataklı bir araştırma hastanesinin yoğun bakım ünitesinde 2009 yılı alet ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansı. . 2011; 30 - 33.
IEEE PEHLİVANOĞLU F,KART Y,BİLİR Y,SENGOZ G,GÜNGÖR N,NAZLICAN Ö "550 Yataklı bir araştırma hastanesinin yoğun bakım ünitesinde 2009 yılı alet ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansı." , ss.30 - 33, 2011.
ISNAD PEHLİVANOĞLU, Filiz vd. "550 Yataklı bir araştırma hastanesinin yoğun bakım ünitesinde 2009 yılı alet ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansı". (2011), 30-33.
APA PEHLİVANOĞLU F, KART Y, BİLİR Y, SENGOZ G, GÜNGÖR N, NAZLICAN Ö (2011). 550 Yataklı bir araştırma hastanesinin yoğun bakım ünitesinde 2009 yılı alet ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansı. Haseki Tıp Bülteni, 49(1), 30 - 33.
Chicago PEHLİVANOĞLU Filiz,KART YAŞAR Kadriye,BİLİR Yeşim Aybala,SENGOZ GONUL,GÜNGÖR Necla,NAZLICAN Özcan 550 Yataklı bir araştırma hastanesinin yoğun bakım ünitesinde 2009 yılı alet ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansı. Haseki Tıp Bülteni 49, no.1 (2011): 30 - 33.
MLA PEHLİVANOĞLU Filiz,KART YAŞAR Kadriye,BİLİR Yeşim Aybala,SENGOZ GONUL,GÜNGÖR Necla,NAZLICAN Özcan 550 Yataklı bir araştırma hastanesinin yoğun bakım ünitesinde 2009 yılı alet ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansı. Haseki Tıp Bülteni, vol.49, no.1, 2011, ss.30 - 33.
AMA PEHLİVANOĞLU F,KART Y,BİLİR Y,SENGOZ G,GÜNGÖR N,NAZLICAN Ö 550 Yataklı bir araştırma hastanesinin yoğun bakım ünitesinde 2009 yılı alet ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansı. Haseki Tıp Bülteni. 2011; 49(1): 30 - 33.
Vancouver PEHLİVANOĞLU F,KART Y,BİLİR Y,SENGOZ G,GÜNGÖR N,NAZLICAN Ö 550 Yataklı bir araştırma hastanesinin yoğun bakım ünitesinde 2009 yılı alet ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansı. Haseki Tıp Bülteni. 2011; 49(1): 30 - 33.
IEEE PEHLİVANOĞLU F,KART Y,BİLİR Y,SENGOZ G,GÜNGÖR N,NAZLICAN Ö "550 Yataklı bir araştırma hastanesinin yoğun bakım ünitesinde 2009 yılı alet ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansı." Haseki Tıp Bülteni, 49, ss.30 - 33, 2011.
ISNAD PEHLİVANOĞLU, Filiz vd. "550 Yataklı bir araştırma hastanesinin yoğun bakım ünitesinde 2009 yılı alet ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansı". Haseki Tıp Bülteni 49/1 (2011), 30-33.