Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 714 - 728 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 31-03-2023

Eighth grade students’ understanding and hierarchical classification of quadrilaterals

Öz:
Bu çalışmanın amacı, 8. sınıf öğrencilerinin köşegenlerinin farklı durumlarda kesişmesiyle oluşan özel dörtgenleri tanıma ve aralarındaki hiyerarşik sınıflamayı anlama durumlarını incelemektir. Araştırma özel durum çalışması yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu yirmi dört sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan çalışma yaprakları, grup içinde geçen konuşmalar ve yapılandırılmamış gözlemler ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçları, öğrencilerin etkinlikler sonucu oluşan özel dörtgenleri birtakım ölçümler yaparak kolaylıkla tanıyabildiklerini ancak bu dörtgenler arasındaki hiyerarşik ilişkileri arzu edilen düzeyde göremediklerini göstermektedir.
Anahtar Kelime:

8. Sınıf öğrencilerinin özel dörtgenleri tanıma ve aralarındaki hiyerarşik sınıflamayı anlama durumları

Öz:
The aim of this study is to investigate the status of 8th grade students’ recognizing quadrilaterals and understanding hierarchical classification of them when diagonals intersect each other in different situations. The study was carried out by using case study. The sample of this research consisted of twenty four 8th grade students. Data were collected through worksheets which were prepared by the researchers, conversations within the groups and unstructured observations. The results of this study showed that students could recognize the quarilaterals by making some measurements easily but couldn’t see the hierarchical classification of them at desired level.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aktaş, D. Y. (2005). İşbirliğine dayalı grup çalışması ile öğrencilerin geometri anlama düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Akuysal, N. (2007). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin 7. sınıf ünitelerindeki geometrik kavramlardaki yanılgıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Baki, A. (2006). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi (3. Baskı). Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (4. Baskı). Trabzon: Yazarın kendisi
 • De Villiers, M. (1994). The role and function of a hiererchical classisication of quadrilaterals, Learning of Mathematics, 14(1), 11-18.
 • Duatepe, A. & Ersoy, Y. 2003. Teknoloji destekli matematik öğretimi, [Online]: http://www.matder.org.tr adresinden 20 Eylül 2011tarihinde indirilmiştir.
 • Duatepe, A. & Ubuz, B. (2004). Drama temelli geometri ders planlarının geliştirilmesi ve uygulanması, Sabancı Üniversitesi Eğitimde İyi Örnekler Konferansında sunulan bildiri, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
 • Erez, M. & Yerushalmy, M. (2006) “If you can turn a rectangle into a square, you can turn a square into a rectangle”: young students’ experience the dragging tool, International Journal of Computers for Mathematical Learning, 11(3), 271-299.
 • Ergün, S. (2010). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin çokgenleri algılama, tanımlama ve sınıflama biçimleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Fidan, Y. & Türnüklü, E. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 185-197.
 • Fujita, T. & Jones, K. (2006). Primary trainee teachers’ understanding of basic geometrical figures in Scotland. Proceedings of the 30th Conference of the Internatıonal Group for the Psychology of Mathematics Education, 3, 14-21.
 • Fujita, T. & Jones, K. (2007). Learners’ understanding of the definitions and hierarchical classification of quadrilaterals: towards a theoretical framing. Research in Mathematics Education, 9 (1&2), 3-20.
 • Hoffer, A. (1983). Van Hiele-based research. In R. Lesh & M. Landau (Eds.), Acquisition of mathematics concepts and processes(pp. 205-227).Orlando, Fla: Academic Press.
 • MEB (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. [Online]: http://ttkb.meb.gov.tr adresinden 02.03.2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Monaghan, F. (2000).What difference does it make? children’s views of the differences between some quadrilaterals. Educational Studies in Mathematics, 42(2),179-196.
 • Nakahara, T. (1995). Children’s construction process of the concepts of basic quadrilaterals in Japan. Proceedings of The 19th Conference of the Internatıonal Group for the Psychology of Mathematics Education, 3, 27-34.
 • Okazaki, M. & Fujita, T. (2007) . Prototype phenomena and common cognıtıve paths in the understanding of the ınclusion relations between quadrilaterals in Japan and Scotland. Proceedings of the 31st Conference of the Internatıonal Group for the Psychology of Mathematics Education, 4, 41-48.
 • Olkun, S. & Aydoğdu, T. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikleri, İlköğretim-Online, 2(1), 28-35. http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 20 Şubat 2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Pickreign, J. (2007). Rectangle and rhombi: how well do pre-service teachers know them? issues in the undergraduate mathematics preparation of school teachers, IUMPST,1, [Online]: Retrieved on 24-October-2011 at URL: http://www.k12prep.math.ttu.edu/journal/contentknowledge/pickreign01/article.pdf
 • Teppo, A. (1991). Van Hiele level of geometric thought revisited, Mathematics Teacher, 84(3), 210-221.
 • Toluk, Z., Olkun, S. & Durmuş, S. (2002). Problem merkezli ve görsel modellerle destekli geometri öğretiminin sınıf öğretmenliği öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin gelişimine etkisi, Beşinci Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan bildiri, ODTÜ, Ankara.
 • Tutak, T. (2008). Somut nesneler ve dinamik geometri yazılımı kullanımının öğrencilerin bilişsel öğrenmelerine, tutumlarına ve Van Hiele geometri anlama düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Üstün, I. & Ubuz, B. (2004). Geometrik Kavramların Geometer’s Sketchpad Yazılımı ile Geliştirilmesi, Sabancı Üniversitesi Eğitimde İyi Örnekler Konferansında sunulan bildiri, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA AKTAŞ D, CANSIZ AKTAŞ M (2012). Eighth grade students’ understanding and hierarchical classification of quadrilaterals. , 714 - 728.
Chicago AKTAŞ Devrim Yaşar,CANSIZ AKTAŞ MERAL Eighth grade students’ understanding and hierarchical classification of quadrilaterals. (2012): 714 - 728.
MLA AKTAŞ Devrim Yaşar,CANSIZ AKTAŞ MERAL Eighth grade students’ understanding and hierarchical classification of quadrilaterals. , 2012, ss.714 - 728.
AMA AKTAŞ D,CANSIZ AKTAŞ M Eighth grade students’ understanding and hierarchical classification of quadrilaterals. . 2012; 714 - 728.
Vancouver AKTAŞ D,CANSIZ AKTAŞ M Eighth grade students’ understanding and hierarchical classification of quadrilaterals. . 2012; 714 - 728.
IEEE AKTAŞ D,CANSIZ AKTAŞ M "Eighth grade students’ understanding and hierarchical classification of quadrilaterals." , ss.714 - 728, 2012.
ISNAD AKTAŞ, Devrim Yaşar - CANSIZ AKTAŞ, MERAL. "Eighth grade students’ understanding and hierarchical classification of quadrilaterals". (2012), 714-728.
APA AKTAŞ D, CANSIZ AKTAŞ M (2012). Eighth grade students’ understanding and hierarchical classification of quadrilaterals. İlköğretim Online (elektronik), 11(3), 714 - 728.
Chicago AKTAŞ Devrim Yaşar,CANSIZ AKTAŞ MERAL Eighth grade students’ understanding and hierarchical classification of quadrilaterals. İlköğretim Online (elektronik) 11, no.3 (2012): 714 - 728.
MLA AKTAŞ Devrim Yaşar,CANSIZ AKTAŞ MERAL Eighth grade students’ understanding and hierarchical classification of quadrilaterals. İlköğretim Online (elektronik), vol.11, no.3, 2012, ss.714 - 728.
AMA AKTAŞ D,CANSIZ AKTAŞ M Eighth grade students’ understanding and hierarchical classification of quadrilaterals. İlköğretim Online (elektronik). 2012; 11(3): 714 - 728.
Vancouver AKTAŞ D,CANSIZ AKTAŞ M Eighth grade students’ understanding and hierarchical classification of quadrilaterals. İlköğretim Online (elektronik). 2012; 11(3): 714 - 728.
IEEE AKTAŞ D,CANSIZ AKTAŞ M "Eighth grade students’ understanding and hierarchical classification of quadrilaterals." İlköğretim Online (elektronik), 11, ss.714 - 728, 2012.
ISNAD AKTAŞ, Devrim Yaşar - CANSIZ AKTAŞ, MERAL. "Eighth grade students’ understanding and hierarchical classification of quadrilaterals". İlköğretim Online (elektronik) 11/3 (2012), 714-728.