Yıl: 2012 Cilt: 2012 Sayı: 43 Sayfa Aralığı: 1 - 13 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

5-8. Sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin problem çözme bağlamında incelenmesi

Öz:
Aritmetikten cebire geçiş sürecinde farklı problem çeşitleri ile ilgili çözüm stratejilerini kullanma becerilerinin öğrencilere kazandırılması, öğrencilerin ilköğretimin ikinci kademesi ile birlikte soyutkışan matematiği kavrayabilmelerine ve cebirsel düşünmelerine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle Türkiye'de yeniden yapılandırılan ilköğretim matematik öğretimi programında öğrencilerin kırklı problem çeşitleri ile ilgili çözüm süreçlerinin aritmetikten cebire geçiş süreci açısından irdelenmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı; 5-8. sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreci boyunca problem çözme süreçlerindeki farklılaşmaları değişim ve gelişim açısından incelemek ve karşılaştırmaktır. Gelişimci araştırma yöntemiyle yürütülen bu çalışma, Trabzon ilindeki bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 24 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları literatür desteğiyle hazırlanan aritmetik-sözel ve cebirsei-simgesel problemlerdir. Elde edilen veriler, aritmetik, cebir-öııcesi ve cebirle ilgili özellikleri içeren karakterizasyon tablolarına göre değerlendirilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin öğrenim seviyesi arttıkça aritmetik çözümlerden cebirsel çözümlere olan geçiş olumlu yönde değişmek ve gelişmekle birlikte, bu değişim ve gelişim çok az olmuş, farklı öğrenim seviyelerindeki öğrenciler genel olarak aritmetik çözümleri kullanmışlardır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Examination of the 5th - 8th grade students' transition process from arithmetic to algebra with regard problem solving

Öz:
The different grade students' problem solving process takes an important place in the primary school mathematics curriculum mathematics is getting abstract in the second level of primary school. So it is important to examine the different problem solving strategies of students in through transition from arithmetic to algebra according to the new primary school mathematics curriculum in Turkey. So the aim of this study is to investigate the development and the change of problem solving processes on transition process from arithmetic to algebra about 5-8 grade students. The study is conducted by development research methodology at a primary school in Trabzon with the participation of 24 students. The data gathering tools are problems in arithmetic-verbal and algebraic-iconic forms which are developed by the literature support. The data gathered from students are analyzed through the characterization tables which includes arithmetic, pre-algebraic and algebraic characteristics. As a result, by the increase of the students' grades their solutions changed and improved from arithmetic to algebraic, but this change was very little. As well as the different grade students generally used arithmetic solutions for given two problems, only a few students used algebraic and pre-algebraic solutions.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Baki, A., Akkan, Y., Atasoy, E., Çakıroğlu, Ü. & Giivcn, B. (2008, Ağustos). Aritmetikten eebire geçi;?: Problem çözme stratejileri. S. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kotıgrcsi. Aban t İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Bednarz, N.. Radford, L., Janvier, B. & Lepage, A. (1992). Arithmetic and algebraic thinking in problem solving. Proceedings of the 16th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Edu., 1. 65-72.
 • Booth, L. (1984). Algebra: Children 's strategies and errors. Windsor, UK: NFER-Nelson.
 • Booth, L., R. (1988). Children's difficulties in beginning algebra. The Ideas of Algebra, K-12, 20-32. Reston, VA: NCTM.
 • Carpenter, T.P. & Levi, L. (2000). Developing conceptions of algebraic reasoning in the primary grades. [Online]: Retrieved on 1 l-March-2008, at URL: www.vveer.wisc.edu/ncisla/publications/ index.html.
 • Cooper, T., J., Boulton-Lewis, G., Athew, B., Willss, L. & Mutch, S. (1997). The transition arithmetic to algebra: Initial understandings of equals, operations and variable. International Group for the Psychology of Maihematic Education, 21 (2), 89-96.
 • Cortes, A., Vergnaud, G. & Kavafları, N. (1990). From arithmetic to algebra: Negotiating a jump in the learning process. Proceedings of the Fourteenth PME Conference, 27- 34.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (3.Baskı). Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • English, L., D. & Hal ford. G., S. (1995). Mathematics education: Models and processes. Malnvah, NJ: Eri batım.
 • Filîoy, E. & Rojana, T. (1989). Solving equations: The transition from arithmetic to algebra. For The Learning of Mathematics, 9(2). 19-25.
 • French, D. (2002). Teaching and learning algebra. London: Continuum.
 • Herscovics, N. (1989). Cognitive obstacles encountered in the learning of algebra. In S.Wagner & C. Kieran (Eds.), Research issues in the learning and teaching of algebra (pp. 60-92). Res ton. VA: NCTM.
 • Hersovics, N. & Linchevski, L. (1994). A cognative gap between arithmetic and alsebra. Educational Studies in Mathematics, 27( I), 59-78.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi (7.Baskı). 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.,
 • Kieran, C. (1990). Cognitive processes involved in learning school algebra. In P. Nesher & J. Kilpatrick (Eds.), Mathematics and cognition (pp. 96-112). Cambridge: Cambridge University Pres.
 • Kaeran, C. (1992). The learning and teaching of school algebra. In D.A. Grouws (Eds.). Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 390-419). New York: .VIacini 11 an.
 • Kieran, C. & Chalouh, L. (1993). Prealgebra: The transition from arithmetic to algebra. In P. S. Wilson (Ed.), Research ideas for the classroom: Middle grades mathematics ( pp. 119-139). New York: Macmillan.
 • Kieran, C. (1991). A Procedural-structural perspective on algebra research". Proceedings of the Fifteenth International Conference for the Psychology of Mathematics Education, 2, 245-253.
 • Knuth. E., Alibali, M.. McNeil, N., Weinberg, A. & Stephens, A. (2005). Middle school students7 understanding of core algebraic concepts: Equality and variable. Zeutralblatt fur Didaktik der Mathematik. 37 (1), 68-76.
 • Koedinger, K., R., Alibali, M.. W. & Nathan, M.. J. (2008). Trade-offs between grounded and abstract representations: Evidence from algebra poblern solving. Cognitive Science, 32. 366-39.
 • Linchevski, L. & Herscovics, N. (1996). Crossing the cognitive gap between arithmetic and algebra: Operating on the unknown in the context of equations. Educational Studies in Mathematics, 30, 38-65.
 • Linchevski, L. (1995). Algebra with numbers and arithmetic with letters: A definition of pre-algebra. The Journal of Mathematical Behaviour, 14, 1 13-120.
 • Lodholz, R„ D. (1993), The transition from arithmetic to algebra. E.L. Edwards (Ed.), Algebra for everyone (pp. 24-33). Restoıı, VA: NCTM.
 • MEB, TTKB. (2005). ilköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu, Ankara:MEB Basımevi, www.nieb.gov.tr. 7 Mart 2009. " " .
 • National Council of Teachers of Mathematics (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston, Va: NCTM.
 • Rosnick. P. (1999). Some misconceptions concerning die concept of eariabie. B. Moses (Eds.), Algebraic thinking, grades 9-12: Readings from NCTM's school based journals and other publications (pp. 313-315), Reston, Va:NCTM.
 • Slard. A. (1995). The development of algebra: Confront historical and psychological perspectives. Journal of Mathematical Behavior, 14, 15-39.
 • Sfard, A. (1991). On the dual nature of mathematical conceptions: Reflections on processes and objects as different sides of the same coin. Educational Studies in Mathematics. 21, 1-36.
 • Sfard. A. (1994). The gains and pitfalls of reifiearion: The case of algebra. Educational Studies in Mathematics, 26, 191-228.
 • Sfard, A. & Linchevski, L. (1994). The gain and the pitfalls of reification-The case of algebra. Educational Studies in Mathematics. 26, 191-228.
 • Stacey, K. & MacGregor, M. (2000). Learning the algebraic method of solving problems. Journal of Mathematical Behaviour, 18(2). 149-167.
 • Stacey, K. (2008). The transition from arithmetic thinking to algebraic thinking [Online]: Retrieved on 07-Mareh-2008. at URLnnnr. staff.edfac.unimelb.edu.au/'-kayecs/IMECstaceyALGEBRA.
 • Swadener, M. & Soedjadi, R. (19S8). Values, mathematics education and the task of developing pupils' personalities: An Indonesian perspective. Educational Studies In Mathematics. 19 (2), 193-208.
 • Van Amerom, B. (2002). Reinvention of early algebra: Developmental research on the transition from arithmetic to algebra. Unpublished doctoral dissertation, University of Utrecht, The Netherlands.
 • Wagner, S. & ICieran, C. (1989). Research issues in the learning and teaching of algebra. Reston, VA: NCTM.
 • Wagner, S. & Parker, S. (1993). Advancing algebra. In P. S. Wilson (Eds.), Research ideas for the classroom: High school mathematics (pp.117-139), New York: Macmillan Publishing Company.
 • Wagner, S. (1983). What are these things called variables? Mathematics Teacher, October, 474-478.
 • Williams, A. & Cooper, T. (2001), Moving from arithmetic to algebra under the time pressures of real classrooms, hi H. Chick, K. Stacey, Jill Vincent. & John Vincent (Eds.), Proceedings of the 12th ICMf Study Conference: The Future of the Teaching and Learning of Algebra, (pp.665-662). Melbourne: University of Melbourne.
 • Zaskıs, R. & Hazzan, O. (1999). Interviewing in mathematics education research: Choosing the questions. Journal of Mathematical Behaviour. 17 (4), 429-439.
APA AKKAN Y, BAKİ A, Çakıroğlu Ü (2012). 5-8. Sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin problem çözme bağlamında incelenmesi. , 1 - 13.
Chicago AKKAN YAŞAR,BAKİ Adnan,Çakıroğlu Ünal 5-8. Sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin problem çözme bağlamında incelenmesi. (2012): 1 - 13.
MLA AKKAN YAŞAR,BAKİ Adnan,Çakıroğlu Ünal 5-8. Sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin problem çözme bağlamında incelenmesi. , 2012, ss.1 - 13.
AMA AKKAN Y,BAKİ A,Çakıroğlu Ü 5-8. Sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin problem çözme bağlamında incelenmesi. . 2012; 1 - 13.
Vancouver AKKAN Y,BAKİ A,Çakıroğlu Ü 5-8. Sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin problem çözme bağlamında incelenmesi. . 2012; 1 - 13.
IEEE AKKAN Y,BAKİ A,Çakıroğlu Ü "5-8. Sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin problem çözme bağlamında incelenmesi." , ss.1 - 13, 2012.
ISNAD AKKAN, YAŞAR vd. "5-8. Sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin problem çözme bağlamında incelenmesi". (2012), 1-13.
APA AKKAN Y, BAKİ A, Çakıroğlu Ü (2012). 5-8. Sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin problem çözme bağlamında incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012(43), 1 - 13.
Chicago AKKAN YAŞAR,BAKİ Adnan,Çakıroğlu Ünal 5-8. Sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin problem çözme bağlamında incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012, no.43 (2012): 1 - 13.
MLA AKKAN YAŞAR,BAKİ Adnan,Çakıroğlu Ünal 5-8. Sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin problem çözme bağlamında incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2012, no.43, 2012, ss.1 - 13.
AMA AKKAN Y,BAKİ A,Çakıroğlu Ü 5-8. Sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin problem çözme bağlamında incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 2012(43): 1 - 13.
Vancouver AKKAN Y,BAKİ A,Çakıroğlu Ü 5-8. Sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin problem çözme bağlamında incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 2012(43): 1 - 13.
IEEE AKKAN Y,BAKİ A,Çakıroğlu Ü "5-8. Sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin problem çözme bağlamında incelenmesi." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012, ss.1 - 13, 2012.
ISNAD AKKAN, YAŞAR vd. "5-8. Sınıf öğrencilerinin aritmetikten cebire geçiş süreçlerinin problem çözme bağlamında incelenmesi". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012/43 (2012), 1-13.