Yıl: 2011 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 67 - 77 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve uyku

Öz:
Uykunun hava yolu direnci, solunum kaslarının kasılımı ve solunum kontrolü dahil olmak üzere solunum sistemi üzerine etkileri bulunmaktadır. Kişinin solunum sorunları yoksa bu değişiklikler fizyolojik sınırlar içinde kalmaktadır. Ancak solunum sorunu olan olgularda ve özellikle kronik obstrüktif akciğer hastalarında (KOAH) uyku ciddi sorun yaratmaktadır. KOAH’ta solunumun kontrolü, uyku ve uyanıklıkta sağlıklı bireylerle aynı temel özelliklere sahip olmasına karşın, solunum ve gaz değişimi olumsuz etkilenmekte ve hızlı göz hareketleri (REM) sırasında solunum kaslarında görülen atoni hiperkapni ve hipoksiyi derinleştirmektedir. Hipoksi arousalları (uyanayazma), uyku bölünmelerini, pulmoner hipertansiyonu ve mortalite riskini artırmaktadır. KOAH’lı olgularda diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi hipoksi olmaksızın uyku kalitesi bozulmakta ve tedavide kullanılan ilaçlar da uyku bölünmelerine ve uykusuzluğa neden olabilmektedir. Bu derlemede KOAH ile uyku bozukluklarının birlikteliğini, fizyolojik mekanizmaları ve kliniğe yansımalarını incelemek istedik.
Anahtar Kelime:

Konular: Solunum Sistemi

Chronic obstructive pulmonary disease and sleep

Öz:
Sleep affects the respirotory system by causing changes in airway resistance, respiratory muscle contractility, and central respiratory control. In an individual who has no respiratory problems, these changes remain within physiological limits. However, in patients with respiratory problems, especially chronic obstructive pulmonary disease (COPD), sleep creates a serious problem. Although the control of breathing in patients with COPD follows the same basic principles as it does in normal subjects, both awake and asleep, the respiratory and gas exchange is adversely affected and the atonia of respiratory muscles during rapid eye movement (REM) sleep deepens the hypoxia and hypercapnia. The hypoxia leads to increased arousals, sleep disruptions, pulmonary hypertension, and higher mortality. As with other chronic diseases, the quality of sleep among patients with COPD deteriorates without hypoxia and the drugs used in therapy cause sleep deprivations and insomnia. This review presents an examination of the association of COPD and sleep disorders, including the physiologic mechanisms and their clinical implications.
Anahtar Kelime:

Konular: Solunum Sistemi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. American Academy of Sleep Medicine. The international Classification of sleep disorders: diagnostic and coding manual; 2nd ed. Westchester, IL: American Academy of Sleep Medicine, 2005;165–167.
 • 2. Casey KR, Cantillo KO, Brown LK. Sleep-related hypoventilation/hypoxemic syndromes. Chest 2007;131:1936-1948.
 • 3. Köktürk O. Kronik obstrüktif akciğer hastalarında uyku sorunları. In:Umut S, Ertürk E,eds. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı. Toraks Kitaplar. No: 2. Galenos Yayıncılık San Tic. Ltd.Şti. İstanbul; 2000: 167-88.
 • 4. Douglas NJ. Chronic obstructive pulmonary disease. In: Kryger MH, Roth T, Dement WC (eds). Principles and Practice of Sleep Medicine. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 2000: 965- 975.
 • 5. Douglas NJ. Sleep in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Clin Chest Med 1998;19:115-125.
 • 6. McNicholos WT. Sleep in chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir Mon 2006;38:325–336.
 • 7. Gay PC. Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Sleep. Respiratory Care 2004;49:39-52.
 • 8. Phillipson EA. Control of breathing during sleep. Am Rev Respir Dis 1978;118:909-939.
 • 9. Stradling JR, Chadwick GA, Frew AJ. Changes in ventilation and its components in normal subjects during sleep. Thorax 1985;40:364-370.
 • 10. Douglas NJ, White DP, Pickett CK, Weil JV, Zwillich CW. Hypercapnic ventilatory response in sleeping adults. Am Rev Respir Dis.1982;126:758-762.
 • 11. Berthon-Jones M, Sullivan CE. Ventilatory and arousal responses to hypoxia in sleeping humans. Am Rev Respir Dis 1982;125:632- 639.
 • 12. Douglas NJ, Calverley PMA, Leggett RJE, Brash HM, Flenley DC, Brezinova V. Transient hypoxaemia during sleep in chronic bronchitis and emphysema. Lancet 1979;1:1-4.
 • 13. Mohenseni V. Sleep in chronic obstructive pulmonary disease. Seminars in Respiratory and Critical Care 2005;26:109-116.
 • 14. Juan G, Calverley P, Talamo C, Schnader J, Roussos C. Effect of Carbondioxide on diaphragmatic function in human beings. N Engl J Med 1984;310:874-879.
 • 15. Tusiewicz K, Moldofsky H, Bryan AC, Bryan MH. Mechanics of the ribcage and diaphragm during sleep. J Appl Physiol 1977;43:600-602.
 • 16. Chadaroğlu Ç. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve uyku.In:Umut S, Erdinç E,eds. Tanımdan tedaviye kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Toraks Kitapları. No:6. Galenos Yayıncılık San Tic. Ltd.Şti. İstanbul; 2008;269-275.
 • 17. Sullivan CE, Kozar LF, Murphy E, Phillipson EA. Primary role of disease. Respiratory afferents in sustaining breathing rhythm. J Appl Physiol 1978;45:11-17.
 • 18. Douglas NJ, White DP, Pickett CK, Weil JV, Zwillich CW. Respiration during sleep in normal man. Thorax 1982;37:840-844.
 • 19. Hudgel DW, Devadetta P. Decrease in functional residual capacity during sleep in normal humans. J Appl Physiol 1984;57:1319-1322.
 • 20. Phillipson EA, Goldstein RS. Breathing during sleep in chronic obstructive pulmonary disease. Chest 1984;85:24-30S.
 • 21. Muller NL, Francis PW, Gurwitz D, Levison H, Bryan AC. Mechanism of hemoglobin desaturation during rapid-eyemovement sleep in normal subjects and in patients with cystic fibrosis. Am Rev RespirDis 1980;121:463-469.
 • 22. Hudgel DW, Martin RJ, Capehart M, Johnson B, Hill P. Contribution of hypoventilation to sleep oxygen desaturation in chronic obstructive pulmonary disease. J Appl Physiol 1983;55:669- 677.
 • 23. Köktürk O, Çiftçi B. Overlap Sendromu. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2003;51: 333-348.
 • 24. Bradley TD, Mateika J, Li D, Avenado M, Goldstein RS. Daytime hypercapnia in the development of nocturnal hypoxemia in COPD. Chest 1990;97:308-312.
 • 25. Connaughton JJ, Caterall JR, Elton RA, Stradling JR, Douglas NJ. Do sleep studies contribute to the management of patients with severe chronic obstructive pulmonary disease? Am Rev Respir Dis 1988;138:341-344.
 • 26. Fletcher E, Miller J, Divine G, Fletcher J, Miller T. Nocturnal oxyhemoglobin desaturation in COPD patients with arterial oxygen tensions above 60 mmHg. Chest 1987;92:604-608.
 • 27. Johnson MW, Remmers JE. Accessory muscle activity during sleep in chronic obstructive pulmonary disease. J Appl Physiol 1984;57:1011-1017.
 • 28. Mulloy E, McNicholas WT. Ventilation and gas exchange during sleep and exercise in severe COPD. Chest 1996;109:387-394.
 • 29. Fleetham J, West P, Mezon B, Conway W, Roth T, Kryger M. Sleep, arousals, and oxygen desaturation in chronic obstructive pulmonary disease: the effect of oxygen therapy. Am Rev Respir Dis 1982; 126:429-433.
 • 30. Becker HF, Piper AJ, Flynn WE, McNamara SG, Grunstein RR, Peter JH, et al. Breathing during sleep in patients with nocturnal desaturation. Am J Respir Crit Care Med 1999;159:112-118.
 • 31. Ballard RD, Clover CW, Suh BY. In fluence of sleep on respiratory function in emphysema. Am J Respir Crit Care Med 1995;151:945-951.
 • 32. Klink M, Quan S. Prevalence of reported sleep disturbances in a general population and their relationship too bstructive airways diseases. Chest 1987;91:540-546.
 • 33. Cormick W, Olson LG, Hensley MJ, Saunders NA. Nocturnal hypoxaemia and quality of sleep in patients with chronic obstructive lung disease. Thorax 1986;41:846-854.
 • 34. Breslin E, Van der Schans C, Breubink S, Paula Meek RN, Kent Mercer MS, William Volz RN, et al. Perception of fatigue and quality of life in patients with COPD. Chest 1998;114:958-964.
 • 35. Phillips B, Cooper K, Burke T. The effect of sleep loss on breathing in chronic obstructive pulmonary disease. Chest 1987;91:29-32.
 • 36. Fletcher EC, Luckett RA, Miller T, Costarangos C, Kutka N, Fletcher JG. Pulmonary vascular hemodynamics in chronic lung disease patients with and without oxyhemoglobin desaturation during sleep. Chest 1989;95:757-766.
 • 37. Levi-Valensi P, Weitzenblum E, Rida Z, Aubry P, Braghiroli A, Donner C, et al. Sleep-related oxygen desaturation and daytime pulmonary haemodynamics in COPD patients. Eur Respir J 1992;5:301-307.
 • 38. Flick MR, Block AJ. Nocturnal vs diurnal cardiac arrhythmias in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Chest 1979;75:8-11.
 • 39. Shepard JW, Schweitzer PK, Kellar CA, Chun DS, Dolan GF. Myocardial stress. Exercise versus sleep in patients with COPD. Chest 1984;86:36-374.
 • 40. Tirlapur VG, Mir MA. Nocturnal hypoxemia and associated electrocardiographic changes in patients with chronic obstructive airways disease. N Engl J Med 1982;306:125-130.
 • 41. Fletcher EC, Donner CF, Midgren B, Zielinski J, Levi-Valensi P, Braghiroli A, et al Survival in COPD patients with a daytime Pa,O2 greater than 60 mmHg with and without nocturnal oxyhemoglobin desaturation. Chest 1992;101:649-655.
 • 42. McNicholas WT, FitzGerald MX. Nocturnal death among patients with chronic bronchitis and emphysema. BMJ 1984;289:878.
 • 43. Folgering H, Vos P. Sleep and breathing in chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir Mon 1998; 10:303-323.
 • 44. Spillane JD. Restless legs syndrome in chronic pulmonary disease. British Medical Journal 1970;l4:796-798.
 • 45. Van Manen JG, Bindels PJ, Ijzermans CJ, Van der Zee JS, Bottema BJ, Schade E. Prevalence of comorbidity in patients with a chronic airway obstruction and controls over the age of 40. J Clin Epidemiol 2001;54:287-293.
 • 46. Klink ME, Dodge R, Quan SF. The relation of sleep complaints to respiratory symptoms in a general population. Chest 1994;105:151- 154.
 • 47. Larsson LG, Lindberg A, Franklin KA, Lundback B. Symptom’s related to obstructive sleep apnea are common in subjects with asthma, chronic bronchitis and rhinitis in a general population. Respir Med 2001;95:423-429.
 • 48. Larsson LG, Lunback B, Jonsson AC, Lindstrom M, Jonsson E. Symptoms related to snoring and sleep apnoea in subjects with chronic bronchitis: report from the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Study. Respir Med 1997;91:5-12.
 • 49. Janet H, Vahid M. Can periodic limb movement disorder be diagnosed without polysomnography? A case control study. Sleep Med 2003;4:35-41.
 • 50. Charokopos N, Leotsinidis M, Pouli A, Tsiamita M, Karkoulias K, Spiropoulos K. Periodic limb movement during sleep and chronic obstructive pulmonary disease. Sleep Breath 2008;12:155-159.
 • 51. McNicholas WT. Impact of sleep in COPD. Chest 2000;117:48S-53S.
 • 52. Fleetham JA, Mezon B, West P, Bradley CA, Anthonisen NR, Kryger MH. Chemical control of ventilation and sleep arterial oxygen desaturation in patients with COPD. Am J Respir 1980;122:583-589.
 • 53. Douglas NJ. Nocturnal hypoxemia in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Clin Chest Med 1992;13:523-532.
 • 54. Orr WC, Shammathman Z, Allen M, Robinson MG. Esophageal function and gastroesophageal reflux during sleep and waking in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Chest 1992;101:1521-1525.
 • 55. Standards for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive pulmonary disease. American Thoracic Society. Am J Respir Crit Care Med 1995;152:S77-S121.
 • 56. Zielinski J, MacNee W, Wedzicha J, Ambrosino N, Braghiroli A, Dolensky J, et al. Causes of death in patients with COPD and chronic respiratory failure. Monaldi Arch Chest Dis 1997;52:43-47.
 • 57. Plywaczewski R, Sliwinski P, Nowinski A, Kaminski D, Zielinski J. Incidence of nocturnal desaturation while breathing oxygen in COPD patients under going long-term oxygen therapy. Chest 2000; 117:679-683.
 • 58. Aida A, Miyamoto K, Nishimura M, Aiba M, Kira S, Kawakami Y. Prognostic value of hypercapnia inpatients with chronic respiratory failure during long-term oxygen therapy. Am Rev Respir Crit Care Med 1998;158:188-193.
 • 59. Lopata M,Onal E. Mass loading, sleep apnea, and the pathogenesis of obesity hypoventilation. Am Rev Respir Dis 1982;126:640-645.
 • 60. Sanders MH, Newman AB, Haggerty CL, Redline S, Lebowitz M, Samet J,et al. Sleep and sleep-disordered breathing in a dults with predominantly mild obstructive airway disease. Am J Respir Crit Care Med 20031;167:7-14.
 • 61. Rechtschaffen A, Kales A. A manual of standardized terminology, techniques and scoring system for sleep stages of human subjects. Washington, DC, Public Health Service, US Government Printing Office,1968.
 • 62. McNicholas WT. Sleep in chronic obstructive pulmonary disease. In: McNicholas WT, Phillipson EA (eds). Breathing Disorders in Sleep. London: WB Saunders, 2002:299-309.
 • 63. Nunes DM, Mota RMS, Machado MO, Pereira EDB, de Bruin VMS, de Bruin PFC. Effect of melatonin administration on subjective sleep quality in chronic obstructive pulmonary disease. Brazilian Journal of Medical and Biological Research 2008;41:926-931.
 • 64. Scheer FA, Czeisler CA. Melatonin, sleep, and circadian rhythms. Sleep Med Rev 2005;9:5-9.
 • 65. Zhdanova IV, Raz DJ. Effects of melatonin ingestion on cAMP and cGMP levels in human plasma. J Endocrinol 1999;163:457-462.
 • 66. Zhdanova IV. Melatonin as a hypnotic: pro. Sleep Med Rev 2005;9:51-65.
 • 67. Buscemi N, Vandermeer B, Hooton N, Pandya R, Tjosvold L, Hartling L, et al. Efficacy and safety of exogenous melato-nin for secondary sleep disorders and sleep disorders accompanying sleep restriction: meta-analysis. BMJ 2006;332:385-393.
 • 68. Antonelli M, Conti G, Rocco M, Bufi M, De Blasi R. A, Vivino G, et al. A comparison of noninvasive positive pressure ventilation and conventional mechanical ventilation in patients with acute respiratory failure. N Engl J Med 1998;339:429-435.
 • 69. Jones SE, Packham S, Hebden M, Smith AP. Do miciliary nocturnal intermittent positive pressure ventilation in patients with respiratory failure due to severe COPD :long-term follow-up and effect on survival. Thorax 1998;53:495-498.
 • 70. Krachman SL, Quaranta AJ, Berger TJ, Criner GJ. Effects of noninvasive positive pressure ventilation o gas exchang eand sleep in COPD patients. Chest 1997;112:623-628.
 • 71. Drake CL, Day R, Hudge lD, Stefadu Y, Parks M, Syron ML, et al. Sleep during titration predicts continuous positive airway pressure compliance. Sleep 2003;26:308-31.
 • 72. DMERC Region B website, DMERC regional medical review policy: http://www.adminastar.com/Providers/DMERC/MedicalPolicy/ Files/OxygenOxygen EquipmentRev36.htm.Accessed11/08/03.
 • 73. ACCP. Clinical indications for noninvasive positive pressure ventilation in chronic respiratory failure due to restrictive lung disease, COPD, and nocturnal hypoventilation - A consensus conference report. Chest 1999;116:521-534.
 • 74. Stege G, Vos PJE, Van den Elshout F, Dekhuijzen PNR, Van de ven MJT, Heijdra YF. Sleep,hypnotics and chronic obstructive pulmonary disease. Respirotory Medicine 2008;102:801-804.
 • 75. Steens R, Pouliot Z, Millar T, Kryger M, George C. Effects of Zolpidem and triazolam on sleep and respiration in mild to moderate chronic obstructive pulmonary disease. Sleep 1993;16:318-326.
 • 76. Sullivan CE, Issa FG, Berthon-Jones M, Eves L. Reversal of obstructive sleep apnoea by continuous positive airway pressure applied through the nares. Lancet 1981;1:862-865.
 • 77. Rapopor DM, Garay SM, Epstein H, Goldring HA. Hypercapnia in the obstructive sleep apnoea syndrome:are-evaluation of the Pickwickian syndrome. Chest 1986;89:627-635.
 • 78. Kessler R, Chaouat A, Weitzenblum E, Oswald M, Ehrhart M, Apprill M, et al. Pulmonary hypertension in the obstructive sleep apnoea syndrome: prevalence, causes and therapeutic consequences. Eur Respir J 1996;9:787-794.
 • 79. Strumpf DA, Millman RP, Carlisle CC, Grattan LM, Ryan SM, Erickson AD, et al. Nocturnal positive-pressure ventilation via nasal mask in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1991;144:1234-1239.
 • 80. Meecham-Jones DJ, Paul EA, Jones PW. Nasal pressure support ventilation plus oxygen compared with oxygen therapy alone in hypercapnic COPD. Am J Respir Crit Care Med 995;152:538-544.
 • 81. Gay PC, Hubmayr RD, Stroetz RW. Efficacy of nocturnal nasal ventilation in stable, severe chronic obstructive pulmonary disease during a 3-month controlled trial. Mayo Clin Proc 1996;71:533-542.
 • 82. Subramanian S, Stroh lKP. A management guideline for obesity hypoventilation syndromes. Sleep Breath 1999;3:131-138.
 • 83. Perezde Liano LA, Golpe R, Piquer MO, Racamonde AV, Caruncho MV, Muinelos OC, et al. Short-term and long-term effects of nasal intermittent positive pressure ventilation in patients with obesity-hypoventilation syndrome. Chest 2005;128:587-594.
 • 84. Masa JF, Celli BR, Riesco JA, Hernandez M, Sanchez de Cos J, Disdier C. The obesity hypoventilation syndrome can be treated with non-invasive mechanical ventilation. Chest 2001;119:1102-1107.
 • 85. Chouri-Pontarollo N, Borel JC, Tamisier R, Wuyam B, LevyP, Pepin JL. Impaired objective daytime vigilance in obesityhypoventilation syndrome: impact of non-invasive ventilation. Chest 2007;131:148-155.
 • 86. American Thoracic Society. Standards for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1995;152:S77-S120.
 • 87. Krachman SL, Chatila W, Martin UJ, Nugent T, Crocetti J, Gaughan J, et al. Effects of lung volume reduction surgery on sleep quality and nocturnal gas Exchange in patients with severe emphysema. Chest 2005;128:3221-3228.
APA Ozturk O (2011). Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve uyku. , 67 - 77.
Chicago Ozturk Onder Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve uyku. (2011): 67 - 77.
MLA Ozturk Onder Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve uyku. , 2011, ss.67 - 77.
AMA Ozturk O Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve uyku. . 2011; 67 - 77.
Vancouver Ozturk O Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve uyku. . 2011; 67 - 77.
IEEE Ozturk O "Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve uyku." , ss.67 - 77, 2011.
ISNAD Ozturk, Onder. "Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve uyku". (2011), 67-77.
APA Ozturk O (2011). Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve uyku. Solunum, 13(2), 67 - 77.
Chicago Ozturk Onder Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve uyku. Solunum 13, no.2 (2011): 67 - 77.
MLA Ozturk Onder Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve uyku. Solunum, vol.13, no.2, 2011, ss.67 - 77.
AMA Ozturk O Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve uyku. Solunum. 2011; 13(2): 67 - 77.
Vancouver Ozturk O Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve uyku. Solunum. 2011; 13(2): 67 - 77.
IEEE Ozturk O "Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve uyku." Solunum, 13, ss.67 - 77, 2011.
ISNAD Ozturk, Onder. "Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve uyku". Solunum 13/2 (2011), 67-77.