Yıl: 2012 Cilt: 46 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 26 - 28 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çocukluk çağı herpes zoster infeksiyonun klinik özellikleri

Öz:
Amaç: Herpes zoster (HZ) çocukluk çağında nadir olan, özellikle immünsüpresyonu olan hastalarda görülebilen bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı, çocuklarda görülen herpes zoster infeksiyonunun klinik özelliklerini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Şubat 2009-Şubat 2011 tarihleri arasında dermatoloji ve pediatri polikliniklerinde HZ tanısı alan 24 çocuk hastanın verileri retrospektif olarak incelendi.Bulgular: 4-16 yas arasındaki 24 çocuk hastanın 14’ü kız (%58,3), 10’u erkekti (%41,7). Hastaların ortalama yaşı 10,6±3,7 yıldı. Hastalarda en sık yakınma kaşıntıydı (%54,2). Onaltı hastada torasik dermatom tutulurken, diğer hastalarda sırasıyla lumbar (n: 4), trigeminal (n: 3) ve sakral (n: 1) tutulumlar izlendi. Hastaların 11’inde stres, 2’sinde travma öyküsü bulunmaktaydı. Tedavi olarak 10 hastaya oral asiklovir, 3 hastaya oral valasiklovir ve 11 hastaya da sadece lokal tedavi verildi. Hastaların hiçbirinde komplikasyon gelişmedi.Sonuç: HZ, immünsupresyonu olmayan sağlıklı çocuklarda da görülebilmektedir ve bu çocuklarda hastalık iyi seyirlidir. (Türkderm 2012; 46: 26-8)
Anahtar Kelime:

Konular: Hematoloji Pediatri

Clinical features of herpes zoster ınfections in childhood

Öz:
Background and Design: Herpes zoster (HZ) is a rare disease in childhood and encountered especially in immunosuppressed patients. The aim of this study was to determine the clinical features of HZ in children. Materials and methods: Records of 24 children, who had a diagnosis of HZ and were referred to the dermatology and pediatric outpatient clinic during February 2009-February 2011, were evaluated retrospectively. Results: Twenty-four patients, - 14 female (58.3%, 10 male (41.7%) - , aged between 4 and 16 years were assessed. The mean age of the patients was 10.6±3.7 years. The most frequent complaint was pruritus (54.2%). Sixteen patients had thoracic involvement, whilst the rest had lumbar (n: 4), trigeminal (n: 3) and sacral (n: 1) involvements, respectively. Eleven children were distressed and 2 children had physical trauma. Ten patients were treated with acyclovir orally, 3 were given valacyclovir orally and the rest had only local treatment. No complications were reported. Conclusion: HZ may be seen in healthy children with no immunosuppresion and the infection in these patients has a favorable course. (Turkderm 2012; 46: 26-8)
Anahtar Kelime:

Konular: Hematoloji Pediatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Leung AK, Robson WL, Leong AG: Herpes zoster in childhood. J Pediatr Health Care 2006;20:300-3.
 • 2. Feder HM Jr, Hoss DM: Herpes zoster in otherwise healthy children. Pediatr Infect Dis J 2004;23:451-7.
 • 3. Petursson G, Helgason S, Gudmundsson S, Sigurdsson JA: Herpes zoster in children and adolescents. Pediatr Infect Dis J 1998;17:905-8.
 • 4. Kurlan JG, Connelly BL, Lucky AW: Herpes zoster in the first year of life following postnatal exposure to varicella-zoster virus: four case reports and a review of infantile herpes zoster. Arch Dermatol 2004;140:1268-72.
 • 5. Erdal E: Viral hastalıklar. Pediatrik Dermatoloji. Ed. Tüzün Y, Kotogyan A, Serdaroğlu S. İstanbul, Nobel Tıp Kitapevi, 2005;607-44.
 • 6. Grote V, Von Kries R, Rosenfeld E, Belohradsky BH, Liese J: Immunocompetent children account for the majority of complications in childhood herpes zoster. J Infect Dis 2007;196:1455-8.
 • 7. Vázquez M: Varicella zoster virus infections in children after the introduction of live attenuated varicella vaccine. Curr Opin Pediatr 2004;16:80-4.
 • 8. White CJ: Clinical trials of varicella vaccine in healthy children. Infect Dis Clin North Am 1996;10:595-608.
 • 9. Kakourou T, Theodoridou M, Mostrou G, et al: Herpes zoster in children. J Am Acad Dermatol 1998;39:207-10.
 • 10. Rahşan M, Evans Ersoy S, Şahin S: Çocukluk çağı herpes zoster infeksiyonu: 15 vakalık retrospektif bir çalışma. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2005;15:121-4.
 • 11. Nikkels AF, Nikkels-Tassoudji N, Piérard GE: Revisiting childhood herpes zoster. Pediatr Dermatol 2004;21:18-23.
 • 12. Goh CL, Khoo L: A retrospective study of the clinical presentation and outcome of herpes zoster in a tertiary dermatology outpatient referral clinic. Int J Dermatol 1997;36:667-72.
 • 13. Takayama N, Yamada H, Kaku H, Minamitani M: Herpes zoster in immunocompetent and immunocompromised Japanese children. Pediatr Int 2000;42:275-9.
 • 14. Peña JA, Pirics ML, DiCaprio HS, et al: Varicella reactivation presenting as shingles and aseptic meningitis in an immunocompetent 11-year-old boy. Clin Pediatr (Phila) 2009;48:435-7.
 • 15. Jeffrey M, Weinberg MD: Herpes zoster: Epidemiology, natural history and common complications. J Am Acad Dermatol 2007;57:130-5.
 • 16. Gupta MA, Gupta AK: Herpes zoster in the medically healthy child and covert severe child abuse. Cutis 2000;66:221-3.
 • 17. Balamtekin N, Ünay B, Kalman S, Akın R: Sağlıklı iki çocukta herpes zoster. Gülhane Tıp Derg 2004;46:169-71.
 • 18. Semenovitch I, Lupi O: A seroepidemiologic survey of the prevalence of varicella-zoster virus in the pediatric population in two university hospitals in Brazil. Int J Dermatol 2003;42:193-6.
 • 19. Nikkels AF, Piérard GE: Recognition and treatment of shingles. Drugs 1994;48:528-48.
 • 20. Smith CG, Glaser DA: Herpes zoster in childhood: case report and review of the literature. Pediatr Dermatol 1996;13:226-9.
APA Colgecen E, Küçük Ö, Balci M (2012). Çocukluk çağı herpes zoster infeksiyonun klinik özellikleri. , 26 - 28.
Chicago Colgecen Emine,Küçük Öznur,Balci Mehmet Çocukluk çağı herpes zoster infeksiyonun klinik özellikleri. (2012): 26 - 28.
MLA Colgecen Emine,Küçük Öznur,Balci Mehmet Çocukluk çağı herpes zoster infeksiyonun klinik özellikleri. , 2012, ss.26 - 28.
AMA Colgecen E,Küçük Ö,Balci M Çocukluk çağı herpes zoster infeksiyonun klinik özellikleri. . 2012; 26 - 28.
Vancouver Colgecen E,Küçük Ö,Balci M Çocukluk çağı herpes zoster infeksiyonun klinik özellikleri. . 2012; 26 - 28.
IEEE Colgecen E,Küçük Ö,Balci M "Çocukluk çağı herpes zoster infeksiyonun klinik özellikleri." , ss.26 - 28, 2012.
ISNAD Colgecen, Emine vd. "Çocukluk çağı herpes zoster infeksiyonun klinik özellikleri". (2012), 26-28.
APA Colgecen E, Küçük Ö, Balci M (2012). Çocukluk çağı herpes zoster infeksiyonun klinik özellikleri. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 46(1), 26 - 28.
Chicago Colgecen Emine,Küçük Öznur,Balci Mehmet Çocukluk çağı herpes zoster infeksiyonun klinik özellikleri. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 46, no.1 (2012): 26 - 28.
MLA Colgecen Emine,Küçük Öznur,Balci Mehmet Çocukluk çağı herpes zoster infeksiyonun klinik özellikleri. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, vol.46, no.1, 2012, ss.26 - 28.
AMA Colgecen E,Küçük Ö,Balci M Çocukluk çağı herpes zoster infeksiyonun klinik özellikleri. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 2012; 46(1): 26 - 28.
Vancouver Colgecen E,Küçük Ö,Balci M Çocukluk çağı herpes zoster infeksiyonun klinik özellikleri. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 2012; 46(1): 26 - 28.
IEEE Colgecen E,Küçük Ö,Balci M "Çocukluk çağı herpes zoster infeksiyonun klinik özellikleri." Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 46, ss.26 - 28, 2012.
ISNAD Colgecen, Emine vd. "Çocukluk çağı herpes zoster infeksiyonun klinik özellikleri". Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 46/1 (2012), 26-28.