Yıl: 2012 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 8 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beslenme durumlarının değerlendirilmesi

Öz:
AMAÇ: Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin günlük enerji ve besin ögeleri alımlarını belirlemek, önerilerle karşılaştırmak.YÖNTEMLER: Çalışmaya İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2009-2010, 2010-2011 eğitim-öğretim yıllarında başlayan %39.4’ü kız, %60.6’sı erkek olan toplam 878 öğrenci alındı. Yaş ortalamaları 18.4±0.9 yıl olan öğrencilere ilişkin demografik bilgiler önceden hazırlanan bir anket formu ile elde edildi. Öğrencilerin ağırlık ve boy ölçümleri alındı, Beden Kitle İndeksleri (BKİ) hesaplandı. Günlük alınan enerji ve besin ögeleri öğrencilerin son 24 saatlik (re-call) besin tüketimleri ile belirlendi. Besinlerin analizi bilgisayar ortamında Bebis programı kullanılarak yapıldı. Elde edilen veriler Türkiye’ye özgü önerilerle karşılaştırıldı. İstatistiksel analizler için SPSS programı kullanıldı.BULGULAR: BKİ’ne göre kızların yarısının (%49.1), erkeklerin çoğunluğunun (%61.7) normal olduğu, kızlar arasında zayıflığın yaygın (%44.8) olduğu, erkeklerde ise zayıflık ve şişmanlık oranlarının eşit (%19.4, %19.0) dağıldığı gözlendi. Önerilerle karşılaştırıldığında tüm öğrencilerin lif, B1 vitamini, folik asit, kalsiyum ve magnezyumu, kızların ise demiri düşük aldıkları, erkeklerin enerji ve C vitaminini sınırda aldıkları belirlendi. Sadece fosforun tüm öğrenciler tarafından yüksek alındığı, demirin ise erkek öğrenciler tarafından önerilerin biraz üzerinde alındığı bulundu. Erkek öğrencilerin genel olarak enerji ve C vitamini dışındaki tüm besin ögelerini kızlardan fazla aldıkları saptandı. Öğrencilerin hafta içi ve hafta sonu beslenme alışkanlıklarında farklılık olmadığı ancak yurt ve öğrenci evinde kalanların ailesiyle kalanlardan daha iyi beslendikleri görüldü. Günün en önemli öğünü olan kahvaltının, öğrencilerin sadece yarısı tarafından yapıldığı belirlendi.SONUÇ: İstanbul Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin genel olarak yetersiz ve dengesiz beslendikleri gözlendi. Beslenme durumunu iyileştirebilmek için öğrencilerin teorik ve uygulamalı sürekli eğitim programları ile bilinçlendirilmelerinin yararlı olacağı düşünüldü.
Anahtar Kelime: Öğrenciler, tıp Beslenme araştırmaları Vücut kitle indeksi Beslenme değerlendirmesi Gıda Anketler Genç erişkin

Konular: Beslenme ve Diyetetik Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Evaluation of nutritional status of first-year medical students

Öz:
OBJECTIVE: The objective of this study was to determine nutrient intake and to compare nutrition recommendations among first-year medical students at Istanbul Faculty of Medicine in Turkey. METHODS: During the years of 2009-2010 and 2010-2011, a total of 878 first-year medical students (532 male, 346 female) aged 18.4±0.9 years were investigated. A self-filled questionnaire was used to collect demographic information. The student’s body weights and heights were measured and Body Mass Indices (BMI) were calculated. 24-h dietary recalls were collected and analyzed by Bebis software program and also compared Turkish nutritional recommendations. Statistical analyses were performed by using SPSS package.RESULTS: Half of the female students (49.1%) and most of the males (61.7%) had normal BMI. The other half of females (44.8%) were underweight. Distribution of underweight (19.3%) and overweight (19.0%) were similar among males.Mean dietary fiber, vitamin B1, folate, calcium and magnesium intakes of whole students, and iron intakes of female students were inadequate compared with the recommendations. Only phosphorus intake was high among all students. Nutrient intakes of the male students were significantly higher than the female students except energy and vitamin C. There was no difference between the weekday and weekend nutrient intakes of the students. The students who live in dormitory or sharing houses with friends had better nutrient intakes than students who live with own families. Only half of the students had regular breakfast habit. CONCLUSION: Energy and nutrient intakes of students were evaluated according to Turkish nutritional recommendations and observed that first year medical students’ dietary assesment were inadequate and unbalanced. To improve dietary habits of students their introductory nutrition information must be supported by further classes and applied nutrition sessions.
Anahtar Kelime: Questionnaires Young Adult Students, Medical Nutrition Surveys Body Mass Index Nutrition Assessment Food

Konular: Beslenme ve Diyetetik Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Garipağaoğlu M, Mergen Ö, Öner N. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencilerinin ağırlık durumları ile beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2005;68:64-70.
 • 2. Roldán MC, Herreros PV, Andrés AL, et al. Nutritional status assessment in a group of university students by means of dietary parameters amd body composition. 2005;20:197-203.
 • 3. Montero Bravo A, Ubeda Martín N, García González A. Evaluation of dietary habits of a population of university students in relation with their nutritional knowledge. Nutr Hosp 2006;21:466-73.
 • 4. Soriano JM, Molto JC, Manes J. Dietary intake and food pattern among university students. Nutrition Research 2000;20:1249-58.
 • 5. Glore SR, Walker C, Chandler A. Brief communication: dietary habits of first-year medical students as determined by computer software analysis of threeday food records. J Am Coll Nutr 1993;12:517-20.
 • 6. Anding JD, Suminski RR, Boss L. Dietary intake, body mass index, exercise, and alcohol: are college women following the dietary guidelines for Americans? J Am Coll Health 2001;49:167-71.
 • 7. Mammas I, Bertsias G, Linardakis M, et al. Nutrient intake and food consumption among medical students in Greece assessed during a Clinical Nutrition course. Int J Food Sci Nutr 2004;55:17-26.
 • 8. Mazıcıoğlu M, Öztür A. Üniversite 3 ve 4. sınıf öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları ve bunu etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi 2003;25:172-8.
 • 9. Özyazıcıoğlu N, Gökdere Çınar H, Buran G ve ark. Uludağ üniversitesi sağlık yüksekokulu öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009;12:2.
 • 10. Driskell JA, Kim YN, Goebel KJ. Few differences found in the typical eating and physical activity habits of lower-level and upper-level university students. J Am Diet Assoc 2005;105:798-801.
 • 11. Chourdakis M, Tzellos T, Papazisis G, et al. Eating habits, health attitudes and obesity indices among medical students in northern Greece. Appetite 2010;55:722-5.
 • 12. Orak S, Akgün S, Orhan H. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması. S.D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi 2006;13:5- 11.
 • 13. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). About Body Mass Index for Adults. www.cdc.gov/ az.do.
 • 14. Bebispro for Windows, Stuttgart, Germany; Turkish Version (Bebis 4), Istanbul, 2004. Program uses data from Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) 11.3 and USDA 15.
 • 15. T.C. Sağlık Bakanlığı. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Türkiye’ye özgü beslenme rehberi. 2005.
 • 16. Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes: Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty acids, Cholesterol, Protein and Aminoacids. Washington, DC: National Academy Press; 2002.
 • 17. Irazusta A, Hoyosa I, Irazusta J et al. Increased cardiovascular risk associated with poor nutritional habits in first-year university student. Nutrition Research 2007;27:387-94.
 • 18. Sakamaki R, Toyama K, Amamoto R, et al. Nutritional knowledge, food habits and health attitude of Chinese university students –a cross sectional study–. Nutr J 2005;4:4.
 • 19. Nojomi M, Najamabadi S. Obesity among university students, Tehran, Iran. Asia Pac J Clin Nutr 2006;15:516-20.
 • 20. Sakamaki R, Amamoto R, Mochida Y, et al. A comparative study of food habits and body shape perception of university students in Japan and Korea. Nutr J 2005;4:31.
 • 21. Al-Rethaiaa AS, Fahmy AE, Al-Shwaiyat NM. Obesity and eating habits among college students in Saudi Arabia: a cross sectional study. Nutr J 2010;9:39.
 • 22. Herreraa H, Rebatoa E, Arechabaletab G. Body mass index and energy intake in Venezuelan University students. Nutrition Research 2003;23:389-400.
 • 23. Brunt AR, Rhee YS. Obesity and lifestyle in U.S. college students related to living arrangements. Appetite 2008;51:615-21.
 • 24. Yahia N, Achkar A, Abdallah A, et al. Eating habits and obesity among Lebanese university students. Nutr J 2008;7:32.
 • 25. Bakr EM, Ismail NA, Mahaba HM. Impact of life style on the nutritional status of medical students at Ain Shams University. J Egypt Public Health Assoc 2002;77:29-49.
 • 26. Ergülen S, Saygun M, Çöl M ve ark. Ankara Üniversitesi öğrencilerinde anemi sıklığı, etkili faktörler ve beslenme alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi 2001;30:2431.
 • 27. Çelik F, Toksöz P. Dicle üniversitesi beden eğitimi ve spor bölümünde okuyan öğrencilerin besin tüketim düzeyleri ve beslenme alışkanlıkları. Beslenme ve Diyet Dergisi 1999;28:4-9.
 • 28. Vançelik S, Önal SG, Güraksın A. Atatürk Üniversitesi öğrencilerinde beden ağırlığı durumu ve ilişkili bazı faktörler. TAF Preventive Medicine Bulletin 2006;5:72-82.
 • 29. Wardle J, Haase AM, Steptoe A. Body image and weight control in young adults: international comparisons in university students from 22 countries. Int J Obes (Lond) 2006;30:644-51.
 • 30. Grigioni S, Beaucreux M, Ladner J. Eating habits and behaviours in university Students: a study in 1744 students in Rouen. Nutritional Epidemiology II Poster Presentation.
 • 31. Wright CB. Trends in overweight and obesity in university students 1997-2007. Poster Session, Journal of The American Dietetic Association / A-93.
 • 32. Musaiger AO, Lloyd OL, Bener AB, et al. Lifestyle factors associated with obesity among male university students in the United Arab Emirates. Nutrition & Food Science 2003;33:145-47.
 • 33. Khattak MAK, Khan A, Khattak U. Energy and nutrients intakes of male and female university students. Pakistan Journal of Nutrition 2002;1:174-8.
 • 34. Garipağaoğlu M, Budak N, Öner N ve ark. Üç farklı üniversitede eğitim gören kız öğrencilerin beslenme durumları ve vücut ağırlıklarının değerlendirmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi 2006;15:173-80.
 • 35. Baysal A. Beslenme. 9. Baskı. Hatiboğlu Yayınevi- Ankara, 2002.
 • 36. Fung TT, Rimm EB, Spiegelman D, et al. Association between dietary patterns and plasma biomarkers of obesity and cardiovascular disease risk. Am J Clin Nutr 2001;73:61-7.
 • 37. Kushi L, Giovannucci E. Dietary fats and cancer. Am J Med 2002;30;113 Suppl 9B:63S-70S.
 • 38. Hooper L, Summerbell CD, Higgins JP, et al. Dietary fat intake and prevention of cardiovascular disease: systematic review. BMJ 2001;322:757-63.
 • 39. Sultan AH. Anemia among female college students attending the University of Sharjah, UAE: prevalence and classification. J Egypt Public Health Assoc 2007;82:261-71.
 • 40. Khan MT, Akhtar T, Niazi M. Prevalence of anemia among university of peshawar students. JPMI 2010;24:265-69.
APA Garipağaoğlu M, ELİUZ B, ESİN K, ÇAGATAY P, NALBANT H, SOLAKOĞLU Z (2012). Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beslenme durumlarının değerlendirilmesi. , 1 - 8.
Chicago Garipağaoğlu Muazzez,ELİUZ Beyza,ESİN Kübra,ÇAGATAY PENBE,NALBANT HACER,SOLAKOĞLU Zeynep Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beslenme durumlarının değerlendirilmesi. (2012): 1 - 8.
MLA Garipağaoğlu Muazzez,ELİUZ Beyza,ESİN Kübra,ÇAGATAY PENBE,NALBANT HACER,SOLAKOĞLU Zeynep Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beslenme durumlarının değerlendirilmesi. , 2012, ss.1 - 8.
AMA Garipağaoğlu M,ELİUZ B,ESİN K,ÇAGATAY P,NALBANT H,SOLAKOĞLU Z Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beslenme durumlarının değerlendirilmesi. . 2012; 1 - 8.
Vancouver Garipağaoğlu M,ELİUZ B,ESİN K,ÇAGATAY P,NALBANT H,SOLAKOĞLU Z Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beslenme durumlarının değerlendirilmesi. . 2012; 1 - 8.
IEEE Garipağaoğlu M,ELİUZ B,ESİN K,ÇAGATAY P,NALBANT H,SOLAKOĞLU Z "Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beslenme durumlarının değerlendirilmesi." , ss.1 - 8, 2012.
ISNAD Garipağaoğlu, Muazzez vd. "Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beslenme durumlarının değerlendirilmesi". (2012), 1-8.
APA Garipağaoğlu M, ELİUZ B, ESİN K, ÇAGATAY P, NALBANT H, SOLAKOĞLU Z (2012). Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beslenme durumlarının değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Dergisi, 13(1), 1 - 8.
Chicago Garipağaoğlu Muazzez,ELİUZ Beyza,ESİN Kübra,ÇAGATAY PENBE,NALBANT HACER,SOLAKOĞLU Zeynep Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beslenme durumlarının değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Dergisi 13, no.1 (2012): 1 - 8.
MLA Garipağaoğlu Muazzez,ELİUZ Beyza,ESİN Kübra,ÇAGATAY PENBE,NALBANT HACER,SOLAKOĞLU Zeynep Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beslenme durumlarının değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Dergisi, vol.13, no.1, 2012, ss.1 - 8.
AMA Garipağaoğlu M,ELİUZ B,ESİN K,ÇAGATAY P,NALBANT H,SOLAKOĞLU Z Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beslenme durumlarının değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Dergisi. 2012; 13(1): 1 - 8.
Vancouver Garipağaoğlu M,ELİUZ B,ESİN K,ÇAGATAY P,NALBANT H,SOLAKOĞLU Z Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beslenme durumlarının değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Dergisi. 2012; 13(1): 1 - 8.
IEEE Garipağaoğlu M,ELİUZ B,ESİN K,ÇAGATAY P,NALBANT H,SOLAKOĞLU Z "Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beslenme durumlarının değerlendirilmesi." İstanbul Tıp Dergisi, 13, ss.1 - 8, 2012.
ISNAD Garipağaoğlu, Muazzez vd. "Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin beslenme durumlarının değerlendirilmesi". İstanbul Tıp Dergisi 13/1 (2012), 1-8.