Yıl: 2012 Cilt: 0 Sayı: 11 Sayfa Aralığı: 1 - 6 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Siber Mağduriyet Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları

Öz:
Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi insanların internete ve bilgisayara bağımlılığını gün geçtikçe artırmaktadır. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan sosyal ağlara gerek bilgisayar ve gerekse mobil aygıtlar aracılığıyla kolayca ulaşılmaktadır. Şirketlerin de ürettikleri mobil aygıtlara sosyal ağ ve internetin kullanımını artırıcı özellikler eklemesi giderek yaygınlaşan bir bilgi paylaşımını kaçınılmaz kılmaktadır. Bilgi paylaşımının aileler, okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından kontrol edilememesi teknoloji üzerinden zorbalık yapmaya imkân tanıyan yeni bir kavram ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmanın amacı, siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerin tespitinin sağlanması ve hangi yollarla mağduriyet yaşandığını tespit etmek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir Siber Mağduriyet Ölçeği geliştirmektir. Ölçek, 24 maddeden oluşmaktadır. 532 öğrenciden elde edilen veriler üzerinde yapılan istatistiksel analizlerde ölçeğin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Bu tek faktör toplam varyansın %30.17’sini oluşturmaktadır. Madde faktör yüklerinin .43 ile. 67 arasında değiştiği görülmüştür. Cronbach alfa katsayısı .89, test-tekrar test korelasyonu ise .75 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu değerlerden ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu yargısına varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri

Initial Psychometric Findings of Cyber Victimization Scale

Öz:
The development of information and communication technologies increases people’s addiction to the internet and computer day by day. Social Networks, which are especially prevailing among young, can be easily accessed via computers and mobile devices. Companies added new technologies, which increase the use of internet and social networks, to the mobile devices and this has made information sharing inevitable part of life. Parents, school administrators, and teachers cannot control the sharing of information and this has created a new trend which leads violence via technology. In this research, Cyber Victimization Scale is developed to determine the students who are exposed to Cyber Bullying and in which aspects they experience this victimization. The scale consists of 24 items. According to the statistical analyses which are based on the data collected from 532 students, all items are loaded under a single factor. This single factor constitutes 30.17% of whole variance. The factor loads vary from .43 to .67. Cronbach alpha coefficient for the entire scale is measured as .89, and test-retest reliability coefficient is found as .75. These results show that this scale is valid and reliable.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Akbulut, Y., Şahin, Y. L., ve Erişti, B. (2010). Cyberbullying victimization among Turkish online social utility members. Journal of Educational Technology & Society, 13 (4), 192-201.
  • Akbulut, Y., ve Eristi, B. (2011). Cyberbullying and victimisation among Turkish university students. Australasian Journal of Educational Technology, 27(7), 1155–1170.
  • Arıcak, T., Siyahhan, S., Uzunhasanoglu, A., Saribeyoglu, S., Ciplak, S., Yilmaz, N., & Memmedov, C. (2008). Cyberbullying among Turkish adolescents. Cyberpsychology & Behavior, 11(3), 253-261.
  • Arıcak, O. T. (2009). Psychiatric symptomatology as a predictor of cyberbullying among university students. Eurasian Journal of Educational Research, 34, 167-184.
  • Arıcak, O.T.(2011).Siber zorbalık: Gençlerimizi bekleyen yeni tehlike. Kariyer Penceresi, 2(6):10-12.
  • Arıcak, O.T., Kınay, H. ve Tanrıkulu, T. (2012). Siber Zorbalık Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 101-114.
  • Büyüköztürk, Ş.(2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
  • Hanewald, R. (2008). Confronting the pedagogical challenge of cyber safety. Australian Journal of Teacher Education, 33(3), 1-16.
  • Olweus, D. (1999). Sweden. In P. K. Smith, Y. Morita, J. Junger-Tas, D. Olweus, R. Catalano & P. Slee (Eds.), The nature of school bullying: A cross national perspective (p. 7-27). London and New York: Routledge.
  • Topçu, Ç., Erdur-Baker, Ö., & Çapa-Aydın, Y. (2008). Examination of cyberbullying experiences among Turkish students from different school types. CyberPsychology & Behavior, 11 (6), 643-648.
APA ARICAK O, TANRIKULU T, KINAY H (2012). Siber Mağduriyet Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları. , 1 - 6.
Chicago ARICAK Osman Tolga,TANRIKULU Taşkın,KINAY Hüseyin Siber Mağduriyet Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları. (2012): 1 - 6.
MLA ARICAK Osman Tolga,TANRIKULU Taşkın,KINAY Hüseyin Siber Mağduriyet Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları. , 2012, ss.1 - 6.
AMA ARICAK O,TANRIKULU T,KINAY H Siber Mağduriyet Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları. . 2012; 1 - 6.
Vancouver ARICAK O,TANRIKULU T,KINAY H Siber Mağduriyet Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları. . 2012; 1 - 6.
IEEE ARICAK O,TANRIKULU T,KINAY H "Siber Mağduriyet Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları." , ss.1 - 6, 2012.
ISNAD ARICAK, Osman Tolga vd. "Siber Mağduriyet Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları". (2012), 1-6.
APA ARICAK O, TANRIKULU T, KINAY H (2012). Siber Mağduriyet Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 0(11), 1 - 6.
Chicago ARICAK Osman Tolga,TANRIKULU Taşkın,KINAY Hüseyin Siber Mağduriyet Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 0, no.11 (2012): 1 - 6.
MLA ARICAK Osman Tolga,TANRIKULU Taşkın,KINAY Hüseyin Siber Mağduriyet Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.11, 2012, ss.1 - 6.
AMA ARICAK O,TANRIKULU T,KINAY H Siber Mağduriyet Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2012; 0(11): 1 - 6.
Vancouver ARICAK O,TANRIKULU T,KINAY H Siber Mağduriyet Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2012; 0(11): 1 - 6.
IEEE ARICAK O,TANRIKULU T,KINAY H "Siber Mağduriyet Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları." Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 0, ss.1 - 6, 2012.
ISNAD ARICAK, Osman Tolga vd. "Siber Mağduriyet Ölçeği’nin ilk psikometrik bulguları". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 11 (2012), 1-6.