Yıl: 2012 Cilt: 11 Sayı: 22 Sayfa Aralığı: 157 - 175 Metin Dili: Türkçe

Çalışma barışına katkısı olabilecek bir sistem: Esneklik

Öz:
Çalışma yaşamının en önemli iki faktörü olan işçi ve işverenin arasında, bilhassa ekonomik açıdan, çok önemli farklılıklar bulunduğu yadsınamaz bir gerçektir. İşverenin üstünlüğü, İş Hukukunun özel kuralları ile giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak işçiyi koruyucu hükümler, bazen ticari işletmeleri zor duruma düşürecek bir görünüm alabilmektedir. Bu dununda yeni yatırım yapma veya yatırımları genişletme imkanı işverenin elinden alınmakta, yeni işyerlerinin açılmaması nedeniyle de, dolaylı olsa da işçiler zarara uğramaktadırlar. İki taraf arasındaki menfaat dengesini sağlayabilecek çalışma türlerinin belki de en önemlisi, esnek çalışmadır. Esnek çalışmaların, taraflar arasında dengeleyici rol oynamasından dolayı iş hııladc sistemi içinde daha fazla yer almasının tarafların yararına olduğu kanısındayız.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aydın Ufuk: Çağrı Üzerine Çalışma ve Uygulama Sorunları, Sicil, Aralık 2007
 • Boemke, Burkhard - Föhr, Silvia; Arbeitsformen der Zukunft Heidelberg 1999
 • Caniklioğlu Nurşen: TİSK Semineri, Yeni Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu Seminerine verilen tebliğ, 20.21 Eylül 201 l,http://www. tisk. org.tr. [02.01.2012]
 • Çankaya Osman Güven / Çil Şahin: İş Hukukunda Üçlü ilişkiler, Ankara 2006
 • Ekmekçi Ömer: Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasına İlişkin Sorunlar, Sicil İHD, Haziran 2009
 • Engin E. Murat: Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşveren, BASİSEN Yayını, İstanbul 1993
 • Ekonomi Münir: Telafi Çalışması, Legal İHD., 2004/4
 • Eyrenci Öner: IOsmi Süreli Çalışmalar, İstanbul 1989
 • Hekimler, Alpay: Sosyal Politika Boyutunda Federal Almanya'da Esnek Çalışma) Modelleri, Ankara 2006,TİSK Yayınları. No:263
 • Hekimler, Alpay: Avrupa Birliği'nin Kabul Ettiği Ödünç Çalışmaya İlişkin Direktif ile Getirdiği Yeni Düzenlemeler, İşveren, Ocak 2009
 • Köstekli Şeyma İpek: Esneklik-Güvence Dengesi: AB Deneyimi ve Türkiye; TİSK Akademi,2008/11
 • Soyer Polat: Yeni Düzenlemeler Karşısında Fazla Saatlerle Çalışmaya İlişkin Bazı Düşünceler, Legal İHD, 2004/3
 • Süral, Nurhan: 4857 sayılı İş Kanunumuzda Esneklik Açılımları, İşveren Dergisi, Eylül 2007 Özel Ek
 • Şen Sabahattin: Esnek Üretim-Esnek İlişkilerine Etkileri, Ankara 2004
 • Tınar Mustafa Yaşar: Güvenceli Esneklik" Tartışmaları ve Türkiye, İşveren, Nisan 2007
 • TİSK; Çalışma Hayatında Esneklik, Ankara 1999
 • Tuncay Can: Çalışma Süreleri ve İstihdam Türlerinde Esnekleştirme, Esneklik, Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası, Ankara 1995
 • Zeytinoğlu Emin: İş Paylaşımı (Job Sharing), İstanbul 2000
APA ZEYTİNOĞLU E (2012). Çalışma barışına katkısı olabilecek bir sistem: Esneklik. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(22), 157 - 175.
Chicago ZEYTİNOĞLU Emin Çalışma barışına katkısı olabilecek bir sistem: Esneklik. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11, no.22 (2012): 157 - 175.
MLA ZEYTİNOĞLU Emin Çalışma barışına katkısı olabilecek bir sistem: Esneklik. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.22, 2012, ss.157 - 175.
AMA ZEYTİNOĞLU E Çalışma barışına katkısı olabilecek bir sistem: Esneklik. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 11(22): 157 - 175.
Vancouver ZEYTİNOĞLU E Çalışma barışına katkısı olabilecek bir sistem: Esneklik. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 11(22): 157 - 175.
IEEE ZEYTİNOĞLU E "Çalışma barışına katkısı olabilecek bir sistem: Esneklik." Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, ss.157 - 175, 2012.
ISNAD ZEYTİNOĞLU, Emin. "Çalışma barışına katkısı olabilecek bir sistem: Esneklik". Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11/22 (2012), 157-175.