Özel eğitim alanında görev yapan eğitimcilerin işbaşında eğitimi: Ayrık denemelerle öğretim formatında eşzamanlı ipucu stratejilerinin kullanımının öğretimi

Yıl: 2012 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 2091 - 2110 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Özel eğitim alanında görev yapan eğitimcilerin işbaşında eğitimi: Ayrık denemelerle öğretim formatında eşzamanlı ipucu stratejilerinin kullanımının öğretimi

Öz:
Bu çalışmada, bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitimci olarak görev yapan üç personele eşzamanlı ipucuyla öğretim yöntemini kullanarak ayrık denemelerle öğretim sunmaları için uygulanan personel eğitiminin etkililiğini incelemek amaçlanmıştır. Eğitimcilere yoklama alma ve öğretim sunma becerisini kazandırmak için bilgilendirme kitapçığı, canlı model ve videoyla geribildirim sunmayı içeren hata düzeltmesinin kullanıldığı araştırmada, denekler arası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda tüm katılımcıların yoklama alma ve eşzamanlı ipucuyla öğretim sunma becerisinde % 100; eğitimciler tarafından öğretim sunulan öğrencilerin öğretimi yapılan beceride (gösterilen resmi adlandırma) ise % 80-100 doğru tepki düzeyine ulaştığı görülmüştür. Uygulama sona erdikten 4-8 hafta sonra izleme verisi toplanmış, eğitimcilerin edindikleri becerileri korudukları görülmüştür. Araştırmaya katılan eğitimcilerin araştırmaya ilişkin görüşlerini değerlendirmek için sosyal geçerlik verisi toplanmıştır
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Belfiore, P. J., Fritts, K. M., & Herman, B. C. (2008). The role of procedural integrity: Using self-monitoring to enhance discrete trial instruction (DTI). Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 23, 95-102.
 • Çelik, S. (2007). Zihinsel yetersizlik gösteren çocuklara kavram öğretiminde doğrudan öğretim ve eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililik ve verimliliklerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Dib, N., & Sturmey, P. (2007). Reducing student stereotypy by improving teachers' implementation of discrete-trial teaching. Journal of Applied Behavior Analysis, 40, 339-343.
 • Doğan, O. S. (2001). Zihin özürlü çocuklara adı söylenen mesleğe ait resmi seçme becerisinin öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Fazzio, D., Martin, G. L., Arnal, L., & Yu, C. T. (2009). Instructing university students to conduct discrete-trials teaching with children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 3, 57-66.
 • Fetko, K. S., Schuster, J. W., Harley, D. A., & Collins, B. C. (1999). Using of simultaneous prompting to teach a chained vocational task to young adults with severe intellectual disabilities. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 34 (3), 318-329.
 • Gibson, A. N., & Schuster, J. W. (1992). The use of simultaneous prompting for teaching expressive word recognition to preschool children. Topics in Early Childhood Special Education, 12(2), 247-267.
 • Horner, R. D., & Baer, D. M. (1978). Multiple-probe technigue: A variation on the multiple baseline design. Journal Applied Behavior Analysis, 11,189-196.
 • Koegel, R. L., Russo, D. C., & Rincover, A. (1977). Assessing and training teachers in the generalized use of behavior modification with autistic children. Journal of Applied Behavior Analysis, 10, 197-205.
 • Lavie, T., & Sturmey, P. (2002). Training staff to conduct a paired-stimulus preference assessment. Journal of Applied Behavior Analysis, 35, 209-211.
 • LeBlanc, M. P., Ricciardi, J.N., & Luiselli, J.K. (2005). improving discrete trial instruction by paraprofessional staff through an abbreviated performance feedback intervention. Education and Treatment of Children, 28, 76-82.
 • MacFarland-Smith, J., Schuster J. W., & Stevens, K. B. (1993). Using simultaneous prompting to teach expressive object in-dentification to preschoolers with developmental delays. Journal of Early Intervention, 17, 50-60.
 • Morse, T. E„ & Schuster, J. W. (2004). Simultaneous prompting-A review of literature. Education and Training in Developmental Disabilities, 39,153-168.
 • Parker, M. A., & Schuster, J. W. (2002). Effectiveness of simultaneous prompting on the acquisition of observational and instructive feedback stimuli when teaching a heterogeneous group of high school students. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities,.37, 89-104.
 • Parrot, K. A., Schuster, J. W., Collins, B. C., & Gassaway, L. J.
 • (2000). Simultaneous prompting and instructive feedback when teaching tasks. Journal of Behavioural Education, 10,3-19.
 • Richards, S. B., & Taylor, R. L., Ramasamy, R., & Richards, R. Y. (1999). Single subject research: Application in Educational and clinical settings. Wadsworth: Thompson Learning.
 • Ryan, C. S., & Hemmes, N. S. (2005). Post-training discrete trial teaching performance by instructors of young children with autism in early intensive behavioral intervention. The Behavior Analyst Today, 6 (1), 1-12.
 • Sarokoff, R. A., & Sturmey, P. (2004). The effects of behavioral skills training on staff implementation of discrete-trial teaching. Journal of Applied Behavior Analysis, 37, 535-538.
 • Sarokoff, R. A., & Sturmey, P. (2008). The effects of instructions, rehearsal, modeling, and feedback on acquisition and generalization of staff use of discrete trial teaching and student correct responses. Research in Autism Spectrum Disorders, 2 (1), 125-136.
 • Schepis, M. M., Reid, D. H., Ownbey, J., & Parsons, M. B. (2001). Training support staff to embed teaching within natural routines of young children with disabilities in an inclusive preschool. Journal of Applied Behavior Analysis, 34, 313-327.
 • Schuster, J. W., & Griffen, A. K. (1993). Teaching a chained task with a simultaneous prompting procedure. Journal of Behavioural Education, 3,299-315.
 • Singleton, D. K., Schuster, J. W., Morse, T. E., & Collins, B. C. (1999). A comparison of antecedent prompt and test and simultaneous prompting procedures in teaching grocery words to adolescents with mental retardation. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 34, 182-199.
 • Sturmey, P. (2008). Best practice methods in staff training. In J.K. Luiselli, D.C. Russo, W.P. Christian & S. M. Wilczynski (Eds.), Effective practices for children with autism (pp. 159-178). USA: Oxford University Press.
 • Swell, T. J, Collins, B. C., Hemmeter, M. L., & Schuster, J. W. (1998). Using simultaneous prompting within an activity-based format to teach dressing skills to preschoolers with developmental delays. Journal of Early Intervention, 21 (2), 132-145.
 • Tekin, E., & Kırcaali-İftar, G. (2002). Comparison of effectiveness and efficiency of two response prompting procedures delivered by sibling tutors. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 37,283-299.
 • Tekin-İftar, E., & Kırcaali-İftar, G.(2004). Özel eğitimdeyanlışsız öğretim yöntemleri (2. bs). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Thiessen, C., Fazzio, D., Arnal, L., Martin, G. L., Yu, C. T., & Ke-ilback, L. (2009). Evaluation of a self-instructional manual for conducting discrete-trials teaching with children with autism. Behavior Modification, 33, 360-373.
 • Toper, Ö. (2006). Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilere renk isimlerinin öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Yücesoy, Ş. (2001). Zihin özürlü öğrencilere fotokopi çekme becerisinin öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
APA VURAN S, GÜL O (2012). Özel eğitim alanında görev yapan eğitimcilerin işbaşında eğitimi: Ayrık denemelerle öğretim formatında eşzamanlı ipucu stratejilerinin kullanımının öğretimi. , 2091 - 2110.
Chicago VURAN Sezgin,GÜL OLÇAY Seray Özel eğitim alanında görev yapan eğitimcilerin işbaşında eğitimi: Ayrık denemelerle öğretim formatında eşzamanlı ipucu stratejilerinin kullanımının öğretimi. (2012): 2091 - 2110.
MLA VURAN Sezgin,GÜL OLÇAY Seray Özel eğitim alanında görev yapan eğitimcilerin işbaşında eğitimi: Ayrık denemelerle öğretim formatında eşzamanlı ipucu stratejilerinin kullanımının öğretimi. , 2012, ss.2091 - 2110.
AMA VURAN S,GÜL O Özel eğitim alanında görev yapan eğitimcilerin işbaşında eğitimi: Ayrık denemelerle öğretim formatında eşzamanlı ipucu stratejilerinin kullanımının öğretimi. . 2012; 2091 - 2110.
Vancouver VURAN S,GÜL O Özel eğitim alanında görev yapan eğitimcilerin işbaşında eğitimi: Ayrık denemelerle öğretim formatında eşzamanlı ipucu stratejilerinin kullanımının öğretimi. . 2012; 2091 - 2110.
IEEE VURAN S,GÜL O "Özel eğitim alanında görev yapan eğitimcilerin işbaşında eğitimi: Ayrık denemelerle öğretim formatında eşzamanlı ipucu stratejilerinin kullanımının öğretimi." , ss.2091 - 2110, 2012.
ISNAD VURAN, Sezgin - GÜL, OLÇAY Seray. "Özel eğitim alanında görev yapan eğitimcilerin işbaşında eğitimi: Ayrık denemelerle öğretim formatında eşzamanlı ipucu stratejilerinin kullanımının öğretimi". (2012), 2091-2110.
APA VURAN S, GÜL O (2012). Özel eğitim alanında görev yapan eğitimcilerin işbaşında eğitimi: Ayrık denemelerle öğretim formatında eşzamanlı ipucu stratejilerinin kullanımının öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 2091 - 2110.
Chicago VURAN Sezgin,GÜL OLÇAY Seray Özel eğitim alanında görev yapan eğitimcilerin işbaşında eğitimi: Ayrık denemelerle öğretim formatında eşzamanlı ipucu stratejilerinin kullanımının öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12, no.3 (2012): 2091 - 2110.
MLA VURAN Sezgin,GÜL OLÇAY Seray Özel eğitim alanında görev yapan eğitimcilerin işbaşında eğitimi: Ayrık denemelerle öğretim formatında eşzamanlı ipucu stratejilerinin kullanımının öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.12, no.3, 2012, ss.2091 - 2110.
AMA VURAN S,GÜL O Özel eğitim alanında görev yapan eğitimcilerin işbaşında eğitimi: Ayrık denemelerle öğretim formatında eşzamanlı ipucu stratejilerinin kullanımının öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2012; 12(3): 2091 - 2110.
Vancouver VURAN S,GÜL O Özel eğitim alanında görev yapan eğitimcilerin işbaşında eğitimi: Ayrık denemelerle öğretim formatında eşzamanlı ipucu stratejilerinin kullanımının öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2012; 12(3): 2091 - 2110.
IEEE VURAN S,GÜL O "Özel eğitim alanında görev yapan eğitimcilerin işbaşında eğitimi: Ayrık denemelerle öğretim formatında eşzamanlı ipucu stratejilerinin kullanımının öğretimi." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, ss.2091 - 2110, 2012.
ISNAD VURAN, Sezgin - GÜL, OLÇAY Seray. "Özel eğitim alanında görev yapan eğitimcilerin işbaşında eğitimi: Ayrık denemelerle öğretim formatında eşzamanlı ipucu stratejilerinin kullanımının öğretimi". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12/3 (2012), 2091-2110.